Byla II-304-919/2013
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos pramoginės laivybos 2013-09-05 nutarimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Aurelijus Rauckis, susipažinęs su A. K. apeliaciniu skundu dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos pramoginės laivybos 2013-09-05 nutarimo,

Nustatė

22013-09-25 Kauno apylinkės teisme gautas A. K. skundas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos pramoginės laivybos 2013-09-05 nutarimo Nr. AT2-20, kuriuo jam buvo paskirta 150 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimų, numatytų ATPK 122 str. 1 d., 4 d., padarymą.

3Skundą priimti atsisakytina.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 291 straipsnio nuostatomis, apylinkės teismui asmuo, dėl kurio priimtas atitinkamas nutarimas, gali apskųsti ATPK 216 straipsnio 2 ir 5 punktuose nurodytų organų (pareigūnų) nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.

5ATPK 292 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną); skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad po vieną būtų galima įteikti visiems šio kodekso 291 straipsnyje nurodytiems subjektams. Tokia nutarimų, priimtų ATPK 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų organų (pareigūnų), apskundimo pirmosios instancijos teismui tvarka yra suderinta su ATPK 295 straipsnyje numatyta galimybe skundžiamą nutarimą priėmusiam organui (pareigūnui) visiškai ar iš dalies sutikti su skundu, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje. Be to, ATPK 292 straipsnio 2 dalis nustato ir skundo perdavimo teismui tvarką – skundą nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) atitinkamam apylinkės teismui pasiunčia kartu su administracinio teisės pažeidimo byla.

6A. K. skundą Kauno apylinkės teismui pateikė nesilaikydamas ATPK 292 straipsnio 2 dalyje nustatytos jo padavimo tvarkos, buvo neišnaudota įstatymų nustatyta galimybė skundą išnagrinėti ikiteismine tvarka, teismui nepateikta administracinio teisės pažeidimo byla, todėl skundą priimti atsisakytina.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286 str., 287 str., 296 str., 30215 str.,

Nutarė

8A. K. skundą atsisakyti priimti.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai