Byla 2S-273-436/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko A. S. atskirąjį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-815-714/2013 pagal pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymus dėl skolininkui A. S. priklausančios turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu, suinteresuotieji asmenys antstolis R. A. G., UAB „Gedimex“, I. S. ir pagal suinteresuotojo asmens UAB „Gedimex“ savarankišką reikalavimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ savo reikalavimus patikslino ir prašė nustatyti skolininko A. S. dalį bendrame turte su jo sutuoktine I. S., nustatant, kad kiekvienam priklauso po ½ dalis žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0179-3231, esančio Jurbarko r., Klangių k., žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - )., žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), pastatų ir kiemo statinių, esančių ( - ) (2 t., b.l. 6–8).

5Kauno teritorinei muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsisakius savo reikalavimų, byla toje dalyje nutraukta.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi UAB „Gedimex“ prašymą tenkino visiškai. Teismas nustatė, kad skolininkui A. S. nuosavybės teise priklauso ½ dalis 0,6000 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), ½ dalis 2,2900 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), ½ dalis 0,3100 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), viralinės, unikalus numeris ( - ), malkinės, unikalus numeris ( - ), tvarto, unikalus numeris, ( - ), daržinės, unikalus numeris ( - ), kiemo rūsio, unikalus numeris ( - ), garažo, unikalus numeris ( - ), kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ), bendrame turte su I. S., kuriai nuosavybės teise priklauso kita (1/2) dalis nurodyto turto. Taip pat nustatė, kad bendraturčiai naudojasi turtu lygiomis dalimis.

7Teismas nurodė, kad 2009-10-09 Jurbarko rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1218-523/2009 dėl 8.601,15 Lt skolos, 115,64 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009-10-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 631,00 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Gedimex“ naudai. Vykdomasis raštas nėra įvykdytas, 2013-07-08 likusi skola išieškotojui buvo 8.548,18 Lt. Vykdant vykdomąjį raštą areštuotas nekilnojamasis turtas, priklausantis I. S. ir A. S..

8Turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe, kuris gali būti padalytas vieno iš sutuoktinių ar kreditoriaus prašymu (CK 3.87 str., 3.88 str., 3.116 str., CPK 667 str.). Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Taip pat, jeigu bendrosios dalinės nuosavybės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys lygios (CK 4.73 str. 3 d.).

9Vykdymo procese antstolis gali aprašyti turtą, kuris bendrosios nuosavybės teise priklauso skolininkui ir kitiems asmenims, bei pasiūlyti išieškotojui kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies bendrame turte nustatymo (Lietuvos Respublikos CPK 667str.).

10Teismui, išdavus vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo vienasmeniškai iš A. S., konstatavus, kad turtas, kurį antstolis aprašė, priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir nesant duomenų, kad sutuoktinių dalys tame turte galėtų būti nelygios, ar, kad tas turtas priklauso vienam iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės teise, išieškotojo UAB „Gedimex“ prašymas gali būti tenkintinas. Duomenų, kad aprašytas turtas yra įkeistas, ar kaip kitaip suvaržytos teisės į tą turtą nėra. Taip pat byloje nėra duomenų, kad išieškojimas galėtų būti nukreiptas į kitą turtą.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu skolininkas A. S. prašo atskirąjį skundą patenkinti, Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.. Nurodo, kad:

 1. Apelianto skola UAB „Gedimex“ yra 8.548,18 Lt, tuo tarpu jo nustatytos turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje vertė yra daugiau nei 100.000 Lt, todėl turto dalies bendrame turte nustatymas ir išieškojimas į keliasdešimt kartų didesnės vertės turtą nei skola nukreipimas, pažeidžia išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Skolininko interesai negali būti apriboti labiau nei tai yra būtina, siekiant apginti išieškotojo teises. Minėtai skolai išieškoti būtų pakakę nustatyti skolininko dalį viename žemės sklype;
 2. Nors CPK 667 str. 1 d. nėra nurodyta, kad nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje neatsižvelgiama į faktines bylos aplinkybes, t.y. į skolos dydį, turto vertę, tačiau kiekvienu atveju susidariusią situaciją reikia vertinti individualiai ir iš esmės, o ne formaliai pritaikyti teisės normas. Analogiškai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, konkrečiai sumai areštuojamas turtas, taip nėra pažeidžiami skolininko interesai;
 3. Pagal CPK 667 str. 2 d. teismas, nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, kartu turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia turto dalimi tvarką. Dėl šios aplinkybės skundžiama nutartis taip pat yra neteisėta.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuoto asmens UAB „Gedimex“ atstovas advokatas Saulius Brazauskas prašo nutraukti apeliacinį procesą, o nutarus nenutraukti – apelianto atskirąjį skundą atmesti, Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo apeliantui skirti 20.000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iki 50% skiriant suinteresuoto asmens UAB „Gedimex“ naudai. Nurodo, kad:

 1. Nutartis buvo priimta 2013 m. spalio 25 d. ir galėjo būti apskųsta iki 2013 m. lapkričio 4 d. Skolininkas atskirąjį skundą pateikė 2013 m. lapkričio 5 d., t.y. praleidęs CPK nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti. Vadovaujantis CPK 315 str. 4 d., 5 d. ir 338 str. prašo apeliacinį procesą nutraukti;
 2. Skundžiama nutartimi nebuvo nukreiptas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas ir nebuvo nutarta išieškoti iš skolininko turto. Skundžiama nutartimi buvo nustatyta tik skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Ši nutartis nepaneigia antstolio pareigos areštuoti turto iš esmės tik tiek, kiek jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Šiuo atveju antstolis spręs savo nuožiūra, į kokio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto dalį nukreipti išieškojimą;
 3. Atkreipia dėmesį, kad nei skolininkas, nei jo sutuoktinė pirmosios instancijos teismui jokių paaiškinimų, argumentų, samprotavimų nepateikė., todėl atskirojo skundo argumentai, kad teismas nenustatė naudojimosi turto tvarkos, t.y. realiųjų dalių, yra atmestini, nes tai prieštarauja suformuotai teismų praktikai;
 4. Apeliantas piktnaudžiauja procesu, kadangi pirmosios instancijos teismui neteikė jokių paaiškinimų, įrodymų, teismo posėdyje nedalyvavo, tuo pažeisdamas CPK 42 str. 5 d. reikalavimus. Už tai jam turi būti paskirta bauda.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

16Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Dėl prašymo nutraukti apeliacinį procesą.

18Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ prašo nutraukti apeliacinį procesą, kadangi skolininkas atskirąjį skundą pateikė praleidęs CPK numatytą apskundimo terminą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais argumentais. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį, atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis šio Kodekso nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Pagal CPK 334 straipsnį, atskirojo skundo priėmimo ir perdavimo apeliacinės instancijos teismui klausimų išsprendimas teismingas pirmosios instancijos teismui. Apeliantas pripažino, kad praleido CPK nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti, todėl pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą. Pirmosios instancijos teismas terminą atskirajam skundui atnaujino ir atskirąjį skundą priėmė, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pakartotinai spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą (CPK 334-335 str.).

19Dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolio Romualdo A. G. kontoroje 2010 m. sausio 25 d. patvarkymu priimtas vykdyti išieškotojo UAB „Gedimex“ Jurbarko rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 9 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1218-523/2009 dėl 9.347,79 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. S..

21CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą bei pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi, kuriai įsiteisėjus, išieškojimas nukreipiamas į šią dalį (CPK 667 straipsnio 2, 3 dalys). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo įmonės Murmansk Shipping Company pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. Š. , J. Š. dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, bylos Nr. 3K-3-586/2005).

22Antstolis 2010 m. sausio 25 d. areštavo skolininkui A. S. ir jo sutuoktinei I. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,6000 ha ploto žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) 2,2900 ha ploto žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), 0,3100 ha ploto žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), bei ant jo esančius statinius – gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), viralinę, unikalus numeris ( - ), malkinę, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris, ( - ), daržinę, unikalus numeris ( - ), kiemo rūsį, unikalus numeris ( - ), garažą, unikalus numeris ( - ), kiemo statinius, unikalus numeris ( - ), esančius ( - ). Išieškotos piniginės lėšos buvo atitinkamai paskirstytos ir likusi neišieškota suma yra 8.548,18 Lt (vykd. bylos Nr. 0039-10/00067, lapas 60). Išieškotojas UAB „Gedimex“, vadovaudamasis CPK 667 straipsnio 1 dalimi, kreipėsi į teismą su prašymu prisijungti prie jau nagrinėjamos teisme civilinės bylos Nr. 2-815-714/2013, kurioje jau buvo nagrinėjami išieškotojų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos prašymai dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

23Pagal CPK 667 straipsnį padavus pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai jis paskirstomas keliems asmenims, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas; pagal šį straipsnį nevykdomas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, nes tai daroma ginčo teisenos tvarka (CPK 603 straipsnio 1 dalis) ir pagal materialiosios teisės normų nustatytus reikalavimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjų (išieškotojų) H. Ž. ir kt. prašymus nustatyti skolininkės P. A. turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, bylos Nr. 3K-3-423/2006).

24Apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi turto dalies bendrame turte nustatymas ir išieškojimas į keliasdešimt kartų didesnės vertės turtą nei skola nukreipimas, pažeidžia išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais ir juos atmeta, kaip nepagrįstus. Teismas pažymi, kad skundžiama nutartis nepaneigia antstolio pareigos areštuoti turto iš esmės tik tiek, kiek jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Teismas sutinka su atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, kad šiuo atveju antstolis spręs savo nuožiūra, į kokio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto dalį nukreipti išieškojimą.

25Kai sutuoktinių bendro turto teisinis režimas yra nustatytas įstatyme, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ž. K. v. V. V. , bylos Nr. 3K-3-193/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2013). Byloje nėra duomenų, kad skolininko santuoka būtų nutraukta, ar padalintas santuokoje įgytas turtas, todėl laikytina, kad skolininko ir jo sutuoktinės vardu registruotas nekilnojamasis turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė ir preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Apeliantas savo atskirajame skunde nurodo, kad teismas, nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, kartu turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia turto dalimi tvarką. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir juos atmeta kaip nepagrįstus.

26Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik remdamasis pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį išieškotojo ar bendrosios nuosavybės dalyvių pateiktu prašymu nustatęs skolininko dalį teismas turi vadovautis CPK 667 straipsnio 2 dalimi ir kartu nustatyti naudojimosi tvarką skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi. Šių proceso teisės normų, kuriose nustatytas įpareigojimas teismui nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarką po to, kai buvo nustatyta skolininko dalis bendroje nuosavybėje, paskirtis yra tai, kad skolininko ir kitų bendraturčių bendrosios nuosavybės teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas nekilnojamasis daiktas būtų parduodamas už kuo didesnę kaina, taip užtikrinant kreditoriaus bei skolininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Ūkio bankas“ v. M. K., antstolės R. G. kontora, byla Nr. 3K-3-121/2005; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. ir kt. v. V. Š. ir kt., byla Nr. 3K-3-360/2005). Taigi darytina išvada, kad tais atvejais, kai remiantis viešo registro duomenimis skolininko, kaip bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio, dalis yra žinoma, priverstinio vykdymo metu negali būti nustatoma naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarka pagal CPK 667 straipsnio 2 dalį pateiktą išieškotojo ar bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio prašymą. Vis dėlto nekilnojamojo daikto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti naudojimosi daikto konkrečiomis dalimis tvarką (CK 4.89 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai kyla bendraturčių ginčas dėl naudojimosi daiktu tvarkos, ji nustatoma teismo tvarka ginčo teisena pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4.89 straipsnio 2 dalis). Be abejo, nustatyti naudojimosi tvarką turi būti suinteresuotas skolininkas, nes, tą padarius, atsiranda galimybė jam priklausančią turto dalį realizuoti už kuo aukštesnę kainą. Be to, įstatyme įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčo teisena reikalauti atidalyti skolininko dalį iš bendrosios jungtinės nuosavybės taip, kad iš jos būtų galima išieškoti (CK 4.90 straipsnio 3 dalis). Taigi įgyvendinti savo bendrosios jungtinės nuosavybės teisę ir atsidalyti savo dalį arba nusistatyti naudojimosi bendru turtu tvarką pirmiausia turi skolininkas (turto bendraturtis), o teismai negali priskirti šios pareigos išieškotojui ir antstoliui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2013). Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad naudojimosi tvarkos nustatymas bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra teismo pareiga, tai yra skolininko teisė. Be to, nei apeliantas, nei jo sutuoktinė pirmosios instancijos teismui jokių argumentų ir paaiškinimų nepateikė, taip pat nepateikė prašymo dėl naudojimosi tvarkos bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

27Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

28Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ prašo taikyti CPK 95 str. 2 d. nuostatas ir paskirti skolininkui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą apeliacinį skundą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis požymių, be to byloje nėra įrodymų, jog išieškotojas dėl to, kad skolininkas pateikė atskirąjį skundą patyrė nuostolių. Naudojimasis įstatyme numatyta teise paduoti atskirąjį skundą nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo manyti, kad skolininkas pateikė atskirąjį skundą kitu tikslu, o ne siekdamas apginti, jo manymu, pažeistą subjektinę teisę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skirti baudą skolininkui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsisakytina.

29Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

30Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi nustatydamas skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nepažeidė materialinių ir procesinių teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ savo reikalavimus patikslino ir prašė... 5. Kauno teritorinei muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 6. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi UAB... 7. Teismas nurodė, kad 2009-10-09 Jurbarko rajono apylinkės teismas išdavė... 8. Turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu,... 9. Vykdymo procese antstolis gali aprašyti turtą, kuris bendrosios nuosavybės... 10. Teismui, išdavus vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo... 11. Atskiruoju skundu skolininkas A. S. prašo atskirąjį skundą patenkinti,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuoto asmens UAB „Gedimex“... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas. ... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 16. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 17. Dėl prašymo nutraukti apeliacinį procesą.... 18. Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ prašo nutraukti apeliacinį procesą,... 19. Dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolio Romualdo A. G. kontoroje 2010 m.... 21. CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 22. Antstolis 2010 m. sausio 25 d. areštavo skolininkui A. S. ir jo sutuoktinei I.... 23. Pagal CPK 667 straipsnį padavus pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai... 24. Apeliantas nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi turto dalies bendrame turte... 25. Kai sutuoktinių bendro turto teisinis režimas yra nustatytas įstatyme,... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik remdamasis pagal CPK 667 straipsnio 1... 27. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.... 28. Suinteresuotas asmuo UAB „Gedimex“ prašo taikyti CPK 95 str. 2 d.... 29. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 30. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 32. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį palikti...