Byla 2-696/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aktyvus pasaulis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2522-54/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aktyvus pasaulis“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Lietuvos žiemos sporto centrui, Kūno kultūros ir sporto departamentui, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Atomeksim“ dėl įpareigojimo pripažinti viešojo konkurso laimėtoju ir sudaryti sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aktyvus pasaulis“ 2007 m. liepos 18 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ Lietuvos žiemos sporto centrui, Kūno kultūros ir sporto departamentui, trečiajam asmeniui UAB „Atomeksim“, prašydamas įpareigoti atsakovus pripažinti ieškovą viešojo konkurso dėl kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimo laimėtoju ir sudaryti su juo sutartį dėl prekės pirkimo. Ieškinyje ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo uždrausti atsakovams dalyvauti sandoryje su trečiuoju asmeniu UAB „Atomeksim“, atlikti mokėjimus ir kitus veiksmus.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Aktyvus pasaulis“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktas į bylą atsakovo pranešimas Nr. 178 patvirtina, jog 2007 m. liepos 12 d. buvo sudaryta sutartis su tiekėju UAB „Atomeksim“, todėl, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktu, pirkimas laikomas pasibaigusiu. Teismas pažymėjo, kad ieškovas šios sutarties neginčija, o ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymą. Teismas taip pat pažymėjo, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir vertinant jų paskirtį visuomet turi būti siekiama išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, todėl, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju yra ginčijamas atsakovų veiksmų teisėtumas, o ne sudaryta pirkimo sutartis, nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistos atsakovų teisės ir teisėti interesai. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad laikinoji apsaugos priemonė – draudimas dalyvauti sandoryje su trečiuoju asmeniu – negali būti taikoma.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Aktyvus pasaulis“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir išspęsti klausimą iš esmės –tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas (apeliantas) pažymėjo, kad ieškinyje nurodyta, jog 2007 m. liepos 12 d. sudaryta sutartis su tiekėju UAB „Atomeksim“ yra neteisėta, nes buvo pažeistos viešojo konkurso procedūros. Ieškovas nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeisti ieškovo interesai, nes palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, t. y. pripažinus atsakovų veiksmus neteisėtais, ieškovas prarastų galimybę sudaryti tiekimo sutartį su atsakovais. Ieškovo nuomone, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą.

6Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

7Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Taip pat pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui.

8Ieškovas UAB „Aktyvus pasaulis“ ieškiniu pareiškė reikalavimą įpareigoti atsakovus pripažinti ieškovą viešojo konkurso dėl kalnų slidinėjimo keltuvo pirkimo laimėtoju ir sudaryti su juo sutartį dėl prekės pirkimo. Ieškiniu nėra pareikštas reikalavimas dėl 2007 m. liepos 12 d. sudarytos sutarties su tiekėju UAB „Atomeksim“ pripažinimo negaliojančia. Sudarius minėtą sutartį, viešasis pirkimas konkurso būdu pasibaigė (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik ieškinio reikalavimo užtikrinimui. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudimą atsakovams dalyvauti sandoryje su trečiuoju asmeniu UAB „Atomeksim“, atlikti mokėjimus ir kitus veiksmus, kadangi tokios laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinio reikalavimu bei šio reikalavimo užtikrinimu. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, yra nepagrįsti.

9Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai