Byla 2-1009-886/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovams V. J. ir E. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kauno vandenys“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. J. ir E. J. 1 715,95 Lt įsiskolinimą už patiektą vandenį, nukanalizavimą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad tiekė vandenį į atsakovų butą, esantį P. P. g. 4-53, Kaune. Atsakovai neatsiskaitė su ieškovu už paslaugas ir yra skolingi 1 715,95 Lt už laikotarpį nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2012 m. birželio 1 d. Atsakovai buvo raginami sumokėti skolą, tačiau visi ieškovo bandymai skolą išieškoti ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

3Atsakovams teismo procesiniai dokumentai įteikti UAB „Elstana“ darbovietės administracijai (CPK 123 straipsnio 3 dalis), esančiai A. Kanapinskio g. 1A, Kėdainiuose, tą patvirtina įteikimo pažyma (33 b.l). Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Ieškovas prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovams procesiniai dokumentai įteikti per darbovietę, prieštaravimų negauta (CPK 235 straipsnio 6 dalis). Atsakovams nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

4CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: pažymos (6 b.l.), priskaitytų apmokėjimų žiniaraščio (7-8 b.l.), VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (9-11 b.l.), Gyventojų registro tarnybos išrašų (12, 13, 14 b.l.), Atsiskaitymo už butui tiekiamą, nukanalizuojamą ir valomą vandenį sutarties (15 b.l.), pažymos apie geriamą vandenį suvartojimą (16 b.l.), užduoties (17 b.l.), kontrolinių duomenų apie vandens suvartojimą (18 b.l.), šalto vandens skaitiklio įrengimo (keitimo) akto (19 b.l.) vertinimą, ir atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atsakovai privalo vykdyti savo kaip tiekiamo vandens vartotojo pareigas ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas (CK 6.38 ir 6.63 straipsniai).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Ieškovas tiekė vandenį į atsakovų butą, atsakovai naudojosi suteiktomis paslaugomis, tačiau už ieškovo paslaugas nemokėjo, todėl naudodamiesi ieškovo paslaugomis, patiektu vandeniu, atsakovai privalėjo vykdyti prievoles – už patiektą vandenį mokėti nustatytus mokesčius (CK 6.351 straipsnis, 6.584 straipsnio 1 dalis). Ieškovo teigimu, atsakovai savo prievolės mokėti ieškovui tinkamai nevykdė ir yra skolingi 1 715,95 Lt, todėl ši suma ieškovui priteistina solidariai iš abiejų atsakovų (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.6 straipsnis).

9Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovų atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovų ieškovui priteisti solidariai – 1 715,95 Lt skolą (CK 6.200, 6.205 straipsniai).

10Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 71 Lt žyminio mokesčio (5 b.l.) (CPK 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų V. J. (asmens kodas ( - ) ir E. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ (kodas 132751369) 1 715,95 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiolika Lt ir 95 ct) įsiskolinimą už patiektą vandenį ir nukanalizavimą ir lygiomis dalimis priteisti bylinėjimosi išlaidas – 71 Lt (septyniasdešimt vieną Lt) žyminio mokesčio, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 35,50 Lt (trisdešimt penkis Lt ir 50 ct).

15Atsakovai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai