Byla L2-1714-605/2009
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Milavita“ atstovei advokatei Rasai Malinauskienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Milavita“ ieškinį atsakovui UAB „First autologistic company“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (2 t., b.l. 101-103) priteisti iš atsakovo 393456,15 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo UAB „Milavita“ atstovė ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad atsakovas nėra pilnai atsiskaitęs už pervežtus krovinius pagal Krovinio pervežimo užsakymus. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytuose Krovinio pervežimo užsakymuose yra numatytos apmokėjimo sąlygos. Visiems užsakymams yra išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, kurios iki šios dienos nėra apmokėtos. Prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovo UAB „First autologistic company“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas (2 t., b.l. 152) civilinės bylos nagrinėjimą atidėti, tačiau teismui nesutikus, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį (2 t., b.l. 118-120) atsakovas pripažįsta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė Krovinio pervežimo užsakymus, pagal kuriuos ieškovas įsipareigojo suteikti krovinių pervežimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas pervežimo paslaugas atsiskaityti. Tačiau atsakovas su ieškiniu nesutinka, kadangi kai kuriuos pervežimus atliko ne pats ieškovas, todėl jis neturi reikalavimo teisės už šių pervežimų atlikimą. Atliekant pervežimus buvo padaryta žalos, dėl ko atsakovas patyrė nuostolius, todėl mokėjimai pagal ieškovo pateiktas sąskaitas-faktūras yra sustabdyti. Nurodo, jog atsakovas nepažeidė sąžiningos verslo etikos, veikė kooperacijos ir bendradarbiavimo principu, o ieškovas nepareiškė iniciatyvos spręsti ginčą ne teismo tvarka.

5Nustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryti Krovinio pervežimo užsakymai, kuriuose numatytos apmokėjimo sąlygos – 60 dienų. Atsakovas nėra pilnai atsiskaitęs už pervežtus krovinius pagal Krovinio pervežimo užsakymus: 2008-05-08 Nr.:008934; 2008-05-08 Nr.:008939; 2008-05-08 Nr.:008937; 2008-05-15 Nr.:009041; 2008-05-14 Nr.:009035; 2008-05-22 Nr.:009108; 2008-05-29 Nr.:009236; 2008-08-26 Nr.:010180; 2008-08-27 Nr.:010189; 2008-08-29 Nr.:010220; 2008-09-02 Nr.:010243; 2008-09-05 Nr.:010295; 2008-09-08 Nr.:010318; 2008-09-09 Nr.:010333; 2008-09-09 Nr.:010344; 2008-09-09 Nr.:010342; 2008-09-16 Nr.:010456; 2008-09-22 Nr.:010511; 2008-09-23 Nr.:010555; 2008-09-25 Nr.:010584; 2008-09-29 Nr.:010617; 2008-10-03 Nr.:010682; 2008-10-06 Nr.:010703; 2008-10-10 Nr.:010758; 2008-10-06 Nr.:010702; 2008-10-08 Nr.:010743; 2008-10-10 Nr.:010759; 2008-10-15 Nr.:010812; 2008-10-24 Nr.:010885; 2008-10-17 Nr.:010837; 2008-10-21 Nr.:010865; 2008-10-21 Nr.:010866; 2008-10-31 Nr.:010974; 2008-10-31 Nr.:010964; 2008-10-31 Nr.:010963; 2008-10-31 Nr.:010977; 2008-11-10 Nr.:011023; 2008-11-12 Nr.:011056; 2008-11-04 Nr.:010985; 2008-11-13 Nr.:011063; 2008-11-14 Nr.:011097; 2008-11-14 Nr.:011095; 2008-11-10 Nr.:011025; 2008-11-14 Nr.:011086; 2008-11-14 Nr.:011096; 2008-11-11 Nr.:011042; 2008-11-10 Nr.:011024; 2008-11-14 Nr.:011087; 2008-11-13 Nr.:011074; 2008-11-17 Nr.:011104; 2008-11-21 Nr.:011185; 2008-11-21 Nr.:011187; 2008-11-27 Nr.:011244; 2008-11-21 Nr.:011186; 2008-11-28 Nr.:011273; 2008-11-28 Nr.:011253; 2008-11-28 Nr.:011254; 2008-11-27 Nr.:011246; 2008-12-03 Nr.:011322; 2008-12-01 Nr.:011284; 2008-12-01 Nr.:011285; 2008-12-11 Nr.:011389; 2008-12-11 Nr.:011388; 2008-12-16 Nr.:011417; 2008-12-16 Nr.:011416; 2008-12-08 Nr.:011363; 2008-12-11 Nr.:011390; 2008-12-12 Nr.:011401; 2009-01-09 Nr.:011461; 2009-01-09 Nr.:011460; 2009-01-07 Nr.:011439; 2009-01-16 Nr.:011522; 2009-01-19 Nr.:011531; 2009-01-20 Nr.:011555; 2009-01-16 Nr.:011523; 2009-01-19 Nr.:011532; 2009-01-19 Nr.:011548; 2009-01-21 Nr.:011574; 2009-01-23 Nr.:011593; 2009-01-30 Nr.:011655.

6Ieškinys tenkintinas.

7Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti įstatyme nenumatytas, bet jam neprieštaraujančias sutartis, sudaryti sutartis, turinčias kelių skirtingų rūšių sutarčių elementų (CK 6.156 straipsnis). Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir sutarties šalių atsakomybės, tampa aktualus sutarties kvalifikavimo klausimas. Sutartis kvalifikuojama pagal jos tikrąjį turinį, nustačius, kas yra sutarties šalys, ir tikrąją jų valią – kokias tarpusavio teises ir pareigas šalys prisiėmė tarpusavio susitarimu, šiuo aspektu neturi esminės reikšmės tai, kaip šalys sutartį pavadino.

8Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis).

9Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog tarp šalių buvo sudaryti Krovinio pervežimo užsakymai - sutartys. Pagal šiuos užsakymus ieškovas įsipareigojo nugabenti krovinį į paskirties punktą, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už pervežimą pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 60 dienų po sąskaitos-faktūros ir CMR originalų gavimo. Iš teismui prie ieškinio pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų ir CMR Tarptautinio krovinių Transportavimo važtaraščių duomenų matyti, jog ieškovas atliko atsakovo užsakymais krovinių pervežimus, tačiau atsakovas piniginės prievolės neįvykdė. Šio fakto atsakovas neginčija, ir tai patvirtina byloje esantis rašytinis įrodymas, 2009-03-09 raštas Nr.09-155 (2 t., b.l. 144), kuriame atsakovas siūlo su ieškovu sudaryti skolos grąžinimo grafiką. Byloje esantis 2009-02-17 skolos (2008-12-31 dienai 379686,99 Lt) likučio suderinimo aktas (1 t., b.l. 10) neginčytinai patvirtina atsakovo įsiskolinimo už atliktą pervežimo paslaugą ieškovui faktą.

10Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo būti laikomasi ir jų sąlygos turi būti vykdomos, nors ir galimi kokie nors sunkumai vienai iš šalių, pvz.: gaunamas mažesnis pelnas ar netgi patiriami nuostoliai (CK 6.189 str.; 6.200 str.). Taigi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Kadangi ieškovas įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, už kuriuos atsakovas su juo neatsiskaitė, iš atsakovo ieškovui priteistina skola (CK 6.1, 6.38, 6.817 str.). Iš atsakovo taip pat priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, kurį jis sumokėjo kreipiantis į teismą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.; 2 tomas, b.l. 83, 106), ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 1 d.; 2 tomas, b.l. 112, 113, 145). Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš UAB „First autologistic company“, į.k. 151207265, Gamyklų g. 9, Marijampolė, 393456,15 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt šešių litų 15 ct) skolą, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009 m. balandžio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7934,56 Lt (septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt keturis litus 56 ct) žyminio mokesčio ir 1400 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Milavita“, į.k. 170760758, naudai.

15Priteisti iš UAB „First autologistic company“, į.k. 151207265, Gamyklų g. 9, Marijampolė, 27 Lt (dvidešimt septynis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai