Byla 2A-359/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Jonui Bložei, atsakovo atstovei advokatei Simonai Selelionytei – Drukteinienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedbra“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimo už akių, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-4024-431/2009 patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kapratas“ (pavadinimas pakeistas į UAB ,,First Autologistic company“) ieškinys atsakovui UAB ,,Gedbra“ dėl sutarties nutraukimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Kapratas“ (pavadinimas pakeistas į UAB „First autologistic company”) 2009 m. gegužės 4 d. kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti 2007 m. lapkričio 8 d. šalių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PP-001-2007, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui 274 497,60 Lt dydžio sumokėtą pradinį įnašą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Gedbra” (sutarties sudarymo metu A. Bražiūnaitės KŪB) 2007 m. lapkričio 8 d. sutartimi įsipareigojo iki 2008 m. sausio 31 d. paruošti ir perduoti ieškovui UAB „Kapratas” naują sraigtasparnį ES 101 RAVENUM ULM. Sutartyje numatytas prievoles atsakovas delsė įvykdyti daugiau kaip metus laiko, todėl ieškovas minėtą sutartį pageidavo nutraukti dėl atsakovo kaltės. 2009 m. kovo 4 d. raštu ieškovas informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą, o atsakovas 2009 m. kovo 25 d. raštu nurodė, kad su sutarties nutraukimu nesutinka, nors sutartis ir iki ieškinio padavimo neįvykdyta. Ieškovo teigimu atsakovas savo prievoles turėjo įvykdyti laiku, tai yra iki 2008 m. sausio 31 d., nes sutarties įvykdymo terminas raštišku šalių susitarimu nebuvo pratęstas. Vykdydamas sutarties sąlygas ieškovas sumokėjo atsakovui pradinį įnašą - 274 497,60 Lt, todėl ši suma grąžintina atsakovui.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi paskyrė pasirengimą bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu, tačiau ieškovas nustatytu terminu dubliko nepateikė, nepranešė teismui pateisinamų priežasčių, kliudžiusių tai padaryti, procesinio dokumento pateikimo termino pratęsti neprašė.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino. Nutraukė šalių 2007 m. lapkričio 8 d. sudarytą sutartį, priteisė ieškovui iš atsakovo 274 497,60 Lt skolą ir 9 093 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad vykdydamas šalių sudarytos sutarties sąlygas ieškovas sumokėjo atsakovui pradinį 274 496,60 Lt dydžio įnašą. 2009 m. kovo 26 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriuo atsakovas patvirtino, kad yra skolingas ieškovui minėtą sumą. Sutarties 3 punkte šalių nustatytą prekės perdavimo pirkėjui terminą, kuris gali būti keičiamas tik šalių raštišku susitarimu, teismas laikė esmine sąlyga. Nesant įrodymų apie termino pratęsimą teismas sprendė, kad sutartis nebuvo įvykdyta laiku. Teismas pažymėjo, kad atsakovo argumentai apie sutarties neįvykdymo priežastis įrodymais nepagrįsti (CPK 178 str.). Teismas konstatavo, kad ieškovas iš esmės negavo to ko tikėjosi iš sutarties.

7Atsakovas UAB „Gedbra” padavė apeliacinį skundą. Prašo apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimą už akių panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasirengimą bylos nagrinėjimui skyrė paruošiamųjų dokumentų būdu. Ieškovui nepateikus dubliko teismas priėmė sprendimą už akių, tačiau neįvertino bylos išsprendimui svarbių aplinkybių, neteikė prioriteto teisingo sprendimo priėmimui. Sprendime už akių teismas nenurodė motyvų, nepasisakė dėl atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas turėjo įvertinti tikruosius šalių ketinimus, derybų dėl sutarties sąlygų aplinkybes. Šalių sudarytoje sutartyje prekės (sraigtasparnio) perdavimo terminas nustatytas atsižvelgiant į atsakovo ir sraigtasparnio gamintojo Italijos firmos AVIOTECNICA di Rossi Teddi sutartyje numatytą terminą. Apie tai ieškovui buvo žinoma. Teismas sprendimą priėmė neatsižvelgęs į tai, kad ieškovas esminio sutarties pažeidimo aplinkybių neįrodinėjo, sutartį nutraukė remdamasis tik formaliu pagrindu, neįrodė jokių turtinio ar asmeninio pobūdžio didelių praradimų, kuriuos patirtų jei sutartis toliau galiotų. Apelianto teigimu teismas nepagrįstai nustatė, kad sutartyje numatytas planuojamas prekės paruošimo eksploatacijai ir perdavimo terminas yra esminė sutarties sąlyga. Ieškovas konkliudentiniais veiksmais pats atsisakė sutartyje įtvirtintos sąlygos taikymo ir daugiau kaip metus laiko jokių pretenzijų ar prieštaravimų dėl termino pratęsimo nereiškė (CK 6.183 str. 1 d.). Dėl tokio ieškovo elgesio atsakovas buvo įsitikinęs, kad ši sutarties sąlyga abiejų sutarties šalių konkliudentiniais veiksmais yra pakeista ir pačios šalys atsisakė tai įforminti raštu. Teismas neįvertino įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog pats ieškovas laiku nebuvo atvežęs gamintojui sutartos detalės, reikalingos sraigtasparnio paruošimui.

8Atsakovas pateikė prašymą prijungti papildomą įrodymą – ieškinį, kuriuo kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje UAB DnB NORD lizingas prašo priteisti dalį šioje byloje reikalaujamos sumos - 172 640 Lt. Nurodo, kad anksčiau įrodymo pateikti neturėjo galimybės, kadangi ieškinys teismui pareikštas tik 2009 m. spalio 29 d.

9Ieškovas UAB „First autologistic company” (buvusi UAB ,,Kapratas“) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nekeistą.

10Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

11Nenustačius CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.).

12Nepateikus dubliko apygardos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir pagrįstai sprendimą priėmė ieškovui už akių (CPK 285 str., 142 str. 2 d. 4 p., 142 str. 4 d.). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Civilinės bylos šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d.). Tačiau kadangi sprendimas priimtas ieškovui už akių, atsakovas neturi prašyti peržiūrėti sprendimą, o gali paduoti dėl jo apeliacinį skundą (CPK 285 str. 5 d., 307 str. 1 d.). Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė prašymą prijungti prie bylos įrodymą – UAB DnB NORD lizingo ieškinį (su priedais) atsakovams UAB „Gedbra”, A. B., L. L. bei trečiajam asmeniui UAB „Kapratas“. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadinasi draudimas pateikti įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Nagrinėjamoje byloje atsakovo prašymas prijungti naują įrodymą pateiktas 2009 m. gruodžio 7 d., bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje paskirtas 2010 m. balandžio 27 d., ieškovas turėjo pakankamai laiko susipažinti su įrodymu, įvertinti jo įtaka bylai, paruošti atsikirtimus. Atkreiptinas dėmesys, kad po skundžiamo sprendimo už akių priėmimo - 2009 m. spalio 8 d. - į bylą buvo gautas UAB DnB NORD lizingo prašymas įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Kadangi apeliacinio proceso paskirtis yra patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgiant į aptartą procesinę situaciją, o taip pat turint omenyje, kad skundžiamas sprendimas priimtas už akių ir rašytinio proceso tvarka, t. y. atlikus tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovo pateiktas įrodymas su pridedamais dokumentais priimamas (CPK 314 str.).

13Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime už akių konstatavo, kad ieškovas, vykdydamas sutarties sąlygas sumokėjo atsakovui pradinį 274 496,60 Lt dydžio įnašą. Tačiau rašytinio įrodymo, patvirtinančio tokią aplinkybę, byloje nėra. Prašyme prijungti naują įrodymą atsakovas nurodo, kad UAB DnB NORD lizingas pareikštu ieškiniu prašo iš UAB „Gedbra” bei subsidiariai iš A. B. ir L. L. priteisti 172 640 Lt t. y. dalį tos sumos, kuri iš UAB „Gedbra” jau yra priteista ieškovui UAB „First autologistic company” (buvusiai UAB „Kapratas”). Iš prie UAB DnB NORD lizingo ieškinio pridėtos 2007 m. gruodžio 19 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 200712F-2319-P matyti, kad sraigtasparnio pirkimo – pardavimo sutartis yra trišalė, kurioje Pardavėja yra A. Bražiūnaitės KŪB, Pirkėjas - UAB DnB NORD lizingas, o UAB „Kapratas” sutartyje įvardinta Klientu. Sutarties 4.2 punkte įrašyta, kad Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 172 640 Lt [...] per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Iš 2007 m. gruodžio 27 d. mokėjimo nurodymo Nr. M1-02820 matyti, kad šį įsipareigojimą UAB DnB NORD lizingas vykdė. Sutarties 1.4 punkte sulygta, kad Klientas neturi teisės nutraukti šią sutartį be Pirkėjo sutikimo. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas aptartos teisinės situacijos nepaneigė, įrodymų, patvirtinančių, kad visą 274 496,60 Lt pradinį įnašą sumokėjo būtent ieškovas, ar kad 2007 m. gruodžio 19 d. sutartis nėra susijusi su šios bylos objektu – 2007 m. lapkričio 8 d. sutartimi, nepateikė. Ieškovo atstovas išreiškė nuomonę, kad esant lizingo sutarčiai, bet kokiu atveju lizingo davėjui atsako būtent ieškovas. Tačiau tokia sąlyga 2007 m. gruodžio 19 d. pirkimo – pardavimo sutartyje nėra numatyta. Vadinasi ieškovas į teismą dėl 2007 m. lapkričio 8 d. sutarties nutraukimo kreipėsi šio veiksmo nesuderinęs su UAB DnB NORD lizingu, neinformavo apie 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį, kurioje sulygta dėl 2007 m. lapkričio 8 d. sutarties finansavimo ir tuo iš esmės pakeista sandorio šalių teisinė padėtis, bei nepateikė įrodymų apie reikalaujamo priteisti pradinio įnašo sumokėjimą. O pirmosios instancijos teismas, atlikdamas formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, neatkreipė dėmesio, jog nėra pradinio įnašo sumokėjimo įrodymų ir ieškinį patenkino. Išdėstytos aplinkybės patvirtina apelianto teiginį, kad civilinėje byloje pagal UAB DnB NORD lizingo pareikštą ieškinį gali būti reikalaujama iš atsakovo priteisti dalį tos pačios sumos (pradinio įnašo) kuri jau yra priteista iš to paties atsakovo, ieškovui už akių priimtu 2009 m. spalio 6 d. sprendimu. Skundžiamas sprendimas turės įtakos UAB DnB NORD lizingo teisėms tiek siekiant prisiteisti įmoką, o turint omenyje, kad ieškovui UAB „First autologistic company” įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi iškelta bankroto byla, tiek ir priteistos sumos išieškojimo kokybei tuo atveju, jei UAB DnB NORD lizingo ieškinys būtų patenkintas. Kadangi teismų praktikoje nusprendimas suprantamas ne tik kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas, bet ir kaip kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos asmens teisinei padėčiai, daroma išvada, jog Vilniaus apygardos teismas nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Kadangi aptartas pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme, nes įstojimas dalyvauti byloje, kaip ir civilinių bylų sujungimas galimas tik pirmosios instancijos teisme (CPK 46 str. 1 d., 47 str. 1 d., 136 str. 4 d.) sprendimas naikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimą už akių panaikinti ir perduoti bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai