Byla 2A-1116-881/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – UAB „Statra“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vaclovo Pauliko,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „SK Industry“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-21118-545/2015 pagal ieškovo UAB „Elmonta“ ieškinį atsakovui UAB „SK Industry“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – UAB „Statra“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas UAB „Elmonta“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „SK Industry“ 48 835,15 Lt skolos, 8,40 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 6 d. tarp ieškovo UAB „Elmonta“ ir UAB „Statra“ buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis, pagal kurią UAB „Statra“ neatlygintinai perleido ieškovui 48 835,15 Lt reikalavimo teisę į atsakovą UAB „SK Industry“. Pranešimu apie reikalavimo teisės perėmimą ieškovas informavo atsakovą apie reikalavimo teisės perleidimą, taip pat pareikalavo atsakovo įvykdyti dalį prievolės – sumokėti 23 594,32 Lt į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą. Tačiau atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos neįvykdė net dalies ieškovui perleisto reikalavimo.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 17 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.
 4. Atsakovas UAB „SK Industry“ dėl priimto preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus. Paaiškino, kad 2013 m. liepos 25 d. atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Statra“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/07/25, pagal kurią UAB „Statra“ privalėjo visus pagal sutartį atliktus darbus perduoti atsakovui (užsakovui), pasirašant Galutinį perdavimo aktą. Taip pat UAB „Statra“, pagal sutarties nuostatas, privalėjo su galutiniu perdavimo aktu pateikti atsakovui visą išpildomąją dokumentaciją. UAB „Statra“ darbus turėjo baigti iki 2013 m. gruodžio 12 d., tačiau iki nustatyto termino darbų nebaigė, broko neištaisė, galutinio darbų akto nepasirašė.
 5. 2014 m. kovo 12 d. atsakovas trečiajam asmeniui UAB „Statra“ įteikė pranešimą Nr. 2014-03/1 „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“; 2014 m. kovo 26 d. įteikė pranešimą Nr. 2014-03/2 „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“; 2014 m. balandžio 7 d. įteikė pranešimą Nr. 2014-04/7 „Dėl sutartiniu įsipareigojimų nevykdymo“; 2014 m. rugpjūčio 14 d. įteikė pranešimą Nr. 2014-08/1 „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“; 2014 m. balandžio 23 d. UAB „Statra“ darbų vadovui G. Š. įteikė defektinį aktą Nr. DA-2014-04-23; 2014 m. spalio 8 d. pranešimą Nr. 2014-10/02 „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, defektų ir nebaigtų darbų objekte sąrašo“ bei tai, kad UAB „Statra“ skola atsakovui yra 52 152 Lt.
 6. Tuo tarpu pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties 1.5. punktą, UAB „Statra“ įsipareigojo perduoti ieškovui reikalavimo teisę pagrindžiančių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas šios sutarties pasirašymo dieną, o pagal sutarties 1.7. punktą, UAB „Statra“ besąlygiškai ir neatšaukiamai garantavo ieškovui „naujajam kreditoriui“, jog atsakovas (skolininkas) neginčija perduoto reikalavimo, „skolininkas“ neturi jokių vienarūšių priešpriešinių reikalavimų pradinio kreditoriaus atžvilgiu; naujasis kreditorius pasirašo šią sutartį visiškai pasikliaudamas šiame sutarties punkte įtvirtinta pradinio kreditoriaus garantija.
 7. Taigi reikalavimo perleidimo sutarties 1.7. punkto nuostata, kad skolininkas (atsakovas) neturi jokių priešpriešinių reikalavimų pradinio kreditoriaus atžvilgiu, yra neteisinga.
 8. Remdamasis tuo, kad darbai turėjo būti baigti iki 2013 m. gruodžio 12 d., ir visi pagal sutartį atlikti darbai turėjo būti perduoti užsakovui pasirašant galutinį perdavimo aktą, kuris nėra pateiktas su ieškiniu, taip pat statybos rangos sutarties 6.4., 6.9., 10.1, 10.4. punktais, Reikalavimo perleidimo sutarties 1.5. ir 1.7. punktais, 2014 m. spalio 8 d. pranešimu Nr. 2014-10/02, atsakovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.
 2. Teismas sprendė, kad atsakovo pareiga sumokėti pagal UAB „Statra“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras siejama ne su galutiniu, tačiau faktiškai atliktais statybos darbais, kurie yra priimti, rangovui ir užsakovui pasirašant atliktų darbų aktus, nes Statybos rangos sutarties bendrosios dalies 6.6. punkte nustatyta, kad užsakovui (atsakovui) priėmus tinkamai atliktus darbus ir pasirašius Atliktų darbų aktą, rangovas (tretysis asmuo) įgyja teisę pateikti užsakovui (atsakovui) sąskaitą-faktūrą atsiskaitymui šalių sutartais sutartyje terminais (Sutarties specialiosios dalies 6.3. p.). Įrodymus, kad darbai priimti, ieškovas teismui pateikė, statybos darbai atsakovo priimti be pastabų, PVM sąskaitos-faktūros šiems priimtiems darbams apmokėti atsakovui pateikti, todėl atsakovas turi prievolę už atliktus darbus sumokėti trečiojo asmens reikalavimo teisių perėmėjui 2014 m. rugpjūčio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu.
 3. Teismas nurodė, kad remiantis CK 6.662 straipsnio 1 dalimi, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo atsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Teismui pateiktuose Atliktų darbų aktuose, pažymose apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pasirašė šios sutarties šalys be išlygų.
 4. Duomenų apie tai, kad turtinis reikalavimas (48 835,15 Lt) negalioja, buvo atsakovo užginčytas, byloje nėra. Be to, atsakovas nebuvo sustabdęs prievolės apmokėti už atliktus statybos darbus, kol nebus ištaisyti atliktų darbų trūkumai, nemažino Sutarties kainos (Sutarties bendrosios dalies 6.4 p.), nereiškė priešpriešinio reikalavimo UAB „Statra“.
 5. Be to, Sutarties bendrosios dalies 10.1. – 10.5. p. numatyta šalių atsakomybė už prievolių netinkamą vykdymą, t. y. baudos, delspinigiai. Taip pat Sutarties 10.4. punktas numato, kad jas rangovas turi sumokėti per 5 kalendorines dienas nuo užsakovo raštiško pranešimo rangovui vykdyti šiame Sutarties punkte prisiimtą įsipareigojimą. Pirmą kartą atsakovas užsiminė apie baudų, delspinigių konkretų mokėjimą 2014 m. spalio 8 d. rašte, tuo tarpu Reikalavimo teisės perleidimo sutartis surašyta 2014 m. rugpjūčio 6 d., ir iki jos sudarymo atsakovas nei baudų, nei delspinigių iš UAB „Statra“ nereikalavo, o pateiktuose raštuose tik užsimindavo apie teisę reikalauti netesybas, prašė ištaisyti trūkumus, kurių UAB „Statra“ ištaisyti nevengė. Tai, teismo vertinimu, matyti iš pateiktų pranešimų UAB „SK Industry“, kur galutinai buvo prašoma ištaisius darbų trūkumus apmokėti.
 6. Apklaustas 2015 m. rugsėjo 11 d. teisminio nagrinėjimo metu liudytojas S. R. parodė, kad UAB „Statra“ jis ėjo direktoriaus pavaduotojo gamybai pareigas. S. R. yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. 2013 metų rudenį UAB „Statra“ darbuotojai paleido šildymą, sumontavo radiatorius. Liudytojas parodė, kad statybos darbai objekte vyko sklandžiai, atsakovo vadovas K. J. atliktų darbų aktų nepasirašydavo, kol visi darbai nebuvo atlikti. Po to atsakovas vėl prašė nuimti sumontuotus radiatorius, nes statybininkai negalėjo pabaigti statybos darbų. Tai padarius teko po statybos darbų pabaigimo sumontuoti radiatorius pakartotinai. Visi nurodyti atsakovo darbų trūkumai buvo ištaisyti.
 7. Teismas pažymėjo, kad liudytojo S. R. parodymus patvirtina UAB „SK Industry“ bei UAB „Statra“ 2014 m. balandžio 24 d. sudaryta rangos sutartis Nr. 14/04/24 dėl papildomų darbų tame pačiame objekte dėl šildymo sistemos radiatorių demontavimo ir sumontavimo darbų pagal Rangovo komercinį pasiūlymą, bei aplinkybę, kad šildymo sistema buvo paleista laiku, įrodo tiek Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo 2013 m. lapkričio 17 d. pažyma Nr. 12ĮP2-59461, kurioje nurodyta, kad objekto pastato vidaus įrenginiai Šilumos paskirstymo punktas 1063 KW atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį, tiek 2014 m. spalio 3 d. analogiška pažyma Nr. 12ĮP2-9153, kurioje nurodoma, jog pastato vidaus įrenginiai šildymo, karšto vandens ir vedinimo sistema atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį.
 8. Taigi teismas konstatavo, kad atsakovas savo pareigos laiku atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus nevykdė tinkamai, todėl 48 835,15 Lt suma iš atsakovo buvo priteista ieškovui, priėmus 2014 m. spalio 17 d. preliminarų sprendimą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovas UAB „SK Industry“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. galutinį sprendimą ir ieškinį atmesti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Tik iš teismo sprendimo apeliantas suprato, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutarties priede Nr. 1 nurodyta – 48 835,15 Lt yra apelianto skola iš 2013 m. liepos 25 d. statybos rangos sutarties, todėl apeliantas teiks ieškinį dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo niekine. Pagal statybos rangos sutarties specialiosios dalies 6.4. punktą, trečiasis asmuo UAB „Statra“ turėjo sumokėti apeliantui 2 procentus paslaugų mokesčio, tačiau nesumokėjo.
  2. Jau 2013 m. liepos 25 d. statybos rangos sutarties sudarymo metu trečiasis asmuo UAB „Statra“ turėjo finansinių sunkumų ir nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Šiuo metu trečiajam asmeniui vykdoma restruktūrizavimo procedūra.
  3. UAB „Statra“ direktoriaus pavaduotojo S. R. duoti parodymai prieštarauja atliktų darbų aktui Nr. 6 už 2014 m. birželio mėnesį.
  4. Trečiojo asmens atstovas A. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad su galutinio darbų perdavimo akto forma yra susipažinę ir jo nepasirašė, nes priežastys buvo objektyvios, buvo didelis darbų krūvis ir praėjo tas momentas.
  5. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo dieną trečiasis asmuo UAB „Statra“ pagal statybos rangos sutarties bendrosios dalies 10.1. punktą, numatantį, kad už vėlavimą baigti statybos darbus rangovas įsipareigoja mokėti užsakovui 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną, buvo skolingas apeliantui 23 700 Lt. Trečiasis asmuo privalėjo sumokėti apeliantui 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kadangi padėdamas parašą sutartyje prisiėmė ne tik teises, bet ir pareigas. Pagal statybos rangos sutarties bendrosios dalies 10.4. punktą, apeliantas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus pagal šią sutartį iš rangovui priklausančių mokėjimų už atliktus darbus, o sutarties 5.1.5. punkte numatyta, kad išpildomosios dokumentacijos nepateikimas su atliktų darbų aktais arba galutiniu darbų aktu yra pagrindas sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, kol rangovas tinkamai įvykdys savo pareigas pagal šią sutartį. Tuo tarpu Reikalavimo teisių perleidimo sutarties 1.7. punktu UAB „Statra“ besąlygiškai ir neatšaukiamai garantavo ieškovui, kad atsakovas (skolininkas) neginčija perduoto reikalavimo, skolininkas neturi jokių vienarūšių priešpriešinių reikalavimų pradinio kreditoriaus atžvilgiu. Jeigu, kaip nurodė ieškovas, UAB „Statra“ teigimu, visi darbų trūkumai yra ištaisyti, kyla klausimas, kodėl byloje nėra išpildomosios dokumentacijos ir galutinio darbų akto. Taigi teismas privalėjo konstatuoti, kad reikalavimo teisių perleidimo sutartis prieštarauja sutarties esmei, ir perleisto reikalavimo atžvilgiu negalimas išieškojimas, kadangi trečiasis asmuo UAB „Statra“ neįvykdė savo pareigų pagal sutartį.
  6. Pagal statybos rangos sutarties bendrosios dalies 5.1.7. punktą, atliktų darbų akto pasirašymas apeliantui suteikė teisę sulaikyti mokėtinas sumas, sumažinti sutarties kainą, reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumo. Apelianto pareiga atsiskaityti su trečiuoju asmeniu UAB „Statra“ nei reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo metu, nei sprendimo priėmimo metu nebuvo atsiradusi, kadangi trečiasis asmuo darbų neatliko, broko neištaisė, galutinio darbų perdavimo akto nepasirašė, išpildomosios dokumentacijos nepateikė, neįvykdė sutartimi prisiimtų pareigų.
 1. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UAB „Elmonta“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantas neįrodo savo teiginio, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra niekinė, pavyzdžiui, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms arba viešajai tvarkai ir gerai moralei. Iš apeliacinio skundo bei pirmosios instancijos teismui teiktų procesinių dokumentų turinio matyti, kad apeliantui yra žinoma apie jo neįvykdytas prievoles UAB „Statra“, vėliau – naujajam kreditoriui UAB „Elmonta“. Be to, apeliantas nenurodė jokių kitų neįvykdytų prievolių trečiajam asmeniui UAB „Statra“, todėl apeliantui net teoriškai negalėjo kilti jokių abejonių dėl perleisto reikalavimo pagrindo ir apimties. Tokių abejonių apeliantui nekilo iki pat skundžiamo teismo sprendimo priėmimo. Ketinimas kreiptis į teismą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia savaime nedaro tokios sutarties negaliojančia ar niekine.
  2. Apelianto argumentas dėl nesumokėto paslaugų mokesčio yra nesusijęs su nagrinėjama byla, be to, jis nebuvo minimas pirmosios instancijos teisme, ir neaišku, kokią įtaką jis turi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
  3. Apeliantas nenurodė priežastinio ryšio tarp rangovo gebėjimo atlikti rangos darbus ir bylų teismuose, atsiskaitymo su kreditoriais ar restruktūrizavimo procedūros. UAB „Statra“ atliko statybos rangos darbus, ką patvirtina Atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, pasirašyti abiejų šios sutarties šalių. Statybos darbai apelianto priimti be pastabų, PVM sąskaitos-faktūros šiems darbams apmokėti apeliantui pateiktos, todėl apeliantas turi prievolę už atliktus darbus sumokėti trečiojo asmens UAB „Statra“ reikalavimo teisių perėmėjui UAB „Elmonta“.
  4. Apeliantas nenurodė, kaip liudytojo S. R. parodymai prieštarauja atliktų darbų aktui Nr. 6 už 2014 m. birželio mėnesį. Be to, apeliantas nenurodė, kokią reikšmę minėtas prieštaravimas turėjo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Bet kuriuo atveju liudytojo parodymai yra tik viena iš įrodinėjimo priemonių, ir teismas vertino ne tik liudytojo parodymus, bet ir kitus byloje surinktus rašytinius įrodymus, jų visumą.
  5. Rangos sutarties šalys susitarė, kad darbai bus apmokami etapais, todėl remiantis CK 6.687 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis, galutinio darbų akto (ne)pasirašymas neturi įtakos apelianto pareigai atsiskaityti su rangovu už faktiškai atliktus darbus. Nagrinėjamu atveju buvo pareikalauta atlyginti už rangovo atliktus ir užsakovo (apelianto) priimtus darbus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad vien galutinio darbų akto nepasirašymas eliminuoja apelianto pareigą atsiskaityti už jo naudai atliktus ir jam perduotus darbus.
  6. Apeliantas nedetalizuoja, kokių konkrečiai pareigų (be galutinio darbų akto pasirašymo) neįvykdė rangovas. Apeliantas, disponuodamas objekto, kuriame buvo atliekami statybos darbai, dokumentacija, taip ir nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad rangovas darbų neatliko ar atliko netinkamai; liudytojai, turėję patvirtinti apelianto dėstytus faktus, taip ir neatvyko; apeliantas, įpareigotas teismo, taip ir nepateikė pretenzijų rangovui įteikimą patvirtinančių dokumentų. Taigi teismas pagrįstai atmetė apelianto neįrodytus teiginius apie netinkamą rangovo prievolių pagal rangos sutartį vykdymą.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl asmens, perėmusio rangovo reikalavimo teisę atsiskaityti už atliktus statybos rangos darbus, reikalavimo pagrįstumo.
 3. Byloje nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Elmonta“ (ieškovas) ir UAB „Statra“ (trečiasis asmuo) sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią pastarasis perleido ieškovui 48 835,15 Lt reikalavimo teisę į UAB „SK Industry“ (apeliantą). Apie reikalavimo teisės perleidimą apeliantas informuotas naujojo kreditoriaus (ieškovo) pranešimu, pateikiant apeliantui Reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją ir jos priedą Nr. 1.
 4. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad tik iš teismo sprendimo jis suprato, jog perleista reikalavimo teisė kyla iš tarp šalių (trečiojo asmens ir apelianto) sudarytos 2013 m. liepos 25 d. statybos rangos sutarties, įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi, kadangi iškėlus bylą teisme apelianto teisė reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą, nebuvo apribota (CK 6.107 str. 1 d.). Be to, apeliantas nepateikė duomenų, kad trečiąjį asmenį ir apeliantą būtų sieję ir kiti teisiniai santykiai, dėl ko jam galėjo kilti neaiškumų dėl perleisto reikalavimo faktinio pagrindo, ar kad apeliantas neturėjo objektyvių galimybių šių neaiškumų pašalinti. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. spalio 8 d. pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo apeliantas siuntė ne tik rangovui UAB „Statra“, bet ir jo kopiją ieškovui (1 t., b. l. 54), kas akivaizdžiai paneigia apelianto teiginius, kad jis nesuprato, jog perleista reikalavimo teisė kyla iš 2013 m. liepos 25 d. statybos rangos sutarties.
 5. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria ieškovo argumentui, kad apeliaciniame skunde paminėtas apelianto ketinimas kreiptis į teismą dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo niekine teisinės reikšmės nagrinėjamos bylos išsprendimui neturi. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šio ketinimo apeliantas taip ir nerealizavo (CPK 179 str. 3 d.).
 6. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovas, apeliantas apeliaciniame skunde nepaaiškina, kokią teisinę reikšmę skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui turi apelianto argumentas dėl nesumokėto 2 proc. paslaugų mokesčio. Kita vertus, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantas šio klausimo nekėlė, todėl negali juo grįsti ir apeliacinio skundo (CPK 306 str. 2 d.).
 7. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad 2013 m. liepos 25 d. statybos rangos sutarties sudarymo metu trečiasis asmuo (rangovas) turėjo finansinių sunkumų, o šiuo metu jam vykdoma restruktūrizavimo procedūra, taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo, nes neįrodo, kad konkrečiu, nagrinėjamu, atveju trečiasis asmuo neatliko tų statybos rangos darbų, kurių apmokėjimo nagrinėjamoje byloje reikalauja jo teises perėmęs ieškovas.
 8. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kartu su ieškiniu ieškovas pateikė rangovo atliktų darbų aktus, taip pat pažymas apie atliktų darbų vertę. Visi pateikti dokumentai pasirašyti abiejų rangos sutarties šalių, t. y. ir apelianto, todėl teigti, kad prašomų apmokėti statybos darbų rangovas neatliko, nėra pagrindo.
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovo nuomone, kad iš apeliacinio skundo argumentų nėra aišku, kokiu aspektu liudytojo S. R. parodymai, anot apelianto, prieštarauja atliktų darbų aktui Nr. 6 už 2014 m. birželio mėnesį. Kita vertus, teismas atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo negrindė vien minėto liudytojo parodymais, o vertino juos sistemiškai kartu su kitais bylos įrodymais, todėl plačiau dėl liudytojo parodymų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 10. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo konstatuoti, jog reikalavimo teisių perleidimo sutartis prieštarauja sutarties esmei, ir perleisto reikalavimo atžvilgiu negalimas išieškojimas, kadangi trečiasis asmuo UAB „Statra“ neįvykdė savo pareigų pagal sutartį.
 11. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad reikalavimo teisių perleidimo sutarties galiojimo klausimas nebuvo nagrinėjamos bylos dalykas, nes tokio reikalavimo šalys byloje nebuvo pareiškusios. Be to, teismas neturi pagrindo spręsti, kad šį klausimą pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti savo iniciatyva, nes minėtos sutarties buvimo niekine aplinkybė, teismo vertinimu, nebuvo/ nėra akivaizdi. Dėl šios priežasties teismas reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo niekine klausimo plačiau nenagrinėja, o likusius apelianto argumentus vertina jau minėtos CK 6.107 straipsnio 1 dalies nuostatos kontekste.
 12. Apelianto teigimu, jo pareiga atsiskaityti su rangovu neatsirado, nes pastarasis darbų neatliko, trūkumų neištaisė, galutinio darbų perdavimo akto nepasirašė, išpildomosios dokumentacijos nepateikė, neįvykdė sutartimi prisiimtų pareigų.
 13. Pirmiausia teismas pažymi, kad, kaip jau buvo minėta, tai, jog rangovas atliko statybos rangos darbus, patvirtina byloje pateikti atliktų darbų aktai, kuriuos kartu su rangovu pasirašė apeliantas.
 14. Antra, apeliantas nepateikė įrodymų, kad rangovas, atlikęs darbus nekokybiškai, nebūtų ištaisęs trūkumų (CPK 178 str.).
 15. Trečia, teismų praktikoje pripažįstama, kad šalims susitarus dalį mokėtinos kainos „sulaikyti“ iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus, pavyzdžiui, užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011). Taigi vien formalių mokėjimo sulaikymo sąlygą sudarančių veiksmų neatlikimas savaime nėra pagrindas nepriteisti rangovui jam priklausančio atlyginimo.
 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad statybos rangos darbus rangovas atliko, Atliktų darbų aktais juos perdavė užsakovui (apeliantui), kuris, pasirašydamas aktus, juos priėmė; rangovo atliktų darbų rezultatas gali būti naudojamas pagal paskirtį; duomenų, kokios išpildomosios dokumentacijos (brėžinių) rangovas neperdavė ir kokia jos reikšmė, apeliantas nepateikė, todėl jam, kaip užsakovui, tenka pareiga už rangos darbus atsiskaityti.
 17. Nors apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo Rangos sutarties nuostatas, numatančias šalių priešpriešinių mokėjimų įskaitymo teisę (sutarties bendrosios dalies 6.9., 10.4. p.), įrodymų, patvirtinančių, kad tokia teise apeliantas buvo pasinaudojęs (ir todėl jo prievolė atsiskaityti už rangos darbus būtų pasibaigusi ar sumažėjusi), byloje nepateikta.
 18. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.
 19. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, taip pat nenustatyta.
 20. Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.
 21. Teismas, įvertinęs Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus maksimalius dydžius, bylos sudėtingumą bei suteiktų paslaugų pobūdį, ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti ieškovui UAB „Elmonta“ (juridinio asmens kodas 122217769) iš atsakovo UAB „SK Industry“ (juridinio asmens kodas 302892394) 600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai