Byla 2-654/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Augara.Lt“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5912-798/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Reikalavimas.LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Augara.LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Augara.LT“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Genora“. Nurodė, kad 2012 m. balandžio 23 d. tarp UAB „Saulės spektras“ ir UAB „Reikalavimas.LT“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 053 bei jos priedas Nr. 57, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, palūkanas, baudas ir kitus mokėjimus iš UAB „Augara LT“ pagal sutartį-užsakymą Nr. K002047, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0045861, sutartį-užsakymą Nr. S000732, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0044097, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0045594, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0046117. Atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs. Skola sudaro 3958,74 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi iškėlė UAB „Augara.LT“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog teismui nepateikti UAB „Augara.LT“ finansinės atskaitomybės dokumentai, teismas vadovaujasi tais duomenimis, kuriuos jam pavyko surinkti apie atsakovą. VĮ Registrų centrui paskutiniai UAB „Augara.LT“ finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2011 metus, pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė per 2011 m. gavo 18 971 Lt pelno. Pagal 2011 metų balansą UAB „Augara.LT“ turtą sudarė 401 153 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 328 708 Lt. Teismas nurodė, kad įmonės įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įtraukto turto vertės, pateiktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštas patvirtina, kad atsakovo skola valstybės (savivaldybės) biudžetui sudaro 1 979,34 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad įmonė nevykdo skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, neatsiskaito su valstybės (savivaldybės) biudžetu, teismas konstatavo, jog UAB „Augara.LT“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla, skirtinas administratorius (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB ,,Augara.LT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad UAB ,,Augara.LT“ yra moki ir neturi įsiskolinimų darbuotojams, valstybės biudžetui. Įmonė turėjo laikinų finansinių sunkumų dėl kreditorių vėlavimo atsiskaityti, kurie buvo išspręsti. Ieškovui buvo sumokėta dalis įsiskolinimo, kita dalis įsiskolinimo bus padengta artimiausiu metu.

9Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas nurodo esantis mokus, tačiau nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Viešai skelbiamame įmonių kataloge nurodoma, jog atsakovo skola VSDFV 2012-11-24 buvo 1 041,43 Lt. Atsakovas ieškovui sumokėjo tik dalį skolos.

10IV. Apeliacinio teismo argumentai

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

14Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

15Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Augara.LT“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Iš byloje VĮ Registrų centro pateikto 2011 metų balanso matyti, kad atsakovo turto vertė sudarė 401 153 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 328 708 Lt (b. l. 67). Atsakovas 2012 m. spalio 3 d. valstybės (savivaldybės) biudžetui buvo skolingas 1 979,34 Lt (b. l. 59).

16Atsižvelgdama į nurodytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylos įrodymų pagrindu padarė teisingą išvadą, kad UAB „Audara.LT“ yra nemoki įmonė bei pagrįstai jai iškėlė bankroto bylą. Apeliantas skunde nurodydamas, kad nors turėjo laikinų finansinių sunkumų, tačiau įmonė šiuo metu moki, nei pirmosios instancijos teismui, nei su atskiruoju skundu nepateikė jokių įmonės finansinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Iš byloje pateiktų įrodymų, kad atsakovas tik iš dalies atsiskaitė su ieškovu (b. l. 79) ir nors skunde nurodė, kad kita dalis skolos bus padengta iki 2012-11-19, byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu.

17Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovo nemokumą, tinkamai taikė teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovui UAB ,,Augara.LT“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 2 str. 8 d.). Teismo priimta nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta, o apelianto skundo motyvai nesudaro teisinio pagrindo ją pakeisti arba panaikinti.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai