Byla 2YT-8708-902/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. G. ir Ž. G. skundu antstoliui A. B., išieškotojui AB Luminor Bank (buvęs DNB bankas), dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjai nesutinka su turto vertinimu, prašo 2017-08-24 patvarkymą ir turto vertinimo ekspertizę pripažinti neteisėtais ir juos panaikinti. Nurodo, kad antstolis, remdamasis UAB „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto ekspertizės aktu, trijų kambarių butą įvertino 41 000 Eur, nors šiai dienai areštuoto turto vertė yra ne mažiau 50 000 Eur, turto vertinimo aktas neatitinka realaus turto įkainojimo, antstolis pažeidė viešąjį interesą.

4Antstolis A. B. pareiškėjų skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė teismui. Antstolis nurodė, kad skolininkai nepateikė jokių duomenų apie areštuoto nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, patvarkymas Dėl turto vertinimo buvo surašytas remiantis 2017 m. rugpjūčio 24 d. ekspertizės aktu, skolininkų motyvai yra deklaratyvūs, vykdomojoje byloje nebuvo pažeistas viešasis interesas.

52017 m. spalio 24 d. teisme gauta UAB ( - ) turto vertinimo ataskaita.

6Suinteresuotų asmenų atsiliepimų negauta.

7Skundas atmestinas.

8Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) (toliau – vykd. b.) duomenų nustatyta, kad antstolis A. B. vykdo išieškojimą iš V. G. ir Ž. G. išieškotojo AB Luminor Bank (buvęs DNB bankas) naudai pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro vykdomąjį raštą (vykd. b. l. 2, 3-5, 8). 2017 m. liepos 3 d. areštuotas pareiškėjų butas, adresu ( - ) (vykd. b.l. 25-26, 27). 2017 m. liepos 3 d. antstolis priėmė patvarkymą Dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti, ekspertizę atlikti pavedė UAB „Ober-Haus“ Panevėžio biurui (vykd. b.l. 29-30). 2017 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Ober-Haus“ ekspertizės aktu Nr. ( - ) buto, adresu ( - ), vertė nustatyta 41 000 Eur (vykd. b. l. 49-70). 2017 m. rugpjūčio 24 d. antstolis priėmė patvarkymą Dėl turto įvertinimo, kuriuo areštuoto buto, adresu V( - ), vertę nustatė 41 000 Eur (vykd. b. l. 86-87).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis).

10Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Vykdymo proceso šalis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalis). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalis). Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui.

11Nustatyta, kad UAB „Ober-Haus“ įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, pažymėjimo Nr. ( - ) (vykd. b.l. 76), ekspertei L. N., atlikusiai ekspertizę vykdomojoje byloje, išduotas kvalifikacijos pažymėjimas (vykd. b.l. 78), ši ekspertė įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą (vykd. b.l. 77). Atliekant ekspertizę vadovautasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu.

12Teismas neturi pagrindo abejoti šios ekspertizės aktu ir jame padarytomis išvadomis.

13Byloje pateikta UAB ( - ) 2017 m. spalio 5 d. Trijų kambarių buto vertinimo ataskaita Nr. ( - ), kurioje nustatyta didesnė turto vertė, trijų kambarių butas, esantis adresu ( - ), įvertintas 45 000 Eur sumai.

142017 m. spalio 25 d. teisme gautas antstolio patvarkymas patenkinti skolininkų 2017 m. rugsėjo 14 d. skundą dėl areštuoto turto vertės, iš kurio matyti, jog antstolis atsižvelgdamas į išieškotojo poziciją, skolininkų bei išieškotojų interesus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sutiko su UAB ( - ) 2017 m. spalio 5 d. turto vertės nustatymu 45 000 Eur sumai.

15Tokia situacija teismo manymu, yra galima, nes turto vertės pasikeitimą galėjo lemti ir objektyvios priežastys, turto vertės svyravimai rinkoje, matyti, jog turto vertinimai buvo atlikti ne tuo pačiu metu. Tačiau kadangi teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus nenustatė, kad ginčo objektu tapęs antstolio priimtas patvarkymas būtų neteisėtas, todėl pareiškėjų argumentai, kad antstolis priimdamas patvarkymą elgėsi pažeisdamas viešąjį interesą ar kitaip kaip neleistinu būdu, atmestini kaip nepagrįsti. Ginčo objektu tapęs patvarkymas tapo teisiškai nebereikšmingas dėl pasikeitusių aplinkybių. Šiuo atveju, teismas pažymi, jog vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, vykdymo proceso metu antstolis privalo atsižvelgti į išieškotojo poziciją, skolininkų bei išieškotojų interesus, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, siekti, jog išieškojimas būtų atliekamas kiek tai įmanomai per trumpiausią laiko tarpą, ką antstolis ir atlieka.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškėjų V. G. ir Ž. G. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų atmesti.

18Grąžinti antstoliui A. B. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

19Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai