Byla 2A-267-212/2014
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Litforina“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7141-755/2013 pagal ieškovės VĮ Rietavo miškų urėdija ieškinį atsakovui UAB „Litforina“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 974,70 Lt dydžio baudą už nenupirktą medieną pagal 2012-12-10 apvaliosios medienos pusmetinę pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 251200000076-P, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti sutartyje nustatytą kiekį medienos, tačiau atsakovas nenupirko dalies medienos PJ-E-Sm- 57,82 kub. m., todėl jam atsiranda pareiga mokėti sutartyje numatytas netesybas - 10 procentų dydžio baudą nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 31 d. galutiniu sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-09-06 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, priteisė iš atsakovo 387,20 Lt išlaidas už ieškinio paruošimą bei 387,20 Lt išlaidas už atsiliepimo parengimą - ieškovės naudai. Nustatė, kad tarp šalių 2012-12-10 buvo sudaryta Apvaliosios medienos pusmetinė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 251200000076-P, pagal kurią atsakovas iš ieškovės 2013-01-01 – 2013-06-30 laikotarpiu turėjo nupirkti sutarties 1.1 p. nurodyto sortimento medienos. Minėtame punkte nustatyti medienos kiekiai ir atitinkamos kainos. Ieškovas per 2013 m. I ir II ketvirčius įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti 400 kub. m. PJ-E SM sortimento medienos. Sutarties 2.2 p. šalys susitarė, kad pardavėjas, laikydamasis sutarties 1.1 p. nuostatų ir terminų, raštu informuoja pirkėją apie paruoštą pardavimui medienos kiekį. Gavęs pranešimą pirkėjas privalo per 5 darbo dienas nupirkti pasiūlytą medienos kiekį. Pirkėjui nenupirkus pardavėjo pasiūlytos medienos per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai pardavėjas pažeidė sutartyje numatytus reikalavimus, sutartyje numatytas parduoti bendras medienos kiekis sumažinamas pardavėjo pasiūlytu ir pirkėjo nenupirktu medienos kiekiu (sutarties 2.3 p.). Be to, šia sutartimi šalys 6.2 p. susitarė dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo būdo- netesybų, t. y. sutartimi nustatė, kad jei pirkėjas (atsakovas) neperka arba pardavėjas (ieškovė) neparduoda apvaliosios medienos sutartyje numatytais ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai šaliai 10 procentų nuo neįvykdyto sandorio dalies vertės dydžio baudą. Šios nuostatos šalys susitarė netaikyti tik išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių. Atsakovas nenupirko 57 kub. m. iš pasiūlyto 70 kub. m. kiekio medienos PJ-E-Sm. 2013-05-21 pranešimu Nr. V2-730 ieškovė informavo atsakovą, kad vykdydama sutartį Nr. 251200000076-P, ji paruošė medienos: PJ-E – 30 kub. m, PJ-E-Sm – 70 kub. m ir PJ-B – 60 kub. m. 2013-05-29 pranešimu Nr. V2-744 ieškovė nurodė, kad sutartyje Nr. 251200000076-P numatytas parduoti bendras medienos kiekis sumažinamas pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu- PJ-E-Sm – 57 kub. m ir informavo atsakovą, kad jis privalo sumokėti 974,70 Lt, t.y. 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio vertės dydžio baudą. Atsakovas nupirko pagal sutartį Nr. 251200000076-P 340,65 kub. m medienos iš 400 kub. m sutartyje numatyto kiekio, t. y. atsakovas tik iš dalies įvykdė sutartimi Nr. 251200000076-P prisiimtus įsipareigojimus ir tai pripažino atsakovo atstovė teismo posėdžio metu. Šalys sudarė tris apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis: Nr. 251200000076-P, Nr. 251200000059-I, Nr. 10-23, pagal kurias atsakovas 2013 m. I ir II ketvirtį pirko iš atsakovo medieną, todėl iš byloje pateiktų sąskaitų-faktūrų nėra galimybės nustatyti, pagal kurią sutartį ir kokie kiekiai medienos buvo atsakovo nupirkti, kadangi didesnėje dalyje atsakovui pateiktų ir civilinėje byloje esančių sąskaitų-faktūrų ieškovė nenurodė sutarties numerio. Nors atsakovas teigė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas nenupirko 57 kub. m apvaliosios medienos – PJ-E-Sm, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, kad šį kiekį iš ieškovės nupirko sutarties galiojimo laikotarpiu, todėl teismas laikė, kad aukščiau nurodytas kiekis nėra atsakovo nupirktas. Atsakovo atstovė pripažindama, kad nenupirko dalies ieškovės pasiūlytos medienos pažymėjo, kad sutarties neįvykdė ne dėl savo, o dėl ieškovės kaltės, kadangi ieškovė nepateikė tinkamos kokybės medienos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas kreipėsi į ieškovę raštu su pretenzijomis dėl netinkamos medienos kokybės, ar reikalavo sumokėti netesybas ar patirtus nuostolius, kaip tai nustatyta sutarties 6.2 p. Nėra duomenų, kad atsakovas šia galimybe būtų pasinaudojęs, nors sutarties 6.2 p. nustatė vienodą materialinės atsakomybės formą tiek ieškovei, tiek ir atsakovui už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Ieškovės ir atsakovo sudaryta medienos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 251200000076-P parengta vadovaujantis aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. DI-327 patvirtintomis apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutarčių formomis. Nei prekybos mediena taisyklės, nei šalių sudaryta sutartis nenumato jokių kokybės reikalavimų valstybiniuose miškuose pagamintai apvaliajai medienai. Tai pripažino ir abi ginčo šalys. Atsakovas nereiškė pretenzijų dėl pateikto medienos sortimento, jos kokybės. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal sutartį Nr. 251200000076-P, teismas sprendė, jog turi būti taikoma sutarties 6.2 p. numatyta atsakomybė, todėl ieškinį tenkino.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-09-06 preliminarų ir 2013-12-31 sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog teismas netinkamai vertino įrodymus, netinkamai taikė teisės normas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas dėl įrodymų vertinimo, nes daugumos aplinkybių netyrė ir nevertino arba nepagrįstai išaiškino ieškovės naudai. Teismas netinkamai tyrė ir aiškino atsakovo ir ieškovės pasirašytas tris pirkimo – pardavimo sutartis ir pagal jas tarp šalių I-ąjį 2013 metų pusmetį susiklosčiusius sutartinius santykius. Teismui pateikti raštiški įrodymai patvirtina, kad pagal pusmetinę apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 251200000076-P nupirko visą kiekį smulkiųjų eglės rąstų ir nėra jokios neįvykdytos sandorio dalies, nuo kurios būtų galima skaičiuoti baudą, o ieškovė neįrodė priešingai. Atsakovo pateikta lentelė priedas Nr. 3 patvirtina tik tai, kad 2013-04-19 ieškovė užbaigė savo naujos buhalterinės programos diegimą ir sąskaitas pradėjo rašyti nebe ranka, bet elektroninės priemonėmis ir pirmą kartą sąskaitoje pagaliau pažymėjo sutarties, pagal kurią atkrovė medieną į miškovežį, numerį. Lentelę teikė tam, kad įrodytų ieškovės nesąžiningumą, nes teigdama, kad 2013-05-29, kada buvo pareikalauta sumokėti baudą, atsakovas pagal sutartį Nr. 251200000076-P dar nebuvo nupirkusi viso smulkių eglės rąstų kiekio – tai yra 400 kub. metrų. Teismas ignoruodamas atsakovo įrodymus bei paaiškinimus priėmė nepagrįstą išvadą, kad pirmieji kubiniai metrai atsakovui buvo atkrauti tik 2013-04-19, t. y. jau seniai pasibaigus I ketvirčiui. Be to, jei tokia situacija būtų buvusi, tai ieškovė pažeistų sutarties 1.1, 2.2 ir 6.2 punktus ir tokiu atveju atsakovas reikalautų 10 proc. baudos iš ieškovės. Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė nuo 2013-01-01, tai patvirtina sąskaitos – faktūros, bei 2013-01-30 ir 2013-03-22 ieškovės raštai. Mano, kad siunčiant 2013-05-21 pranešimą, sutarties Nr. 251200000076-P kiekiai buvo išpirkti. Atsakovas į ieškovės reikalavimą atsakė 2013-05-30 ir 2013-06-06 raštais, kuriuose nurodyta, jog pagal sutartį atsakovas yra jau viršijęs atkraunamos medienos kiekį, t. y. apie 500 kub. m. daugiau nupirko. Tačiau teismas šiuos įrodymus ignoravo. Be to, ieškovė nuolat pažeidinėdavo sutarties 1.1 p. nuostatas. Nepagrįsti teismo teiginiai, jog atsakovas neteikė pretenzijų dėl medienos kokybės, nes atsakovas nuolat rašė ieškovei pretenzijas dėl kokybės. Ieškovė tas pretenzijas buvo priversta pripažinti ir keisti medienos asortimentą, neatitinkantį kokybės reikalavimų, keliamų eglės rąstams, į mažiau reikalavimų turintį eglės popiermedžių sortimentą. Priešingai nei teigia teismas, atsakovas turėjo teisę, bet ne pareigą reikalauti iš ieškovės sutarties 6.2 p. nustatytų netesybų. Tačiau atsakovas to nedarė, atsižvelgdamas į ilgalaikį bendradarbiavimą su ieškove. Nesutinka su teismo teiginiu, jog nei prekybos mediena taisyklės, nei šalių sudaryta sutartis nenumato jokių kokybės reikalavimų valstybiniuose miškuose pagamintai apvaliajai medienai. Priešingai atsakovas dar teismo posėdyje nurodė teisės aktus, aiškiai apibrėžiančius kokybės reikalavimus visiems medienos sortimentams – šie teisės aktai aiškiai apibrėžti sutarčių 3.1 ir 3.2 punktuose, taip pat Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių bendrųjų nuostatų 2 punkte. Mano, kad ieškovė siekia neteisėtai praturtėti. Be to, teismas neįvertino ar sutarties šalys laikėsi sutarčių bei prievolių vykdymo principų.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-12-31 galutinį sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Priešingai nei teigia atsakovas, teismas leido jam pateikti visus įrodymus, kurie pagrįstų atsakovo teiginius apie nekokybišką medieną bei medienos nupirkimą kaip eglės popiermedį. Be to, dokumentai patvirtina, jog nuo 2013-04-12 popiermedžio eglės medienos atsakovui nebuvo parduota. Byloje esantys dokumentai patvirtina, jog atsakovas nevykdė sutarties ir 2013-05-21 pranešimu pasiūlyto nupirkti PJ-E-Sm 57,82 m3 medienos kiekio nenupirko. Tai patvirtina ir atsakovo sudaryta prekybos su ieškove 2013 I pusmetį santrauka pagal visas tris medienos pirkimo pardavimo sutartis. Apeliacinio skundo argumentai prieštarauja atsakovo atstovės teisme parodymams ir atsakovo pateiktiems rašytiniams įrodymams. Dėl informavimo apie medieną, visuomet atsakovas būdavo informuojamas telefonu, tik nenupirkus medienos – informuodavo raštu. Tokia praktika buvo nusistovėjusi urėdijoje ir atsakovas tam neprieštaraudavo. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, į visus įrodymus, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, jog atsakovas neįvykdė apvaliosios medienos pusmetinės pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 251200000076-P, todėl jam turėtų būti taikoma sutartyje numatyta atsakomybė. Atsakovas yra juridinis asmuo ir sudarydamas sutartį aiškiai suprato dėl atsakomybės už nenupirktą medieną taikymo, jis laisva valia prisiėmė riziką. Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujų įrodymų, tačiau nenurodė, kodėl jų nepateikė pirmos instancijos teismui. Todėl mano, jog pridėti nauji įrodymai negali būti priimami ir tiriami apeliacine tvarka.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų.

12Byloje nustatyta, kad šalys 2012-12-10 sudarė Apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 251200000076-P, pagal kurią VĮ Rietavo miškų urėdija (pardavėjas) įsipareigoja patiekti UAB „Litforina“ (pirkėjui)sutarties I lentelėje nurodytą apvaliąją medieną ir (ar) miško kirtimo atliekas, o pirkėjas įsipareigojo medieną priimti ir sumokėti už ją sutartyje numatytą kainą (t. 1, b. l. 4-8). Per I ir II ketvirčius ieškovė įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti 400 m3 PJ-E Sm sortimento medienos (sutarties 1. 1 p.). Šalys susitarė, kad apie paruoštą pardavimui medienos kiekį ieškovė informuos atsakovą raštu, o atsakovas privalės nupirkti pasiūlytą medienos kiekį per 5 darbo dienas. Už sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos ar miško kirtimo atliekų numatytais ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šalys įsipareigojo mokėti viena kitai 10 proc. neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, išskyrus atvejus, kai sutarties vykdymas neįmanomas dėl force majeure sąlygų (sutarties 2.2, 6. 2 punktai).

13Ieškovė 2013-05-21 ir 2013-05-29 pranešimais informavo atsakovą, kad paruošė privalomą nupirkti apvaliosios medienos partiją pagal Apvaliosios medienos pirkimo -pardavimo sutartį Nr. Nr. 251200000076-P. Taip pat informavo atsakovą apie prievolę sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės, jeigu šis nenupirks pasiūlytos medienos (t. 1, b. l. 9-10).

14Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 974,70 Lt baudos, nes šis pažeidė sutarties sąlygas ir per 2013 I ir II ketvirčius nenupirko 57,82 m3 PJ-E Sm sortimento medienos, kurios vieno kub. m. kaina 171 Lt.

15Atsakovas teigia, kad visą medienos kiekį, kurį įsipareigojo nupirkti iš ieškovės pagal sudarytas tris sutartis, jis nupirko.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis ginčo aplinkybėmis, padarytomis išvadomis ir atmeta apelianto argumentus, kaip nepagrįstus. Iš tiesų, bylos duomenys patvirtina, kad šalys sudarė tris sutartis. Ieškovė ir atsakovas 2009-12-15 sudarė Apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10-23, 2010-2014 metų laikotarpiui (t. 1, b. l. 29-33) ir 2012-12-07 Apvaliosios medienos ilgalaikę pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 251200000059-I, 2013-2022 metų laikotarpiui (t. 1, b. l. 23-28).

17Šalių ginčas yra ne dėl bendro medienos kiekio, kurį įsipareigojo nupirkti atsakovas, o tik dėl PJ-E Sm sortimento medienos. Atsakovas pagal visas tris sutartis per 2013 metų I ir II ketvirčius įsipareigojo nupirkti iš ieškovės 1 650 m3 PJ-E Sm sortimento medienos (t. 1, b. l. 4, 28-29), tačiau realiai per šį laikotarpį nupirko 1 591,25 m3, ką patvirtina detali prekių pardavimo pažyma (t. 2, b. l. 77-78). Atsakovas neįvykdė sutartinio įsipareigojimo ir nenupirko 58,75 m3 PJ-E Sm sortimento medienos. Teigdamas, kad teismas netinkamai tyrė ir aiškino šalių sudarytas sutartis, kad atsakovas pagal visas tris sutartis nupirko daug daugiau medienos, nei įsipareigojo, pagrįstų ir neginčijamų įrodymų nepateikė, todėl šie apelianto argumentai atmestini.

18Įstatymas reglamentuoja, kad prievoles šalys turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6. 38, 6. 305, 6. 314 straipsniai). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos, t. y. įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai, CK 6.71 str., 6. 73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.).

19Kaip minėta, šalių sudarytos sutarties 6.2 punktas numatė, kad 10 proc. bauda gali būti taikoma ir pirkėjui, ir pardavėjui, jei vienas iš jų netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Apelianto argumentai, kad dėl ieškovės tiekiamos medienos turėjo problemų ir reiškė ieškovei pretenzijas, atmestini, nes pretenzijos nesusiję su atsakovo įsipareigojimo nupirkti tam tikrą kiekį medienos tinkamu vykdymu. Jei atsakovas manė, kad VĮ Rietavo miškų urėdija netinkamai vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, turėjo galimybę reikalauti iš ieškovės sumokėti netesybas.

20Įstatymas reglamentuoja, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Kadangi įrodymus, pateiktus kartu su apeliaciniu skundu, apeliantas turėjo galimybę pateikti pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas jų nepriima.

21Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

22Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis, priimta civ. byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-107/2010.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl jie atmestini kaip nepagrįsti ir apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

23Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios sudaro 387,20 Lt (t. 2, b. l. 152).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

25Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš UAB „Litforina“, įm. k. 148409723, VĮ Rietavo miškų urėdija, įm. k. 270541690, naudai 387,20 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 20 centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 974,70 Lt dydžio baudą už... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 31 d. galutiniu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 12. Byloje nustatyta, kad šalys 2012-12-10 sudarė Apvaliosios medienos pirkimo -... 13. Ieškovė 2013-05-21 ir 2013-05-29 pranešimais informavo atsakovą, kad... 14. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 974,70 Lt baudos, nes šis... 15. Atsakovas teigia, kad visą medienos kiekį, kurį įsipareigojo nupirkti iš... 16. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Šalių ginčas yra ne dėl bendro medienos kiekio, kurį įsipareigojo... 18. Įstatymas reglamentuoja, kad prievoles šalys turi vykdyti sąžiningai,... 19. Kaip minėta, šalių sudarytos sutarties 6.2 punktas numatė, kad 10 proc.... 20. Įstatymas reglamentuoja, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 21. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į... 22. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 23. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos ieškovės apeliacinės... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš UAB „Litforina“, įm. k. 148409723, VĮ Rietavo miškų...