Byla 2A-151-173/2010
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus(kolegijos pirmininkas ir teisėjas), Galinos Blaževič ir Birutės Bobrel, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Aptarnavimas“ atstovui Arvydui Valatkevičiui, atsakovams K. V. S., G. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Aptarnavimas" apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal UAB „Aptarnavimas" ieškinį atsakovams K. V. S. ir G. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas UAB „Aptarnavimas" pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2008 m. balandžio 2 d. atsakovų K.V.Steponavičiaus ir G. P. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.868 negaliojančia ir atstatyti daikto valdymo pažeidimą. Nurodė, kad atsakovai sudarė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria K.V. S. pardavė 1/2 pastatų ir statinių, esančių Didvyrių g. 1, Raudondvario k., Kauno rajone, tame tarpe, kiemo aikštelę ir tvorą. Visus pastatus ir statinius, priklausiusius UAB „Aptarnavimas", atsakovas K.V. S. įgijo 2002 m. lapkričio 4 d. varžytinėse, tačiau tvora ir asfaltuota kiemo aikštelė varžytinių metu nebuvo parduota, todėl priklauso ieškovo įmonei. Įvertinus tai, ieškovo nuomone, atsakovas neturėjo teisės sudaryti nuosavybės teise nepriklausančių nekilnojamųjų daiktų (tvoros ir asfaltuotos kiemo aikštelės) pirkimo-pardavimo sutarties. Reikalavimo atstatyti daikto valdymo pažeidimą, bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Aptarnavimas“ nenurodė nei vieno Lietuvos Respublikos CK 1.78- 1.93 straipsniais nustatyto sandorio negaliojimo pagrindo. Ieškovo nurodytas pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindas, kad esą K. V. S. pardavė atsakovui G. P. ne savo, o UAB „Aptarnavimas“ priklausantį turtą –kiemo aikštelę ir tvorą, nepagrįstas, kadangi ištirti įrodymai patvirtina, kad visas UAB „Aptarnavimas“ turtas buvo parduotas iš varžytinių 2002 m. lapkričio 4 d., po pardavimo turtas buvo įregistruotas VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto kadastro registro duomenų bazėje kaip K. V. S. nuosavybė, tame tarpe ir tvora bei asfaltuota kiemo aikštelė. 2008 m. balandžio 2 d. pirkimo-pardavimo sutartis patvirtinta notaro, atitinka nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorio turiniui ir formai nustatytiems įstatymo reikalavimams.

4Apeliaciniu skundu ieškovas prašo sprendimą panaikinti. Nurodo, jog sandorio negaliojimas kaip numato CK 1.80 str. 1 d. buvo grindžiamas tuo, kad atsakovas K.V. S. nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į ginčo statinius - kiemo aikštelę ir tvorą (CK 4.47). 2002 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo akte ir 2003 m. sausio 17 d. VĮ „Registrų centras" pažymoje, kuri nepatvirtinta antspaudu, duomenų apie šių statinių įsigijimą nuosavybės teisėmis taip pat nėra. Neįvertinta, jog parengiamojo teismo posėdžio metu, atsakovas K.V. S. pats pripažino, jog šių statinių neįsigijo, juo labiau, kad ir kitų statinių kaina buvo ypač nedidelė (64000 Lt). Be to, ginčo statiniai - tvora ir kiemo aikštelė atitinka CK 4.12 straipsniu apibrėžtą pagrindinių daiktų sąvoką.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo sprendimo nekeisti. Jų nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ginčo turtas, t.y. nei tvora, nei kiemo aikštelė, nėra priklausiniai, o yra pagrindiniai daiktai. Kaip matyti iš 2008 m. balandžio 7 d. VĮ "Registrų centras" pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) yra administracinio pastato priklausiniai (antraeiliai daiktai), su atskirai suteiktu jam unikaliu numeriu. CK 4.13 str. 1 dalyje nustatyta, kad antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Antroje šio straipsnio dalyje paaiškinta, kad antraeiliu daiktu yra ir pagrindinio daikto priklausinys. CK 4.14 str. 1 dalyje nurodyta, kad antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. 2-oje šio straipsnio dalyje papildomai nurodyta, kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu iškyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Pagal kiemo aikštelės ir tvoros funkcinę paskirtį, šie statiniai neabejotinai yra priklausiniai -tiesiogiai susijęs su pagrindiniu daiktu-administraciniu pastatu, su kuriuo sudaro vieningą, neatskiriamą turto kompleksą, yra toje pačioje teritorijoje, per kurią patenkama į administracinį pastatą, taigi skirtas pagrindiniam objektui (administraciniam pastatui) tarnauti. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Esami nekilnojamojo turto registro duomenys dėl minėtų kiemo statinių (kiemo aikštelės ir tvoros) statuso yra nenuginčyti, taigi šie objektai pagrįstai ir teisėtai laikytini administracinio pastato priklausiniais. Taigi nuosavybės teisės į priklausinius buvo perleistos 2002 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu, įsigijus visą UAB „Aptarnavimas" turtą", įskaitant ir administracinį pastatą (pagrindinį daiktą). Tokia išvada darytina net nepaisant tos aplinkybės, kad turto arešto metu šie priklausiniai nebuvo įtraukti į areštuoto turto sąrašą, o tuometiniame nekilnojamojo turto registre šis turtas nebuvo registruotas kartu su kitu turto kompleksu Didvyrių 1, Raudondvaris, Kauno rajone. (2002 m. liepos 30 d. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas), ar jam nesuteiktas administracinio pastato priklausinio statusas (2002 m. lapkričio 12 d. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas).

6Ieškovas neteisus teigdamas, kad nėra nuosavybės pagrindų UAB „Aptarnavimas" turto (įskaitant ginčo tvorą ir aikštelę) įsigijimui pagrįsti, kad negalima įsigijimo pagrįsti dokumentais. Tai, kad 2002 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo akte bei VĮ „Registrų centras" 2003 m. sausio 17 d. pažymoje šie statiniai nėra minimi, nesudaro pagrindo apeliantui teigti, kad tvora bei aikštelė nebuvo perleisti nuosavybėn pagal 2002 m. lapkričio 4 d.turto pardavimo iš varžytynių aktą. Tokie ieškovo teiginiai yra visiškai nepagrįsti.2002 m. lapkričio 4 d. varžytynių metu įsigytas visas UAB „Aptarnavimas""turtas, esantis Didvyrių 1, Raudondvaris, Kauno rajone, t.y.: 1) pastatas-administracinis pastatas lB2p (unikalus Nr. 5296-2020-9014); 2) pastatas-buitinis pastatas 2Glp (unikalus Nr. 5296-2020-9028); 3) pastatas-mechaninės dirbtuvės 3Glp (unikalus Nr.5296-2020-9030); 4) pastatas-sargo namelis 4Blp (unikalus Nr. 5296-2020-9041); 5) pastatas-dirbtuvės 5Glp (unikalus Nr. 5296-2020-9052); 6) pastatas-garažas 6Glp (unikalus Nr.- 5296-2020-9063); 7) pastatas-sandėlis 7Flp (unikalus Nr. 5296-2020-9074); 8) pastatas-dirbtuvės 8Glp (unikalus Nr. 5296-2020-9085); 9) taip pat ir kiti statiniai (inžineriniai) -kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora),(unikalus Nr. 5296-2020-9096), kaip administracinio pastato priklausiniai.

7Taigi, 2002 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu atsakovui V. S. įsigijus turtą, netrukus nuosavybės teisės pagrįstai ir teisėtai Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotos jo vardu ne tik į pagrindinį daiktą (administracinį pastatą), tačiau ir į jo priklausinius (kiemo aikštelę ir tvorą).

8Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas(LAT) savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje ar neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (LAT 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008; 2003 m. lapkričio 5 d, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, visiškai nereikšmingas yra apeliacinio skundo argumentas, kad 2002 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo iš varžytynių akte tvora ir kiemo aikštelė, kaip statiniai ar" priklausiniai, nėra paminėti, analogiškai kaip nėra minimi ir VĮ „Registrų centras" 2003 m. sausio 17 d. pažymoje. Norminių aktų, galiojusių pardavimo dienai, analizė pagrindžia, kad pagrindinio daikto priklausinys galėjo likti ir neįregistruotas.

9Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui, t.y. pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų(CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

10Ieškovas UAB „Aptarnavimas“ ginčija 2008 m. balandžio 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria sutuoktiniai K. V. S. ir I. S. parduoda, G. P. asmeninės nuosavybės teise perka ½-dalį nekilnojamųjų daiktų, perleidžia nuomos teisę į dalį 0, 5134 ha žemės sklypo prie perkamos ½ dalies pastatų, esančius Didvyrių g. 1, Raudondvario kaime, Kauno rajone(b. l. 71-74).

11Atsakovais šioje byloje įtraukti K. V. S. ir G. P.. Teismas dalyvauti byloje neįtraukė atsakovo K. V. S. sutuoktinės I. S., kuri taip pat buvo 2008 m. balandžio 2d. pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Esant šiam pažeidimui, neturi reikšmės faktas, ar dėl jo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes kyla abejonių dėl paties pirmosios instancijos teismo proceso teisėtumo, todėl teismo sprendimas naikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

13Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

Proceso dalyviai
Ryšiai