Byla I-1658-386/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Ramutei Klinkovienei, 2007 m. liepos 2 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. A., R. A., R. B., G. B., L. Č., R. D., S. K., V. L., D. M., Ž. P., R. P., E. R., D. S. A. S., K. T. prašymus atsakovams Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam suinteresuotam asmeniui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, nuostolių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjai G. A., R. A., R. B., G. B., L. Č., R. D., S. K., V. L., D. M., Ž. P., R. P., E. R., D. S., A. S., K. T. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) priteisti iš atsakovo - Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atlyginimo skirtumą, susidariusį dėl netinkamo minimalios mėnesinės algos taikymo; 2) priteisti iš atsakovo - Lietuvos valstybės nuostolius, patirtus dėl neteisėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų Nr. 937, Nr. 316, Nr. 361 ir Nr. 298.

5Nurodo, kad yra statutiniai valstybės tarnautojai. Paskutiniuosius metus darbo užmokesčio skaičiavimo pagrindas buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau tekste - MMA), kuri dauginama iš koeficiento. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio l dalimi, nuo 2003 m. rugsėjo l d. tvirtina skirtingas MMA darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, t.y. skirtingas MMA atskirų grupių darbuotojams. Todėl vienoms socialinėms asmenų grupėms, kurių darbo užmokesčio dydis yra susietas su MMA, Vyriausybei didinant minimaliąją mėnesinę algą, darbo užmokestis didėjo priklausomai nuo valstybės ekonominės padėties, tuo tarpu jų darbo užmokestis nekito. Mano, kad situacija, kai valstybėje yra taikomos dvi skirtingos MMA, diskriminuoja valstybės tarnautojus, pažeidžia teisėtų lūkesčių principą, konstitucinį visų asmenų lygybės principą.

6Pareiškėjai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko.

7Atsakovas Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimas į prašymus nepateiktas.

8Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimu į prašymus bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir pareiškėjų prašymus, kaip nepagrįstus, atmesti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

10Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 79 straipsnio 5 dalis).

11Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2007 m. balandžio 23 d. gauti pareiškėjų prašymai administracinę bylą nutraukti. Pareiškėjai nurodo, jog atsisako nuo skundų reikalavimų.

12ABTĮ 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio l dalies 3 punkte numatytas bylos nutraukimo pagrindas pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo). Iš pareiškėjų prašymų turinio seka, kad būtent šiuo pagrindu pareiškėjai prašo nutraukti administracinę bylą. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas negalimas, nenustatyta.

13Pareiškėjams išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio l dalies 3 punktu, 102 straipsniu,

Nutarė

15administracinę bylą pagal pareiškėjų G. A., R. A., R. B., G. B., L. Č., R. D., S. K., V. L., D. M., Ž. P., R. P., E. R., D. S. A. S., K. T. prašymus atsakovams Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam suinteresuotam asmeniui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, nuostolių priteisimo (Nr. I-1658-386/2007 m.), nutraukti,

16išaiškinti pareiškėjams, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis).

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai