Byla B2-1908-436/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2014 m. gruodžio 22 d. yra priimtas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“. Pareiškime nurodoma, kad įmonė yra įsiskolinusi valstybės (savivaldybės) biudžetui 100 056,80 Lt. Bendrovės skola valstybės biudžetui pagal pateiktas bendrovės deklaracijas susidarė nuo 2010 m. birželio mėnesio. Nekilnojamojo turto registro bei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis nustatyta, kad nekilnojamojo turto bei registruotų transporto priemonių įmonė neturi. Antstolių kontorose yra vykdomas 65 348,23 Lt sumų iš įmonės išieškojimas. Paskutiniai įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti už 2012 metus, iš kurių matyti, kad įmonė turėjo turto 87 751 Lt sumai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 57 680 Lt. Ieškovės vertinimu, kadangi įmonė nemoka valstybei mokesčių, todėl ji yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo skirti juridinį asmenį UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, pateikė teismui leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą bei sutikimą teikti administravimo paslaugas.

3Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ bankroto bylą, kadangi atsakovė neturi turto, iš kurio būtų galima apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, o ieškovė į teismo depozitinę sąskaitą 2015 m. vasario 2 d. nutartimi nustatytos 600 Eur sumos neįmokėjo.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos atsakovui UAB „Buhalteriniai sprendimai“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, neįvertino, jog apeliantas patenka į ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytą išimtį, todėl nepagrįstai pasiūlė ieškovei įmokėti teismo nustatytą pinigų sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir, šios sumos neįmokėjus, nepagrįstai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.). Be to, pažymėjo, kad ieškovė prie ieškinio pridėjo jos siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ sutikimą (b.l . 38), kuriame bankroto administratorius nurodė, kad jis sutinka teikti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ bankroto administravimo paslaugas. Tiek administratoriaus sutikimas, tiek jo kandidatūra buvo derinama ir suderinta dar pagal iki ĮBĮ redakciją, galiojančią nuo 2015 m. sausio 1 d. Taigi bankroto administratorius, veikdamas kaip savo srities profesionalas, sutiko administruoti įmonę, kartu prisiimdamas ir riziką, jog likviduojant įmonę gali būti ir negauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikomasi pozicijos, kad kai dėl bankroto bylos iškėlimo į bylą kreipiasi ĮBĮ 3 straipsnio 1, 3, 4, 6 punkte nurodyti kreditoriai (kaip šiuo atveju VMI – institucija, administruojanti mokesčių surinkimą), į bylą pateiktas bankroto administratoriaus sutikimas administruoti bankrutuojančią įmonę rodo, kad paskirtasis bankroto administratorius sutinka administruoti atsakovo bankroto procesą, prisiimdamas riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2322/2013, 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2766/2013 ir kt.).

5Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į prieš tai minėtus Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nurodytus argumentus bei įvertinęs byloje esančią medžiagą sprendžia, jog ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Buhalteriniai sprendimai“ tenkintinas.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

8Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė yra įsiskolinusi valstybės (savivaldybės) biudžetui 100 056,80 Lt. Bendrovės skola valstybės biudžetui pagal pateiktas bendrovės deklaracijas susidarė nuo 2010 m. birželio mėnesio. Nekilnojamojo turto registro bei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis nustatyta, kad nekilnojamojo turto bei registruotų transporto priemonių įmonė neturi. Antstolių kontorose yra vykdomas 65 348,23 Lt sumų iš įmonės išieškojimas.

10Teismo siųsti juridinio asmens buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl įmonės finansinių dokumentų pateikimo atsakovei neįteikti, pakartotinai atsakovės vadovui išsiųsti teismo procesiniai dokumentai taip pat grįžo neįteikti. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendžia, kad tokiais savo veiksmais atsakovas pripažįsta, jog yra nemokus, todėl jam iškeltina bankroto byla.

11Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Buhalteriniai sprendimai“ klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

12Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė juridinių asmenų registre įregistruota 2007-10-31, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą Juridinių asmenų registrui buvo pateikti už 2012 metus, iš kurių matyti, kad įmonė 2012 metais turėjo turto 87 751 Lt sumai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 57 680 Lt. Nors 2012 metais įmonė dirbo pelningai (pelnas siekė 22.797 Lt), tačiau atsižvelgus į tai, kad teismui nėra žinomi atsakovės balansiniai duomenys nuo 2013 metų iki šios dienos, todėl realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės. Iš VSDFV informacijos apie atsakovo viešus duomenis matyti, kad atsakovo įmonėje nėra asmenų apdraustu socialiniu draudimu, skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 1234,50 Eur. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovas nekilnojamojo turto, registruoto įmonės vardu neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovo vardu registruotų transporto priemonių nėra. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, matyti, kad atsakovė yra skolinga ne tik ieškovei, bet turi įsiskolinimų ir kitiems kreditoriams. Iš gautų duomenų spręstina, kad atsakovė veiklos nevykdo, nes įmonėje nėra darbuotojų. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovo UAB „Buhalteriniai sprendimai“ įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, nemoka valstybei mokesčių, negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

13Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Buhalteriniai sprendimai“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

14Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ bankroto bylą, t.y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

15Dėl administratoriaus kandidatūros

16Ieškovė pasiūlė bankroto administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti administravimo paslaugas, pateikė deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, galiojusiomis iki 2015 m. sausio 1 d. pateikė sutikimą teikti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ bankroto administravimo paslaugas ir ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Taigi, atsižvelgus į prieš tai minėtą Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartį bei į tai, kad teisme ieškovės pareiškimas priimtas iki įsigaliojant ĮBĮ naujoms nuostatoms dėl bankroto administratoriaus skyrimo, atsakovo UAB „Buhalteriniai sprendimai“ administratoriumi skirtina ieškovo pasiūlyta ir suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ kandidatūra.

17Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu,

Nutarė

18Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“ (juridinio asmens kodas 301206579, reg. adresas Savanorių pr. 192, Kaunas) bankroto bylą.

19Paskirti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ administratoriumi UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras (j.a.k. 302652787, adresas Gedimino g. 30-1A, Kaunas, Leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 205, išd. 2011-09-16, tel. +370 662 366 77, +370 698 733 17, el. p. BVKCentras@gmail.com).

20Areštuoti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ (juridinio asmens kodas 301206579) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad UAB „Buhalteriniai sprendimai“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Nustatyti, kad UAB „Buhalteriniai sprendimai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovui, atsakovui bei administratoriui.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2014 m. gruodžio 22 d. yra priimtas ieškovės... 3. Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi Kauno apygardos... 5. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į prieš tai minėtus Lietuvos... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 8. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė yra įsiskolinusi... 10. Teismo siųsti juridinio asmens buveinės adresu procesiniai dokumentai dėl... 11. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB... 12. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė juridinių... 13. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Buhalteriniai sprendimai“... 14. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 15. Dėl administratoriaus kandidatūros... 16. Ieškovė pasiūlė bankroto administratoriumi skirti juridinį asmenį UAB... 17. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi,... 18. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Buhalteriniai sprendimai“ (juridinio... 19. Paskirti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ administratoriumi UAB „Bankroto... 20. Areštuoti UAB „Buhalteriniai sprendimai“ (juridinio asmens kodas... 21. Nustatyti, kad UAB „Buhalteriniai sprendimai“ kreditoriai per 40 dienų... 22. Nustatyti, kad UAB „Buhalteriniai sprendimai“ valdymo organai ne vėliau... 23. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...