Byla e2YT-23773-845/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, AB SEB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Vilniaus energija“, AB „Swedbank“, AB DNB bankas, A. T

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Baltijos plėtra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, AB SEB bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Vilniaus energija“, AB „Swedbank“, AB DNB bankas, A. T.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstoliui Irmantui Gaideliui atlikti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/11/01191 dėl A. T. priklausančio neparduoto varžytynėse turto ½ 5.1000 ha ploto žemės sklypo, esančio Žalesos k., realizavimo iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2FB-671-294/2016 pagal BUAB „Baltijos plėtra“ skundą dėl bankrutuojančio A. T. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Nurodė, kad teismo sprendime nebuvo nuspręsta dėl A. T. turto pardavimo iš varžytynių, vykdomasis dokumentas nebuvo išduotas, todėl antstolis neturėjo teisės atlikti vykdomuosius veiksmus su dalinės nuosavybės teise priklausančiu A. T. turtu.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – taikymo galimybę. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Be to, vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus pagal bylos aplinkybes siekiamam tikslui.

5Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo pagrįstumo, svarbu pažymėti, jog aplinkybė, kad yra paduotas skundas dėl antstolio 2017 m. balandžio 24 d. patvarkymo teisėtumo, savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus. Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnis).

6Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad antstolis 2017 m. balandžio 24 d. patvarkyme nepagrįstai nurodė, jog teismas nusprendė priverstinai parduoti įkeistą A. T. dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. nebuvo išduotas vykdomasis raštas, todėl antstolis neturėjo pagrindo atlikti priverstinio turto realizavimo veiksmus. Atkreiptinas dėmesys, kad A. T. teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla, kurioje teismas patvirtino bankrutavusio asmens mokumo atkūrimo planą. Būtent mokumo atkūrimo plane buvo aptarta A. T. turto realizavimo tvarka bei sąlygos, t. y. turto pardavimas iš varžytynių. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartyje, kuria netenkino BUAB „Baltijos plėtra“ prašymo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus, sprendė, kad kreditoriai skundžiamu nutarimu, priešingai nei teigė BUAB „Baltijos plėtra“, nepakeitė mokumo atkūrimo plane numatytų sąlygų, o tik patikslino plane nurodyto turto pardavimo procedūrą, t. y. buvo nuspręsta pardavinėti du turto objektus kartu, o ne atskirai, kaip buvo nurodyta plane, taip pat parduoti per antstolio organizuojamas varžytines. Tokiu būdu preliminariai vertinant pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą, teismas sprendžia, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Dėl nurodytos priežasties pagrindo išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nėra (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

7Vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinę paskirtį turi būti siekiama išlaikyti šalių pusiausvyrą, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, negu reikia teisėtų tikslų pasiekimui. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vykdymo veiksmų sustabdymas pažeistų išieškotojo interesus, užkirstų kelią kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį sprendimą, o atsisakymas vykdymo veiksmus sustabdyti iš esmes nepažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, nes pareiškėjas bet kuriuo atveju privalo vykdyti teismo procesinį sprendimą (CPK 18 straipsnis). Tokiu būdu teismas sprendžia, kad pareiškėjas nepakankamai pagrindė pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neįrodė reiškiamo reikalavimo tikėtino pagrįstumo, neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė aplinkybių, įrodančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 151 straipsniu, 290-291 straipsniais, 510 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

10pareiškėjo BUAB „Baltijos plėtra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0008/11/01191, atmesti.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu per Vilniaus miesto apylinkės teismą Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai