Byla 2-11013-775/2013
Dėl baudos skyrimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Redos Stašenienės prašymą dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2antstolė Reda Stašenienė kreipėsi į teismą, prašydama BUAB „Kauno ugnelė“ direktoriui Remigijui Kerteniui paskirti baudą už teismo sprendimo nevykdymą. Nurodė, kad antstolė 2013-02-18 priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2013-02-14 vykdomąjį raštą Nr. B2-738-246/2013, kuriame nurodyta: nustatyti, kad UAB „Kauno ugnelė“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Remigijus Kertinis nepateikė 2010-2012 m. kreditorių – debitorių sąrašų, kasos knygos, sutarčių žurnalų bei balanso sudaryto nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, todėl antstolė 2013-05-02 surašė aktą apie sprendimo nevykdymą.

3Prašymas atmestinas.

4Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu bankroto bylą nagrinėjančiam teismui suteikta teisė skirti iki 10 tūkstančių litų baudą asmeniui, kuris nevykdo teismo įpareigojimo perduoti administratoriui bankrutuojančios įmonės dokumentus bei turtą. Tačiau tais atvejais, kai yra išduotas vykdomasis dokumentas, antstolio vykdymo veiksmus, nors ir susijusius su bankroto byla, reglamentuoja ne LR Įmonių bankroto įstatymo, o LR civilinio proceso kodekso normos (2S-593-656/2013). LR CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolė vykdymo veiksmus atliko pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl BUAB „Kauno ugnelė“ direktoriaus Remigijaus Kertenio įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Bankrutuojančios UAB „Kauno ugnelė“ vadovas antstolės patvarkymo dėl turto perdavimo bankroto administratoriui vykdomojoje byloje per nustatytą laiką neįvykdė, tačiau pažymėtina, jog BUAB „Kauno ugnelė“ bankroto administratorius prieš kreipiantis į antstolę, buvo kreipęsis į Kauno apygardos teismą dėl baudos paskyrimo už teismo įpareigojimų nevykdymą įmonės direktoriui Remigijui Kerteniui (civilinė byla Nr. B2-738-264/2013). Kauno apygardos teismas 2013-02-12 nutartimi paskyrė BUAB „Kauno ugnelė“ direktoriui Remigijui Kerteniui 1000 Lt baudą už teismo 2012-06-25 nutarties reikalavimo perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus, nevykdymą, tačiau 2013-02-27 Kauno apygardos teismas, įvertinęs Remigijaus Kertinio prašyme nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, panaikino paskirtą 1000 Lt baudą. Direktorius R. Kertenis Kauno apygardos teismui nurodė, kad po bankroto bylos iškėlimo nuolat bendravo su bankroto administratoriumi, jam buvo parodytas įmonės dokumentų archyvas, tačiau administratorius jų nepaėmė, teigdamas, jog dokumentai jam tuo metu buvo nereikalingi. 2012-02-14 R. Kertenio darbo vietoje buvo atlikta krata, kurios metu buvo išimta dalis 2011-2012 m. dokumentų. Tą pačią dieną dokumentų poėmis buvo atliktas ir įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančioje įmonėje UAB „LB Auditas“. Šie dokumentai yra Kauno apskrities VPK Kauno centro PK, administratorius apie tai informuotas elektroniniu paštu. Dar 2013 m. sausio mėn. viduryje administratoriui yra perduotas įmonės kilnojamasis turtas – autobusas Neoplan. Nepaisant to, kad administratorius yra ne kartą atvykęs į R. Kertenio darbo vietą, jis žino kur yra įmonės dokumentų archyvas, tačiau iki šiol jis nepaėmė jokių įmonės buhalterinių dokumentų, kurie yra paruošti perdavimui.

5Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog BUAB „Kauno ugnelė“ vadovas R. Kertenis yra nurodęs priežastis, kodėl negali įvykdyti teismo įpareigojimo. Nesant byloje jokių įrodymų, kad padėtis ir aplinkybės būtų pasikeitusios, skirti baudą direktoriui nėra pagrindo.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas

Nutarė

7antstolės Redos Stašenienės prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.

8Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai