Byla 2YT-49-1022/2016

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi A. D. ir A. D. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, gautą civilinėje byloje, kurioje suinteresuoti asmenys UAB „Akmenės energija“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, BnP Finance, AB (buvusi AB „Bobutės paskola“), UAB „Moment Credit“, UAB „Nordecum“, UAB „4finance“, UAB „SB lizingas“ (buvęs UAB „Ūkio banko lizingas“), kooperatyvas Kredito unija „Tikroji viltis“, BAB bankas SNORAS, UAB „Joniškio agrochemija“, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, R. D. ir V. B.,

Nustatė

2A. D. ieškiniu reikalavo nutraukti 1975-07-19 sudarytą ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotą jo ir atsakovės A. D. santuoką dėl atsakovės kaltės, padalinti santuokoje įgytą turtą ieškinyje nurodytu būdu, t. y. visą turtą priteisiant atsakovei, nustatyti pareigą ieškovui ir atsakovei solidariai atsiskaityti su kreditoriais ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 2-48), o atsakovė A. D. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo (t. 1, b. l. 60, 61).

3Pasirengimo bylos nagrinėjimui eigoje sutuoktiniai pateikė teismui prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu, patvirtinant jų sudarytą 2016-02-08 Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarti santuokoje įgyto turto ir prievolių kreditoriams padalinimo klausimai, nurodoma, kad kreditorinių reikalavimų tretiesiems asmenims pareiškėjai neturi, išlaikymo vienas iš kito nereikalauja, nepilnamečių vaikų neturi, sutuoktinei po santuokos nutraukimo paliekama santuokinė pavardė (t.1, b. l. 157-163).

4Suinteresuotas asmuo BnP Finance, AB (buvusi AB „Bobutės paskola“) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka ir prieštaravimų neturi, be to, pateikė prašymus nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant (t. 1, b. l. 50, 112, 131, 151).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Moment Credit“ pateikė prašymus nagrinėti bylą jo atstovams nedalyvaujant (t. 1, b. l. 114, 130, 150).

6Suinteresuotas asmuo – kreditorius UAB „Joniškio agrochemija“, nurodė, kad neprieštarauja dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutinka, kad santuokoje įgytą prievolę pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2010-12-01 priimtą teismo įsakymą solidariai įvykdytų abu pareiškėjai (t. 1, b. l. 179).

7Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ atsiliepime nurodė, jog sutinka su pareiškėjų sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių išdėstyta pozicija, kad santuokoje įgytos pareiškėjų prievolės šiam kreditoriui po santuokos nutraukimo išlieka solidariosiomis (t. 1, b. l. 187, 188).

8Suinteresuotas asmuo UAB „Akmenės vandenys“ informavo teismą, kad 2016-05-01 pareiškėjų įsiskolinimas už komunalines paslaugas yra 916,99 Eur, kreditorius neprieštarauja dėl pareiškėjų santuokos nutraukimo jų bendru sutarimu ir sutinka, kad prievoles pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2011-01-26 ir 2015-02-18 išduotus teismo įsakymus solidariai vykdytų abu pareiškėjai (t. 2, b. l. 2).

9Suinteresuotas asmuo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepime nurodė, kad sutinka su pareiškimo nuostata, jog vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skola, kurios išieškojimą vykdo antstolė Elena Miliauskienė vykdomojoje byloje Nr. 0009/14/02651, po santuokos nutraukimo lieka solidariąja pareiškėjų prievole kreditoriui (t. 2, b. l. 3).

10Suinteresuotas asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime nurodė, kad jo pateikimo dieną antstolio neišieškota iš pareiškėjų skola už jiems patiektas į ( - ), gamtines dujas buvo 128,64 Eur ir vykdymo išlaidos. Suinteresuotas asmuo prašo pripažinti solidaria pareiškėjų prievolę atsiskaityti su juo už gamtines dujas ir suteiktas paslaugas iki santuokos nutraukimo (t. 2, b. l. 9-10).

11Suinteresuotas asmuo UAB „SB lizingas“ atsiliepime nurodė, kad už prievolę po santuokos nutraukimo turi atsakyti arba A. D. asmeniškai, arba abu pareiškėjai solidariai (t. 2, b. l. 15).

12Suinteresuotas asmuo UAB „Nordecum“ atsiliepimu informavo teismą, kad neprieštarauja sutuoktinių susitarimui dėl jų solidarios atsakomybės už finansinės prievolės įvykdymą po santuokos nutraukimo (t. 2, b. l. 17).

13Suinteresuotas asmuo – kooperatyvas Kredito unija „Tikroji viltis“ atsiliepime nurodė, kad pareiškėjų pateiktoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nurodytos ne visos piniginės prievolės šiam kreditoriui. Atsiliepime pažymima, kad pareiškėjai nepilnai įvykdę prievoles pagal 2009-03-19 sudarytą Paskolos sutartį Nr. 09-00022. Dėl šios sutarties netinkamo vykdymo susidariusi skola 2012-06-22 sprendimu už akių, kurį Akmenės rajono apylinkės teismas priėmė civilinėje byloje Nr. 2-872-440/2012, priteista solidariai iš abiejų pareiškėjų. Kreditorius informuoja, kad 2016-05-20 pagal nurodytą sprendimą už akių pareiškėjai liko skolingi 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, atsiliepime nurodoma, kad pareiškėja A. D. yra skolinga Kredito unijai „Tikroji viltis“ 363,00 Eur už šiukšlių ir nereikalingų daiktų išvežimą iš šiai kredito unijai įkeisto ir vėliau pagal antstolio S. Degimo 2014-05-20 išduotą Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S15-11 perduoto pareiškėjų nekilnojamojo turto. Kredito unija už šiukšlių ir nereikalingų daiktų išvežimą sumokėjo UAB „Arunta ir Ko“ iš viso 726,00 Eur, iš kurių 363,00 Eur jau grąžino pareiškėjas. Atsiliepime prašoma sustabdyti civilinę bylą iki tol, kol bus visiškai ir tinkamai išspręsti pareiškėjų kreditorinių įsipareigojimų Kredito unijai „Tikroji viltis“ vykdymo klausimai (t. 2, b. l. 23-27).

14Prašymas nutraukti santuoką bendru sutarimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.64 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sutuoktiniams susitarus taikomos šio kodekso 3.53 straipsnio 3 ir 4 dalys, t. y. teismas patvirtina susitarimą dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jei šis neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų.

16Iš santuokos liudijimo matyti, kad A. D. ir A. D. (po santuokos – ( - ) santuoką sudarė 1975-07-19 (santuokos liudijimas AA Nr. 453853; akto įrašo Nr. 152), t. y. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai.

172016-02-08 Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarta dėl visų esminių sąlygų. Ši sutartis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 straipsnio 3 dalies reikalavimus, nepažeidžia sutuoktinių kreditorių teisių ir interesų, todėl yra tvirtintina, į turinį įtraukiant Kredito unijos „Tikroji viltis“ pateiktus techninio pobūdžio patikslinimus.

18Taigi egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, kurioms esant santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuoka nutrauktina, kadangi šeimos išsaugoti nebėra galimybės, nes sutuoktiniai gyvena atskirai ilgiau nei vienerius metus ir taikytis atsisako.

19Kadangi ginčo teisena pradėta byla šalių susitarimu užbaigta santuokos nutraukimu sutuoktinių bendru sutikimu, pareiškėjai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 12 punktą atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, todėl A. D. grąžintinas 2015-10-26 jo sumokėtas 42,00 Eur žyminis mokestis (t. 1, b. l. 7).

20Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys sutarė, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja, kiekviena šalis pati padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

21Išaiškintina šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 ir 26 straipsniais, 376 straipsnio 2 dalimi, 442 straipsnio 10 punktu, 538 – 541 straipsniais, teismas

Nutarė

23Prašymą patenkinti.

24Sutuoktinių bendru sutikimu nutraukti 1975-07-19 sudarytą ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotą A. D., asmens kodas ( - ) ir A. D., asmens kodas ( - ) santuoką (santuokos liudijimas AA Nr. 453853; akto įrašo Nr. 152).

25Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

26Patvirtinti šio turinio 2016-02-08 Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

271) A. D., asmens kodas ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka:

28– ( - ), esantis 1,0100 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - );

29– 234/1607 dalys ( - ), esančio 16,0700 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - );

302) A. D., asmens kodas ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka:

31– ratinis traktorius VTZ VMTZ (T-25), valstybinis Nr. 1827LE, ID kodas 5000488350;

32– traktoriaus priekaba (savos gamybos), valstybinis Nr. LG0846, ID kodas 5000321292;

33– traktoriaus priekaba 2PTS-4, valstybinis Nr. LO1642, ID kodas 5000322411;

343) Šalys viena iš kitos piniginės kompensacijos dėl aukščiau minėto turto padalijimo neprašo ir ateityje viena kitai pretenzijų dėl to nereikš, nes turtas padalytas pagrįstai ir tinkamai, toks padalinimas atitinka šalių interesus;

354) Kitą kilnojamąjį turtą (baldus, buitinę techniką, kitus namų apyvokos daiktus) šalys pasidalino prieš sudarydamos šią sutartį ir ateityje viena kitai pretenzijų dėl padalijimo nereikš;

365) Po santuokos nutraukimo kiekvienam iš sutuoktinių lieka lėšos, esančios asmeninėse jų banko sąskaitose, buvę sutuoktiniai vienas kitam išlaikymo neteikia ir išlaiko save patys, įsiskolinimų ir turtinių ar neturtinių pretenzijų vienas kitam neturi;

376) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) ir A. D., asmens kodas ( - ) solidariai vykdo šias prievoles:

38– kreditoriui UAB „Akmenės vandenys“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2011-01-26 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-266-672/2011;

39– kreditoriui kooperatyvui Kredito unijai „Tikroji viltis“ pagal Telšių rajono 3-ojo notaro biuro notaro 2013-10-30 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. T3GP-8026 ir pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-06-22 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-872-440/2012;

40– kreditoriui UAB „Moment Credit“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-10 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-567-875/2013;

41– kreditoriui BnP Finance, AB, pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-05-02 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-563-672/2013;

42– kreditoriui UAB „SB lizingas“ (buvęs UAB „Ūkio banko lizingas“) pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-01-06 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-144-922/2014;

43– kreditoriui UAB „Nordecum“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-01-13 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-163-922/2014;

44– kreditoriui UAB „Akmenės vandenys“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2015-02-18 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-379-875/2015;

45– kreditoriui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2015-01-07 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-69-672/2015 (skola pagal Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 44001678);

46– kreditoriui UAB „4finance“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2015-02-23 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-291-922/2015 (skola pagal 2012-09-27 Vartojimo kredito sutartį Nr. 9935350001);

47– kreditoriui BAB bankas SNORAS pagal Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismo 2012-05-28 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-3296-819/2012;

48– kreditoriui UAB „Joniškio agrochemija“ pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2010-12-01 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-1379-645/2010;

49– kreditoriui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui antstolės Elenos Miliauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0009/14/02651;

507) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) asmeniškai vykdo šias prievoles:

51– kreditoriui UAB „Akmenės energija“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-04-03 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-512-922/2014;

52– kreditorei R. D., gim. 1939-03-14, gyv. ( - ), skolą už žemės sklypo nuomą pagal 2012 m. sausio mėn. Žemės nuomos sutartį (likutis 724,05 Eur);

538) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) asmeniškai vykdo šias prievoles:

54– grąžina kreditoriui V. B., gim. 1960-01-02, gyv. ( - ), skolą už elektros galios mokestį nuomojamame sandėlyje (likutis 637,16 Eur);

55– atlygina kreditoriui kooperatyvui Kredito unijai „Tikroji viltis“ 363,00 Eur už šiukšlių ir nenaudojamų daiktų išvežimą iš šiam kreditoriui įkeisto ir vėliau perduoto nekilnojamojo turto, esančio ( - );

569) A. D., asmens kodas ( - ) pasilieka savo pavardę – ( - ), o A. D., asmens kodas ( - ) pasilieka santuokinę pavardę – ( - )

5710) Nepilnamečių vaikų šalys neturi;

5811) Šalys nereikalauja viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

59Grąžinti A. D., asmens kodas ( - ) 42,00 Eur (keturiasdešimt dviejų 00 ct) žyminį mokestį (įmokos kodas 5660), 2015-10-26 sumokėtą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

60Išaiškinti šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

61Teismo sprendimo patvirtintą kopiją per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo išsiųsti teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

62Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, rašytinio... 2. A. D. ieškiniu reikalavo nutraukti 1975-07-19 sudarytą ir Akmenės rajono... 3. Pasirengimo bylos nagrinėjimui eigoje sutuoktiniai pateikė teismui prašymą... 4. Suinteresuotas asmuo BnP Finance, AB (buvusi AB „Bobutės paskola“)... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Moment Credit“ pateikė prašymus nagrinėti... 6. Suinteresuotas asmuo – kreditorius UAB „Joniškio agrochemija“, nurodė,... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ atsiliepime nurodė, jog sutinka su... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Akmenės vandenys“ informavo teismą, kad... 9. Suinteresuotas asmuo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime nurodė, kad... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „SB lizingas“ atsiliepime nurodė, kad už... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Nordecum“ atsiliepimu informavo teismą, kad... 13. Suinteresuotas asmuo – kooperatyvas Kredito unija „Tikroji viltis“... 14. Prašymas nutraukti santuoką bendru sutarimu ir patvirtinti sutartį dėl... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.64 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 16. Iš santuokos liudijimo matyti, kad A. D. ir A. D. (po santuokos – ( - )... 17. 2016-02-08 Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarta dėl visų... 18. Taigi egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 straipsnio 1... 19. Kadangi ginčo teisena pradėta byla šalių susitarimu užbaigta santuokos... 20. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys sutarė, kad bylinėjimosi... 21. Išaiškintina šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 ir 26... 23. Prašymą patenkinti.... 24. Sutuoktinių bendru sutikimu nutraukti 1975-07-19 sudarytą ir Akmenės rajono... 25. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.... 26. Patvirtinti šio turinio 2016-02-08 Sutartį dėl santuokos nutraukimo... 27. 1) A. D., asmens kodas ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka:... 28. – ( - ), esantis 1,0100 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - );... 29. – 234/1607 dalys ( - ), esančio 16,0700 ha žemės sklypo, kurio unikalus... 30. 2) A. D., asmens kodas ( - ) po santuokos nutraukimo atitenka:... 31. – ratinis traktorius VTZ VMTZ (T-25), valstybinis Nr. 1827LE, ID kodas... 32. – traktoriaus priekaba (savos gamybos), valstybinis Nr. LG0846, ID kodas... 33. – traktoriaus priekaba 2PTS-4, valstybinis Nr. LO1642, ID kodas 5000322411;... 34. 3) Šalys viena iš kitos piniginės kompensacijos dėl aukščiau minėto... 35. 4) Kitą kilnojamąjį turtą (baldus, buitinę techniką, kitus namų apyvokos... 36. 5) Po santuokos nutraukimo kiekvienam iš sutuoktinių lieka lėšos, esančios... 37. 6) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) ir A. D., asmens kodas ( -... 38. – kreditoriui UAB „Akmenės vandenys“ pagal Akmenės rajono apylinkės... 39. – kreditoriui kooperatyvui Kredito unijai „Tikroji viltis“ pagal Telšių... 40. – kreditoriui UAB „Moment Credit“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo... 41. – kreditoriui BnP Finance, AB, pagal Akmenės rajono apylinkės teismo... 42. – kreditoriui UAB „SB lizingas“ (buvęs UAB „Ūkio banko lizingas“)... 43. – kreditoriui UAB „Nordecum“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo... 44. – kreditoriui UAB „Akmenės vandenys“ pagal Akmenės rajono apylinkės... 45. – kreditoriui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pagal Akmenės rajono... 46. – kreditoriui UAB „4finance“ pagal Akmenės rajono apylinkės teismo... 47. – kreditoriui BAB bankas SNORAS pagal Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismo... 48. – kreditoriui UAB „Joniškio agrochemija“ pagal Joniškio rajono... 49. – kreditoriui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui antstolės... 50. 7) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) asmeniškai vykdo šias... 51. – kreditoriui UAB „Akmenės energija“ pagal Akmenės rajono apylinkės... 52. – kreditorei R. D., gim. 1939-03-14, gyv. ( - ), skolą už žemės sklypo... 53. 8) Po santuokos nutraukimo A. D., asmens kodas ( - ) asmeniškai vykdo šias... 54. – grąžina kreditoriui V. B., gim. 1960-01-02, gyv. ( - ), skolą už... 55. – atlygina kreditoriui kooperatyvui Kredito unijai „Tikroji viltis“... 56. 9) A. D., asmens kodas ( - ) pasilieka savo pavardę – ( - ), o A. D., asmens... 57. 10) Nepilnamečių vaikų šalys neturi;... 58. 11) Šalys nereikalauja viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.... 59. Grąžinti A. D., asmens kodas ( - ) 42,00 Eur (keturiasdešimt dviejų 00 ct)... 60. Išaiškinti šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio... 61. Teismo sprendimo patvirtintą kopiją per tris darbo dienas po teismo sprendimo... 62. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...