Byla 2S-625-577/2020
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotoja Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Solaris Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Solaris Baltic“ skundus dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo išieškotoja Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB „Solaris Baltic“ pateikė skundus dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, kuriais prašo panaikinti vykdomojoje byloje 0171/19/03672, antstolės patvarkymus: 1) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei draudimas atlikti veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/19/03672/TD; 2) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą dėl turto arešto bei areštuojamo turto įvertinimo Nr. 0171/19/03672/VRT; 3) 2019 m. lapkričio 27 d. turto arešto aktą Nr. 0171/19/03672/TA; 4) 2019 m. lapkričio 27 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-171-22174; 5) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/19/03672/KA; 6) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą dėl išmokėtinų lėšų arešto Nr. 0171/19/03672/LA; 7) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą Nr. 0171/19/03672/KU; 8) 2019 m. lapkričio 27 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 0171/19/03672/VI; 9) 2019 m. lapkričio 27 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 0171/19/03672/V; 10) 2019 m. lapkričio 26 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą S- 360050. Taip pat pareiškėja prašo grąžinti į UAB „Solaris Baltic“ sąskaitas neteisėtai nurašytas pinigines lėšas: 234,85 Eur; 270,83 Eur; 13 223, 60 Eur; panaikinti UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitų, nurodytų turto arešto akto eilutėse Nr. 2 – 5, 7, 8, 10, 11, areštą; panaikinti UAB „Solaris Baltic“ kito turto 273 337,03 Eur sumai areštą (eil. Nr. 6); nurašyti 1 701,51 Eur lėšas nuo UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitos ir panaikinti pastato – sandėlio (unikalus Nr. ( - )) (eil. Nr. 9) 1/64 dalies areštą; panaikinti 2020 m. sausio 3 d. patvarkymą Nr. S369423 ir 2019 m. lapkričio 27 d. turto arešto akto 2020 m. sausio 3 d. patikslinimą Nr. S-369336; panaikinti UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitų areštą; išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti areštuoti pareiškėjos nekilnojamąjį turtą: 1) sandėlio patalpas (u/n : ( - )), 2) rūsio patalpas (u/n: ( - )); 3) pramoninių prekių parduotuvę (u/n: ( - )), palikti saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje 15 689,30 Eur dydžio pinigines lėšas; iš pareiškėjos banko sąskaitų pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą saugoti 2 610,76 Eur dydžio pinigines lėšas; be to, pareiškėja prašo: panaikinti 2019 m. lapkričio 27 d. turto arešto akto 2020 m. sausio 3 d. patikslinimą Nr. S-369336; panaikinti UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitų, nurodytų turto arešto akto patikslinimo Nr. S-3693 36 eilutėse Nr. 2 - 9, areštą; išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti areštuoti pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ nekilnojamąjį turtą: 1) sandėlio patalpas (u/n: ( - )), kurios turto vertinimo ataskaitoje įvertintos 103 300 Eur suma; 2) rūsio patalpas (u/n: ( - )), kurios turto vertinimo ataskaitoje įvertintos 49 000 Eur, 3) pramoninių prekių parduotuvę (u/n : ( - )), kurios turto vertinimo ataskaitoje įvertintos 119 300 Eur; palikti saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje 15 689,30 Eur dydžio pinigines lėšas; iš pareiškėjos banko sąskaitų pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą saugoti 2 992,60 Eur lėšas.

62.

7Taip pat pareiškėja 2020 m. sausio 21 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1) vykdomojoje byloje Nr. 0171/19/03672 atliekant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 628 straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus (skolininko turto suradimą bei areštavimą) panaikinti pareiškėjos banko sąskaitose esančių piniginių lėšų areštą, uždrausti areštuoti pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, leidžiant areštuoti pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą, iki kol Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinės pareiškėjos skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų; 2) tuo atveju jeigu teismas netaikys pirmiau nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėja prašo leisti iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriais iki Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinės pareiškėjos skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų. Pareiškėja nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0171/19/03672 taikomas piniginių lėšų areštas daro neproporcingą žalą pareiškėjos interesams – pareiškėja negali atsiskaityti su įmonės darbuotojais, kreditoriais, vykdyti verslo, viešųjų pirkimų būdu sudarytų pirkimo sutarčių, dėl ko gresia sankcijos, pareiškėjos veikla visiškai paralyžiuota, nepaisant to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi sustabdė nutarties vykdymą. Įmonė bus privesta prie bankroto ir pareiškėjos kasacinio skundo patenkinimo atveju kasacinio teismo priimtas sprendimas praras prasmę, bendrovei padarytos žalos bus nebeįmanoma atitaisyti. Pareiškėjos įsitikinimu, nors vykdymo proceso paskirtis yra patenkinti kreditorės (išieškotojos) reikalavimus, antstolė privalo atsižvelgti ir į skolininkės interesus. Tiek piniginių lėšų areštas, tiek nekilnojamojo turto areštas vienodai užtikrina išieškotojos interesus ir yra lygiavertės priverstinį vykdymą užtikrinančios priemonės.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Solaris“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

114.

12Teismo vertinimu, pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atitinka pareiškėjos pateiktus skundus. Pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kurių teisinės pasekmės iš esmės sutampa su skundų reikalavimais, teismas galimai pasisakytų dėl skundų reikalavimų pagrįstumo, nors byla dėl visų skundų dar nebuvo išnagrinėta iš esmės. Teismas prašymo panaikinti pareiškėjos banko sąskaitose esančių piniginių lėšų areštą, uždrausti areštuoti pareiškėjos banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, leidžiant areštuoti pareiškėjai UAB „Solaris Baltic“ priklausantį nekilnojamąjį turtą atmetė.

135.

14Prašymo leisti iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriais iki Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinės pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų teismas taip pat netenkino, kadangi sąskaitas bei pinigines lėšas areštavo ne teismas, o antstolė, remdamasi CPK 628 straipsnio 3 dalimi. CPK 145 straipsnio 6 dalis, teismo vertinimu, taikytina tuo atveju, jeigu pinigines lėšas areštuoja teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bei nurodydamas, kokias operacijas skolininkei galima atlikti su areštuotomis lėšomis. Paaiškino, kad pareiškėja turėtų kreiptis į antstolę su prašymu nustatyti laisvai disponuojamą sumą, kuri reikalinga pareiškėjai vykdant savo įsipareigojimus ir pan.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

166.

17Pareiškėja atskiruoju skundu prašo 1) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 31 d. nutartį, priimti naują nutartį ir pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti – vykdomojoje byloje Nr. 0171/19/03672 atliekant CPK 628 straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus (skolininko turto suradimą bei areštavimą) panaikinti pareiškėjos banko sąskaitose esančių piniginių lėšų areštą, uždrausti areštuoti pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, leidžiant areštuoti pareiškėjai UAB „Solaris Baltic“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, iki kol Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinės pareiškėjo skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1. Ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-205370/2017). Teismo teiginiai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones teismas galimai pasisakytų dėl skundų reikalavimų pagrįstumo, nors byla dėl visų skundų nebuvo dar išnagrinėta iš esmės, yra nepagrįsti. Pareiškėjos skundas vertinamas, kaip preliminariai pagrįstas.

196.2. Byloje pareikšti būtent prevencinio pobūdžio reikalavimai, kurie atitinka CK 6.255 straipsnio 1 dalies turinį; jie grindžiami tuo, kad piniginių lėšų areštas daro neproporcingą žalą pareiškėjo interesams – dėl banko sąskaitose esančių piniginių lėšų arešto pareiškėja ne tik negali atsiskaityti su darbuotojais, kreditoriais, bet ir tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų būdu sudarytų pirkimo sutarčių. Bendrovės piniginių lėšų areštas žlugdo bendrovės verslo veiklą.

206.3. Prevencinio ieškinio atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009). Taip ir turėjo būti padaryta šiuo atveju.

216.4. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis suinteresuotų asmenų – kreditoriaus ir skolininko (pareiškėjo) interesų. Pareiškėjas turi nekilnojamojo turto, kurio vertė kelis kartus viršija ieškiniu prašomą priteisti sumą. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrins teismo procesinio sprendimo įvykdymą, tuo pačiu nepažeis suinteresuotų asmenų – pareiškėjo ir kreditoriaus interesų, neužkirs kelio kitų veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0171/19/03672 atlikimui.

227.

23Antstolė B. Palavinskienė atsiliepime prašo netenkinti atskirojo skundo; palikti nepakeistą 2020 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Antstolė sutinka su teismo argumentais, jog pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atitinka pareiškėjos pateiktus skundus, kurių teismas dar nebuvo išnagrinėjęs. Teismui tenkinus pareiškėjos, būtų priimtas prieštaringas sprendimas, galėjęs sukelti neigiamų pasekmių, kadangi 2020 m. vasario 19 d. nutartimi buvo atmesti visi pareiškėjos skundai. Pareiškėja bando išspręsti taikomų apribojimų klausimą, tiek teikdama pakartotinius analogiškus skundus dėl antstolės veiksmų, tiek kreipdamasi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinant visus taikomus banko sąskaitų apribojimus, kol Vilniaus apylinkės teismas išnagrinės pateiktus skundus dėl antstolės veiksmų, tačiau šis pareiškėjos argumentas netenka prasmės, kadangi teismas jau išnagrinėjo pateiktus pareiškėjos skundus ir juos atmetė. Pažymi, kad vien tik nekilnojamojo turto areštavimas nesuteikia garantijos, jog kreditorės interesai ir teisės nebus pažeisti išieškant skolą ir kitas mokėtinas sumas, kadangi nekilnojamasis turtas yra sunkiau likviduojamas, o vertė nėra pastovi, todėl pareiškėjos argumentai atmestini.

248.

25Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atsiliepime prašo atmesti skolininkės UAB „Solaris Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 31 d. nutarties. Nurodė, kad skolininkės skundas nėra tikėtinai pagrįstas. Teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi atmetė skolininkės skundą dėl antstolės veiksmų. Vien dėl to negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Be to, pažymi, kad įsiteisėjusi teismo nutartis turi būti vykdoma ir jos vykdymas negali būti sustabdytas per laikinąsias apsaugos priemones taikomas civilinėje byloje, kurioje yra skundžiami antstolės veiksmai. Teismas teisingai nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nes jos sutampa su skundo dalyku (reikalavimu). Taip pat mano, jog nėra antros būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolė jokių lėšų nėra pervedusi išieškotojui. Todėl nėra jokios grėsmės, kad gali būti neįvykdyta teismo nutartis, kuri bus priimta pagal skolininkės skundą. Areštuotos piniginės lėšos yra antstolės depozitinėje sąskaitoje ir jos nebus skirstomos iki nebus išnagrinėtas minėtas kasacinis skundas.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

279.

28Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

2910.

30Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3111. Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas netaikė pareiškėjos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, motyvuodamas tuo, kad jos iš esmės sutampa su skundų dėl antstolio veiksmų reikalavimais. Apeliantė, nesutikdama su šiais teismo argumentais, atskirajame skunde teigia, kad byloje pareikšti prevencinio pobūdžio reikalavimai, o prevencinio ieškinio atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti tokiai apeliantės pozicijai.

3212.

33Pažymėtina, kad skundai dėl antstolio veiksmų nelaikytini prevenciniais ieškiniais, nors pareiškėjos vertinimu, atitinkami antstolio veiksmai jai sukelia nuostolius – žalą. Akivaizdu, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis negali būti panaikinti ar pakeisti jau atlikti antstolio veiksmai, nes šioje proceso stadijoje byla nesprendžiama iš esmės. Skundžiamoje nutartyje teismas vadovavosi tinkama teismų praktika.

3413. Pareiškėja atskirajame skunde nenurodė jokių argumentų dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas leisti iš areštuotų lėšų atlikti atitinkamus mokėjimus, ir panaikinus skundžiamą nutartį, prašo tik panaikinti jos sąskaitose esančių piniginių lėšų areštą, uždrausti areštuoti pinigines lėšas, leidžiant areštuoti pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą. Dėl šios priežasties, apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu nepasisako.

3514.

36Kita vertus, šiuo atveju, reikšminga tai, kad pareiškėja prašė (ir atskiruoju skundu prašo) taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki kol Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinės pareiškėjos skundą dėl antstolės B. Palavinskienės veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi išnagrinėjo ir atmetė pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ skundus dėl antstolės veiksmų. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 16 d. taip pat išnagrinėjo pareiškėjos atskirąjį skundą. Taigi, skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas apeliacine tvarka jau nebetenka teisinės prasmės, nes šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių.

3715.

38Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 31 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

39Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

40nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos UAB „Solaris Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 31 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „Solaris Baltic“ pateikė skundus dėl antstolės Brigitos... 6. 2.... 7. Taip pat pareiškėja 2020 m. sausio 21 d. pateikė prašymą taikyti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjos... 11. 4.... 12. Teismo vertinimu, pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 5.... 14. Prašymo leisti iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį, mokesčius... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 16. 6.... 17. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo 1) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 18. 6.1. Ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti... 19. 6.2. Byloje pareikšti būtent prevencinio pobūdžio reikalavimai, kurie... 20. 6.3. Prevencinio ieškinio atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias... 21. 6.4. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis suinteresuotų... 22. 7.... 23. Antstolė B. Palavinskienė atsiliepime prašo netenkinti atskirojo skundo;... 24. 8.... 25. Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) Lietuvos nacionalinė vežėjų... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 9.... 28. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 29. 10.... 30. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 31. 11. Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas netaikė pareiškėjos... 32. 12.... 33. Pažymėtina, kad skundai dėl antstolio veiksmų nelaikytini prevenciniais... 34. 13. Pareiškėja atskirajame skunde nenurodė jokių argumentų dėl nutarties... 35. 14.... 36. Kita vertus, šiuo atveju, reikšminga tai, kad pareiškėja prašė (ir... 37. 15.... 38. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos... 39. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 40. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos UAB „Solaris...