Byla 2S-1313-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, A. Maciejevskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „GTR“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prieštaravimus, civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Švarus miestas“ pareiškimą dėl skolos priteisimo išduodant teismo įsakymą skolininkui UAB „GTR“.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko 636,66 Lt skolos, 35,69 Lt delspinigių, 21,42 Lt metines palūkanas, paskaičiuotas iki pareiškimo teismui dienos – 2008-11-25, bei žyminį mokestį.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-12-18 priėmė teismo įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „GTR“.

8Skolininkas UAB „GTR“, nesutikdamas su kreditoriaus UAB „Švarus miestas“ reikalavimais, pateikė prieštaravimus.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-02-13 nutartimi atsisakė priimti skolininko UAB „GTR“ prieštaravimus dėl 2008-12-18 teismo įsakymo. Teismas nustatė, jog teismo procesiniai dokumentai (teismo įsakymas, pranešimas, kreditoriaus pareiškimas su priedais) skolininkui įteikti 2008-12-30; CPK 439 str. 2 d. nustatytas procesinis 20 dienų terminas skolininko prieštaravimams pateikti suėjo 2009-01-19, o skolininko prieštaravimai teismui pateikti 2009-02-12. Skolininkas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių svarbias vėlavimo pateikti prieštaravimus priežastis. Nepateikė teismui motyvuoto prašymo atnaujinti praleistą terminą prieštaravimams pateikti.

10Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti kaip nepagrįstą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-02-13 nutartį; panaikinti kaip neturintį pagrindo 2008-12-18 teismo įsakymą toje pačioje byloje; sustabdyti antstolio G. B. pagal CPK 651 str. pradėtus veiksmus, panaikinti disponavimo teisės apribojimus įmonės turtui. Nurodo, jog teismo įsakymas ir pranešimas išsiųsti kreditoriaus klaidingai nurodytu adresu ir 2008-12-30 buvo įteikti asmeniui, nesusijusiam su UAB „GTR“, tik 2009-01-21 šie dokumentai įteikti įmonės direktoriui. Iki šio momento UAB „GTR“ neturėjo visiškai jokios informacijos apie tariamą įsiskolinimą nei apie skolos išieškojimo procesą. Apeliantas nurodo, jog dėl to, kad kreditorius teismui pateikė klaidingą informaciją ir apie procesą sužinota tik 2009-01-21, prieštaravimai teismui įteikti 2009-02-12, t. y. tik 2 dienomis praleidus terminą. Apelianto nuomone, skundžiama nutartimi atsisakyta priimti prieštaravimus formaliai, nesigilinant į jų turinį ar esmę.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo palikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-12-18 teismo įsakymą nepakeistą. Nurodo, jog užsakovo sutartyje nurodytu adresu buvo išsiųstas įspėjimas dėl susidariusios skolos; reikalavimo neįvykdžius buvo kreiptasi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą, kuris pareiškimą atsisakė priimti kaip neteismingą, kadangi Juridinių asmenų registre skolininko buveinės adresas nurodytas Justiniškių g. 56-16, Vilniuje. Vilniaus m. 1 apylinkės teismui priėmus teismo įsakymą, skolininko prieštaravimai nustatytu terminu negauti. Iš skolininko negautas prašymas apie sutarties nutraukimą ar šalies adreso pasikeitimą.

12Atskirasis skundas tenkinamas.Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skolininko prieštaravimų priėmimo klausimą, netinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-12-18 išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininko UAB „GTR“ 639,66 Lt skolos ir 35,69 Lt delspinigių, 21,42 Lt palūkanų ir 13 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 27). Taip pat 2008-12-18 pranešimu informavo skolininką apie CPK 437 str. numatytas skolininko teises ir pareigas (b.l. 28), tačiau neaišku kam šie dokumentai buvo įteikti, kadangi apie jų gavimą pasirašyta pažymos grafoje – „jeigu procesiniai dokumentai įteikiami ne pačiam adresatui“ (b.l. 29). Pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorius skolininko buveinės adresą nurodo Šiltnamių g. 46b-2, Vilnius (b.l. 1); prie pareiškimo pridėtoje sutartyje nurodomas skolininko adresas – Savanorių pr. 174 A, Vilnius (b.l. 3-8); šis adresas nurodomas įspėjime (b.l. 9), PVM sąskaitose-faktūrose (b.l. 11-21); teismo įsakyme bei pranešime skolininko adresas nurodytas – Justiniškių g. 56-16, Vilnius. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija laiko, jog nėra aišku, kokiu adresu siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti 2009-12-21, todėl sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog teismo įsakymas ir pranešimas 2008-12-30 buvo įteikti asmeniui, nesusijusiam su UAB „GTR“. Procesiniai dokumentai siųsti adresu Šiltnamių g. 46b-2, Vilnius, neįteikti (b.l. 30). Procesiniai dokumentai skolininko direktoriui įteikti 2009-01-21 (b.l. 34), todėl nuo šios dienos turi būti skaičiuojamas CPK 349 str. 2 d. nustatytas terminas prieštaravimams pateikti, kuris baigėsi 2009-02-10, o skolininkas šį terminą praleido 2 dienomis, prieštaravimus pateikdamas 2009-02-12. Įstatymas nenumato pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis, tai yra teismo diskrecijos teisė. Kolegija pažymi, kad teismo įsakymas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas (CPK 436 str. 7 d.), prieštaravimas yra vienintelė teismo įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo forma, numatyta civiliniame procese. Skolininko prieštaravimų argumentas, kad nuo 2008-02-15 jis išsikraustė iš patalpų adresu Savanorių 174A, Vilniuje, nutraukė sutartį, grąžino konteinerį ir kreditoriaus paslaugomis nesinaudojo, todėl nėra jam skolingas, yra esminis ir turi būti apsvarstytas, o jo pateikti įrodymai – įvertinti. Nagrinėjamu atveju kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog terminas praleistas nežymiai – vos 2 d., todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, laiko, jog yra pagrindas atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti ir priimti pateiktus prieštaravimus.

14Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atnaujinti terminą skolininko UAB „GTR“ prieštaravimams pareikšti; skolininko UAB „GTR“ prieštaravimus priimti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo skolininko prieštaravimų priėmimo stadijos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos kolegija nepasisako ir dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų prašymų, kadangi jie spręstini pirmosios instancijos teisme instancine tvarka, nes apeliacinės instancijos teismo nutartis yra neskundžiama (CPK 339 str.), šalims neturi būti apribota apeliacijos teisė. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti; atnaujinti skolininkui UAB „GTR“ terminą prieštaravimams dėl kreditoriaus UAB „Švarus miestas“ pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir 2008-12-18 teismo įsakymo pareikšti ir šiuos prieštaravimus priimti; prašymus dėl teismo 2008-12-18 įsakymo panaikinimo, antstolio veiksmų sustabdymo, disponavimo turtu teisės apribojimo panaikinimo perduoti svarstyti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai