Byla 2A-561/2012
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo M. Č

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens M. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-2083-178/2011 pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Taurus verslas“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo M. Č..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo: 1021069,12 Lt skolos pagal 2007 m. spalio 24 d. kreditavimo sutartį Nr. KK 07/10/85D; 61779,88 Lt skolos pagal 2009 m. birželio 8 d. kreditavimo sutartį Nr. KK09/06/07D, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas su kredito gavėju M. Č. 2007 m. spalio 24 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/10/85D, kuria M. Č. suteikė 1000000 Lt kreditą. Tos pačios dienos laidavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti visu savo turtu ir lėšomis, jei M. Č. netinkamai vykdys savo prievoles. Ieškovas su M. Č. 2009 m. birželio 8 d. taip pat pasirašė kreditavimo sutartį Nr. KK 08/06/07D, kuria M. Č. suteikė 12761,05 eurų kreditą. Tos pačios dienos laidavimo sutartimi atsakovas taip pat įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti visu savo turtu ir lėšomis, jei M. Č. netinkamai vykdys savo prievoles. Kredito gavėjas nuo 2010 m. balandžio mėnesio nustojo mokėti ieškovui kreditavimo sutartyse nurodytas sumas, todėl ieškovas 2010 m. rugpjūčio 6 d. pranešimais apie sutarties nutraukimą pareikalavo, jog M. Č. nedelsiant atsiskaitytų su ieškovu, nes priešingu atveju, vadovaujantis kreditavimo sutarčių bendrosios dalies 13.1 punktais, šios sutartys bus nutrauktos nuo 2010 m. rugpjūčio 21 d. Šie pranešimai M. Č. buvo įteikti. Kadangi kredito gavėjas skolos iki 2010 m. rugpjūčio 21 d. negrąžino, ieškovas nuo šios datos nutraukė kreditavimo sutartis. Kredito gavėjui negrąžinus skolos, ieškovas kreipėsi į laiduotoją (atsakovą), reikalaudamas iki 2010 m. rugsėjo 7 d. grąžinti paskolas pagal kreditavimo sutartis, tačiau laiduotojas šio reikalavimo neįvykdė. Kadangi kredito gavėjo M. Č. prievolės ieškovui pagal kreditavimo sutartis nėra įvykdytos, yra pagrindas skolos priteisimui iš laiduotojo UAB „Taurus verslas“ (CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str. 1 d.). Kreditavimo sutarčių 8.2 punktais šalys sutarė, kad kredito gavėjui laiku nevykdant savo įsipareigojimų, skaičiuojamos 16 proc. dydžio metinės palūkanos. Pagal 2007 m. spalio 24 d. kreditavimo sutartį M. Č. skola ieškovui yra 295722,08 eurai, t.y. 1021069,12 Lt, iš kurių 290056,85 eurai negrąžinto kredito suma, 2805,02 eurai nesumokėtų palūkanų, 2678,64 eurai įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 181,57 eurai nesumokėtų mokesčių. Pagal 2009 m. birželio 8 d. kreditavimo sutartį M. Č. skola ieškovui yra 17892,69 eurai, t.y. 61779,88 Lt, iš kurių 17425,47 eurai negrąžinto kredito suma, 156,97 eurai nesumokėtų palūkanų, 160,25 eurai įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 150 eurų nesumokėtų mokesčių. Taigi, šios sumos (iš viso 313614,77 eurai arba 1082849,07 Lt) turi būti priteista iš laiduotojo - atsakovo UAB „Taurus verslas“. Kreditavimo sutarčių 8.3 punktais šalys sutarė dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos, todėl šios palūkanos taip pat turi būti priteistos iš atsakovo.

6Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad CK 6.218 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei jis nenustatytas - per 30 dienų. Nors ieškovas teigia, kad informavo kredito gavėją apie kreditavimo sutarčių nutraukimą, tačiau tokio pranešimo įteikimo M. Č. faktą patvirtinantys įrodymai nepateikti. Todėl nėra jokio pagrindo laikyti, jog kreditavimo sutartys yra nutrauktos, o atsakovui kyla pareiga grąžinti kreditus. Prievolių įvykdymo užtikrinimui yra hipoteka įkeistas tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens turtas, todėl išieškojimas pirmiausia turėjo būti nukreiptas į įkeistąjį daiktą. Tik tuo atveju, jeigu pardavus hipoteka įkeistą turtą, nėra grąžinamas visas įsiskolinimas, hipotekos kreditorius (šiuo atveju ieškovas) turi teisę reikalauti išieškojimo iš kito skolininko turto bendra įstatymo nustatyta tvarka (CK 4.192 str. 1 d., 4.193 str. 1 d.). Dėl šios priežasties ieškovas, pradėjęs priverstinio skolos išieškojimo procedūrą iš atsakovo įkeisto turto ir jo dar nerealizavęs bei kartu pateikęs ieškinį atsakovui bendra tvarka dėl tos pačios skolos priteisimo iš kito atsakovo turto, pasielgė neteisėtai.

7Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo UAB „Taurus verslas“ 1021069,12 Lt skolos pagal 2007 m. spalio 24 d. kreditavimo sutartį Nr. KK 07/10/85D; 61779,88 Lt skolos pagal 2009 m. birželio 8 d. kreditavimo sutartį Nr. KK09/06/07D, t.y. viso 1082849,07 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14828 Lt žyminį mokestį, 3000 Lt už advokato pagalbą ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB) bei 29,75 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas byloje nustatė, kad trečiajam asmeniui M. Č. dviem – 2007 m. spalio 24 d. ir 2009 m. birželio 8 d. - kreditavimo sutartimis buvo suteiktas kreditas, kredito grąžinimas buvo užtikrintas inter alia trečiojo asmens įkeistu turtu, o atsakovas su ieškovu minėtomis datomis sudarė dvi laidavimo sutartis, kuriomis buvo laiduota už M. Č. suteiktus kreditus (b.l. 13 – 34, 35-39, 40-63, 64-67). Trečiajam asmeniui pažeidus kreditavimo sutarčių sąlygas, jam, o taip pat ir atsakovui bei kitiems suinteresuotiems asmenims buvo pranešta apie kredito sutarčių nutraukimą nuo 2010 m. rugpjūčio 21 d., pareikalauta sumokėti įsiskolinimus (b.l. 68-71). Šiame kontekste teismas pažymėjo, kad visiškai nepagrįsti atsakovo teiginiai apie tai, kad jis neva nežinojęs apie sutarčių nutraukimą – pranešimai buvo siunčiami atsakovo buveinės adresu ir, dar daugiau, buvo įteikti asmeniškai trečiajam asmeniui, kuris buvo atsakovo vadovas (b.l. 132, 133).

10Laidavimo sutartyse nustatyta, kad laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja atsakyti visu savo turtu ir lėšomis ieškovui, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visos prievolės ar jos dalies, kaip solidarus skolininkas (laidavimo sutarčių 1 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad atsakovas yra solidarus skolininkas, jo, kaip bendraskolio, atsakomybė yra tos pačios apimties kaip ir kredito gavėjo (laidavimo sutarčių 1 punktas, CK 6.81 str. 1, 2 d. d.). Teismas atmetė atsakovo argumentus, susijusius su CK 6.86 straipsnio nuostatų, numatančių laiduotojo atleidimą nuo atsakomybės, taikymu, nes nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovas atsisakė pasinaudoti savo kitomis teisėmis reikalavimo patenkinimui. Priešingai, pats atsakovas pripažįsta, kad ieškovas ėmėsi priemonių patenkinti reikalavimą per hipotekinį išieškojimą. Šiame kontekste teismas atkreipė dėmesį, kad hipotekinio išieškojimo (ne)vykdymas ar vykdymo neužbaigimas nėra aplinkybės, kurios sąlygotų negalėjimą pateikti reikalavimą atsakovui iki šio išieškojimo vykdymo pabaigos nei įstatymo, nei teisminės praktikos kontekste (CK 6.6 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-7-364/2010).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Trečiasis asmuo M. Č. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011-04-18 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimų - ieškovo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai išnagrinėjo bylą neišklausęs trečiojo asmens, nes jis pateikė neatvykimą į posėdį pateisinančius dokumentus.

142. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai išaiškino CK 6.86 straipsnio nuostatas. Ieškovas turėjo pirmumo teisę visiškai patenkinti savo reikalavimą, ką patvirtina paties ieškovo pateiktos kreditavimo sutartys. Ieškovas atleido atsakovą nuo atsakomybės pagal CK 6.86 straipsnį, nes nepradėjęs išieškojimo iš įkeisto turto ar jo nepabaigęs, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš laiduotojo ir taip atsisakė savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą.

153.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo trečiojo asmens, apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011-04-18 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, o bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, o apeliaciniame skunde nurodyti argumentai yra nepagrįsti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

18teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyrių ir trečiasis asmuo M. Č. 2007 m. spalio 24 d. sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią bankas įsipareigojo suteikti kredito gavėjui 1000000 Lt kreditą, o pastarasis įsipareigojo gautą sumą grąžinti bankui ir mokėti palūkanas (kreditavimo sutarties bendrosios dalies 2 p.). 2007 m. spalio 24 d. bankas ir UAB „Taurus verslas“ sudarė laidavimo sutartį, kuria laiduotojas kaip solidarus skolininkas įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ir lėšomis bankui, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visos prievolės ar jos dalies, laiku nesumokės su ja susijusių mokesčių ir/arba kitų įmokų pagal kreditavimo sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. 2009 m. birželio 8 d. bankas su M. Č. pasirašė dar vieną kreditavimo sutartį, pagal kurią bankas įsipareigojo suteikti kredito gavėjui 12761,05 EUR kreditą, o kredito gavėjas įsipareigojo gautą sumą nustatytais terminais grąžinti bankui ir mokėti palūkanas (kreditavimo sutarties bendrosios dalies 2 p.). Tą pačią dieną bankas ir UAB „Taurus verslas“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią laiduotojas įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti visu savo turtu ir lėšomis bankui, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visos prievolės ar jos dalies, laiku nesumokės su ja susijusių mokesčių ir/arba kitų įmokų pagal kreditavimo sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. Bylos duomenimis kredito gavėjas po kurio laiko pradėjo vėluoti bankui mokėti palūkanas, o nuo 2010 m. balandžio mėnesio nustojo mokėti bankui kreditavimo sutartyse numatytas sumas. Bankas 2010 m. rugpjūčio 6 d. pranešimais apie sutarties nutraukimą informavo kredito gavėją, kad jis turi nedelsiant sumokėti pranešimuose nurodytą skolą bankui, nes priešingu atveju bankas, vadovaudamasis kreditavimo sutarčių bendrosios dalies 13.1 p., vienašališkai nutraukia Kreditavimo sutartis nuo 2010 m. rugpjūčio 21d. Kadangi kredito gavėjas skolos iki 2010 m. rugpjūčio 21 d. negrąžino, bankas nutraukė kreditavimo sutartis nuo 2010 m. rugpjūčio 21 d.

21Ieškovas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti skolą pagal abi kreditavimo sutartis. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai. Trečiasis asmuo nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai išnagrinėjo bylą neišklausęs trečiojo asmens, nes jis pateikė neatvykimą į posėdį pateisinančius dokumentus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiasis asmuo M. Č. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo ir nurodė, kad susirgo bei pateikė nedarbingumo pažymėjimą (181-182, b.l., t. 1). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsisakyti atidėti bylos nagrinėjimą, nes vadovaujanti CPK 246 straipsnio 1 dalimi, paprastai neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos nelaikomas pateisinančia ir svarbia priežastimi dėl kurios teismas turėtų atidėti bylos nagrinėjimą.

22Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovas atleido atsakovą nuo atsakomybės pagal CK 6.86 straipsnį, nes nepradėjęs išieškojimo iš įkeisto turto ar jo nepabaigęs, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš laiduotojo ir taip atsisakė savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. CK 6.86 straipsnyje nurodyta, kad kai kreditorius atsisako savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą ar kito jo naudai nustatyto prievolės užtikrinimo, laiduotojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu kreditorius būtų galėjęs patenkinti savo reikalavimą pasinaudodamas teisėmis, kurių atsisakė. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima tvirtinti, jog ieškovas atsisakė pasinaudoti savo kitomis teisėmis reikalavimo patenkinimui.

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas 2012 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-7-364/2010). Nagrinėjamos bylos atveju kaip jau buvo minėta, laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti visu savo turtu ir lėšomis bankui. Aukščiau minėtos kasacinės instancijos teismo nutartyje taip pat yra išaiškinta, jog hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas, kaip solidarusis bendraskolis, vykdytų turimą solidariąją prievolę, yra saistoma jam neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydžio ir nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikalavimo (jo dalies) patenkinimą iš įkeisto daikto. Kai laiduotojas įvykdo prievolę, jam pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 straipsnio 1 dalis). Jeigu prievolė priverstinai vykdoma iš kelių solidariųjų bendraskolių (pagrindinio skolininko, kuris yra įkaito davėjas, ir laiduotojo) turto, tai išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese(...) laiduotojo prievolė negali būti susieta su įkeisto turto pardavimo varžytynėse momentu, nes tokiu atveju būtų iškreipiama solidariosios prievolės samprata bei sumenkinamas laidavimo institutas. Kasacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje taip pat nurodė, jog teismas neturi duomenų, koks skolos likutis bus pardavus įkeistą turtą, neturi prejudicinės reikšmės, nes, esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apelianto skundo argumentas, jog i esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo jį naikinti.

25Ieškovas Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstė prašymą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė ir bylai reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatinėjamos žodinio teismo posėdžio metu. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnis nustato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Nagrinėjamos bylos atveju teisėjų kolegija laiko, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas.

26Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens M. Č. apeliacinis skundas yra netenkinamas, o ieškovas yra pateikęs prašymą priteisti 1679,64 Lt išlaidas už teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme (48-52, b.l., t. 2), todėl iš trečiojo asmens M. Č. priteistina 1679,64 Lt suma ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) banko naudai.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš trečiojo asmens M. Č. (a.k. ( - ) ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB)bankui (į.k. 112025592) 1679,64 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) su ieškiniu kreipėsi į teismą ir... 5. Nurodė, kad ieškovas su kredito gavėju M. Č. 2007 m. spalio 24 d. sudarė... 6. Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad CK 6.218 straipsnio 1 dalyje yra... 7. Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino... 10. Laidavimo sutartyse nustatyta, kad laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo M. Č. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011-04-18... 13. 1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai išnagrinėjo bylą neišklausęs... 14. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai išaiškino CK 6.86... 15. 3.... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB)... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 18. teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje... 21. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 22. Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovas atleido atsakovą nuo atsakomybės... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas 2012 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi su... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad jeigu ko kita nenustato... 25. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstė... 26. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš trečiojo asmens M. Č. (a.k. ( - ) ieškovui Nordea Bank Finland...