Byla e2-31494-936/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei ūkininkei A. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Urmila Valiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Baltic Agro“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei ūkininkei A. P..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 297,66 Eur dydžio skolą, 19,83 Eur dydžio delspinigius, 8 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad šalys 2019-04-01 sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovei sutartyje nurodytas prekes, o atsakovė įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovė pardavė atsakovei prekes ir išrašė jai PVM sąskaitas-faktūras, kurias pateikė apmokėjimui. Atsakovė PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų ieškovei nesumokėjo, jokių pretenzijų dėl parduotų prekių nepareiškė.

4Ieškinys tenkintinas visiškai

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

6Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų visetą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, ieškinį tenkinti, priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaujantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2019-04-01 šalys 2019-04-01 sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovei, o atsakovė įsipareigojo nupirkti ir priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą. Ieškovė už atsakovei parduotas ir perduotas prekes išrašė 2019-04-08 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SS365991 297,66 Eur sumai bei 2019-05-24 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SS377449 90,75 Eur sumai. Atsakovė jai išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų visiškai neapmokėjo, todėl liko skolinga 297,66 Eur sumą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė iki ieškinio pateikimo teismui dienos būtų atsiskaičiusi su ieškove (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi atsakovė pažeidė sutartinę prievolę ir tinkamai neatsiskaitė su ieškove, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 297,66 Eur dydžio skolą tenkintinas (CK 6.305 straipsnis, CK 6.344 straipsnis).

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nagrinėjamu atveju, sutarties 3.3. punkte šalys susitarė, kad atsakovei neatsiskaičius su ieškove sutartyje nurodytais terminais ir tvarka, ji sumoka ieškovei 0,08 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo visos neapmokėtos sumos. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 19,83 Eur dydžio delspinigius atitinka šalių sudarytą sutartį, todėl yra tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tenkinus ieškinio reikalavimą dėl skolos (piniginių lėšų) priteisimo, tenkinamas ir ieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (317,49 Eur), skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-08-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 8 Eur dydžio žyminis mokestis ir 140,17 Eur dydžio išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, iš viso 148,17 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 – 428 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės ūkininkės A. P., asmens kodas ( - ) 297,66 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt septynių eurų 66 centų) dydžio skolą, 19,83 Eur (devyniolikos eurų 83 centų) dydžio delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (317,49 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-28) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 148,17 Eur (vieno šimto keturiasdešimt aštuonių eurų 17 centų) bylinėjimosi išlaidas, ieškovės UAB „Baltic Agro“, juridinio asmens kodas 111547089, naudai.

15Atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

16Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai