Byla 2S-333-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos Dalia Kačinskienė ir Virginija Volskienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo E. N. skundą dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. N. skundą dėl neteisėto transporto priemonės priverstinio nuvežimo bei Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK pareigūno M. G. veiksmų pripažinimo neteisėtais.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Eimantas Norvaišas pateikė skundą dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo, kuriuo prašė pripažinti pareigūno M. G. veiksmus vykdant priverstinį transporto priemonės AUDI A4, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) nuvežimą, neteisėtais; pripažinti 2008 m. gruodžio 7 d. transporto priemonės priėmimo-perdavimo aktą Nr. F232555 neteisėtu; įpareigoti Vilniaus apskrities komisariatą grąžinti transporto priemonę jos savininkui – pareiškėjui. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 7 d. policijos pareigūnai, dirbantys Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariate, sustabdė pareiškėją Avižienių kaime, Vilniaus raj., vairuojantį nuosavybės teise jam priklausančią transporto priemonę AUDI A4, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) , ir patikros metu nustačius jam 0,54 promilės neblaivumą, policijos pareigūnas M. G. , neteisėtai priverstinai nuvežė pareiškėjui priklausančią transporto priemonę.

4Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nenurodė, kuriame teisme yra nagrinėjama byla dėl jo padaryto administracinio teisės pažeidimo, kurios teismingumas nustatomas pagal padarymo vietą, pažeidėjo gyvenamąją vietą arba transporto priemonių įskaitos vietą (ATPK 281 str.). Teismas padarė išvadą, kad pažeidėjas skundą dėl pareigūnų veiksmų, kuriuos jie atliko nustatyto pažeidimo metu, turi pateikti tam teismui, kuriame yra nagrinėjama pažeidėjo administracinė byla (ATPK 281 str.), todėl atsisakė pareiškėjo skundą priimti kaip neteismingą (CPK 137 str. 2 d. 2 p.) bei nurodė, kad ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui.

5Pareiškėjas E. N. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti skundą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teigia, kad priverstinis transporto priemonės nuvežimas yra ne administracinis teisės pažeidimas, o administracinių teisės pažeidimų bylos teisenos užtikrinimo priemonė, todėl skundas dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo turi būti nagrinėjamas ne vadovaujantis ATPK 281 str., kuris nustato administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo vietą, o vadovaujantis CPK 29 str., kuris nustato, kad juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Teigia, kad atsakovu šioje byloje yra juridinis asmuo Vilniaus apskrities VPK (o ne Vilniaus rajono PK, kuris yra Vilniaus apskrities VPK kaip juridinio asmens struktūrinis padalinys), kurio buveinė yra Birželio 23-osios g., Vilniuje, todėl ši byla teisminga Vilniaus miesto antram apylinkės teismui. Teigia, kad teismas, nurodydamas, jog nutartis gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui, pripažino, jog ši byla nėra dėl administracinio teisės pažeidimo.

6Atskirasis skundas tenkinamas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pareiškėjas padavė skundą dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo. Kitaip tariant, pareiškėjas, vadovaudamasis ATPK 271 str. skundžia bendrosios kompetencijos apylinkės teismui jam pritaikytą administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonę, numatytą ATPK 264 str. Pastarasis ginčas, nors ir priskirtinas pirmąja instancija nagrinėti bendrosios kompetencijos apylinkių teismams, savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl jis nepatenka į CPK taikymo ribas (CPK 1 str.) ir nėra nagrinėjamas taikant CPK normas. Šis ginčas kaip administracinio teisinio pobūdžio ginčas yra sprendžiamas ir nagrinėjamas taikant ABTĮ įtvirtintas teisės normas (ABTĮ 1 str.). Iš to seka, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo tikrinti, ar nėra procesinių pagrindų, atsisakyti priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 str., o ne CPK 137 str., bei atitinkamai atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo turėjo būti paduotas ne bendrosios kompetencijos apygardos teismui, vadovaujantis CPK 301 str. 2 d., o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, vadovaujantis ABTĮ 20 str. 1 d. 2 p. Tokia išvada daroma atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007-04-11 nutartį, kurioje konstatuota, kad: „ABTĮ 16 str. 3 d., ATPK 271 str. įtvirtintos nuostatos yra lex specialis bendrųjų ABTĮ nuostatų, reglamentuojančių bylų priskyrimą nagrinėti administraciniams teismams, atžvilgiu, t.y. ATPK 271 str. nurodyti ginčai savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio, tačiau pagal teisės aktuose nustatytą reglamentavimą juos pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai, kurių priimtų procesinių sprendimų teisėtumas apeliacine tvarka tikrinamas ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 20 str. 1 d. 2 p.)“.

8Tuo tarpu kaip matyti iš šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo, Vilniaus miesto antras apylinkės teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis CPK 137 str. 3 d. bei šios nutarties apskundimą apeliacine tvarka nustatė, vadovaudamasis CPK 301 str. 2 d. ir CPK 335 str. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas išsprendė šią bylą, pritaikydamas ne tik netinkamas procesinės teisės normas, bet apskritai pritaikydamas netinkamą procesinės teisės rūšį, ko pasėkoje pareiškėjas buvo suklaidintas ir apskundė šią nutartį netinkamam apeliacinės instancijos teismui.

9CPK 329 str. 1 d. nustatyta, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šioje įstatymo normoje taip pat nustatyta, kad tokiu atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

10Tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismui ne tik netinkamai pritaikius procesinės teisės normas, bet apskritai netinkamai nustačius pačios taikytinos procesinės teisės rūšį, ši administracinė byla apeliacine tvarka, pažeidžiant (ABTĮ įtvirtintas) procesines teisės normas, buvo pateikta nagrinėti netinkamam apeliacinės instancijos teismui, tai yra Vilniaus apygardos teismui. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas, kuris nėra kompetentingas nagrinėti apylinkių teismų procesinių sprendimų, priimtų administracinėse bylose, nėra kompetentingas ir nustatyti, ar dėl ABTĮ įtvirtintų procesinės teisės normų pažeidimo, tai yra jų nepritaikymo, galėjo būti priimtas neteisingas procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje, ar tuo labiau pats ištaisyti ABTĮ įtvirtintų procesinės teisės normų pažeidimus, tai yra išspręsti šios bylos priėmimo klausimą, vadovaujantis ABTĮ įtvirtintomis procesinės teisės normomis.

11Todėl teisėjų kolegija naikina pirmosios instancijos teismo nutartį kaip priimtą netinkamai pritaikius procesinės teisės normas bei grąžina pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 4 str., CPK 301 str. 2 d., CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., CPK 338 str., ATPK 271 str., ABTĮ 20 str. 1 d. 2 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

13Vilniaus miesto antros apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo E. N. skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai