Byla eCIK-681/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 3 d. sprendimo peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Alės Bukavinienės ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė),

2susipažinusi su 2020 m. gegužės 6 d. gautu atsakovo M. N. kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 3 d. sprendimo peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovas M. N. padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 3 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, sodininkų bendrijai „Žaluma“, M. N. ir antstoliui V. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, E. N., Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje ir Anglijos DK Lloyd‘s of London. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui.

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias sodininkų bendrijų teisę disponuoti lengvatinėmis sąlygomis iš valstybės nupirktais žemės sklypais, netinkamai taikė ir aiškino Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnį, 20 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 3 dalį, pažeidė teisės normas, ginančias sąžiningo trečiojo asmens interesus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.153 straipsnis, 1.80 straipsnio 4 dalis), taip pat teisės normas, reglamentuojančias restituciją (CK 6.145 straipsnio 2 dalis, 6.222 straipsnio 3 dalis), CK 1.2 straipsnyje įtvirtintą teisėtų lūkesčių apsaugos principą, CPK 176 straipsnį, 177 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnį, 185 straipsnį, taip pat 6, 7, 8, 12, 13, 17, 42, 50 straipsnius. Teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas ir nepagrįstai išplėtė ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių apimtį, pažeidė CPK 644 straipsnį, 704 straipsnio 1 dalį, nesivadovavo vykdymo procesą reglamentuojančiais CPK 670, 668 straipsniais, netinkamai taikė ir aiškino CPK 602 straipsnį, CPK 639, 640, 643, 644, 645, 695, 702 straipsnius, pažeidė ekonomiškumo principą ir CPK 360 straipsnio nuostatas. Teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias senaties termino taikymą reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytinių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytinių akto pripažinimo negaliojančiais, tinkamai nemotyvavo sprendimo, pažeidė teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nes bylą pralaimėjus keturiems atsakovams, bylinėjimosi išlaidų naštą paskirstė tik tarp kasatoriaus ir bendrijos. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo, taip pat netinkamai pritaikė teismo precedentą ir nepagrįstai rėmėsi kasacinio teismo nutartimi Nr. 3K-3-18-248/2019, nes bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo aplinkybių šioje byloje.

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentais apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nepagrindžiamas nurodomos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ryšys su skundžiamais teismų procesiniais sprendimais bei nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto kasacijos pagrindo egzistavimas.

9Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Atsisakius priimti kasacinį skundą grąžintinas už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti M. N. (a. k. ( - ) 261 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt vieno euro) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2020 m. balandžio 15 d. Luminor banke, dokumento Nr. 772.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai