Byla AS-197-415/2019
Dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Kauno apygardos teismui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apylinkės teismui dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio 2017 m. gruodžio 15 d. administracinį aktą Nr. (1-46)-E5-18863; 2) įpareigoti atsakovą Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį suteikti 2017 m. lapkričio 23 d. pateiktame pareiškėjo V. J. prašyme Nr. E1-44317 prašytą informaciją, atlikti veiksmus; 3) įpareigoti atsakovą Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. gruodžio 2 d. skundą, reg. Nr. E1-45408.

6Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 3 d. nutartimi administracinę bylą Nr. I-1727-505/2018 nutraukė.

7Pareiškėjas V. J. 2018 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

8Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakė priimti. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti.

9Pareiškėjas 2019 m. sausio 8 d. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams pateikė atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties.

10II.

11Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. gruodžio 14 d. nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, o bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 152 straipsnio 2 dalį, nes skundžiamoji nutartis priimta proceso šalims nedalyvaujant, todėl turėjo būti taikyta 152 straipsnio 3 dalis. Pareiškėjas prašo atnaujinti terminą atskirojo skundo pateikimui, jeigu Kauno apygardos administracinis teismas laikytų jį praleistu, nes pareiškėjui teismas nutartį išsiuntė neregistruotu laišku, o pareiškėjas negali įrodyti, kad laišką gavo tik 2018 m. gruodžio 31 d.

13Kadangi pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė priimti atskirąjį skundą, pareiškėjas prašo atlyginti jam Lietuvos Respublikos padarytą 500 Eur neturtinę žalą, kurią Kauno apygardos administracinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija sumokėtų į pareiškėjo nurodytą sąskaitą.

14Atsakovas Kauno apygardos teismas atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 14 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl pareiškėjo praleisto termino atskirajam skundui paduoti, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą 2018 m. gruodžio 13 d. dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. nutarties, praleidęs septinių kalendorinių dienų apskundimo terminą ir nepateikė prašymo atnaujinti apskundimo terminą, todėl teismas sprendė, kad pareiškėjas praleido ABTĮ nustatytą septinių kalendorinių dienų terminą.

19Teismas, priimdamas 2018 m. kovo 14 d. nutartį, vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 152 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, jog atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo nutarties paskelbimo ir 138 straipsnio 3 dalies 1 punktu, kuriame numatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas apeliantui, jeigu apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

20Pareiškėjas nesutiko su teismo išvada, kad jis pagal ABTĮ 152 straipsnio 2 dalį praleido terminą atskirajam skundui dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 3 d. paduoti. Pareiškėjas nurodo, jog teismas turėjo vadovautis ABTĮ 152 straipsnio 3 dalimi ir nutarties apskundimo terminą skaičiuoti nuo nutarties pareiškėjui įteikimo dienos.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, konstatuodamas, kad pareiškėjas nepateikė priešingas išvadas leidžiančių padaryti įrodymų, o Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir taikė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatas.

22ABTĮ 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo nutarties paskelbimo. Jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos (ABTĮ 152 str. 3 d.). Aiškindamas ABTĮ 152 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl termino eigos nuo nuorašo įteikimo dienos, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog ji taikytina tik tuomet, kai atitinkami klausimai teismo sprendžiami rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant, jų pranešimais ar šaukimais apie teismo posėdžio vietą ir datą neinformuojant, o tuo atveju, kai šalys į bylos nagrinėjimą tiesiog neatvyksta, neturi įtakos priimtos teismo nutarties apskundimo tvarkai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje AS662-1100-14). Taigi įstatyme numatytas septynių kalendorinių dienų terminas nutarčiai apskųsti skaičiuojamas nuo nutarties paskelbimo, kai byla išnagrinėta dalyvaujant šalims (žodinio proceso tvarka), o nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos – pastarosioms nedalyvaujant (rašytinio proceso tvarka).

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atskiruoju skundu norima apskųsti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų žodinio proceso tvarka priimtą teismo nutartį, paskelbtą 2018 m. gruodžio 3 d, todėl, remiantis ABTĮ 152 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas atskirąjį skundą teismui turėjo teisę paduoti iki 2018 m. gruodžio 10 d., o pareiškėjas atskirąjį skundą teismui pateikė tik 2018 m. gruodžio 13 d., todėl vertino, jog praleistas atskirojo skundo padavimo teismui terminas ir jo atnaujinti nebuvo prašoma.

24Atsižvelgusi į nurodytų aplinkybių visumą ir teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas dalyvavo 2018 m. lapkričio 13 d. žodiniame bylos nagrinėjime (tai patvirtina informacinė pažyma IV t., b. l. 166–170 ir teismo posėdžio garso įrašas), kuriame buvo pranešta apie sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimą. 2019 m. gruodžio 3 d. nutartyje buvo nurodytas terminas, per kurį pareiškėjas galėjo kreiptis su atskiruoju skundu į teismą, tačiau pareiškėjas praleido atskirojo skundo padavimo terminą dėl subjektyvių, nuo jo valios ir veiksmų (neveikimo) priklausiusių priežasčių.

25Atsižvelgus į aplinkybes, kad šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas praleido atskirojo skundo pateikimo terminą dėl pagrįstų priežasčių, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti jo skundą ABTĮ 152 straipsnio 2 dalies pagrindu.

26Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, bylos faktines aplinkybes ir teisinį reguliavimą, konstatuoja, kad pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartį pripažinti neteisėta ir nepagrįsta. Todėl pareiškėjo V. J. atskirasis skundas atmestinas ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.

30Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į teismą,... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 3 d.... 7. Pareiškėjas V. J. 2018 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į teismą su atskiruoju... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 14 d.... 9. Pareiškėjas 2019 m. sausio 8 d. Regionų apygardos administracinio teismo... 10. II.... 11. Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 12. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė... 13. Kadangi pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė priimti atskirąjį... 14. Atsakovas Kauno apygardos teismas atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 18. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad... 19. Teismas, priimdamas 2018 m. kovo 14 d. nutartį, vadovavosi Lietuvos... 20. Pareiškėjas nesutiko su teismo išvada, kad jis pagal ABTĮ 152 straipsnio 2... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 22. ABTĮ 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atskirieji skundai paduodami per... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atskiruoju... 24. Atsižvelgusi į nurodytų aplinkybių visumą ir teisinį reguliavimą bei... 25. Atsižvelgus į aplinkybes, kad šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo teigti,... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, bylos... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.... 30. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 14 d.... 31. Nutartis neskundžiama....