Byla e2A-179-933/2020
Dėl permokos grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Šulco (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudos Uckienės ir Tomo Venckaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2564-1089/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AKORDAS 1“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl permokos grąžinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „AKORDAS 1“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 6 527,96 Eur permoką ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis:

71.1.

8Šalys 2016-03-01 pasirašė Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį Nr. IŠK-ESO02 (toliau – Sutartis). Sutartimi atsakovė įsipareigojo suteikti elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugas. Elektros įrenginių iškėlimo darbai buvo vykdomi pagal atsakovės išduotas prisijungimo sąlygas, o darbus atliko atsakovės pasitelktas metinis rangovas. Vykdydama Sutartį atsakovė į galutinę sąmatą nepagrįstai įtraukė papildomų darbų, dėl kurių nebuvo susitarta, kainą.

91.2.

10Atsakovė, kaip savo srities profesionalė, turėjo ir privalėjo papildomus darbus numatyti iš anksto ir juos įtraukti į preliminarią Sutartyje nurodytą kainą. Atsakovei buvo pateikta konkreti užduotis dėl vieno, o ne trijų kabelių iškėlimo. Bendra atsakovės sutaupyta suma, susijusi su papildomais darbais, yra 6 527,96 Eur. Šią sumą atsakovė turėtų grąžinti ieškovei.

112.

12Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio reikalavimus atmesti. Atsiliepimą grindė žemiau nurodytais argumentais:

132.1.

14Vykdant Sutartį paaiškėjo, kad į pirminį atsakovės rangovui pateiktą užsakymą darbams neįtraukti du atsakovei priklausantys kabeliai. Rengiant techninį projektą, nurodyti kabeliai neįvertinti kaip atsakovei priklausantys elektros tinklai. Paaiškėjus šioms nenumatytoms aplinkybėms, buvo būtina koreguoti techninį projektą ir papildomai įtraukti šių kabelių iškėlimo bei apsaugos darbus. Tuo tikslu buvo pakoreguotas projektas ir rangovui pateiktas užsakymas papildomiems darbams.

152.2.

16Atsakovė neturi pareigos perskaičiuoti Sutarties kainos ir grąžinti ieškovei tariamą permoką. Ieškovė turėjo apmokėti visas tinklų perkėlimo išlaidas. Papildomi darbai buvo atlikti tik po to, kai buvo pakoreguotas techninis projektas. Techninį projektą rengė ne atsakovė, o ieškovės užsakovas. Ieškovė kartu su techniniu projektu nepateikė projektinės sąmatos. Neatlikus papildomų darbų, atsakovė nebūtų turėjusi techninės galimybės suteikti ieškovei iškėlimo paslaugos. Ieškovė nepagrįstai Sutartį laiko ne paslaugų, o rangos sutartimi.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

183.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-08 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei UAB „AKORDAS 1” iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 5 856,96 Eur permoką ir 670,06 Eur bylinėjimosi išlaidas.

203.1.

21Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovė, laimėjusi viešąjį konkursą, su Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016-01-13 sudarė rangos darbų sutartį Nr. A62-2/16(3.10.21-TD-2) (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią atliko Pilaitės prospekto, Sidaronių gatvės, Mozūriškių gatvės rekonstravimo ir gatvės tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, esančių Vilniuje, statybos darbus. Tam, kad ieškovė galėtų atlikti nurodytus darbus, be kita ko, turėjo būti rekonstruoti (iškelti) atsakovei priklausę elektros tinklai.

223.2.

23Sąlygas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr. TS-41030-13-B481 2013-12-27 (toliau – Perkėlimo sąlygos) išdavė atsakovė. 2014 m. sausio mėn. buvo parengtas Techninis lauko elektros tinklų iškėlimo projektas. Projekto parengimo darbus atliko (liudytojas) M. P..

243.3.

25Ieškovė ir atsakovė 2016-03-01 pasirašė Sutartį. Iš Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad atsakovė įsipareigojo iškelti bendrovei priklausančius elektros tinklus pagal Perkėlimo sąlygas. Preliminari darbų kaina buvo numatyta 25 793,01 Eur, kurią ieškovė sumokėjo atsakovei 2016-03-17. Sudarant Sutartį buvo laikoma, kad atsakovė turės užtikrinti tik oro linijos demontavimo ir su tuo betarpiškai susijusių darbų atlikimą. Preliminari darbų kaina buvo apskaičiuota remiantis techninio projekto duomenimis. Pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui atsakovė pasitelkė individualią įmonę V. J. įmonė „VIKTERA“. Atsakovė nurodė, kad, vykdant darbus, paaiškėjo, jog du iš trijų kabelių, kuriuos buvo būtina įgilinti pagal techninį projektą, priklausė atsakovei. Kabelių įgilinimo darbai buvo atlikti pagal Sutartį ir įtraukti į bendrą kainą. Nustatė, kad dėl aptartų darbų kvalifikavimo kaip papildomais ir apmokėjimo už juos ir kilo ginčas.

263.4.

27Atsakovė nurodė, kad dėl paaiškėjusios naujos aplinkybės, kas yra kabelių savininkas, po Sutarties sudarymo buvo būtina daryti techninio projekto korekcijas, kurios atliktos 2016 m. rugpjūčio mėn. Liudytojas M. P., susipažinęs su pirminiu ir koreguotu projektais, parodė, kad koreguotame projekte buvo pakeista tik oro linijos iškėlimo trasa. Kiti techniniai sprendiniai liko tokie patys. Teismas sprendė, kad atsakovės teiginiai dėl priežasčių, kurios lėmė techninio projekto korekcijas Sutarties vykdymo metu, prieštaringi ir dėl to laikytini nepagrįstais. Teismas sprendė, kad papildomų darbų atlikimui techninio projekto korekcijos nebūtinos. Kadangi nurodytų kabelių savininkė buvo atsakovė, pagal atsakovės išduotas Perkėlimo sąlygas buvo rengiamas techninis projektas, nustatomos atliktinų darbų apimtys, ginčo situacija susiklostė dėl atsakovės kaltės. Dar iki Sutarties pasirašymo momento turėjo būti žinoma, kad turės būti įgilinti du būtent atsakovei priklausantys kabeliai. Atsakovė, vertindama savo veiksmus, nepagrįstai remiasi Sutarties 6.3.2 papunkčiu, kaip pagrindu netaikyti civilinės atsakomybės. Papildomi darbai ir jų apimtis, jeigu atsakovė būtų tinkamai veikusi, turėjo būti iš anksto aiškūs.

283.5.

29Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešojo konkurso, kurį laimėjo ieškovė, darbų apimtį dalyje dėl atsakovei priklausančių elektros tinklų iškėlimo nustatė pagal atsakovės pateiktus duomenis – parengtą Techninį projektą, t. y. kad rangovo lėšomis turės būti atlikti tik oro linijos demontavimo ir su tuo susiję kiti darbai. Nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovė, kai nustatė, jog du kabeliai priklauso atsakovei, būtų apie tai raštu informavusi ieškovę ar Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Vien tik aplinkybė, kad vykdavo už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų susirinkimai, kurių metu galbūt buvo svarstomi su tuo susiję klausimai, nereiškia, jog atsakovė, kaip atsakingas ir rūpestingas verslininkas, tinkamai apie pasikeitusią darbų apimtį pranešė nurodytiems asmenims. Juolab, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019-03-07 raštu informavo ieškovę, jog papildomų darbų atlikimo klausimo atsakovė nederino, o ieškovė dėl to nuosekliai reiškė atsakovei pretenzijas.

303.6.

31Nustatė, kad ginčo tarp ieškovės ir atsakovės dėl to, jog tiek kabelio įgilinimo, tiek kiti pagal Sutartį darbai buvo atlikti, nėra. Galutinė darbų kaina, t. y. įskaičiavus į juos ir papildomus darbus, yra tokia pati kaip ir preliminari. Ieškovė teigė, kad, neinformuodama apie iškilusį poreikį atlikti papildomus darbus, atsakovė užkirto ieškovei galimybę kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl papildomo finansavimo nenumatytų darbų atlikimui skyrimo. Tai pagal ieškovę lėmė situaciją, kai ieškovei buvo nepagrįstai perkelta papildomų darbų, iš esmės tinkamai nenurodytų normatyviniuose dokumentuose dėl atsakovės kaltės, atlikimo kainos apmokėjimo našta. Sprendė, kad ieškovė iš esmės nemotyvuotai teigia, jog ginčo kabelių neįgilinimas būtų netrukdęs ieškovei atlikti gatvės statybos darbus. Tokią poziciją, viena vertus, paneigia liudytojo M. P. parodymai. Antra vertus, kabelių įgilinimo darbų, kad būtų užtikrintas tinkamas atstumas tarp kabelių ir projektuoto kelio paviršiaus, įtraukimas į techninį projektą. Ieškovės pareikšto reikalavimo pagrįstumas vertintinas tik pagal tai, ar atsakovės neveikimas iš tiesų gali būti traktuojamas kaip pakankama aplinkybė pripažinti, kad dėl to ieškovė patyrė praradimų netektos galimybės forma gauti papildomą finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

323.7.

33Sutartis kvalifikuota kaip atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, o ne rangos sutartis, t. y. atsakovė įsipareigojo ne asmeniškai atlikti elektros tinklų iškėlimo darbus, bet organizuoti jų atlikimą (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis). Atsakovė, kaip rūpestinga ir sąžininga verslininkė, pagal Sutartį prisiimtas prievoles privalėjo vykdyti taip, kad nebūtų pažeisti ieškovės (klientės) interesai. Atitinkamai atsakovė turėjo iš anksto įspėti ieškovę apie pasikeitusią darbų apimtį, o kartu ir kainą (CK 6.718 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš esmės analogiškos atsakovės pareigos numatytos ir CK 6.653 straipsnio 4 dalyje, kurioje įtvirtintos normos aktualios ir nagrinėjamu atveju (CK 6.724 straipsnis). Byloje nenustatytos aplinkybės, kurios galėjo objektyviai užkirsti kelią atsakovei apie pasikeitusią darbų apimtį, o kartu ir darbų kainą, iš anksto pranešti ieškovei ir (ar) Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Kita vertus, atsakovė negalėjo vienasmeniškai – nesuderinusi su ieškove, priimti sprendimo dėl darbų atlikimo. Teismas sprendė, kad egzistuoja tiesioginis ir pakankamas tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir apribotos ieškovės padėties kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti normatyviniuose dokumentuose, finansavimo (CK 6.247 straipsnis). Pagal V. J. įmonės „VIKTERA“ 2017-05-16 atliktų darbų aktą Nr. 6870-16-12/01 papildomi darbai kainavo 5 856,96 Eur. Ieškovė į prašomą priteisti sumą, kurią laiko permoka, nepagrįstai įtraukė išlaidas papildomoms medžiagoms, kurių eilės Nr. 1 ir 2. Nurodyta išvada darytina sulyginus Atliktų darbų aktą Nr. 6870-16-12/01 ir atsakovės V. J. įmonei „VIKTERA“ teiktus užsakymus pagrindiniams ir papildomiems darbams. Pagrindiniai darbai, dėl kurių ieškovė ir susitarė su atsakove, pagal Sutartį turėjo kainuoti 19 936,05 Eur (25 793,01 Eur - 5 856,96 Eur). Papildomi darbai sudarė 22,7 procento bendros darbų kainos. Esant tokiam papildomų darbų kiekiui atsakovė turėjo ne iš esmės vienašališkai išspręsti darbų atlikimo klausimą, bet jį suderinti su ieškove. Aplinkybė, kad atsakovė derėjosi su V. J. įmone „VIKTERA“ dėl galutinės rangos darbų kainos sumažinimo, sprendžiant ieškovės reikalavimo pagrįstumo klausimą, neturi teisinės reikšmės. Esminė aplinkybė – kabelių įgilinimo (papildomų) darbų galutinė kaina.

343.8.

35Apylinkės teismas konstatavo, kad ieškovė pagrįstai teigia, jog atsakovė turėtų prisiimti papildomų darbų atlikimo kaštus. Išlaidas darbams kvalifikavo ne kaip atsakovės sutaupytą suma, bet kaip ieškovės patirtus nuostolius. Atsakovė neįrodinėjo, kad ieškovė ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarčiai turi galimybę gauti iš perkančiosios organizacijos kompensaciją už papildomų darbų apmokėjimą. Įvertinus tai, kad atsakovė padarė klaidą nustatydama kam priklauso ginčo kabeliai, vėliau tinkamai neinformavo ieškovės apie pasikeitusią atliktinų elektros tinklų iškėlimo darbų apimtį, atsakovė turėtų kompensuoti ieškovei šios už papildomus darbus sumokėtus 5 856,96 Eur. Objektyviai negalima įvertinti, kokio dydžio sumą perkančioji organizacija būtų galėjusi kompensuoti ieškovei, jeigu ginčo situacijoje atsakovė būtų tinkamai veikusi. Dėl to papildomų darbų kaina yra vienintelis objektyvus kriterijus, kuriuo remiantis nustatytinas ieškovės turtinių praradimų dydis (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

374.

38Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-08 sprendimą dalyje, kurioje tenkintas ieškovės UAB „AKORDAS 1“ ieškinys ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis:

394.1.

40Dėl Projekto koregavimo būtinumo. Teismas klaidingai įvertino atsakovės nurodytas aplinkybes dėl Projekto koregavimo būtinumo ir šių korekcijų faktinį atlikimą 2016 m. rugpjūčio mėn. Sprendime klaidingai nurodoma, jog visi darbai buvo numatyti Projekte, todėl Projekto korekcijos nebūtinos. Tai neatitinka faktinių aplinkybių. Pirminiame (iki koregavimo, atlikto 2016 m. rugpjūčio mėn.) Projekte pagal atsakovės išduotas Perkėlimo sąlygas buvo numatyta atlikti tik esamos oro linijos demontavimo darbus bei sumontuoti naują elektros kabelį bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus, nurodytus Projekto aiškinamajame rašte. Prie vieno iš atsakovės darbuotojų J. S. žymų, derinant suvestinį inžinerinių tinklų planą yra 2014-03-14 pažymėta „Pastaba: žiūr. lapas 3”. Jau net 2014 m. buvo teikiamos pastabos projektuotojui bei keičiami Projekto sprendiniai pagal esamą situaciją ar naujai paaiškėjusias aplinkybes. 2014 m., derinant Projektą, nebuvo numatytas poreikis įgilinti atsakovės kabelius, nors jau tuo metu Plane su projektuojamais el. tinklais buvo numatytas ir kabelių įgilinimas, kurie projektuotojo buvo vertinami kaip abonentiniai tinklai. Poreikis įgilinti nustatytus ir atsakovei priklausančius du kabelius, kaip paaiškino liudytojas M. P., iškilo vėliau, galimai pasikeitus vertikaliniam planui ir todėl galėjo būti atliekamos Projekto korekcijos 2016 m. rugpjčio mėn. Visgi vėliau liudytojas parodymus pakeitė, paaiškindamas, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. jo atliekamos Projekto korekcijos nesusijusios su kabelių įgilinimu, nes šie darbai jau buvo numatyti Projekte. Iš liudytojo nenuoseklių parodymų akivaizdu, kad Projekto korekcijos buvo daromos ne kartą. Nors liudytojas M. P. teigė, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. atliko Projekto koregavimą tik dėl pasikeitusios trasos ir neatliko kitų korekcijų, tai paneigia liudytojui sulyginimui pateikti 2014.01 planas ir 2016.08 planas su projektuojamais el. tinklais, iš kurių pirmajame nurodyti duomenys apie 10 kV įgilinamus kabelius, nenurodant esamų10 kV kabelių tikslių koordinačių, o antrajame nurodyti duomenys apie naujai projektuojamus 10 kV kabelius ir anksčiau suprojektuotus tinklus bei esamų 10 kV kabelių tikslios koordinatės. Liudytojo parodymai prieštarauja bylos rašytiniams įrodymams. Projekto korekcijos buvo būtinos, kad tinkamai įgyvendinti visą ieškovės vykdomą Kompleksinį projektą. Sprendime padaryta nepagrįsta išvada, kad projektuotojas 2016 m. rugpjūčio mėn. atliko Projekto koregavimą tik dėl pasikeitusios trasos, bet neatliko korekcijų dėl dviejų kabelių įgilinimo, nustačius, kad jie yra ne abonentiniai tinklai, o priklauso atsakovei. Atsakovė paaiškino, kad projektuotojas, atlikęs Projekto korekcijas, sudarė 2016.08 Principinę 10 kV elektros tinklų iškėlimo schemą, kurioje nurodė 2 papildomus naujai projektuojamus kabelius. Pakoreguota schema pasirašyta tiek liudytojo M. P., tiek Projekto vadovo. Iš pakoreguotos schemos matyti, kad atsakovės elektros tinklų rekonstravimo (perkėlimo) darbai apima: 1) vienos oro linijos demontavimą, kas buvo numatyta Projekte, sudarant Sutartį; 2) vieno naujo kabelio įrengimą, kas buvo numatyta Projekte, sudarant Sutartį; 3) dviejų kabelių įgilinimas (perklojimas), kas nebuvo numatyta Projekte, sudarant Sutartį. Paaiškėjus apie būtinybę atlikti Papildomus darbus, Projekto korekcijos buvo būtinos, kurių pagrindu atsakovė turėjo pareigą šių darbų kainą įtraukti į Sutarties bendrą kainą ir apmokėti faktinę atliktų darbų kainą Rangovui.

414.2.

42Dėl Papildomų darbų suderinimo su ieškove ir Savivaldybe. Teismas padarė prieštaringą išvadą, kad ieškovė nebuvo informuota apie Papildomus darbus, nors pati pripažino, kad atsakovė negalėjo vienasmeniškai, nesuderinusi su ieškove, priimti sprendimo dėl darbų atlikimo. Ieškovei dar prieš sudarant Sutartį iš Kompleksinio projekto sprendinių turėjo būti žinoma apie būtinybę pertvarkyti tris kabelius, laikytus abonentiniais. Ieškovė nuo pat dalyvavimo savivaldybės organizuotame viešajame pirkime žinojo realias reikalingų atlikti darbų apimtis. Ieškovė turėjo įvertinti visus techninius reikalavimus, reikalingus tinkamam viso Kompleksinio projekto įvykdymui bei nusimatyti lėšas, būtinas visų darbų atlikimui, tarp jų ir trijų kabelių įgilinimui, nepriklausomai nuo to, kokiam asmeniui tie kabeliai priklauso. Projekto koregavimą atliko ne atsakovė, bet ieškovės projektuotojas, todėl ieškovė turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą domėtis projektuotojo ieškovei (ar Projekto užsakovui) suteikiama paslauga (Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.1 punktas). Be to, pati ieškovė su ieškiniu pateikė 2016 m. rugpjūčio mėn. pakoreguotą Projekto dalį – planą su projektuojamais el. tinklais, o ne 2014 m. Projekto versiją. Atsakovė pripažino, kad negali pateikti rašytinio įrodymo, kuriuo ieškovė būtų informuota apie Papildomus darbus, tačiau paaiškino, kad šie klausimai buvo aptarti susitikimų su ieškovės atstovu metu. Aplinkybę, kad vyko šalių pasitarimai dėl darbų apimties koregavimų, vykdant Sutartį, patvirtina 2019-04-15 vykusio teismo posėdžio metu tiek atsakovės pateiktas išrašas iš informacinės duomenų sistemos, tiek paties ieškovės atstovo paaiškinimai. Teismas netinkamai vertino arba iš viso nevertino aplinkybių visumos. Aplinkybė, kad Savivaldybė 2019-03-07 raštu informavo ieškovę, jog Papildomų darbų atlikimo klausimo atsakovė su ja nederino, neturi reikšmės. Savivaldybė nėra Sutarties šalis. Abejonių dėl ieškovės nežinojimo apie būtinumą atlikti Papildomus darbus ir išlaidų už šią paslaugą apmokėjimą kelia paties ieškovės, kaip profesionalios statytojos, vykdoma veikla. Ieškovė, kaip profesionali savo srities specialistė, turėjo įsivertinti būtinus darbus ir apmokėjimą už jų atlikimą. Iš esmės Projekto koregavimas ieškovei nepakeitė esamos ir ieškovės numatytos situacijos, t. y. nesukėlė papildomos, netikėtos, nenumatytos būtinybės atlikti darbus, nes kabelių įgilinimo darbai buvo numatyti jau 2014 m. Projekte. Liudytojas M. P. parodė, kad pagal Projektą turėjo būti atlikti trijų (vieno iš jų AB „Vilniaus vandenys“) kabelių įgilinimo ir oro linijos iškėlimo darbai. Tiek Projekto rengimo metu 2014 m., tiek vėliau koreguojant Projektą, pats reikalingų pertvarkyti elektros tinklų skaičius (t. y. 1 oro linijos demontavimas, 1 naujo kabelio įrengimas ir 3 kabelių įgilinimas) bei reikalingų įgilinti kabelių buvimo vieta nesikeitė. Projekto koregavimas buvo reikalingas tikslu nustatyti inžinerinių tinklų savininkus ir su jais suderinti atliekamus jų tinklų pertvarkymo darbus bei apmokėjimo už suteiktas paslaugas klausimus. Tuo atveju, jei visi trys kabeliai, Projekte iki Sutarties sudarymo įvertinti kaip abonentiniai, tokie ir būtų, ieškovė turėtų atlikti jų įgilinimo darbus pati savo lėšomis arba sumokėti tinklų savininkams už pertvarkymą taip, kad netrukdytų ieškovei įgyvendinti viso Kompleksinio projekto. Po Sutarties sudarymo paaiškėjus, kad du kabeliai vis tik priklauso atsakovei, pagrįstai buvo pakoreguotas Projektas ir išlaidos už Papildomus darbus įtrauktos į bendrą galutinę Sutarties kainą, kuri yra tokia pati kaip ir preliminari. Pakoregavus Projektą, iš esmės pasikeitė tik jau numatytų įgilinti dviejų kabelių pertvarkymo darbų atlikimo organizavimas ir asmuo, teikiantis šią paslaugą, kuriam turi būti sumokėta faktinė Rangovo atliktų darbų kaina. Ieškovė suvokė, jog neatlikus Papildomų darbų, atsakovė neturėtų techninės galimybės suteikti ieškovei iškėlimo paslaugos.

434.3.

44Dėl Iškėlimo paslaugos finansavimo ir ieškovės pareigos apmokėti už suteiktas paslaugas. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovės neveikimas traktuojamas kaip pakankama aplinkybė pripažinti, kad dėl to ieškovė patyrė praradimų netektos galimybės forma gauti papildomą finansavimą iš savivaldybės. Teismas rėmėsi prieštaringais argumentais, tuo pačiu pripažindamas, jog kabelių įgilinimo darbai turėjo būti įtraukti į Projektą, kad būtų užtikrintas tinkamas atstumas tarp kabelių ir projektuoto kelio paviršiaus. Ieškovei dar iki Projekto koregavimo buvo žinoma apie būtinybę atlikti trijų kabelių, laikytinų abonentiniais, pertvarkymo darbus, kurių neatlikus nebūtų galimybės ieškovei tinkamai užbaigti visų Kompleksinio projekto darbų. Iš esmės kilo klausimas, kokio asmens lėšomis (paties ieškovės ar gavus savivaldybės finansavimą) šie darbai turėjo būti ir buvo atlikti. Kadangi pagal techninius sprendinius buvo numatyta šiuos darbus neišvengiamai vykdyti, ieškovė prieš Kompleksinio projekto vykdymą, dalyvaudama dar viešajame pirkime, turėjo iš anksto įsivertinti šių darbų kaštus. Ieškovės pateiktoje darbų sąmatoje nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai neatitinka 2014 m. Projekto darbų sąmatoje nurodytiems kiekiams, t. y. ieškovės pateiktoje sąmatoje kai kurie darbų kiekiai yra mažesni, o Projekto sąmatoje 3 lentelės 4 punkto pozicija – surenkamasis vamzdis 72 m. nenurodytas. Kaip matyti iš 2014 m. Projekto aiškinamojo rašto ir 2014-01 Principinės 10 kV elektros tinklų iškėlimo schemos, Projekte iš karto buvo numatytas ne tik vieno kabelio demontavimas, bet ir vieno naujo 10 kV el. kabelio suprojektavimas ir įrengimas. Nors ieškovės pateiktoje sąmatoje šių darbų eilučių nėra, ieškovė papildomai įtrauktų į Sutartį vieno naujo kabelio įrengimo darbų ir už juos mokėtinos sumos paskaičiavimą į bendrą preliminarią Sutarties kainą jokių prieštaravimų nereiškė. Ieškovė teigia, kad iškėlimo paslaugai gavo tik 16 057,44 Eur finansavimą, o pagal Sutartį sumokėjo 25 793,01 Eur preliminarią iškėlimo paslaugos kainą, tačiau į savivaldybę dėl papildomo finansavimo nesikreipė, nors tokią teisę turėjo. Ieškovė nepaaiškino, kokio asmens lėšomis buvo atlikti trečio – abonentinio kabelio, kuris priklauso AB „Vilniaus vandenys“ – įgilinimo darbai. Jei ieškovė šiuos darbus atliko savo lėšomis, ji turėjo teisę kreiptis į savivaldybę dėl turėtų papildomų išlaidų gavimo. Atsakovė paaiškino, kad derybų su Rangovu metu susitarė dėl mažesnės mokėtinos bendros kainos už faktiškai atliktus darbus. Tai patvirtina atsakovės 2017-02-27 el. laiškas, kuriuo ieškovė buvo informuota apie Rangovo paskaičiuotą pirminių pagal Sutartį ir Papildomų darbų sumą bei suderėtą galutinę 27 850,03 Eur sumą. Skirtumas tarp ieškovės sumokėtos preliminarios Iškėlimo paslaugos kainos ir šios sumos – 2 057,02 Eur. Įvertinus aplinkybes, jog iš Rangovo atliktų darbų akto negalima objektyviai ir tiksliai nustatyti konkrečios faktinės Papildomų darbų kainos, atsakovė nurodė, kad tuo atveju, jei teismas pripažintų, kad ieškovei turėtų būti grąžintina suma už Papildomus darbus, jos dydis galėtų būti 2 057,02 Eur, maksimaliai 2 204,00 Eur (pagal Rangovo atliktų darbų akto „papildomi darbai“ 3 punktą). Teismas, neįvertinęs šių aplinkybių, galimą grąžintiną ieškovei sumą paskaičiavo tik pagal Rangovo atliktų darbų akte suformuluotą eilutę „papildomi darbai“, nors šios kainos dydis pagal tokį vertinimo kriterijų netikslus. Ieškovė neįrodė, kokius nuostolius patyrė, kai galutinė Iškėlimo paslaugos kaina, t. y. įskaičiavus į ją ir Papildomus darbus, yra tokia pati kaip ir preliminari. Nesutiktina, kad išlaidos Papildomiems darbams kvalifikuotinos kaip ieškovės patirti nuostoliai. Ieškovė papildomų išlaidų nepatyrė, nes darbai buvo atliekami ne ieškovės, o Savivaldybės lėšomis. Sprendime nenurodyta kitų argumentų, išskyrus neva ieškovės apribotą galimybę kreiptis dėl papildomo finansavimo, kaip atsakovės veiksmai, vykdant Sutartį, galėjo pažeisti ieškovės interesus. Jei būtų neįgilinti visi kabeliai, tokia situacija būtų trukdžiusi ieškovei atlikti savo sutartinius įsipareigojimus prieš savivaldybę.

454.4.

46Dėl specialaus teisinio reguliavimo. Teismas nesivadovavo teisės aktais, reguliuojančiais elektros tinklų perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos kainos nustatymo ir apmokėjimo principus: Energetikos įstatymu (toliau – EĮ), Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 (toliau – Aprašas), Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-07-29 nutarimu Nr. O3-235 (toliau – Metodika). Sutartyje nurodyti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstrukcijos) kainos apskaičiavimo principai yra nustatyti ne šalių bendra valia, bet vadovaujantis teisės aktais. Minėtuose teisės aktuose nurodoma, jog vartotojas ar kitas asmuo, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ar įrenginius), privalo apmokėti visas perkėlimo išlaidas. Paneigus išvadą, kad atsakovė, netinkamai vykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus (t. y. raštu neinformavusi ieškovės apie Papildomų darbų atlikimo būtinybę) galėjo pažeisti ieškovės (kliento) interesus, turi būti pripažįstama, jog už faktiškai suteiktą Iškėlimo paslaugą ieškovė privalo apmokėti visa galutinę Iškėlimo paslaugos kainą, kaip tai reguliuojama teisės aktuose. Rangovui vykdant Iškėlimo paslaugos darbus paaiškėjo nenumatytos aplinkybės, t. y. kad į Iškėlimo paslaugos sąmatą neįskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos Projektui įgyvendinti. Paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, kad pasirašant Sutartį ir apskaičiuojant preliminarią Iškėlimo paslaugos kainą pagal pateikto Projekto sprendinius, nebuvo įvertinta dalis atsakovei priklausančių 10 kV kabelių, kurie iki Sutarties pasirašymo Projekte buvo įvertinti kaip abonentiniai elektros tinklai, buvo būtina atlikti Projekto korekcijas. Teismas padarė neteisingą išadą, jog atsakovė, vertindama savo veiksmus, nepagrįstai remiasi Sutarties 6.3.2 papunkčiu, kaip pagrindu netaikyti civilinės atsakomybės. Teismas nepagrįstai atsakomybę dėl Projekte nurodomų darbų apimties, atsižvelgiant į elektros tinklų savininkus, perkėlė atsakovei. Projektuotojas, rengdamas Projektą, turėjo pareigą nustatyti reikalingų atlikti darbų apimtis, savo pajėgomis nustatyti esamus inžinerinius tinklus darbų zonoje, išsiaiškinti poreikį juos pertvarkyti bei planuojamus darbus suderinti su nustatytais inžinerinių tinklų savininkais. Teismas nepagrįstai atsakomybę dėl Papildomų darbų įvertinimo perkėlė atsakovei. Projekto rengimo metu jau buvo nustatyta aiški darbų apimtis, t. y. kad bus būtina atlikti ir trijų kabelių įgilinimo darbus. Teismas netyrė, kokius asmenis, jei ne atsakovę, projektuotojas laikė dviejų ginčo kabelių savininku iki 2016 m. rugpjūčio mėn., t. y. iki Projekto pakoregavimo, atitinkamai kodėl buvo pradėti vykdyti darbai nenustačius visų inžinerinių tinklų savininkų bei nesuderinus su jais projektinių sprendinių. Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1.2 papunktis nustato, kad skirtumas tarp preliminarios Iškėlimo paslaugos kainos ir galutinės Iškėlimo paslaugos kainos yra apskaičiuojamas ir atitinkamai sumokamas arba grąžinamas Apraše, Metodikoje bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 punkte nustatyta tvarka. Skirtumas tarp Iškėlimo paslaugos preliminarios ir galutinės kainos gali atsirasti dėl priežasčių, nurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1–3.3.2 papunkčiuose. Turi būti taikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1 papunktis, kuriame nurodyta, kad preliminari Iškėlimo paslaugos kaina perskaičiuojama, „kai Sutarties galiojimo metu įgyvendinant Paslaugos projektą paaiškėja, kad į Paslaugos sąmatą nėra įskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos projektui įgyvendinti arba šios išlaidos ir (ar) sąnaudos apskaičiuotos neteisingai ir dėl to padidėja arba sumažėja projekto įgyvendinimo kaina ir (ar) patiriamos papildomos išlaidos ir (ar) sąnaudos“.

475.

48Ieškovė UAB „AKORDAS 1“ atsiliepime į atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-08 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis:

495.1.

50Dėl papildomų darbų būtinumo. Teismas tinkamai įvertino įrodymus bei liudytojo M. P. parodymus. Liudytojas M. P. buvo kviečiamas į teismą liudyti atsakovės prašymu. Projekto rengimo bei derinimo stadijoje projekto korekcijos yra įprasta praktika, tačiau suderintas ir patvirtintas projektas gali būti koreguojamas tik pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytas nuostatas. Bylos duomenys rodo, jog patvirtintas 2014 m. projektas buvo keičiamas tik 2016 m. rugpjūčio mėn. Kaip liudytojas M. P. parodė, jog jis atliko projekto korekcijas 2016 m. rugpjūčio mėnesį, kurias derino su atsakove. Papildomi darbai nebuvo būtini, kadangi 2014 m. projekte jau buvo numatyti elektros kabelių įgilinimo darbai. Liudytojas M. P. paaiškino, jog jis padarė 2016 m. rugpjūčio mėn. projekto korekcijas, kurios buvo susijusios tik su oro linijos kabelio trasos pasikeitimu, o 2014 m. projekto keisti dėl elektros kabelių įgilinimo nebuvo poreikio, kadangi šie darbai jau buvo numatyti 2014 m. projekte. Ieškovė galėjo įgyvendinti 2014 m. projektą neatliekant projekto pakeitimų, tai netrukdė visam kompleksinio projekto įgyvendinimui. Sulyginus pirminio 2014 m. projekto („0“ laidos) ir 2016-08 projekto korekcijos („A“ laidos) sprendinius, matyti, kad pakeista oro linijos kabeliavimo trasa, visi kiti sprendiniai nepakitę. Atsakovė nurodė prieštaringas išvadas, teigė, jog liudytojo M. P. parodymai yra prieštaringi ir nesutinka su jais, o vėliau nurodė, kad liudytojo M. P. parodymus laiko teisingais. Atsakovės nurodyti papildomi darbai bei projekto korekcijos nebūtinos.

515.2.

52Dėl papildomų darbų suderinimo. Atsakovės pareigą informuoti ieškovę raštu, nurodant paslaugos kainos didėjimo pagrindą bei papildomai mokėtiną paslaugos kainos dalį numato Sutarties bendrųjų sąlygų 3.4 papunktis bei CK 6.718 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 1–2 dalys bei CK 6.653 straipsnio 4 dalis. Atsakovė pripažino, jog išrašas iš informacinės duomenų sistemos netinkamas įrodymas. Atsakovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovė buvo informuota apie pasikeitusias sutarties sąlygas (papildomus darbus, jų būtinumą bei papildomų darbų kainą). Savivaldybė skelbė viešąjį konkursą objekto „Pilaitės prospekto, Sidaronių gatvės, Mozūriškių gatvės rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės Vilniuje“ statybos darbų, kurį laimėjo ieškovė. Rangovė (ieškovė) neatsakinga už statinio statybos projekto rengimą, ieškovė neorganizavo projektavimo darbų ir negalėjo turėti ryšių su projektuotojais, rengusiais 2014 m. projektą bei 2016 m. projekto korekcijas. Todėl atsakovės teiginys, jog ieškovės projektuotojas rengė projektą nepagrįstas. Ieškovė, būdama rangove, gavo iš statytojos (užsakovės) projektą, kuris buvo parengtas pagal atsakovės išduotas prisijungimo sąlygas, suderintas su atsakove. Elektros įrenginių iškėlimo (reorganizavimo) sutartis buvo įgyvendinama pagal tą patį 2014 m. statytojos (užsakovės) rengtą projektą, kurio rengimo procese dalyvavo atsakovė, išduodama prisijungimo sąlygas ir projekto suderinimo stadijoje. Bet kokie statybos projekto pakeitimai privalo būti derinami su statytoja (užsakove), kadangi bet kokie projekto pakeitimai įtakoja projekto įgyvendinimo kainą. Statybos projekto pakeitimai privalėjo būti suderinti su Savivaldybe (statytoja (užsakove)), jei ne tiesiogiai, tai per ieškovę. Atsakovė neinformavo nei ieškovės, nei savivaldybės apie papildomus darbus bei su tuo susijusius statybos projekto pakeitimus. Ieškovė, dalyvaudama viešajame konkurse, įsivertino jog 2014 m. projekte numatytus darbus galėtų atlikti už 16 057,44 Eur ir pateikė tokį pasiūlymą viešojo konkurso organizatoriams, tačiau elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) tvarką reglamentuoja EĮ, kuriame nurodoma, jog tokias paslaugas teikia tik pats elektros skirstomųjų tinklų operatorius, todėl ieškovė privalėjo pirkti paslaugą iš atsakovės už brangesnę paslaugos kainą, nei pati būtų atlikusi savo jėgomis. Atsakovės nesuderinti ir nepagrįsti papildomi darbai bei nesuderintos projekto korekcijos, užkirto kelią ieškovei kreiptis į Savivaldybę ir prašyti papildomo projekto finansavimo dėl paaiškėjusių papildomų darbų, kurie atsirado ne dėl ieškovės kaltės. Atsakovė, piktnaudžiaudama dominuojančia padėtimi, pasigerino savo infrastruktūrą už ieškovės iš anksto sumokėtas lėšas. Iš 2014 m. projekto matyti, jog esamos požeminės komunikacijos sutikslintos 2013-06-13. Vėliau ir pats projektas suderintas su atsakove, kuri yra projekte numatytų elektros tinklų savininkė.

535.3.

54Dėl papildomų darbų kainos. Ieškovė papildomų darbų kainą skaičiavo vadovaudamasi galutiniu 2017-05-16 atliktų darbų aktu Nr. 6870-16-12/01, pagal kurį papildomi darbai, papildomai panaudotos medžiagos, papildomi darbai pagal SISTELA įkainius sudaro iš viso 6 527,96 Eur. Atliktų darbų akto pagrindu ir buvo pateikta ieškovui sąskaita. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. užsakė papildomus darbus pas rangovą V. J. įmonė „VIKTERA“, papildomų darbų kaina sudaro 8 616,16 Eur. Taip pat pateikta informacija, jog ginčas dėl permokos už papildomus darbus buvo sprendžiamas ir ikiteisminiu būdu, kur paslaugos kaina kito mažiausiai tris kartus. Atsakovės nurodyta papildomų darbų kaina yra nepagrįsta, kadangi kaina paremta tik atsakovės manymu, kuri neatitinka finansinės dokumentacijos. Atsakovės nurodytiems papildomiems darbams atsirasti nebuvo pagrindo, kadangi visi darbai buvo numatyti projektinėje dokumentacijoje, suderinti su atsakove, todėl atsakovės paskaičiuotos sumos už papildomus darbus nepagrįstai įtrauktos ieškovei į mokėjimus. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių projektuotojo kaltę.

55Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

576.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

597.

60Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.

618.

62Apeliacinis procesas vyksta dėl apylinkės teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovės UAB „AKORDAS 1“ naudai buvo priteista 5 856,96 Eur permoka už atsakovės (operatorės pagal Sutartį) suteiktas elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugas ieškovei (užsakovei pagal Sutartį).

63Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių

649.

65Tarp šalių (ieškovės UAB „AKORDAS 1“ ir atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“) kilo ginčas dėl dalies 25 793,01 Eur Sutarties darbų kainos pagrįstumo, t. y. 6 527,96 Eur sumos (permokos). Ieškovės teigimu, atsakovė į pagal Sutartį mokėtiną kainą įtraukė papildomų darbų, dėl kurių šalys nesitarė ir kurie nebuvo būtini. Atsakovė su tokiais ieškovės teiginiais nesutiko ir nurodė, kad papildomi darbai buvo būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį. Teisingam ginčo išsprendimui itin svarbu nustatyti faktines bylos aplinkybes.

6610.

67Bylos duomenimis, ieškovė UAB „AKORDAS 1“ su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė sutartį Nr. A62-2/16(3.10.21-TD2) dėl Pilaitės prospekto, Sidaronių gatvė, Mozūriškių gatvės rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, Vilniuje, statybos darbų (el. b. t. 3, b. l. 175). Kadangi tarp ieškovės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutartis buvo sudaryta vykdant viešuosius pirkimus, aptarta sutartis viešai skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=Sidaroni%C5%B3&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6811.

69Ieškovė, atlikdama darbus pagal Rangos sutartį, tikslu rekonstruoti (iškelti) elektros tinklus, su atsakove AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė Sutartį (Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos 2016-03-01 sutartis Nr. IŠK-ESO02 (sutartis pasirašyta ieškovės 2016-03-14)) (el. b. t. 1, b. l. 18–26). Sutarties pagrindu ieškovė buvo užsakovė, o atsakovė – rangovė. Sutarties specialiosios dalies 2.3 papunktyje nurodyta, kad elektros tinklų iškėlimas (rekonstrukcija) vykdoma pagal operatoriaus (AB „Elektros skirstymo operatorius“ (Sutarties bendrosios dalies 1.1 papunktis) išduotas prisijungimo sąlygas, t. y. Perkėlimo sąlygas (2013-12-27 Sąlygos elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr. TS-41030-13-B481, kurios galiojo iki 2016-12-27) (el. b. t. 2, b. l. 10). Pagal Perkėlimo sąlygas atsakovei turėjo būti pateiktas elektros tinklų iškėlimo projektas.

7012.

71Bylos duomenimis, atsakovei taip pat buvo pateiktas ir užsakovo AB „Šiaulių banko turto fondas“ užsakytas ir UAB „TM projektai“ 2014 m. sausio mėn. parengtas Pilaitės pr. Sidaronių g., Mozūriškių g. rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės pr. ir Sidaronių g., Vilniuje, statybos projektas (toliau – 2014 m. Projektas) (el. b. t. 2, b. l. 53–80). 2014 m. Projektas parengtas pagal Perkėlimo sąlygas. Bylos medžiaga rodo, kad 2014 m. Projektas buvo koreguotas (tikslintas) 2016 m. rugpjūčio mėn. (toliau – Tikslintas 2014 m. projektas) (el. b. t. 1, b. l. 43–44).

7213.

73Sudarius Sutartį, atsakovė ieškovei pateikė 2016-03-15 išankstinio apmokėjimo sąskaitą 25 793,01 Eur sumai (el. b. t. 2, b. l. 52). Ieškovė atsakovei aptartą 25 793,01 Eur sumą sumokėjo 2016-03-17 (el. b. t. 1, b. l. 54). Pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui atsakovė pasitelkė individualią įmonę V. J. įmonę „VIKTERA“ (toliau – IĮ „VIKTERA“). IĮ „VIKTERA“ elektros kabelių iškėlimo paslaugos darbus baigė 2016-10-25 (el. b. t. 2, b. l. 12). IĮ „VIKTERA“ pateikė atsakovei pakoreguotą 2017-05-16 Atliktų darbų aktą Nr. 6870-16-12/01 (el. b. t. 2, b. l. 103–110) ir jo pagrindu atsakovei 2017-05-31 pateikė apmokėti sąskaitą Nr. VKT 12117 25 793,01 Eur sumai (el. b. 2 t. b. l. 90).

74Dėl ginčo sprendimui taikytino specialaus teisinio reguliavimo

7514.

76Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog apylinkės teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog tarp šalių kilusiam ginčui spręsti taikytinas ne tik bendrasis, numatytas CK, tačiau ir specialusis teisinis reguliavimas, numatytas EĮ, Apraše (Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127) bei Metodikoje (Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-07-29 nutarimu Nr. O3-235). Kadangi šalių sutartis pasirašyta 2016-03-14, todėl apžvelgiamas teisinis reguliavimas, galiojęs 2016-03-14.

7714.1.

78EĮ 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vartotojo, gamintojo ar kito asmens pageidaujami rekonstruoti ar perkelti energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeliamas, apmoka energetikos įmonei energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. Perkeltų ar rekonstruotų energetikos objektų nuosavybė nekeičiama.

7914.2.

80Aprašo 54 punkte nurodyta, jog vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Energetikos objekto perkėlimo ir (ar) rekonstravimo išlaidas moka pageidavimą dėl tokio energetikos objekto perkėlimo ar rekonstravimo pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo Aprašo 47 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Aprašo 47 punkte nurodyta, kad už Apraše nustatytas operatorių teikiamas prijungimo prie tinklų paslaugas vartotojas ar gamintojas, jei šalys nesusitarė kitaip, kaip tai numatyta Aprašo 48 punkte, sumoka operatoriui: i) kai prijungimo įmoka neviršija 28 962 eurų, – iki paslaugų teikimo pradžios (47.1 papunktis); ii) kai prijungimo įmoka yra didesnė kaip 28 962 eurai, vartotojas (gamintojas) 60 procentų įmokos sumoka per 10 kalendorinių dienų nuo vartotojo ar gamintojo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo, likusioji įmokos dalis yra sumokama per 10 kalendorinių dienų rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus darbus. Apie rangos sutartyje nustatytų darbų pabaigą operatorius informuoja vartotoją (gamintoją) ir pateikia jam mokėti reikalingus dokumentus prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka (47.2 papunktis). Aprašo 48 punkte nurodyta, kad jeigu šalys susitaria dėl kitos apmokėjimo tvarkos, negu nurodyta Aprašo 47 punkte, tai įforminama prijungimo paslaugos sutarties priede. Byloje duomenų apie tai, kad būtų sudarytas priedas prie Sutarties nėra. Pastebėtina, jog Aprašo 28 punkte nurodyta, kad operatoriaus (šiuo atveju – atsakovės) ir vartotojo (šiuo atveju – ieškovės) pasirašomoje prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma: i) prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio (28.2 papunktis); ii) vartotojo įsipareigojimai dėl prijungimo įmokos mokėjimo sąlygų ir termino bei prijungimo įmokos perskaičiavimo tvarka, jei sutarties pasirašymo dieną nėra galimybės nustatyti tikslų prijungimo įmokos dydį ir sutartyje nurodytas preliminarus prijungimo įmokos dydis (28.3 papunktis).

8114.3.

82Metodikos 18.2 papunktyje nurodyta, kad prijungiantis operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką, lygią 100 procentų faktinės kainos, kaip nustatyta Metodikos 15 punkte, kai vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių. Metodikos 15 punkte nurodyta, kad elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, sumokėjus preliminarią prijungimo įmoką, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, archeologiniams tyrinėjimams), faktinei kainai.

8315.

84Analizuojant tarp šalių pasirašytos Sutarties nuostatas matyti, jog tiek į Sutarties specialiosios dalies 3 punktą bei Sutarties bendrosios dalies 3 punktą buvo individualizuotai perkeltos aukščiau aptartų teisės aktų nuostatos, t. y. vadovaujantis EĮ, Aprašu ir Metodika susitarta dėl: preliminarios kainos (25 793,01 Eur) (Sutarties specialiosios dalies 3 punktas); preliminarios kainos apmokėjimo tvarkos (Sutarties specialiosios dalies 3.1.1 papunktis); kainos perskaičiavimo tvarkos (Sutarties specialiosios dalies 3.1.2–3.1.3 papunkčiai, taip pat Sutarties bendrosios dalies 3.3.1–3.3.2 papunkčiai); kitų Sutarties kainos mokėjimo sąlygų (Sutarties bendrosios dalies 3.5–3.9 papunkčiai). Tiek Sutarties nuostatos, tiek aukščiau aptartų teisės aktų nuostatos įtvirtina galimybę, esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, numatytoms Sutarties bendrosios dalies 3.3.1–3.3.2 papunkčiuose, perskaičiuoti ieškovės pagal Sutartį sumokėtą preliminarią 25 793,01 Eur kainą. Kadangi Sutarties kainos, tarp jų ir sumokėtos preliminarios 25 793,01 Eur kainos, perskaičiavimas galimas tik esant tam tikroms (faktinėms) aplinkybėms, todėl būtina analizuoti ir vertinti aplinkybes, kurios turi įtakos sprendžiant ieškovės sumokėtos 25 793,01 Eur kainos perskaičiavimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, specialusis teisinis reguliavimas aktualus sprendžiant ir preliminarios pagal sutartį mokėtinos kainos apskaičiavimo pagrįstumą (Aprašo 47 punktas, Sutarties bendrosios dalies 3.1 papunktis).

8516.

86Laikantis faktinių aplinkybių nuoseklumo, teisėjų kolegija pastebi, jog atsakovė IĮ „VIKTERA“ 2016-02-08 pateikė užsakymą darbams (toliau – Užsakymas) objektui pagal „elektros įrenginių iškėlimas, 10 kV OL protarpio tarp atramų Nr. 100/9 ÷ Nr. 100/16 iš TP Viršuliškės keitimas į KL, Pilaitės pr. ir Sidaronių g. Vilniuje, UAB „Šiaulių banko turto fondas“ (el. b. t. 1, b. l. 45). Aptartame Užsakyme nurodyta, jog prie Užsakymo pateikiama medžiaga – 2014 m. Projektas ir Perkėlimo sąlygos. Užsakymo kaina – 22 111,71 Eur. Sprendime nepasisakyta dėl aplinkybių, susijusių su tuo, jog dar iki atsakovės ir ieškovės sutartinių teisinių santykių pradžios atsakovė jau su IĮ „VIKTERA“ sudarė pakankamai detalią sąmatą dėl darbų, kuriuos būtina buvo atlikti objekte (iškeliant lauko elektros tinklus vykdant Pilaitės pr., Sidaronių g., Mozūriškių g. rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės pr. ir Sidaronių g., Vilniuje, statybos projektą). Pagal aukščiau aptartą teisinį reguliavimą (ir Sutarties 3.1 papunktį) Preliminari kaina apskaičiuojama pagal operatoriui (šiuo atveju – atsakovei) pateiktą projekto sąmatą. Nors atsakovė nurodė, jog projekto sąmata nebuvo pateikta, tačiau apylinkės teismas skundžiamame sprendime dėl tokios aplinkybės nepasisakė. Tokia aplinkybė svarbi tuo, kad ieškovei 2016-03-15 buvo pateikta apmokėti preliminari 25 793,01 Eur sąskaita (el. b. t. 2, b. l. 52), kai, minėta, tarp atsakovės ir IĮ „VIKTERA“ tam pačiam projektui (objektui) pagal Užsakymą buvo nurodyta 22 111,71 Eur suma. Atsakovės ieškovei pateikta išankstinio apmokėjimo 2016-03-15 sąskaita nedetalizuota, todėl negalima nustatyti, kokie darbai objekte buvo numatyti kaip preliminarūs, atsižvelgiant jau ir į buvusį Užsakymą. Tokia aplinkybė, šios bylos kontekste sprendžiant klausimą dėl papildomų darbų, susijusių su 2014 m. projekto įgyvendinimu, reikšminga.

8717.

88Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog faktiškai pačius elektros tinklų iškėlimo darbus atliko ne atsakovė ir ne ieškovė (ar jos kontroliuojamas ūkio subjektas), tačiau IĮ „VIKTERA“ pagal tarp atsakovės ir IĮ „VIKTERA“ sudarytą rangos sutartį Nr. 41000/551483 (6870). Sutartis tarp atsakovės ir kito ūkio subjekto – šiuo atveju IĮ „VIKTERA“ sudaroma vadovaujantis aukščiau aptartu specialiu teisiniu reguliavimu. Visgi, kadangi IĮ „VIKTERA“ ir buvo subjektas, kuris faktiškai atliko elektros tinklų iškėlimo darbus pagal 2014 m. Projektą (ir Tikslintą 2014 m. projektą), teisėjų kolegijos vertinimu, turėjo būti svarstytinas IĮ „VIKTERA“ dalyvavimo byloje klausimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, byloje nustatytinų faktinių aplinkybių kontekste, turėjo apsvarstyti aplinkybę, ar šioje byloje priimtas sprendimas nesukels kokių nors teisių ir pareigų IĮ „VIKTERA“. Kadangi šalys (ieškovė ir atsakovė) ginčijasi dėl atliktų darbų pagal Sutartį apimties ir jų būtinumo, išsamias aplinkybes apie tai, kas konkrečiai ir pagal kokią dokumentaciją projekte buvo atlikta galėjo nurodyti tik IĮ „VIKTERA“ atstovai. Pastebima ir tai, jog apylinkės teismas skundžiamame sprendime lygino būtent IĮ „VIKTERA“ 2017-05-16 atliktų darbų aktą Nr. 6870-16-12/01 (el. b. t. 2, b. l. 103–104) ir Užsakymą bei užsakymą papildomiems darbams (el. b. t. 1, b. l. 45–46), kurie buvo sudaryti tik tarp atsakovės ir IĮ „VIKTERA“ ir kuriuos, pagal aptartą specialųjį teisinį reguliavimą, turėjo apmokėti ieškovė. Visgi, analizuodamas IĮ „VIKTERA“ išrašytas sąskaitas ir nurodydamas, kad tam tikros darbų eilutės dubliuojasi/ar yra nepagrįstos, apylinkės teismas neapsvarstė klausimo, ar tai nesusiję su į bylą neįtraukto asmens teisėmis ir pareigomis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog naujo proceso dalyvio įtraukimas į bylą apeliacinės instancijos teisme negalimas (CPK 46 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8918.

90Apibendrinant aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija sprendžia, jog apylinkės teismas skundžiamame sprendime neaptarė specialaus teisinio reguliavimo įtakos šalių teisėms ir pareigoms (ypač tų aplinkybių, kurios susijusios su preliminarios pagal Sutartį mokėtinos kainos nustatymu (bei detalizavimo pagal darbus) ir jos kitimu vykdant elektros tinklų iškėlimo darbus pagal 2014 m. Projektą ir Tikslintą 2014 m. projektą, neįtraukė į procesą asmens (IĮ „VIKTERA“), kuris faktiškai atliko elektros tinklų iškėlimo darbus projekte ir galėjo nurodyti bylai reikšmingas aplinkybes.

91Dėl 2014 m. Projekto koregavimo būtinumo

9219.

93Atsakovė nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad dėl atsakovei priklausančių elektros kabelių įgilinimo (įžeminimo) darbų nereikėjo tikslinti 2014 m. Projekto, t. y. nesutinka, jog tam, kad būtų atlikti atsakovės nurodomi papildomi darbai, 2014 m. Projekto korekcijos nebuvo būtinos.

9420.

95Prieš pasisakant dėl atsakovės apeliacinio skundo teiginių teisėjų kolegija pažymi, jog buvo perklausyti liudytojo M. P. (2014 m. Projekto ir Tikslinto 2014 m. projekto rengėjo) parodymai, duoti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-15 posėdžio metu (el. b. t. 3, b. l. 193–194, garso įrašo takelio 01:19:00–01:36:20 min.). Perklausius liudytojo M. P. parodymus nustatyta, kad liudytojas teismo posėdžio metu parodė: i) buvo projektuojama nauja gatvė ir pagal vertikalinį planą reikėjo kabelius įgilinti žemiau gatvės paviršiaus (01:21:40–01:22:18 min.); ii) kokiu tikslu 2014 m. Projektas buvo koreguojamas liudytojas neprisiminė; iii) Tikslintu 2014 m. projektu buvo pakeista gatvės oro linijos iškėlimo trasa, tačiau esamų kabelių projektiniai sprendiniai koreguojami nebuvo. Pagal 2014 m. Projektą jau turėjo būti atliekami trijų kabelių įgilinimo darbai, t. y. ginčo kabelių įgilinimo darbai buvo numatyti jau pirminiame projekte (01:31:00–01:36:00 min.).

9621.

97Nors atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog su apylinkės teismo argumentais, kuriais nuspręsta, kad 2014 m. Projekto koreguoti dėl 2 (dviejų) atsakovei priklausančių kabelių įgilinimo koreguoti nereikėjo, tačiau tokią aplinkybę paneigė pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytojas M. P.. Jokių konkrečių įrodymų (dokumentų), kurių pagrindu būtų galima daryti priešingą išvadą atsakovė apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Atsakovė nurodė, jog 2014 m. Projekte atsakovės darbuotojas J. S. 2014-03-14 pažymėjo pastaba „žiūr. Lapas. 3“, kas rodo, jog 2014 m. Projektą buvo būtina koreguoti. Teisėjų kolegija pažymi, jog, viena vertus, atsakovė nepateikė duomenų apie tai, kad J. S. buvo atsakovės darbuotojas. Kita vertus, atsakovė neapaiškino, ką konkrečiai reiškia tokia pastaba (pastabos turinys neatskleistas). Pastebėtina ir tai, jog J. S. pasirašė kaip Eismo skyriaus vadovas. Aptariamas brėžinys, kuriame pasirašė J. S., yra Suvestinis inžinerinių tinklų planas. Kadangi patys gatvės rekonstrukcijos darbai apėmė ir eismo pertvarkymą, atsakovė nepateikė jokių duomenų ar paaiškinimų, ar aptariama pastaba buvo susijusi tik su Lauko elektros tinklų iškėlimo projektu (o konkrečiai – su lauko elektros tinklais), o ne su kokiais nors kitais Suvestiniame inžineriniame tinklų plane nurodytais inžinieriniais tinklais (vandentiekio tinklu, buities nuotekyne, lietaus nuotekyne, dujotekio tinklais, šilumine trasa, telefono trasa, ryšio kabeliais, transportiniu šviesoforu, gatvių apšvietimo atramomis ir t. t.). Atsakovė neįrodė, jog pagal 2014-03-14 J. S. pastabas buvo būtina koreguoti būtent 2014 m. Projekto sprendinius, susijusius su ginčo kabeliais.

9822.

99Teismas sutinka, jog lyginant 2014 m. Projekto sprendinius (žr. planą su projektuojamais el. tinklais, esantį el. b. t. 2, b. l. 91) ir Tikslinto 2014 m. projekto sprendinius (žr. planą su projektuojamais el. tinklais, esantį el. b. t. 2, b. l. 42) matyti, jog Tikslino 2014 m. plano lapo apačioje prie projektuojamų kabelių buvo nurodyti papildomi žymėjimai (3E4, E4A ir R8A) bei nurodytos esamų kabelių koordinatės. Visgi, teisėjų kolegijos vertinimu, tokia aplinkybė, t. y. jog Tikslintame 2014 m. projekte nurodyti tikslesni duomenys savaime nepagrindžia nei dėl ko 2014 m. Projektas turėjo būti tikslinamas, nei kokią įtaką koordinačių nurodymas ir papildomų žymenų nurodymas turėjo papildomai atliktiems dviejų atsakovei priklausančių kabelių įgilinimo darbams.

10023.

101Atsakovė teigia, jog 2014 m. Projekto korekcijos dėl papildomai paaiškėjusių aplinkybių (fakto, kad du elektros kabeliai yra ne abonentiniai, o priklauso atsakovei) buvo būtinos, kad tinkamai įgyvendinti ieškovės vykdomą gatvės rekonstrukcijos projektą. Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis išklausytais liudytojo M. P. parodymais, 2014 m. Projekto tikslinimas (korektūra) nebuvo susijęs su atsakovei priklausančių dviejų kabelių įžeminimo darbais. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tokia aplinkybė duoda pagrindo išvadai, jog apylinkės teismas turėjo detaliau aiškintis aplinkybes, susijusias su 2014 m. Projekto korekcijų būtinumu. Be to, šalys teikė argumentus ir dėl to, kas turėjo teikti 2014 m. Projektą korekcijoms ir su kuo 2014 m. Projekto korekcijos (o tame tarpe – ir galimai nauji (ar papildomi) darbai) turėjo būti derinamos. Pastebėtina, jog Tikslintame 2014 m. projekte statytoju įvardijama Vilniaus miesto savivaldybė, o užsakovu – UAB „Šiaulių banko turto fondas“ (kofinansuotojas pagal rangos 2015-01-13 sutartį) (žr. pvz., el. b. t. 1, b. l. 17), tačiau aptartų subjektų indėlis į 2014 m. Projekto tikslinimą detaliau neanalizuotas. Pastebima ir tai, jog tiek Vilniaus miesto savivaldybė, tiek UAB „Šiaulių banko turto fondas“ bei ieškovė buvo sutartiniuose teisiniuose santykiuose, tačiau ir tokia aplinkybė detaliau neaptarta. Kadangi šalys ginčijosi dėl aplinkybių, kas (koks subjektas) turėjo pareigą informuoti ieškovę apie 2014 m. Projekto korektūras, tokia aplinkybė galimai laikytina reikšminga sprendžiant ginčo šalių tarpusavio teises ir pareigas. Pastebėtina, jog atsakovė nepateikė teismui duomenų apie tai, kad Tikslintame 2014 m. projekte būtų buvusios pastabos (ar aiškinamasis raštas), kuriame būtų buvę nurodyta, kad dėl būtent atsakovei priklausančių dviejų elektros kabelių įžeminimo būtina atlikti kokius nors konkrečius darbus, nors 2014 m. Projekto aiškinamajame rašte pakankamai smulkiai apibūdinti darbai, kuriuos būtina atlikti.

10224.

103Atsakovė nurodė, kad liudytojo M. P. parodymai prieštaringi, tačiau perklausius liudytojo M. P. parodymus, duotus pirmosios instancijos teisme, nenustatyta, jog parodymai būtų prieštaringi. Kita vertus, liudytojo M. P. parodymai, duoti pirmosios instancijos teisme, duoda pagrindą svarstyti, ar liudytojo M. P. parodymai yra pakankami išspręsti tarp šalių kilusiam ginčui ir ar nėra poreikio liudytoją (ar kitus asmenis) apsiklausti papildomai, ar tam tikrus subjektus įsitraukti į bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujančiais asmenimis.

104Dėl papildomų darbų derinimo (ir informavimo apie papildomus darbus)

10525.

106Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog apylinkės teismas padarė prieštaringą išvadą, kad ieškovė nebuvo informuota apie papildomus darbus, o aplinkybė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija taip pat nebuvo informuota apie papildomų darbų būtinumą apskritai neturi teisinės reikšmės.

10726.

108Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su apeliantės pastebėjimu, jog nagrinėjant aptariamą ginčą aplinkybė, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo informuota apie 2014 m. Projekto pakeitimus neturėjo teisinės reikšmės. Viena vertus, taip yra todėl, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nebuvo byloje dalyvaujantis asmuo. Kita vertus, ieškovė, norėdama įrodinėti darbų, atliktų pagal Sutartį, finansavimo šaltinius iš trečiųjų asmenų turėjo teikti tiek pradines sutartis, kurių pagrindu tretieji asmenys galimai (ne)galėtų finansuoti papildomus darbus, taip pat įrodinėti atitinkamas aplinkybes. Ieškovę ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją siejo prievoliniai teisiniai santykiai, tačiau be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštų, pagal ieškovės paklausimus (e. b. t. 3, b. l. 175, 181), ieškovė daugiau jokių teisiškai reikšmingų dokumentų neteikė.

10927.

110Apeliantė teigia, jog apie Tikslintą 2014 m. projektą ieškovė buvo informuota vykusių susitikimu su ieškove metu ir tokią aplinkybę įrodinėja išrašu iš atsakovės duomenų sistemos (el. b. t. 3, b. l. 190). Teisėjų kolegija pritaria apylinkės teismo išvadai, jog aptartas duomenų sistemos išrašas negali įrodyti aplinkybės, jog atsakovė apie papildomus darbus pagal Tikslintą 2014 m. projektą buvo informuota kokio nors susitikimo metu. Atsakovės duomenų sistemos išrašas parengtas vienašališkai, jame nėra jokių nuorodų į buvusius kokius nors susitikimus konkrečiomis datomis. Priešingai, iš duomenų sistemos išrašo galima matyti, jog vienas iš papildomų darbų – papildomas kabelių apgaubimas.

11128.

112Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovė – savo srities profesionalas, t. y. subjektas, kuris vykdė didelės vertės viešojo pirkimo sutartį. Viena vertus, sutiktina su atsakove, kad ieškovė laikytina verslininku ir jai taikomi griežtesni veiklos standartai. Kita vertus, atsakovė taip pat yra verslininkė, todėl analogiškai griežtesnės veiklos (atidumo bei rūpestingumo) standartai taikomi ir atsakovei. Apylinkės teismas tarp šalių (ieškovės ir atsakovės) susiklosčiusius sutartinius teisinius santykius kvalifikavo kaip kylančius iš paslaugų teikimo sutarties (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Atsakovė apylinkės teismo atlikto teisinių santykių kvalifikavimo neskundžia. Kaip teisingai pastebėjo apylinkės teismas, paslaugos pagal Sutartį turėjo būti teikiamos sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus, laikantis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų (CK 6.718 straipsnio 1–2 dalys).

11329.

114Teismas papildomai pastebi, jog Sutarties 4.9.2 papunktyje nurodyta, kad gali būti stabdomas paslaugos teikimo terminas, jeigu paaiškėja, kad paslaugų teikimo metu būtina koreguoti paslaugų teikimo projektą, o Sutarties 4.11 papunktyje nurodyta, jog apie 4.9.2 papunktyje atsiradusią aplinkybę privalu ieškovę informuoti raštu. Taip pat informavimo pareigą numato ir Sutarties 4.7 papunktis, kuriame nurodyta, kad „tais atvejais, kai iki Paslaugos pradžios ar Paslaugos teikimo metu atsiranda būtinybė Operatoriui gauti papildomą informaciją ar dokumentus, reikalingus tinkamam Paslaugos teikimui, Užsakovas savo lėšomis, rizika ir atsakomybe bei Operatoriaus nustatytu terminu privalo pateikti visą būtiną papildomą informaciją ir(ar) dokumentus Operatoriui, jei Šalys nesusitars kitaip“. Sutarties 9.4 papunktyje nurodyta, jog visi pranešimai, vykdant Sutartį, įteikiami pasirašytinai arba siunčiami paštu ar faksimiliu paštu.

11530.

116Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta, jog „paaiškėjus Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1–3.3.2 punktuose nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių padidėja preliminari Paslaugos kaina, Operatorius informuoja Užsakovą raštu, nurodydamas Paslaugos kainos didėjimo pagrindą bei papildomai Užsakovo mokėtiną Paslaugos kainos dalį“. Minėta, ieškovė atsakovei preliminarią Sutarties vykdymo kainą, t. y. 25 793,01 Eur sumokėjo 2016-03-17. Pagal byloje esantį atsakovės 2016-02-06 užsakymą darbams (el. b. t. 1, b. l. 45), IĮ „VIKTERA“ buvo nurodyta atlikti darbų už 22 111,71 Eur sumą. Atsakovės parengė ir užsakymą papildomiems darbams, kurių suma – 8 616,16 Eur (el. b. t. 1, b. l. 46). Aptartas užsakymas papildomiems darbams nepasirašytas, taip pat jame nėra datos. Abiejų užsakymų vertė – 30 727,87 Eur (22 111,71 Eur + 8 616,16 Eur), kas viršija preliminarią Sutarties kainą (25 793,01 Eur). Tai reiškia, kad dar iki kabelių įžeminimo darbų pabaigos, vadovaujantis Sutarties 3.4 papunkčio nuostata, atsakovė turėjo informuoti ieškovę apie Sutarties preliminarios kainos didėjimą ir tokio kainos didėjimo priežastis. Nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovė duomenų apie tai, kad informavo ieškovę apie didėjančią Sutarties preliminarą kainą nepateikė. Vėliau, t. y. 2016-12-01 IĮ „VIKTERA“ atsakovei pateikė atliktų darbų aktą Nr. 6870-16-12/01, kuriame nurodyta mokėtina suma – 27 850,03 Eur (el. b. t. 1, b. l. 47). Kaip matyti, iš 2016-12-01 išrašytos sąskaitos suma viršijo preliminarią Sutarties kainą, o paaiškinimai ieškovei buvo atsiųsti tik 2017-02-17 (el. b. t. 1, b. l. 41–42). Teisėjų kolegijos vertinimu, visuma aplinkybių rodo, kad atsakovė visgi turėjo informuoti ieškovę apie papildomus darbus ir dėl to kintančią, t. y. didėjančia galutinę darbų kainą. Ta aplinkybė, jog po 2017-02-28 elektroninio susirašinėjimo tarp ieškovės ir atsakovės (el. b. t. 1, b. l. 41–42) tarp atsakovės ir IĮ „VIKTERA“ 2017-05-16 buvo suderinta galutinė suma – 25 793,01 Eur, kuri lygi preliminariai Sutarties kainai, nepateisina atsakovės veiksmų, neinformuojant ieškovės apie didėjančią paslaugos kainą.

11731.

118Visgi, nors apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria apylinkės teismo sprendimo argumentams, kad atsakovė, pažeisdama Sutarties nuostatas, tinkamai ir laiku neinformavo ieškovės apie didėjančią paslaugų kainą, tačiau, kolegijos vertinimu, tokia aplinkybė turėjo vertintina visos bylos, įskaitant ir specialaus teisinio reguliavimo, kontekste. Apylinkės teismo išvados, susijusios su netinkamu ieškovės informavimu apie 2014 m. Projekto korektūras buvo sietos tik su prarasto finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos galimybe. Prarasto finansavimo aplinkybė, kaip jau minėta, apskritai negalėjo būti nagrinėta dėl aukščiau nutartyje aptartų priežasčių. Kitų argumentų, kuriais būtų (į)vertinamos ieškovės neinformavimo apie 2014 m. Projekto korekcijas teisinės pasekmės, apylinkės teismas skundžiamame sprendime nenurodė.

119Dėl ieškovės pareigos apmokėti už faktiškai atliktus pagal Sutartį darbus

12032.

121Atsakovė apeliaciniame skunde teigė, jog apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovės neveikimas traktuotina kaip aplinkybė, dėl ko ieškovė patyrė praradimų netektos galimybės forma gauti papildomą finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

12233.

123Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą bei ginčo ribas, sutinka, kad apylinkės teismo teiginiai, susiję su prarasta ieškovės galimybe gauti papildomą finansavimą, netikslūs. Tokia išvada darytina todėl, kad ieškovė teismui nepateikė objektyvių duomenų (įrodymų), kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą apie tai, kad ieškovė apskritai turėjo teisę į kokį nors papildomą finansavimą. Be to, iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovė net neįrodinėjo atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.246–6.250 straipsniai). Teisėjų kolegijos vertinimu, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis galima būtų priteisti ieškovės atsakovei sumokėtą permoką – Sutarties 3.5 papunktis (Paaiškėjus Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.1–3.3.2 punktuose nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių sumažėja preliminari Paslaugos kaina, Operatorius tai įvertina apskaičiuodamas ir nustatydamas galutinę paslaugos kainą. Skirtumą tarp Užsakovo sumokėtos preliminarios paslaugos kainos bei galutinės Paslaugos kainos Operatorius grąžina Užsakovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų Operatoriaus parinktam rangovui pabaigus rangos darbus). Faktinių bylos aplinkybių eiga rodo, kad atsakovės atlikti darbai neviršijo ieškovės atsakovei sumokėtos kainos – 25 793,01 Eur kainos (ginčas tarp šalių kilo tik tada, kai atliktų darbų ataskaitose atsirado eilutės su papildomais darbais ir papildomai panaudotomis medžiagomis). Apylinkės teismas nurodė, kad pagrindiniai darbai pagal Sutartį turėjo kainuoti 19 936,05 Eur. Tokią sumą apylinkės teismas gavo iš ieškovės atsakovei sumokėtos 25 793,01 Eur sumos atėmęs 5 856,96 Eur. 5 856,96 Eur sudarė sumos, nurodytos 2017-05-16 atliktų darbų akte: skiltis „papildomi darbai“ – 3 311,10 Eur; skiltis „papildomai panaudotos medžiagos“ – 1 836 Eur; ir skiltis „papildomi darbai pagal SISTELA įkainius“ – 709,86 Eur (el. b. t. 2, b. l. 103–104). Visgi, teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų negalima nustatyti, ar likę 2017-05-16 Atliktų darbų akte Nr. 6870-16-12/01 nurodyti papildomi darbai (polietileno vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas (342 Eur); geodezinis nužymėjimas virš 50 m, vienam objektui (28,97 Eur); 10 kV kabelio virš 3x120 iki 3x240 mm2 tiesimas vamzdyje (2 204 Eur); 10 kV Jungiamosios pereinamosios movos virš 120 iki 240 mm2 montavimas (480 Eur); iki 10 Kv kabelio bandymas (173,78 Eur); operatyviniai perjungimai ir vienos darbo vietos parengimas 10 kV žiediniame tinkle (50,04 Eur); TEO LT, AB atstovo iškvietimas (32,31 Eur)), papildomai panaudotos medžiagos (mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais su plastiko izoliacija, virš 120 iki 240 mm2, 3 gyslos viename apvalkale, sutarties priedas Nr. 11, 3.3.6 p (1 836 Eur)) bei papildomi darbai pagal SISTELA įkainius (atliktų darbų aktas (sistela) Nr. 3905 (Papildomi darbai) (709,86 Eur) buvo būtini (be aptartų darbų atsakovės elektros tinklų įžeminimas nebūtų galimas), ar tai buvo nebūtini darbai, kuriais iš esmės siekiama pagerinti atsakovei priklausančio tinklo infrastruktūrą (ir be kurių Tikslintas 2014 m. projektas galėjo būti užbaigiamas). Iš esmės aptarta aplinkybė ir sudaro bylos esmę, t. y. būtina išsiaiškinti be kokių atliktų papildomų darbų ir sunaudotų papildomų medžiagų atsakovei priklausančių tinklų įžeminimas nebūtų galimas, o kokie papildomi darbai ir papildomai sunaudotos medžiagos išeina iš specialaus teisinio reguliavimo apimties ir yra nebūtini (t. y. papildomų darbų ar papildomų medžiagų užsakymas neprivalomas ir priklauso išimtinai nuo atsakovės valios turėti aukštesnės kokybės tinklus).

12434.

125Atkreipiamas dėmesys, jog atsakovės IĮ „VIKTERA“ 2016-02-08 užsakyme darbams buvo nurodyta 22 111,71 Eur suma (tuomet, kai dar nebuvo nustatyta aplinkybė, jog 2014 m. Projekte nurodyti du kabeliai nuosavybės teise priklauso atsakovei) (el. b. t. 1, b. l. 45). Po papildomų darbų atlikimo, buvo sudarytas 2017-05-16 atliktų darbų aktas (el. b. t. 2, b. l. 103–104). Teisėjų kolegijos vertinimu, siekiant nustatyti atliktų papildomų darbų apimtis būtina: pirma, išsiaiškinti, ar tikslinga lyginti 2016-02-08 užsakyme nurodytas sumas su 2017-05-16 akte nurodytomis sumomis ir, antra, jei tikslinga, tai būtina palyginti 2016-02-08 užsakyme nurodytus darbus su 2017-05-16 darbais (kurie darbai buvo privalomi, kurie atsirado papildomai; ar nurodyti darbai nesidubliuoja; ar turi reikšmės pakitę kiekiai ir pan.); trečia, nurodytų aplinkybių teisingam nustatymui ir įvertinimui būtinas ir V. J. įmonės „VIKTERA“ dalyvavimas procese.

12635.

127Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, jog apylinkės teismas netinkamai ir nevisapusiškai nustatė faktinės bylos aplinkybės, tinkamai neatliko tarp šalių susiklosčiusių santykių teisinės kvalifikacijos (įvertinimo), kas, teisėjų kolegijos įsitikinimu, reiškia, jog apylinkės teisme nebuvo atskleista bylos esmė, o padarytų klaidų apeliacinės instancijos teisme ištaisyti negalima (būtinas ir V. J. įmonės „VIKTERA“ dalyvavimas procese) (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 329 straipsnio 1 dalis). Dėl aukščiau nurodytų argumentų skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

128Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinio proceso metu

12936.

130Skundžiamą apylinkės teismo sprendimą panaikinus ir perdavus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimas paliekamas spręsti pirmosios instancijos teismui, nagrinėsiančiam bylą iš naujo (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

131Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

132Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismu iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „AKORDAS 1“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės AB... 7. 1.1.... 8. Šalys 2016-03-01 pasirašė Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos)... 9. 1.2.... 10. Atsakovė, kaip savo srities profesionalė, turėjo ir privalėjo papildomus... 11. 2.... 12. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškinį... 13. 2.1.... 14. Vykdant Sutartį paaiškėjo, kad į pirminį atsakovės rangovui pateiktą... 15. 2.2.... 16. Atsakovė neturi pareigos perskaičiuoti Sutarties kainos ir grąžinti... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 3.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-08 sprendimu ieškinį tenkino iš... 20. 3.1.... 21. Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovė, laimėjusi viešąjį konkursą, su... 22. 3.2.... 23. Sąlygas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.... 24. 3.3.... 25. Ieškovė ir atsakovė 2016-03-01 pasirašė Sutartį. Iš Sutarties... 26. 3.4.... 27. Atsakovė nurodė, kad dėl paaiškėjusios naujos aplinkybės, kas yra... 28. 3.5.... 29. Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešojo konkurso, kurį laimėjo... 30. 3.6.... 31. Nustatė, kad ginčo tarp ieškovės ir atsakovės dėl to, jog tiek kabelio... 32. 3.7.... 33. Sutartis kvalifikuota kaip atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, o ne rangos... 34. 3.8.... 35. Apylinkės teismas konstatavo, kad ieškovė pagrįstai teigia, jog atsakovė... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 37. 4.... 38. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ apeliaciniame skunde prašė... 39. 4.1.... 40. Dėl Projekto koregavimo būtinumo. Teismas klaidingai įvertino atsakovės... 41. 4.2.... 42. Dėl Papildomų darbų suderinimo su ieškove ir Savivaldybe. Teismas padarė... 43. 4.3.... 44. Dėl Iškėlimo paslaugos finansavimo ir ieškovės pareigos apmokėti už... 45. 4.4.... 46. Dėl specialaus teisinio reguliavimo. Teismas nesivadovavo teisės aktais,... 47. 5.... 48. Ieškovė UAB „AKORDAS 1“ atsiliepime į atsakovės AB „Energijos... 49. 5.1.... 50. Dėl papildomų darbų būtinumo. Teismas tinkamai įvertino įrodymus bei... 51. 5.2.... 52. Dėl papildomų darbų suderinimo. Atsakovės pareigą informuoti ieškovę... 53. 5.3.... 54. Dėl papildomų darbų kainos. Ieškovė papildomų darbų kainą skaičiavo... 55. Apeliacinės instancijos teismas... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 6.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 59. 7.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 61. 8.... 62. Apeliacinis procesas vyksta dėl apylinkės teismo sprendimo dalies, kuria iš... 63. Dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių... 64. 9.... 65. Tarp šalių (ieškovės UAB „AKORDAS 1“ ir atsakovės AB „Energijos... 66. 10.... 67. Bylos duomenimis, ieškovė UAB „AKORDAS 1“ su Vilniaus miesto... 68. 11.... 69. Ieškovė, atlikdama darbus pagal Rangos sutartį, tikslu rekonstruoti... 70. 12.... 71. Bylos duomenimis, atsakovei taip pat buvo pateiktas ir užsakovo AB... 72. 13.... 73. Sudarius Sutartį, atsakovė ieškovei pateikė 2016-03-15 išankstinio... 74. Dėl ginčo sprendimui taikytino specialaus teisinio reguliavimo ... 75. 14.... 76. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog apylinkės teismas neatsižvelgė... 77. 14.1.... 78. EĮ 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vartotojo, gamintojo ar kito asmens... 79. 14.2.... 80. Aprašo 54 punkte nurodyta, jog vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų... 81. 14.3.... 82. Metodikos 18.2 papunktyje nurodyta, kad prijungiantis operatorius apskaičiuoja... 83. 15.... 84. Analizuojant tarp šalių pasirašytos Sutarties nuostatas matyti, jog tiek į... 85. 16.... 86. Laikantis faktinių aplinkybių nuoseklumo, teisėjų kolegija pastebi, jog... 87. 17.... 88. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog faktiškai pačius... 89. 18.... 90. Apibendrinant aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija sprendžia, jog... 91. Dėl 2014 m. Projekto koregavimo būtinumo... 92. 19.... 93. Atsakovė nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad dėl atsakovei... 94. 20.... 95. Prieš pasisakant dėl atsakovės apeliacinio skundo teiginių teisėjų... 96. 21.... 97. Nors atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog su apylinkės teismo... 98. 22.... 99. Teismas sutinka, jog lyginant 2014 m. Projekto sprendinius (žr. planą su... 100. 23.... 101. Atsakovė teigia, jog 2014 m. Projekto korekcijos dėl papildomai... 102. 24.... 103. Atsakovė nurodė, kad liudytojo M. P. parodymai prieštaringi, tačiau... 104. Dėl papildomų darbų derinimo (ir informavimo apie papildomus darbus)... 105. 25.... 106. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog apylinkės teismas padarė... 107. 26.... 108. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su apeliantės... 109. 27.... 110. Apeliantė teigia, jog apie Tikslintą 2014 m. projektą ieškovė buvo... 111. 28.... 112. Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovė – savo srities profesionalas, t. y.... 113. 29.... 114. Teismas papildomai pastebi, jog Sutarties 4.9.2 papunktyje nurodyta, kad gali... 115. 30.... 116. Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta, jog „paaiškėjus Sutarties Bendrųjų... 117. 31.... 118. Visgi, nors apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria apylinkės... 119. Dėl ieškovės pareigos apmokėti už faktiškai atliktus pagal Sutartį... 120. 32.... 121. Atsakovė apeliaciniame skunde teigė, jog apylinkės teismas nepagrįstai... 122. 33.... 123. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą bei ginčo ribas, sutinka, kad... 124. 34.... 125. Atkreipiamas dėmesys, jog atsakovės IĮ „VIKTERA“ 2016-02-08 užsakyme... 126. 35.... 127. Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, jog apylinkės teismas... 128. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinio proceso metu... 129. 36.... 130. Skundžiamą apylinkės teismo sprendimą panaikinus ir perdavus bylą... 131. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 132. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 8 d. sprendimą...