Byla L2-1381-395/2009
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Murena“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas kreditoriaus UAB „Švykai“ pareiškimo dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Murena“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Švykai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 130775,92 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2008-12-26 iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos, 904 Lt žyminio mokesčio ir 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti išieškojimo iš skolininko UAB „Murena“ kreditoriaus naudai.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti LR CPK XXIII skyriuje.

5CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu jis yra aiškiai nepagrįstas. Kreditorius, reikšdamas skolininkui piniginį reikalavimą dėl 130775,92 Lt skolos priteisimo, jį grindžia tarp šalių 2008-05-21 ir 2008-11-24 sudarytomis Statybos subrangos sutartimis Nr. 080521-DP01MG/AD3-08-04-11 ir Nr. 081124-DP01MG/AD3-08-04-37, bei jų pagrindu už atliktus statybos darbus kreditoriaus išrašytomis ir skolininko neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis 2008-08-22 serija SVY Nr. 0000917, 2008-09-26 serijas SVY Nr. 0000961, 2008-10-27 serija SVY Nr. 0000994, 2008-10-31 serija SVY Nr. 0001003, 2008-11-26 serija SVY Nr. 0001034 bendrai 133871,92 Lt sumai. Kita vertus, kreditorius taip pat reiškia reikalavimą, vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d. ir 6.37 str. 2 d. nuostatomis, priteisti iš skolininko 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistinos skolos sumos nuo 2008-12-26, t. y. nuo paskutinės PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo termino pabaigos, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pažymėtina, jog pagal CK 6.210 straipsnį, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, t. y. tampa skolos dalimi, ir yra skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme dienos. Nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pradedamos skaičiuoti vadinamos procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos. Į priteistos sumos, nuo kurios yra mokamos procesinės palūkanos, sąvoką neįeina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ir žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis). Tačiau palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios kaip minėta tampa skolos dalimi, turi būti išreikštos konkrečia suma ir yra apmokestinamos žyminiu mokesčiu. Nagrinėjamu atveju kreditorius žyminiu mokesčiu (904 Lt) apmokėjo tik reikalavimą išieškoti iš skolininko pagrindinę skolą (130775,92 Lt), o pareikšdamas ir reikalavimą išieškoti iš skolininko įstatymo (Statybos subrangos sutarčių 8.4 p. numatyti iki 0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už uždelsimo laikotarpį) nustatytas palūkanas už termino įvykdyti pagrindinę prievolę praleidimą, konkrečios palūkanų sumos, skaičiuotinos nuo priteistinos sumos nuo paskutinės PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo termino pabaigos iki bylos iškėlimo, nenurodė, taip pat šios palūkanos neapmokėtos žyminiu mokesčiu. Kadangi trūkumų šalinimo institutas teismo įsakymo išdavimo procese netaikytinas, todėl yra pagrindas kreditoriaus pareiškimą atsisakyti priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

6Pašalinus kliūtis, sudariusias pagrindą atsisakyti priimti pareiškimą, kreditorius turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi,

Nutarė

8Kreditoriaus UAB „Švykai“ pareiškimą dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Murena“ atsisakyti priimti ir jį grąžinti padavusiam asmeniui.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai