Byla e2-4293-994/2017
Dėl solidaraus skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. L. rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams R. D.-S.ir T. G. M. S. dėl solidaraus skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 65,01 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, remiantis 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ),Vilnius, savininkams. Atsakovai nuosavybės teise valdo minėtą butą. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui. Atsakovai už suteiktas paslaugas nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2016 m. spalio mėn. nėra sumokėję 65,01 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti 2017-02-17 atsakovams viešo paskelbimo būdu (2017-02-17 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus atsakovams įteikti žinomu buvimo vietos adresu. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad ieškovas teikia buto, esančio ( - ),, Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdamas 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610. Pagal 2016-12-07 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ),Vilnius (e. b. l. 4-5). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovai už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui liko skolingi 65,01 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2016 m. spalio mėn. (e. b. l. 1-3,6-7).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo turimai turto daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). Solidarioji skolininkų pareiga vykdyti prievolę preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 str. 3 d.). Pažymėtina ir tai, kad už bendras prievoles ir prievoles šeimos interesais sutuoktiniai atsako solidariai (CK 3.114 str., 3.109 str.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovai būtų pareiškę ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai nėra sumokėję susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovų reikalaujama solidariai priteisti 65,01 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina (CK 3.114 str., 3.109 str., 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4 d., 6.38 str. 1 d., 6.205 str., 6.6 str. 3 d.).

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 Eur priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos kiekvienam atsakovui neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti solidariai ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“, įm. kodas 121452134, iš atsakovės R. D.-S.a. k. ( - ) ir atsakovo T. G. M. S.a. k. ( - ) 65,01 Eur (šešiasdešimt penkių eurų 1 ct) skolą laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2016 m. spalio mėn., 5 (penkių) procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą (65,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 Eur (septynių eurų 50 ct) sumą.

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai