Byla I-3461-484/2014
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo –Kauno teritorinė muitinė)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant pareiškėjų atstovo atstovei Leokadijai Daujotaitei, atsakovo atstovei Julijai Kuncevičienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Daliai Gudauskienei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjų A. Ž., E. B. ir L. M. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo –Kauno teritorinė muitinė),

Nustatė

2Pareiškėjos A. Ž., E. B. ir L. M. skunde prašo priteisti pareiškėjoms iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl neteisėtai sumažintų pareiginės algos koeficientų nepriskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokesčio dalį: A. Ž. už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01, įskaitytinai – 3468,68 Lt; E. B. už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01, įskaitytinai – 1269,28 Lt; L. M. už laikotarpį nuo 2013-01-29 iki 2013-10-01, įskaitytinai – 257,78 Lt.; priteisti pareiškėjoms iš Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti pareiškėjoms jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjos 2014-08-28 pateikė teismui prašymą (b. l. 70), kuriame patvirtino, jog palaiko skundo argumentus, tačiau, įvertinusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties Nr. A-520-1788/2013 išaiškinimą, kad bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo atsakovu laikytina institucija, kuri ginčo laikotarpiu buvo pareiškėjo darbdavys bei mokėjo pareiškėjui darbo užmokestį, nutarė pašalinti iš atsakovų Lietuvos valstybę ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas). Departamentą byloje prašė laikyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Kauno teritorinę muitinę prašė pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų. Atsakovu byloje prašė laikyti Kauno teritorinę muitinę. Atitinkamai pagal atsakovą – Kauno teritorinę muitinę, prašė teismo bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui pagal teismingumą.

4Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė atsiliepimuose į pareiškėjų patikslintą prašymą nurodė, kad pareiškėjų išreikšta pozicija dėl šalių procesinės padėties atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, todėl neprieštarauja bylos perdavimui Kauno apygardos administraciniam teismui (b. l. 84-84, 86)

5Byla perduotina pagal teismingumą.

6Byloje pareiškėjų reikalavimas susijęs su darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01, pareiškėjoms dirbant Kauno teritorinėje muitinėje, priteisimu.

7Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, teisė pasirinkti kam reikšti reikalavimą yra išimtinė pareiškėjo teisė.

8Įvertinus pareiškėjų prašymą dėl proceso dalyvių procesinės padėties pakeitimo, vadovaujantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 37 straipsnio 4 dalimi ir 54 straipsniu, pareiškėjų prašymas tenkintinas, atsakovu bylos procese laikant Kauno teritorinę muitinę, o Departamento procesinę padėtį pakeičiant iš atsakovo į trečiojo suinteresuoto asmens.

9ABTĮ 35 straipsnyje yra nurodyta, kad skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Kauno teritorinės muitinės buveinė yra Jovarų g. 3, LT-47500 Kaunas, t. y. Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad konkrečios apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Taigi, šiuo atveju, skundas nagrinėtinas Kauno apygardos administraciniame teisme.

10ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad tuo atveju, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui.

11Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos A. Ž., E. B. ir L. M. reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo reiškia tik atsakovei Kauno teritorinei muitinei, darytina išvada, jog pareiškėjų skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo žinioje būtų nagrinėjamas pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, todėl, vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei atsižvelgiant į pareiškėjų prašymą, byla pagal teismingumą perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

12Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, 105-106 straipsniais,

Nutarė

13Pašalinti iš atsakovų Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

14Atsakovu bylos procese laikyti Kauno teritorinę muitinę.

15Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos procesinę padėtį byloje iš atsakovo pakeisti į trečiojo suinteresuoto asmens.

16Administracinę bylą Nr. I-3461-484/2014 (proceso Nr. 3-61-3-06243-2013-4) pagal pareiškėjų A. Ž., E. B. ir L. M. skundą atsakovei Kauno teritorinei muitinei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo - Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai