Byla 2KT-141/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Rimvidos Zubernienės 2011 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 11r-12500, kuriuo persiųstas atsakovės I. Ž. 2011 m. rugsėjo 13 d. skundas civilinėje byloje Nr. N2-11-563/2011 pagal ieškovo R. Ž. patikslintą ieškinį atsakovei I. Ž. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių, tretieji asmenys AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, AB bankas Snoras, ir atsakovės I. Ž. priešieškinį atsakovams A. Ž., UAB „Jūringė“, AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, AB bankas Snoras, A. B. Ž., E. Ž., tretieji asmenys UAB „Gardinta“, UAB „Finasta“ dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei ir su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme iš Klaipėdos apygardos teismo gauta Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. N2-11-563/2011 su atsakovės I. Ž. 2011 m. rugsėjo 13 d. skundu, adresuotu Klaipėdos apygardos teismui. Klaipėdos apygardos teismas nurodo, kad skunde prašoma šią civilinę bylą perduoti nagrinėti kitos apygardos teismui. Kadangi klausimo dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendimas, priskirtas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai, byla persiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui.

3Susipažinus su atsakovės atsakovės I. Ž. 2011 m. rugsėjo 13 d. skundu, matyti, kad atsakovė reikalauja teisingo, nešališko ir objektyvaus teismo, prašo bylą perduoti kitos apygardos teismui ir išvardija Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjus, kurie, atsakovės nuomone, yra šališki, neobjektyvūs, stengiasi susidoroti su atsakove.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui CPK 34 straipsnyje numatytais pagrindais ir tvarka. Byla perduodama kitam teismui, kai, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Tokiu atveju klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.). Apygardos teismui ir apylinkės teismui kartu pareikšto nušalinimo klausimą išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 69 str. 1 d., 70 str. 1 d.).

6Teismui paduoto procesinio dokumento pagrįstumas nustatomas pagal šio dokumento turinį, o ne formą. Tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo prašo perduoti bylą kitos apygardos teismui, tačiau dėsto argumentus, susijusius tik su vieno apylinkės teismo teisėjų galimu šališkumu, turi būti vertinama, ar pagal turinį paduotas procesinis dokumentas yra prašymas perduoti bylą kitam apylinkės teismui, ar kito apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

7Nors atsakovės skunde yra išreikštas prašymas perduoti bylą nagrinėti kitos apygardos teismui nurodant, kad ji nepasitiki Klaipėdos miesto apylinkės teismu, tačiau nėra pateikta jokių argumentų, dėl kurių šios civilinės bylos negalėtų nagrinėti kitas apylinkės teismas, esantis Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje. Tuo tarpu klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, gali būti sprendžiamas tik tuomet, jeigu pareiškėjas motyvuotai pagrindžia, dėl ko šios bylos negali nagrinėti kitas apylinkės teismas, esantis to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje. Pagal CPK 34 straipsnio 3 dalį, klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

8Taigi, atsakovės pateiktas procesinis dokumentas Klaipėdos apygardos teisme pirmiausia turėjo būti įvertintas pagal jo turinį, taip pat pagal adresatą, kuriam jis paduotas, o tik po to sprendžiama dėl jo perdavimo Lietuvos apeliaciniam teismui.

9Atkreiptinas dėmesys, kad, esant abejonių dėl procesinio dokumento formos ar turinio, teismas gali pasinaudoti procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutu ir asmeniui, pateikusiam procesinį dokumentą, nutartimi nustatyti terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str.).

10Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, nėra pagrindo spręsti klausimą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. N2-11-563/2011 perdavimo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, todėl Lietuvos apeliaciniam teismui persiųstą atsakovės I. Ž. 2011 m. rugsėjo 13 d. skundą atsisakytina priimti ir civilinė byla Nr. N2-11-563/2011 su šiuo skundu grąžintina Klaipėdos apygardos teismui.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio šeštąja dalimi, 137 straipsnio antrosios dalies 2 punktu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

12Atsisakyti priimti Klaipėdos apygardos teismo persiųstą atsakovės I. Ž. 2011 m. rugsėjo 13 d. skundą civilinėje byloje Nr. N2-11-563/2011 ir grąžinti šią civilinę bylą kartu su skundu Klaipėdos apygardos teismui. Civilinių bylų

Proceso dalyviai