Byla 2FB-30564-871/2016
Dėl patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, suinteresuoti asmenys byloje: UAB " Julianus Inkaso", UAB „TELE2“, AB "Omnitel", UAB "4Finance", AB DNB bankas, Vytautas Mitkus, Danske Bank A/S veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens J.B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ 2016-12-13 prašymą dėl patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, suinteresuoti asmenys byloje: UAB " Julianus Inkaso", UAB „TELE2“, AB "Omnitel", UAB "4Finance", AB DNB bankas, Vytautas Mitkus, Danske Bank A/S veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,

Nustatė

22016-12-13 teisme gautas bankrutuojančio fizinio asmens J.B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašymas dėl bankrutuojančios J.B. patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo. Bankroto administratorius pateikė 2016-12-12 kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2, nurodė, kad 2016-12-12 antrajame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius pritarė patikslintam J.B. mokumo atkūrimo plano projektui.

3Kadangi 2016-12-12 antrajame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius, kurio bendra turimų reikalavimų suma sudaro 94,27 proc., pritarė patikslintam J.B. mokumo atkūrimo plano projektui, prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas dėl patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo tenkintinas.

52016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi teismas pareiškėjai J.B. iškėlė bankroto bylą ir nustatė 30 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2016-08-12. 2016-09-19 teisme gautas paskirto bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti kreditorių sąrašą. 2016-09-21 teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančios J.B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Nutartis įsiteisėjusi.

62016-12-13 teisme gautas bankrutuojančio fizinio asmens J.B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašymas dėl bankrutuojančios J.B. patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo.

7FABĮ (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo) 8 straipsnio 6 dalis numato, kad teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus (kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada) per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2016-12-12 įvyko antrasis bankrutuojančio fizinio asmens J.B. kreditorių susirinkimas. Jo metu 2 darbotvarkės klausimu buvo pritarta patikslintam J.B. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui. 1 darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti patikslintą administratoriaus veiklos ataskaitą. Į bylą pateiktas J.B. 2016-11-29 patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planas, o paskirtas bankroto administratorius prie jo teikė ir 2016-11-30 rašytinę išvadą dėl J.B. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto. Nagrinėjamu atveju teisme spręstinas klausimas dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo, kuris buvo patvirtintas 2016-12-12 antrajame kreditorių susirinkime. Kaip matyti iš bylos medžiagos mokumo atkūrimo planui buvo pritarta.

9FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 str. 3 d.), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7, 29 str.). FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (FABĮ 10 str. 1 d. 2 p.).

10FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai plano turiniui. Teismo vertinimu, patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto, kuris buvo patvirtintas antrajame kreditorių susirinkime 2016-12-12, turinys, atitinka įstatymo nustatytus formaliuosius reikalavimus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pateiktas patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, kuris buvo teiktas tvirtinti 2016-12-12 bankrutuojančios J.B. antrajam kreditorių susirinkimui, atitinka FABĮ reikalavimus, jis gali būti įgyvendintas, todėl jis tvirtintinas.

11FABĮ nuostatos numato, kad teismui patvirtinus planą: 1) bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis; 2) fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

12Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7, 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14Tenkinti bankrutuojančio fizinio asmens J.B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ 2016-12-13 prašymą dėl patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo.

15Patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens J.B. patikslintą 2016-11-29 kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, kuris buvo teiktas tvirtinti 2016-12-12 antrajam kreditorių susirinkimui.

16Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai, bankroto administratoriui, suinteresuotiems asmenims: UAB " Julianus Inkaso", UAB „TELE2“, AB "Omnitel", UAB "4Finance", AB DNB bankas, Vytautas Mitkus, Danske Bank A/S veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai