Byla TA-438-60-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K.J. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo K.J. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas K.J. 2008 m. liepos 21 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 23 d. nutartimi nustatė, jog pareiškėjo skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų bei nustatė terminą iki 2008 m. rugpjūčio 7 d. šiems trūkumams pašalinti.

7Pareiškėjui skundo trūkumų nepašalinus, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi K.J. skundą pripažino nepaduotu ir nutarė skundą grąžinti K.J.

8III.

9Pareiškėjas 2009 m. birželio 4 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties bei prašymą atnaujinti šio skundo padavimo terminą.

10Prašyme dėl skundo padavimo termino atnaujinimo pareiškėjas nurodė, kad šį terminą praleido ne dėl savo kaltės. Pareiškėjas pabrėžia, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 23 d. nutartį buvo išsiuntęs Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (Odminių g. 3, Vilnius), kad būtų suteikta teisinė pagalba dėl šios nutarties apskundimo. Tačiau ši institucija laiku teisinės pagalbos nesuteikė, skundų teismams nesurašė, todėl ir buvo praleistas skundo teismui padavimo terminas. Pareiškėjo teigimu, jis yra savamokslis ir pats neturi teisinių žinių parengti skundus teismams.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 149 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

14ABTĮ 148, 133 straipsniai ir 34 straipsnio 1 dalis numato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 2 dalimi, prašyme atnaujinti terminą privalo būti nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas prašo atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties ir atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežastis sieja su tuo, kad jam laiku nebuvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba dėl šios nutarties apskundimo (b.l. 1). Tačiau pažymėtina, jog kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šios aplinkybės egzistavimą, t. y. įrodančių, kad atitinkamai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai apskritai buvo teikiamas prašymas dėl teisinės pagalbos teikimo, ir patvirtinančių kitas svarbias aplinkybes – kada konkrečiai toks prašymas buvo pateiktas, kokie sprendimai šiuo klausimu buvo gauti iš valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir pan. Dėl šios priežasties darytina išvada, jog pareiškėjas ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatų prasme tinkamai neįrodė savo prašymo dėl atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo pagrįstumo.

16Kita vertus, akcentuotina ir tai, jog pareiškėjas su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi praėjus labai ilgam laiko tarpui, t. y. praėjus 8 mėnesiams nuo skundžiamos nutarties nuorašo įteikimo dienos (b.l. 9), kai įstatymas (ABTĮ 149 straipsnio 3 dalis) nustato, jog atskirasis skundas gali būti paduodamas tik per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Nors nuo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjui dienos iki atskirojo skundo dėl šios nutarties pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dienos praėjo labai ilgas laikotarpis, pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad šiuo laikotarpiu egzistavo kitos svarbios ir objektyvios aplinkybės, sukliudžiusios jam efektyviai pasinaudoti teise į teisminę gynybą (pvz. sunki liga, sveikatos sutrikimai, neįgalumas ir pan.).

17Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo prašymas dėl atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo yra nepagrįstas bei atmestinas. Todėl pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakoma priimti nagrinėti ir jis grąžinamas skundą padavusiam asmeniui (ABTĮ 148 straipsnis, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei 148 straipsniu,

Nutarė

19atmesti pareiškėjo K.J. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties padavimo terminą.

20K.J. atskirąjį skundą atsisakyti priimti nagrinėti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai