Byla e2-43942-912/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 95,01 Eur skolos, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

4Pagal CPK 142 straipsnio 4 dalį, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovės prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš bylos duomenų matyti, kad procesiniai dokumentai įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo per nustatytą terminą. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis byloje nėra duomenų. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš teismui pateiktų bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė teikia butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste. Butas Vilniuje, ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei. Jai kartu su kitais nurodyto namo butų (patalpų) savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo Vilniuje, ( - ), bendro naudojimo objektai. Dėl to atsakovė privalo proporcingai savo daliai mokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, kitus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4. 84 straipsnio 9 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose, patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 30-454, nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taigi atsakovei nuo nuosavybės teisės atsiradimo momento atsirado taip pat ir prievolė mokėti ieškovei už jos suteiktas gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovės butas, administravimo paslaugas. Atsakovė nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. nereguliariai mokėjo mokesčius už ieškovės teikiamas paslaugas, todėl liko skolinga ieškovei 95,01 Eur. Ieškovė teisėtai ir pagrįstai reikalauja įvykdyti prievolę (CK 6.38 straipsnis), todėl atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovės 95,01 Eur skolą.

8Ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą 95,01 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015 m. spalio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 79,86 Eur išlaidų už advokato pagalbą. Įvertinęs ieškinio sumą (95,01 Eur), nagrinėjamos bylos sudėtingumą, advokato A. Š. darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, tai, kad teismui pateikti šabloniniai pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo ir ieškinio pareiškimas, atsižvelgęs į teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 8.2, 8,6 punktai), teismas daro išvadą, kad atsakovės prašomų priteisti 79,86 Eur išlaidų advokato pagalbai dydis yra per didelis, todėl jis mažintinas iki 40 Eur. Iš viso ieškovei iš atsakovės priteistina 55 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11Patenkinti ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo.

12Priteisti ieškovei UAB „Senamiesčio ūkis“ (juridinio asmens kodas 121452134) iš atsakovės J. V. (a. k. ( - ) 95,01 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 1 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 95,01 Eur (devyniasdešimt penkių eurų 01 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 55 Eur (penkiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

14Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai