Byla 2S-194-881/2012
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, kuria byla nutraukta

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-11475-127/2011 pagal ieškovės A. A. ieškinį atsakovui V. A. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, kuria byla nutraukta.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė A. A. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nustatant ieškovės siūlomą kitokią kompensacijos mokėjimo tvarką, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovės A. A. ieškinį atsakovui V. A. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo nutraukė, atsisakė priimti atsakovo priešieškinį. Teismas nustatė, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu šalių A. A. ir V. A. santuoka nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinta jų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas nurodė, kad kai yra jau įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, kuriame turi būti išspręsti visi bendro turto padalijimo klausimai (CPK 541 str. 2 d.), pakartotinai reikšti ieškinius dėl turto padalijimo neleidžiama. Tokiu atveju šalys galėtų spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje santuokos nutraukimo byloje CPK 365-369 straipsniuose numatytais pagrindais ir tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovė A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ieškovės reikalavimas nustatyti ieškovei iš atsakovo priteistos kompensacijos išmokėjimo terminus nėra reikalavimas padalyti turtą, nes turto masė nei didėja, nei mažėja, kompensacijos dydis išlieka toks pats. CK 3.53 straipsnio 3 dalyje nėra nustatytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurias galima pakeisti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Apeliantės nuomone, galima pakeisti bet kurias santuokos nutraukimo metu aptartas sąlygas. Be to, ieškovė siekia tik patikslinti vieną iš sąlygų – nustatyti konkrečius kompensacijos mokėjimo terminus. Apeliantės teigimu, CPK 365-369 straipsniai reglamentuoja teisinius santykius, atsiradusius kitomis aplinkybėmis, be to, prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai jau pasibaigę. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo.

9Atsakovas V. A. pateikė atsiliepimą į ieškovės atskirąjį skundą, kuriame prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantė netinkamai ir plečiamai aiškina CK 3.53 straipsnį. Sutarties sąlyga dėl kompensacijos už turtą išdėstymo nepatenka į CK 3.53 straipsnio 3 dalyje normoje numatytas išimtis. Santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties 1.2.3 punkte nurodytos kompensacijos tikslas buvo užtikrinti ieškovės ir atsakovo interesų pusiausvyrą pasidalijant turtą, esantį bendrąja jungtine nuosavybe. Iš esmės tai yra sąlyga dėl turto padalijimo. Dėl šios sąlygos šalys susitarė sudarydami santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, dėl ko ji negali būti keičiama. Be to, tenkinus ieškovės reikalavimą, būtų pažeisti trečiųjų asmenų – kreditorių – teisėti interesai. Sutarties sąlygų pakeitimas, be kita ko, neatitiktų CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų. Atsakovo nuomone, ieškovė turi teisę pareikšti prašymą atnaujinti CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, todėl teismo nutartis ieškovei neužkerta kelio į teisminę gynybą. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 4 dalimi, žyminis mokestis gali būti grąžinamas pagal ieškovės prašymą, paduotą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kurią atliktas procesinis veiksmas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkinamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso III knygos IV skyriaus II skirsnio „Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu“ 3.53 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, savo sprendimu nutraukdamas santuoką, patvirtina ir sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Sutarties turinys įtraukiamas į teismo sprendimą. Toks teismo sprendimas yra galutinis ir įgyja res judicata galią, tačiau įstatymas daro tam tikrą išimtį – iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Tiek teismų praktikoje, tiek teisės doktrinoje pripažįstama, kad gali būti keičiama sutarties dalis dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir dalyvavimo juos auklėjant, dėl išlaikymo sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams nustatymo, t. y. trunkamieji teisiniai santykiai, tuo tarpu pats sprendimas nutraukti santuoką bei sutarties sąlygos dėl sutuoktinių turto padalijimo negali būti keičiami – teismo sprendimas šiais klausimais yra galutinis ir turi res judicata galią. Taigi teigdama, kad galima pakeisti bet kurias santuokos nutraukimo padarinių sutarties sąlygas, apeliantė yra neteisi.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu nutraukė A. A. ir V. A. santuoką ir patvirtino šalių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šios sutarties 1.2.3. punkte nustatyta, kad V. A. įsipareigoja išmokėti A. A. 1 000 000 Lt piniginę kompensaciją, pradedant ją mokėti nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Pareikštu ieškiniu ieškovė prašė pakeisti šį sutarties punktą taip – nustatyti, kad V. A. įsipareigoja išmokėti A. A. 1 000 000 Lt piniginę kompensaciją, pradedant ją mokėti nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d., sumokant 500 000 Lt iki 2011 m. vasario 28 d., likusią sumą sumokant lygiomis dalimis po 27 777,78 Lt kiekvieną einamąjį mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Taigi ieškovė nereikalauja pakeisti nustatyto kompensacijos dydžio, t. y. tos teismo sprendimo dalies, kuri turi res judicata galią ir kuri negali būti keičiama, tačiau prašo nustatyti konkrečius kompensacijos mokėjimo terminus ir sumas. Kadangi santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlyga dėl kompensacijos išmokėjimo per tam tikrą laikotarpį neabejotinai susijusi su trunkamaisiais teisiniais santykiais, ji esant CK 3.53 str. 3 d. įtvirtintoms sąlygoms gali būti keičiama. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį, bet turėjo ją išnagrinėti iš esmės ir tik išnagrinėjęs nuspręsti, ar nagrinėjamu atveju galimas santuokos nutraukimo padarinių sutarties pakeitimas pagal CK 3.53 str. 3 d.

15Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį, netinkamai įvertino šiam klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį dalyje dėl civilinės bylos nutraukimo ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės A. A. ieškinį atsakovui V. A. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

162011 m. gruodžio 27 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo V. A. prašymas grąžinti už priešieškinį sumokėtą žyminį mokestį. Kadangi šios apeliacinės bylos nagrinėjimo dalykas buvo tik ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria civilinė byla nutraukta pagal ieškovės ieškinį, apeliacinės instancijos teismas šio atsakovo prašymo nenagrinėja – atsakovo sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo klausimą kompetentingas nagrinėti pirmosios instancijos teismas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį dalyje dėl civilinės bylos nutraukimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės A. A. ieškinį atsakovui V. A. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai