Byla I-3227-437/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, susipažinęs su UAB „Baltijos žuvys“ skundu,

Nustatė

2teisme 2008-04-04 gautas UAB „Baltijos žuvys“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-02-27 įsakymą Nr. 3D-96.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 1 d. nustato, kad su abstrakčiu prašymu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę kreiptis Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, Valstybės kontrolės pareigūnai, apskričių viršininkai, bendros kompetencijos ir specializuoti teismai, taip pat prokurorai.

5UAB „Baltijos žuvys“ skunde kelia vienintelį reikalavimą – ištirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-02-27 įsakymo Nr. 3D-96 teisėtumą, taigi pareiškė abstraktų prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. Tačiau privatūs asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 1 d. apibrėžtą asmenų, turinčių teisę su abstrakčiu prašymu kreiptis į administracinį teismą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, ratą, todėl UAB „Baltijos žuvys“ skundas negali būti priimtas nagrinėti.

6Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti UAB „Baltijos žuvys“ skundą.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Baltijos žuvys“.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai