Byla 1A-67-274-2011

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Alberto Milinio, teisėjų: Algerdo Urbšio, Romualdo Lincevičiaus, sekretoriaujant Vilmai Marčiukaitytei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Augustauskaitei, nuteistąjam M. Č., nuteistojo gynėjai advokatei Loretai Daukšienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. nuosprendžio, kuriuo M. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3- pagal LR BK 180 str. 2 d. 1 ( vienerių ) metų 9 ( devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

4- pagal LR BK 138 str. 2 d. 5 d., 1 ( vienerių) metu 8 ( aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinus paskirta galutinė bausmė 2 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4, 9 d., paskirtoji bausmė subendrinta su 2010-09-20 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, iš dalies jas sudedant, prie griežtesnės – 2010-09-20 nuosprendžiu paskirtos 3 m. 8 mėn. laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 4 (keturi) metai 3 (trys) mėnesiai laisvės atėmimo. Bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas laikas išbūtas kardomajame kalinime nuo 2010-02-10 iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikta kardomoji priemonė suėmimas.

6Priteisti civiliniai ieškiniai S. M. 210 litų , R. B. 200 litų, L. J. 208.25 litų ir Kauno teritorinei ligonių kasai 1235,17 litų iš kaltinamojo M. Č..

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8M. Č. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 180 str. 2 d. nuteistas už tai, kad jis 2010 m. vasario mėn. 3 d. apie 7.40 val., Kaune, prie Partizanų g. 16 namo grasindamas daiktu, panašiu į peilį tuoj pat panaudoti fizinį smurtą iš nepilnamečio nukentėjusiojo A. M. pagrobė sportinį krepšį „Audimas“ 40 lt. vertės, kuriame buvo sportinės kelnės „Audimas“ 60 lt. vertės, marškinėliai 20 lt. vertės ir sportiniai bateliai 50 lt. vertės, iš viso pagrobė turto bendros 170 lt. vertės, tuo nukentėjusiajai S. M. padarė turtinė žalą.

9Be to, M. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 5 p. nuteistas už tai, jog 2010 m. vasario mėn. 3 d. apie 7.45 val. Kaune, prie Savanorių pr. 226 namo, durdamas peiliu nukentėjusiajam M. J. penkis kartus į kojas padarė paviršutinę pjautinę-durtinę žaizdą dešinėje blauzdoje, durtines – pjautines žaizdas dešinėje šlaunyje ir kairėje blauzdoje, durdamas peiliu nukentėjusiajam D. B. du kartus į kojas padarė durtines žaizdas kairėje šlaunyje, kairės šlaunies tiesiojo raumens pažeidimą, tai yra nesunkiai sutrikdė nukentėjusiųjų M. J. ir D. B. sveikatą.

10Nuteistasis M. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d., 284 str. 1 d. Prašo išnagrinėti bylą iš naujo ir perkvalifikuoti padarytus jo nusikaltamus veiksmus pagal BK 178 str. 2 d. Apeliantas teigia, kad yra nekaltas dėl nusikaltamos veikos padarymo pagal BK 180 str. 2 d., 284 str. 2 d. Apeliaciniame skunde nurodo, kad peilį nusikalstamos veikos padarymo metu panaudojo būtinosios ginties metu. Kada vyko vagystė, peilio jis neturėjo. Įvykio dieną, tai yra 2010-02-03 ryte grįžinėjo į namus. Pamatė stovintį jaunuolį (nukientėjusįjį A. M.). Paprašė jo cigaretės. Kuomet M. davė jam cigaretę, jam iš už nugaros priėjo M. draugas, ir jį stumtelėjo, nes pamanė, kad jis nori atimti iš M. telefoną. Apeliantas apsisukdamas pamatė šalia jo kojų gulinčią kuprinę, ją pasiėmė ir sparčiu žingsniu nuėjo link namų. Kuprinę numetė namo laiptinėje. Užėjęs į namus pasiėmė atlenkiamą kišeninį peiliuką, kuris jam reikalingas atidaryti bendro naudojimo koridoriaus duris. Ėjo į mokyklą. Pamatė A. M. ir jo draugą M. J.. Su jais buvo dar du vaikinai ( nukentėjęs D. B. ir liudytojas T. R.). Pamanęs, kad jį gali jie sumušti už kuprinę, peiliuką persidėjo į striukės rankovę. M. J. pribėgęs trenkė nuteistajam į galvą, jis parkrito ant žemės, tada visi kiti puolė jį mušti, o nuteistasis išsitraukė peiliuką ir dūrė jiems į kojas, pats atsikėlęs pabėgo. Gailisi dėl to ką padarė, atsiprašo nukentėjusiųjų už savo poelgį. Nori kuo greičiau atlyginti žalą.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis patvirtino, kad apylinkės teisme jam buvo įteiktas pakeistas kaltinimas, jį perskaitė ir kaltinimo esmę, kad yra kaltinamas pagal BK 180 str. 2 d., 138 str. 2 d. 5 p., suprato. Apeliacinį skundą palaiko.

12Nuteistojo gynėja prašo ginamojo skundą tenkinti.

13Teismo posėdyje prokurorė prašo nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

14Nuteistojo M. Č. apeliacinis skundas atmestinas.

15Nuteistasis iš esmės neginčija kaltės dėl jo nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 180 str. 2 d., 138 str. 2 d. 5 p. Nors apeliaciniame skunde teigiama, kad M. Č. apylinkės teismo nuteistas pagal BK 180 str. 2 d. ir BK 284 str. 1 d. tačiau apeliacinės instancijos teisme nuteistasis patvirtino, kad yra nuteistas už plėšimą ir dviejų asmenų sužalojimą. Nuteistojo kaltę patvirtina apylinkės teismo teisiamajame posėdyje ištirti ir nuosprendyje išdėstyti įrodymai. Savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų nuteistasis neneigia, todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d. neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek prašoma apeliaciniame skunde.

16Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjop baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo M. Č. nusikalstamą veiką, teisingai paskyrė bausmę. Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.

17Apylinkės teismas nustatė, kad M. Č. tyčia, savanaudiškais tikslais, plėšimo būdu, tai yra grąsindamas peiliu nukentėjusiajam A. M. iš jo pagrobė kuprinę su sportine apranga.

18Be to, praėjus labai trumpam laiko tarpui dūrė peiliu nukentėjusiajam M. J. penkis kartus į kojas, bei du kartus peiliu dūrė nukentėjusiajam D. B. į kojas ir taip nesunkiai sutrikdė M. J. ir D. B. sveikatą. Teismas pagrįstai kaltinamojo veiksmus kvalifikavo pagal BK 180 str. 2 d., 138 str. 2 d. 5 p.

19Apeliaciniame skunde nuteistasis prašo perkvalifikuoti jo padarytus veiksmus pagal BK 178 str. 2 d. ir teigia, kad jis neturėjo peilio tuo metu, kai pasisavino nukentėjusiojo A. M. sportinį krepšį. Apylinkės teismas nustatė, kad kaltinamasis priėjęs prie A. M. pareikalavo duoti telefoną, šiam atsisakius, pradėjo grąsinti peiliu, kurį išsitraukė iš kišenės. Ši aplinkybė yra įrodyta nukentėjusiojo A. M. parodymais, kuris tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad kaltinamasis jam grasino peiliu. Apylinkės teismas konstatavo, kad kaltinamasis grąsindamas peiliu pagrobė sportinį krepšį. Dėl paminėtų aplinkybių, kaltinamojo padaryta nusikalstama veika negali būti kvalifikuojama kaip vagystė. Kiek vėliau, praėjus labai trumpam laiko tarpui, tuo pačiu peiliu M. Č. sužalojo nukentėjusiuosius M. J. ir D. B.. Nuteistojo teiginys, kad jis neturėjo peilio tuo metu, kada pagrobė kuprinę yra atmestinas ir vertintinas kaip pasirinkta ginybos pozicija. Taip pat atmestinas apelianto teiginys, kad peilį jis panaudojo būtinosios ginties metu. Byloje nustatyta, kad nukentėjusieji M. J. ir D. B. sužinojo, kad iš jų draugo A. M. M. Č. pagrobė sportinį krepšį. Kartu su nukentėjusiuoju A. M. ir liudytoju T. R. bandė sulaikyti M. Č., kol atvyks policijos pareigūnai bei norėjo padėti draugui atgauti sportinį krepšį. Baudžiamojo kodekso normos reglamentuoja, kad asmens, padariusio nusikaltamą veiką sulaikymas, nelaikomas nusikalstama veika. Pats nuteistasis apylinkės teismo posėdyje patvirtino, kad A. M. su draugais prašė grąžinti sportinį krepšį. Niekas jo nepuolė mušti. Sužalojimų nuteistasis nepatyrė (2 t. b.l. 137). Teismas nustatė ir pagrįstai konstatavo, kad kaltinamasis nesunkiai sužalojo du žmones ir kaltinamojo padarytus nusikalstamus veiksmus kvalifikavo pagal BK 138 str. 2 d. 5 p. Apeliacinio skundo arumentai yra atmestini, kaip nepagrįsti.

20Skirdamas bausmę nuteistajam M. Č., teismas atsižvelgė į tai, kad M. Č. padarė 1 sunkų ir 1 apysunkį nusikaltimą, kurie yra tyčiniai, anksčiau teistas, jo atžvilgiu Kauno miesto apylinkės teisme dar yra nagrinėjama baudžiamųjų bylų. Baustas administracine tvarka 5 kartus, tame tarpe už neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą ar laikymą, už viešosios tvarkos trikdymą, augo su motina Daliūte Čiapiene, tėvas sūnaus auklėjime dalyvauja epizodiškai, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams žinomas kaip socialinės rizikos grupės vaikas, darantis teisės pažeidimus ir nusikaltimus, jo šeima dėl vaikų nepriežiūros registruota socialinės rizikos grupės apskaitoje nuo 2008 iki 2010 m., charakterizuojamas neigiamai, apibūdinamas kaip delinkventinio elgesio vaikas, darantis teisės pažeidimus ir nusikaltimus. Teismas įvertino tai, kad M. Č. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra. M. Č. yra padaręs nemažai nusikaltimų, yra teistas, dėl kitų nusikaltimų teisme dar nagrinėjamos bylos, padarė sunkų ir apysunkį nusikaltimus teismas laiko, kad kaltinamasis nesistengia gyventi pagal visuomenėje priimtas moralės ir elgesio normas, linkęs daryti įstatymui priešingas veikas, todėl bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus M. Č. sankcijose už padarytas nusikaltimus numatytas bausmes – laisvės atėmimą, nustatant jos dydį, atsižvelgiant, kad nusikaltimus padarė būdamas nepilnamečiu, mažesnį už įstatyme numatytos šios bausmės vidurkį (BK 61 str. 2 d.). Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. paskirta bausmė subendrintina su 2010-09-20 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme.

21Esant šioms aplinkybėms, apylinkės teismas nepažeidė procesinių teisės normų, tinkamai pritaikė baužiamąjį įstatymą ir M. Č. pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 180 str. 2 d., 138 str. 2 d. 5 p., ir paskyrė teisingą subendrintą 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri nėra per griežta ir atitinka bausmių skyrimo pagrindus. Bausmė. tiek skirta už padarytas nusikalstamas veikas, tiek ir galutinė subendrinta bausmė, nei savo rūšimi nei dydžiu, nėra aiškiai per griežta, yra adekvati padarytų nusikalstamų veikų ir nuteistojo pavojingumui ir būtina realizuojant bausmės tikslus bei įgyvendinti teisingumo principą.

22Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistojo M. Č. apeliacinis skundas atmestinas, kadangi nepagrįstas, o apylinkės teismo nuosprendis nekelia abejonių dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo, keisti jį apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra. Jis paliekamas galioti.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1d., 1 p.,

Nutarė

24Nuteistojo M. Č. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal LR BK 180 str. 2 d. 1 ( vienerių ) metų 9 ( devynių) mėnesių... 4. - pagal LR BK 138 str. 2 d. 5 d., 1 ( vienerių) metu 8 ( aštuonių) mėnesių... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinus paskirta... 6. Priteisti civiliniai ieškiniai S. M. 210 litų , R. B. 200 litų, L. J. 208.25... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. M. Č. pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 180 str. 2 d. nuteistas... 9. Be to, M. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 5 p. nuteistas už... 10. Nuteistasis M. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad Kauno miesto apylinkės... 11. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis patvirtino, kad... 12. Nuteistojo gynėja prašo ginamojo skundą tenkinti.... 13. Teismo posėdyje prokurorė prašo nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.... 14. Nuteistojo M. Č. apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Nuteistasis iš esmės neginčija kaltės dėl jo nuteisimo pagal Lietuvos... 16. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjop baudžiamąją bylą,... 17. Apylinkės teismas nustatė, kad M. Č. tyčia, savanaudiškais tikslais,... 18. Be to, praėjus labai trumpam laiko tarpui dūrė peiliu nukentėjusiajam M. J.... 19. Apeliaciniame skunde nuteistasis prašo perkvalifikuoti jo padarytus veiksmus... 20. Skirdamas bausmę nuteistajam M. Č., teismas atsižvelgė į tai, kad M. Č.... 21. Esant šioms aplinkybėms, apylinkės teismas nepažeidė procesinių teisės... 22. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistojo M. Č. apeliacinis skundas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso... 24. Nuteistojo M. Č. apeliacinį skundą atmesti....