Byla 2-1065-123/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgaliotam asmeniui L. L. K., atsakovo A. R. atstovui advokatui M. G., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Baltic sofa“ ieškinį atsakovui A. R. dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 68 000 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad bendrovės akcininkas ir direktorius A. R. pagal 2007-06-11, 2008-04-01 ir 2008-09-10 paskolų sutartis suteikė UAB „Baltic sofa“ 2 155 842,20 Lt paskolą. Negrąžinta paskolos dalis 2009-01-01 sudarė 68 000 Lt, todėl 2009-01-30 A. R. iš kasos grynaisiais pinigais išmokėta 20 000 Lt pagal 2008-04-01 paskolos sutartį. UAB „KS grupė“, vykdydama 2009-02-20 su UAB „Baltic sofa“ sudarytą sutartį, įsipareigojo dalį pinigų už prekes – 48 000 Lt – apmokėti A. R. ir 134 000 Lt kreditorei kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“. Nurodo, kad 2008-04-01 paskolos sutarties grąžinimo terminas nebuvo pasibaigęs. 2008-09-10 paskolos grąžinimo terminas nustatytas iki 2010-09-05. Piniginių sumų atsakovui išmokėjimo metu atsakovas žinojo apie sunkią įmonės finansinę padėtį, suprato, kad įmonė yra nemoki ir neturės lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai.

3Atsakovas A. R. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės BUAB „Baltic sofa“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovė nepateikia įrodymų, pagrindžiančių 20 000 Lt sumos išmokėjimą atsakovui. 48 000 Lt suma buvo pervesta į kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiskaitomąją sąskaitą, kad būtų padengta įmonės akcininko A. R. paimta kredito sumos dalis, nes A. R. ėmė kreditą ir šias pinigines lėšas skolino UAB „Baltic sofa“. 48 000 Lt suma buvo pervesta vykdant 2008-04-01 ir 2009-02-20 paskolos sutarčių sąlygas. Ieškovė nepateikia teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovas žinojo apie sunkią įmonės padėtį. Ieškovė nesikreipė į prokuratūrą dėl atsakovo nesąžiningumo, todėl ieškovės ieškinys turi būti atmestas. Nurodo, kad ieškovė remiasi nebegaliojančiu Laikinuoju mokėjimų eilės tvarkos įstatymu.

4Ieškovės atstovė ieškinį prašo tenkinti, atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. R. pagal 2007-06-11, 2008-04-01 ir 2008-09-10 paskolų sutartis suteikė UAB „Baltic sofa“ 215 842,20 Lt paskolą. 2007-06-11 sutartimi UAB „Baltic sofa“ įsipareigojo grąžinti A. R. suteiktą 100 000 Lt paskolos sumą ne anksčiau kaip praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo sutarties sudarymo dienos (b. l. 13–14), 2008-04-01 sutartimi UAB „Baltic sofa“ įsipareigojo grąžinti A. R. suteiktą 50 000 Lt paskolą iki 2009-04-01 (b. l. 11–12), 2008-09-10 sutartimi UAB „Baltic sofa“ įsipareigojo grąžinti A. R. suteiktą 65 584,20 Lt paskolą iki 2010-09-05 (b. l. 15–16). Negrąžinta paskolos dalis A. R. 2009-01-01 sudarė 68 000 Lt. 2009-01-30 A. R. pagal kasos išlaidų orderį išmokėta 20 000 Lt pagal 2008-04-01 paskolos sutartį (b. l. 18). UAB „KS grupė“, vykdydama 2009-02-20 su UAB „Baltic sofa“ sudarytą sutartį, dalį pinigų už prekes – 48 000 Lt – 2009-03-10 apmokėjo tiesiogiai A. R. (b. l. 10).

7Klaipėdos apygardos teismo 2009-05-18 nutartimi UAB „Baltic sofa“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (b. l. 5–6).

8Iš esmės byloje sprendžiamas A. R., kaip UAB „Baltic sofa“ vadovo ir dalyvio (akcininko), civilinės atsakomybės klausimas (CK 2.87, 2.50 str.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 str. 4 d., 6.246 str.). Deliktinės atsakomybės sąlygos yra: 1) neįvykdymas įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas, 2) turtinės ir neturtinės žalos padarymas; 3) priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padariusio asmens kaltumas.

9Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

10Byloje nėra ginčo dėl to, kad įmonė 2009-01-01 buvo skolinga A. R. 68 000 Lt. 2009-01-30 A. R. pagal kasos išlaidų orderį išmokėta 20 000 Lt pagal 2008-04-01 paskolos sutartį, kurios įvykdymo terminas dar nebuvo pasibaigęs. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovė nepateikia įrodymų, pagrindžiančių 20 000 Lt sumos išmokėjimą atsakovui, 2009-01-30 kasos išlaidų orderis pateiktas civilinėje byloje (b. l. 18), be to, šių piniginių sumų išmokėjimą patvirtina ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-01-29 Operatyvaus patikrinimo pažyma (b. l. 62).

11UAB „KS grupė“, vykdydama 2009-02-20 su UAB „Baltic sofa“ sudarytą sutartį, dalį pinigų už prekes – 48 000 Lt – 2009-03-10 apmokėjo tiesiogiai A. R. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-12-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-525-618/2009 areštavo UAB „Baltic sofa“ pinigines lėšas už 74 254,02 Lt sumą, todėl piniginės lėšos 2009-03-10 buvo pervestos įmonės akcininkui per trečiuosius asmenis. Iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-01-29 Operatyvaus patikrinimo pažymos nustatyta, kad pagal 2007-10-26 paskolos sutartį UAB „Baltic sofa“ kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ įkeitė prekių atsargas už 280 710 Lt sumą, UAB „KS grupė“ pervedus kredito unijai 134 000 Lt sumą, kreditorė patvirtino, kad UAB „Baltic sofa“ įvykdė visas prievoles pagal 2007-10-26 paskolos sutartį ir bendrovei buvo grąžintas lakštas visam įkeistam turtui išregistruoti (b. l. 60). Taigi konstatuotina, kad UAB „Baltic sofa“ prievolės kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ buvo įvykdytos. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie 48 000 Lt, atsakovo gautų iš UAB „KS grupė“, panaudojimą, nes šie pinigai buvo pervesti asmeniškai į A. R. sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant pagal 2009-02-20 sutartį.

12Ginčo piniginių sumų pervedimas atsakovui A. R. 2009-01-30 (20 000 Lt) ir 2009-03-10 (48 000 Lt) pažeidė tuo metu galiojusio Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo (1999-12-02 įstatymas Nr. VIII-1463; neteko galios 2009-06-16 įstatymu Nr. XI-293 nuo 2009-07-01) 3 straipsnyje nustatytą mokėjimų eilės tvarką, kuri taikoma, kai mokėtojas visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti neturi pakankamai pinigų. Šiame straipsnyje nustatyta, kad tokiu atveju mokėjimai vykdomi šia eilės tvarka: 1) su darbo santykiais susijusios išmokos, žalos dėl profesinio susirgimo, sveikatos sužalojimo ar žuvimo darbe atlyginimo sumos; mokėtinos sumos už Lietuvoje supirktą ar perdirbtą žemės ūkio produkciją, nurodytą Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatyme; 2) valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos; 3) mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei kitus valstybės pinigų fondus; 4) kiti mokėjimai pinigų gavėjams. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad atsiskaitymo su atsakovu metu (2009-01-30 ir 2009-03-10) UAB „Baltic sofa“ buvo skolingas pirmesnės eilės kreditoriams: iš BUAB „Baltic sofa“ bankroto bylos Nr.

13B2-215-513/2011 patvirtinto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi pirmos eilės kreditorių, kurių bendra kreditinių reikalavimų suma sudaro 94 565,54 Lt (2011-02-08 nutartis), UAB „Baltic sofa“ įsiskolinimas VSDF biudžetui 2009-01-01 sudarė 41 113,73 Lt (b. l. 5). Pagal 2009-04-30 balanso duomenis, atsakovės turto vertė buvo 1 993 725 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudarė 1 496 390 Lt. Pagal 2008-12-31 balanso duomenis įmonės turtas siekė

142 533 123 Lt, o įsipareigojimai sudarė 3 298 004 Lt (b. l. 5–6). Mokėtojo prievolės mokėti vykdymas, pažeidžiantis Laikinojo mokėjimų tvarkos įstatymo 3 straipsnyje nustatytą mokėjimų eiliškumo tvarką, yra prieštaraujantis imperatyviosioms įstatymo normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009). Taigi minėtos prievolės įvykdymas – atsiskaitymas su A. R., ketvirtos eilės kreditoriumi Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo prasme, prieš pirmesnės eilės kreditorius, prieštarauja Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsniui, todėl atsakovui taikytina deliktinė atsakomybė. Atsakovas A. R., būdamas įmonės vadovu, priimdamas ginčo sumas ir gaudamas finansinio reikalavimo patenkinimą pagal paskolos sutartis nepasibaigus jų įvykdymo terminui anksčiau už kitus pirmesnės eilės kreditorius, ir įmonei esant faktiškai nemokiai, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, tyčiniais veiksmais padarė turtinės žalos kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams, todėl privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 6.263 str. 2 d.).

15Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai – iš atsakovo

16A. R. priteistina 68 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Baltic sofa“ (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Patenkinus ieškinį laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi atsakovo A. R. turtui paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

18Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 2 040 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti. Iš atsakovo A. R. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Baltic sofa“ priteisti 68 000 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo A. R. 2 040 Lt žyminio mokesčio valstybei.

22Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi atsakovo A. R. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas A. R. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės BUAB „Baltic... 4. Ieškovės atstovė ieškinį prašo tenkinti, atsakovo atstovas prašo... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. R. pagal 2007-06-11, 2008-04-01 ir... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2009-05-18 nutartimi UAB „Baltic sofa“ iškelta... 8. Iš esmės byloje sprendžiamas A. R., kaip UAB „Baltic sofa“ vadovo ir... 9. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 10. Byloje nėra ginčo dėl to, kad įmonė 2009-01-01 buvo skolinga A. R. 68 000... 11. UAB „KS grupė“, vykdydama 2009-02-20 su UAB „Baltic sofa“ sudarytą... 12. Ginčo piniginių sumų pervedimas atsakovui A. R. 2009-01-30 (20 000 Lt) ir... 13. B2-215-513/2011 patvirtinto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi... 14. 2 533 123 Lt, o įsipareigojimai sudarė 3 298 004 Lt (b. l. 5–6). Mokėtojo... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai –... 16. A. R. priteistina 68 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės... 17. Patenkinus ieškinį laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos... 18. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 2 040 Lt žyminio... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 20. ieškinį tenkinti. Iš atsakovo A. R. ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 21. Priteisti iš atsakovo A. R. 2 040 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi atsakovo A. R. turtui taikytas... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...