Byla 2-473-278/2010
Dėl pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RB projektai“, trečiajam asmeniui Vladimir Jatkevič dėl pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2ieškovė nurodė, kad UAB „Statyba“ 2009-08-17 su atsakovė UAB „RB projektai“ sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr.09/08-17-13, pagal kurią atsakovė pardavė UAB „Statyba“ 1 302 269,76 Lt vertės metalo gaminius. Nurodo, kad pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta įmonei esant nemokiai, be to, įmonės teritorijoje pagal 2009-08-17 pirkimo-pardavimo sutartį įsigyta metalo dirbinių produkcija nebuvo rasta. Mano, kad pagrindinis 2009-08-17 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 09/08-17-13 tikslas buvo sudaryti ją dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių, todėl sandoris yra niekinis, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms. Prašo teismą UAB „RB projektai“ ir UAB „Statyba“ 2009-08-17 sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09/08-17-13 pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

3Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas.

4Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir jeigu yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškinys ir jo priedai atsakovei UAB „RB projektai“ buveinės adresu Naugarduko 91, Vilnius, nebuvo įteikti, todėl atsakovei UAB „RB projektai“ pakeitus buveinės vietą ir apie ją neskelbiant viešai, procesiniai dokumentai bendrovei įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str. 1 d., b.l. 15, 19-22, 24-25). Atsakovė UAB „RB projektai“ atsiliepimo į ieškinį, per pranešime nustatytą 14 dienų terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus, nepateikė ir pratęsti šio termino neprašė, todėl, esant ieškinyje bankrutuojančios UAB „Statyba“ prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 3 str. 6 d., 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., b.l. 3-4, 56-57). Trečiajam asmeniui V. Jatkevičiui procesiniai dokumentai įteikti 2010-03-25, tačiau atsiliepimas į ieškinį, nustatytu terminu nepateiktas (b.l. 32-34).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų civilinėje byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį pilnai tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad UAB „RB projektai“ ir UAB „Statyba“ 2009-08-17 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 09/08-17-13, pagal kurią UAB „RB projektai“ pardavė, o UAB „Statyba“ už 1302 269,79 Lt nupirko dvitėjines sijas (b.l. 6-9). Iš pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad už metalo gaminius ieškovė įsipareigojo atsakovei sumokėti iki 2009-09-01, o produkciją atsiimti iš pardavėjo sandėlio Kirtimų g. 11, Vilniuje, jos perdavimą įforminant pirkėjo arba jo atstovo, turinčio asmens pasą ar kitą dokumentą ir nustatytos formos įgaliojimą (originalą), parašu ant pardavėjo pateiktos sąskaitos-faktūros (sutarties 2.1, 2.3, 2.7, 3.1 p.p.). Iš PVM sąskaitos faktūros matyti, kad 2009-08-17 UAB „Statyba“ generalinis direktorius V. Jatkevič priėmė iš atsakovės 1 200 vnt dvitėjines sijas, kurių vertė 1 302 269,76 Lt ir į UAB „RB projektai“ kasą sumokėjo 200 000 Lt (b.l. 9-10). Panevėžio apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB „Statyba“ buvo iškelta bankroto byla (b.l. 12-13). Šia nutartimi konstatuota, kad bendrovė nuo 2009 metų kovo mėnesio dėl finansinių sunkumų laiku negali atsiskaityti su darbuotojais, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžetais. Pagal UAB „Statyba“ finansinę atskaitomybę ir balansą 2009-07-31 bendrovės turimo turto vertė buvo 1 872 707 Lt, o pradelsti įsiskolinimai ir skolos – 1 753 710 Lt. Be to, konstatuota, jog dalis bendrovės turto areštuota, o įmonės finansinė padėtis yra sunki, turimo turto vertė mažėja. Paminėti duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB „Statyba“, 2009-08-17 sudarydama pirkimo-pardavimo sutartį su atsakove UAB „RB projektai“ dėl 1 302 269,76 Lt vertės produkcijos pirkimo, buvo nemoki. Iš minėtos nutarties iškelti bankroto bylą matyti, kad ieškovai V. Laurinaitienė, A. Meškuotis, A. Rakauskas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, UAB „Statyba“ įspėjo 2009-07-03, tačiau su jais įspėjime nustatytu 30 d. terminu nebuvo atsiskaityta. Be to, aukščiau paminėtoje 2009-09-03 nutartyje nurodoma, kad paaiškinimu į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Statyba“ nurodė, jog įmonė turi laikinų sunkumų ir jai trūksta apyvartinių lėšų. Bankrutuojančios įmonės administratorius nurodo, kad pagal ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį bendrovės įsigyta produkcija (dvitėjinės sijos), įmonei iškėlus bankroto bylą, jam nebuvo perduota ir nebuvo rasta įmonės teritorijoje. Duomenų, kad sandorio sudarymo metu įmonė intensyviai vykdė ūkinę veiklą duomenų byloje nėra, todėl konstatuoti, kad iš atsakovės įsigyti gaminiai buvo pristatyti į statybos aikštelę, kaip statybinė medžiaga ir panaudoti, nėra pagrindo. Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad įmonė, būdama nemoki, skolinga kreditoriams ir nuo 2009-08-03 žinodama apie teismui paduotą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ieškinio nuorašas įmonei įteiktas 2009-08-03), sudarė viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantį sandorį bei pažeidė įmonės kreditorių interesus. Be to, ieškovės pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad sandoris buvo sudarytas dėl akių, siekiant atsakovei ateityje būti pripažintai bankrutuojančios įmonės kreditore ir turėti įtaką priimant nutarimus kreditorių susirinkimuose. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Toks sandoris vertintinas kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei, kurios vienas iš siekių yra užtikrinti verslo subjektų padorų ir sąžiningą elgesį bei interesų derinimą. Įvertinus, kad sudarytas ginčo sandoris pažeidė kreditorių interesus, 2009-08-17 pirkimo pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia nuo sudarymo momento CK 1.80, 1.81, 1.86 straipsnių pagrindais.

7Kadangi duomenų apie realiai gautą turtą byloje nėra, o kasos pajamų orderis patvirtina, kad sudarydama sandorį UAB „Statyba“ 2009-08-17 sumokėjo atsakovei 200 000 Lt, todėl sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina vienašalė restitucija ir iš atsakovės priteistinos gautos lėšos (CK 1.81 str. 3 d., 6. 145 str. 1 d.).

8Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista paduodant ieškinį bei išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu valstybės naudai, priteistinos iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str.1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.

Nutarė

10ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statyba“ ieškinį tenkinti.

11Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento uždarosios akcinės bendrovės „Statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „RB projektai“ 2009 m. rugpjūčio 17 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09/08-17-13. Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RB projektai“ (į.k. 3005 88599, buveinė Naugarduko g. 91, Vilnius) 200 000 Lt (du šimtus tūkstančių Lt) ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statyba“ (į.k. 161104559) naudai.

12Priteisti iš atsakovės UAB „RB projektai“ 15 022,70 Lt žyminio mokesčio bei 6 Lt pašto išlaidų, viso 17 028,70 Lt (septyniolika tūkstančių dvidešimt aštuonis Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Atsakovė UAB „RB projektai“, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

14Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai