Byla 2A-281-555/2009
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Raimondo Buzelio, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. J. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. J. ieškinį atsakovui V. J. dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

3ieškovė prašė pakeisti 1996-01-08 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo priteistą nepilnamečiams vaikams R. J., gim. 1990-12-11, ir V. J., gim. 1993-04-20, išlaikymą po 1/3 dalį visų gaunamų atsakovo pajamų iki sūnaus R. pilnametystės, po to po ¼ dalį visų gaunamų pajamų iki dukros V. pilnametystės, bet ne mažiau 0,4 MGL kiekvienam vaikui, priteisiant po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės, išlaikymą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Nurodė, kad nuo 1996 m. vaikai ir jų poreikiai išaugo, jų išlaikymui gaunamų lėšų nepakanka, nes ieškovė gauna uždarbio apie 1300 Lt, už kuriuos pragyventi 3 asmenų šeimai sunku, kadangi reikia sumokėti mokesčius, apsirengti, prasimaitinti, be to vaikai serga peršalimo ligomis ir reikalingi vaistai. Nepaisant to, kad iš atsakovo buvo priteista nedidelė suma vaikų išlaikymui, įsiskolinimas yra 24 640,90 Lt.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino, pakeitė 1996-01-08 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) m. priteisto išlaikymo dydį R. J. ir V. J., gim. 1993-04-20, priteisiant iš V. J. po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008-10-17 iki vaikų pilnametystės, šią sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, J. J. paskiriant lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Nurodė, kad atsakovas priteisto išlaikymo reguliariai neteikia, yra įsiskolinimas 24640,90 Lt, papildomai prie vaikų išlaikymo prisideda nepakankamai, o vaikai ir jų poreikiai išaugo, jų išlaikymui ieškovės gaunamų lėšų nepakanka, didėja infliacija ir nepilnamečių vaikų būtiniems poreikiams tenkinti būtinas vienos minimalios algos kriterijus. Teismas atsakovo materialinės padėties negalėjo įvertinti, nes atsakovas nepateikė duomenų nei apie sveikatos būklę, nei apie darbo paieškas.

5Atsakovas V. J. apeliaciniu skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir priteisto išlaikymo dydžio nekeisti. Mano, kad teismo sprendimas nepagrįstas. Nurodo, jog teismas netinkamai nustatė nepilnamečių vaikų poreikius, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų, kiek lėšų išleidžia vaikų išlaikymui. Be to, apeliantas nurodo, kad priteista išlaikymo vaikams suma yra per didelė, nes yra bedarbis, verčiasi tik atsitiktiniais darbais, ypač pablogėjusi sveikata. Teigia, jog ieškovės turtinė padėtis yra žymiai geresnė, todėl ji galinti skirti daugiau lėšų vaikų išlaikymui.

6Atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovė nepateikė.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta CK 3.192 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius patenkinti. Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti išlaikymo dydį (formą). Pagal CK 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą, nuostatas pagrindas išlaikymo dydžiui pakeisti yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko poreikiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai skolininko turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1017/2003, 2004 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2004, 2005 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2005, 2005 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2005, 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2006).. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo iki vaikų pilnametystės. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į vaikų poreikius pagal jų amžių ir šalių materialinę padėtį, sprendė, kad yra pagrindas padidinti priteistą vaikams išlaikymą iš atsakovo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai – teismas padarė netinkamas išvadas dėl atsakovo materialinės padėties ir išlaidų vaikų poreikiams tenkinti dydžio pasikeitimo.

9Pažymėtina, jog siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus gebėjimus bei įgyti naujus. Tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. D. v. L. D., bylos Nr. 3K-3-1017/2003; 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. I. M., bylos Nr. 3K-3-341/2006). Taip pat vaiko poreikiai turi būti tenkinami protingai, įvertinus savo turtinę padėtį ir finansines galimybes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl išlaikymo vaikui dydžio įtvirtinta nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Nagrinėjamoje byloje atsakovui teismo nustatytas išlaikymo vaikui dydis – 400 Lt, yra pusė minimalios mėnesinės algos.

10Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą (CPK 178 straipsnis) ir pagrįstai sprendė, kad duomenis apie savo turtinę padėtį (apie gaunamą darbo užmokestį bei sveikatos būklę ir kt.) pateikti privalėjo atsakovas. Atsakovui nepateikus nurodytų duomenų nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas neturi galimybės teikti prašomo dydžio išlaikymą. Pažymėtina, kad atsakovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, duomenų apie savo turtinę padėtį nepateikė ir su apeliaciniu skundu. Nurodytina, kad teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant jį pagrįstu, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas - tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002 E. A. v. A. A.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo klausimą, tinkamai vertino tiek šalių turtinę padėtį, tiek vaikų poreikius, ir nepažeisdamas proporcingumo principo bei vadovaudamasis prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principu, priteisė iš atsakovo išlaikymą vaikams po 400 Lt periodinėmis išmokomis.

11Nustačius išdėstytas aplinkybes spręstina, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą pagrindo nėra, todėl atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-329 straipsniu, kolegija,

Nutarė

13

14Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai