Byla 2A-92-280/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės,

3sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

4dalyvaujant ieškovei G. K., jos atstovui adv. V. Žilinskui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės G. K. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-30-266/2009 pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams G. K., A. K., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams dėl vaiko atskyrimo nuo motinos ir tėvo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

7Ieškovas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė atskirti nuo tėvų G. K. ir A. K. nepilnametį vaiką E. K., gim. ( - ), prašė Aulelių vaikų globos namus paskirti nuolatine E. K. globėja ir nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą Aulelių vaikų globos namuose, esančiuose Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių rajone, prašė priteisti iš G. K. jos nepilnamečiui sūnui E. K., gim.( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 MGL (130 Lt) iki jo pilnametystės Aulelių vaikų globos namams.

8Nurodė, kad atsakovai G. K. ir A. K. – buvę sutuoktiniai (jų santuoka nutraukta 2003 m.), yra nepilnamečio E. K., gim. 1998 metais, tėvai. Atsakovai po santuokos nutraukimo gyvena atskirai. Iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus medžiagos prokuroras nustatė, jog atsakovų sūnus Edvardas bijo motinos dėl jos netinkamo elgesio, nes ji turi sveikatos problemų. Atsakovė nuolatinio darbo neturėjo. Kartu su G. K. vaikas gyveno Anykščių mieste pas močiutę J. V., ten lankė mokyklą. J. V. 2008-09-05 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-550 buvo pakirta laikinąja E. K. globėja. Vaiko tėvas, atsakovas A. K., nors ir gyveno Kupiškio mieste, dėl girtavimo vaiko auklėjimu nesirūpino. Motina dėl sveikatos būklės nesugebėjo tinkamai prižiūrėti ir auklėti sūnaus.

9Anykščių rajono apylinkės teismas 2009-10 sprendimu ieškinį patenkino.

10Nusprendė atskirti E. K., gim. ( - ), nuo jo motinos G. K., gyv. Piktagalio kaime, Kavarsko seniūnijoje Anykščių rajone.

11Laikinai, vieneriems metams, apribojo A. K. valdžią jo nepilnamečiam sūnui E. K.

12Teismas nepilnamečiam E. K. nustatė nuolatinę globą. Jo nuolatiniu globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namus, esančius Aulelių kaime, Svėdasų seniūnijoje, Anykščių rajone. E. K. gyvenamąją vietą nustatė Aulelių vaikų globos namuose.

13Teismas priteisė nuo 2008 m. balandžio 8 d. iš atsakovės G. K. jos nepilnamečiam sūnui E. K., atstovaujamam globėjo, Aulelių vaikų globos namų, išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 MGL (130 Lt), iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Teismas šiuo sprendimu pakeitė 2003 m. birželio 5 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo iš A. K. priteista nepilnamečio sūnaus E. K. išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 litų iki sūnaus pilnametystės ir nustatė šių lėšų valdytoju E. K. nuolatinį globėją Aulelių vaikų globos namus.

14Teismas nurodė sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai (sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo) ir priteisė iš atsakovo A. K. 118 Lt žyminio mokesčio ir 141,30 Lt teismo turėtų pašto išlaidų, iš viso 259,30 Lt į valstybės biudžetą.

15Teismas nurodė, kad po santuokos nutraukimo G. K. ir A. K. nepilnametis sūnus E. K., gim. ( - ), liko gyventi su motina atsakove G. K. Atsakovų šeima Vaiko teisių apsaugos skyriaus buvo stebima nuo 2003 metų, nes G. K. neleido tėvui susitikinėti su sūnumi po santuokos nutraukimo, o tėvas vaiku nesirūpino. Sūnus E. kategoriškai atsisakė gyventi su motina dėl jos agresyvaus elgesio, slėpėsi nuo jos. Vaiko tėvas, atsakovas A. K., buvo pažadėjęs vaiku rūpintis, bet pažadų neištesėjo, nes girtavo, vaiku nesirūpino. 2008 m. sausio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu G. K. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Vaiką kurį laiką globojo laikinoji globėja J. V. (G. K. motina), bet ji atsisakė toliau globoti anūką, pablogėjus jos sveikatai ir dėl to, kad anūkas jos visiškai nebeklausė, kad kildavo konfliktų su G. K. Dėl nurodytų aplinkybių šalių nepilnametis sūnus E. buvo apgyvendintas Aulelių vaikų globos namuose ir ten gyvena bylos nagrinėjimo metu. Teismas, įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadas dėl vaiko gyvenimo sąlygų, išklausęs liudytojus, įvertinęs G. K. ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės akto duomenis, padarė išvadą, jog atsakovė G. K. dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių — dėl lėtinio psichikos sutrikimo negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamečiu sūnumi E. ir toliau negalės rūpintis juo, jo mokymusi, priežiūra, tačiau jos kaltės nėra, nors ji nepripažįsta, jog turi sveikatos problemų (nesigydo, nevartoja vaistų). Nustatė, jog atsakovė dažnai keičia gyvenamąsias vietas, keisdavo darbovietes, keitė sūnui mokyklas ir dėl to kentėjo nepilnamečio vaiko interesai. Vaikas, gyvendamas su motina, nesijautė saugus, nejautė jos meilės, supratimo. Pats vaikas teismo buvo išklausytas ir patvirtino, jog šiuo metu jis nenori gyventi nei su vienu iš tėvų. Motina yra serganti, jį skriausdavo, o tėvas girtauja, juo nesirūpina. Teismas sprendė, kad atsakovų nepilnametis vaikas E. K. atskirtinas nuo motinos G. K. (CK 3.179 str.) ir kad toks sprendimas nepažeis nepilnamečio vaiko teisės į šeimos ryšius, jei jie ateityje pasikeistų, nes atsakovai nėra darni šeima, jie išsituokę ir nuolat konfliktuoja. Teismas nurodė, kad toks sprendimas yra reikalingas vaiko interesais. Teismas nustatė, kad nėra aplinkybių, kurioms esant būtų galima taikyti CK 3.179 straipsnio nuostatas ir atskirti sūnų nuo tėvo, bet yra visos aplinkybės riboti atsakovo, tėvo A. K. valdžią jo nepilnamečiui sūnui E. Nustatė, kad atsakovas A. K. yra sveikas, darbingas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, bet visiškai nesirūpina sūnumi. Atsakovas net nesidomėjo šia byla, jos baigtimi, nes nagrinėjant bylą teisme kelis kartus be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdžius ir buvo atvesdintas. Teismas konstatavo, jog atsakovas A. K. yra kaltas dėl vaiko nepriežiūros ir yra CK 3.180 straipsnyje išvardintos sąlygos riboti tėvų valdžią, tai yra, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą vaikams įtaką amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia, ar žiauriai elgiasi su sūnumi, tačiau pasitvirtino sąlygos, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigą sūnui ir visiškai juo nesirūpina. Iš to teismas konstatavo, jog atsakovas dėl aplaidumo, abejingumo savo pareigoms, nesirūpina sūnumi, neteikia sūnui jokio išlaikymo. Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių atsakovas A. K. negalėtų įgyvendinti tėvo valdžios, rūpintis savo sūnumi (CK 3.180 straipsnio 1 dalis, 3.155 straipsnio 2 dalis), todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apribotina jo valdžia sūnui E. K. laikinai, nes yra pagrindo manyti, jog artimiausiu laiku padėtis gali pasikeisti ir atsakovas pats pradės rūpintis sūnumi ir jį auginti (CPK 376 str.). Vadovaudamasis CK 3.256 straipsniu ir CK 3.257 str. 3 p. dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo pirmosios instancijos teismas taikė nurodytų teisės normų nuostatas, kad nuolatinė globa nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas vaikų globos institucijai, ir kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų.

16Kadangi E. K. teismo priimamu sprendimu atskirtinas nuo jos motinos G. K., o atsakovui A. K., vaiko tėvui, priimamu teismo sprendimu laikinai apribotina valdžia jo sūnui, teismas sprendė, kad E. K. nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 2 p.) ir jo nuolatiniu globėju skirtini Aulelių vaikų globos namai (kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėju, nenustatyta).

17Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią (CK 3.194, 3.195 str.). Kadangi atsakovų sūnus jau gyvena Aulelių vaikų globos namuose, kurie teismo priimamu sprendimu šioje byloje paskiriami jo nuolatiniu globėju, sprendė, kad iš atsakovės G. K. priteistinas išlaikymas E. K., atstovaujamam nuolatinio globėjo, Aulelių vaikų globos namų po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.208 str. ). Iš atsakovo A. K. išlaikymas sūnui E. jau buvo priteistas 2003 m. birželio 5 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu, todėl nurodyto išlaikymo išieškojimas tęstinas, tačiau vaikui šiuo metu jau gyvenant vaikų globos namuose, sprendė, kad keistinas nurodytas teismo sprendimas, nustatant, jog išlaikymas priteistinas E. K., o nurodytų lėšų tvarkytoju (valdytoju) nustatomas globėjas, Aulelių vaikų globos namai. Sprendė, kad iš atsakovo A. K. į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir teismo turėtos pašto išlaidos (CPK 96 str.). Iš atsakovės G. K. bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes jai yra suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 100 procentų.

18Apeliaciniu skundu atsakovė G. K. prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-10 sprendimą ir ieškinį atmesti arba, panaikinus sprendimą, bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui dėl šių argumentų.

19Anykščių apylinkės teismas patenkino ieškovo ieškinį nustatęs, kad: 1. ji, apeliantė, neleido sūnui E. K. bendrauti su jo tėvu atsakovu A. K.; 2. ji, apeliantė, yra agresyvaus elgesio, nes ją giminės išvarė iš buto dėl jos elgesio; 3. ji, apeliantė, turi sveikatos problemų, dėl kurių negali tinkamai pasirūpinti sūnumi.

20Teismas, vertindamas įrodymus ir aplinkybes, neatsižvelgė į sūnaus E., (gim.( - )) brandą, ar jis pakankamai gali išreikšti savo norus ir pažiūras, jo elgesį, jam esant skirtingose aplinkose, tai yra gyventi pas atsakovą A. K., ar pas jos motiną J. V., ar Aulelių vaikų globos namuose, ar su motina G. K. ir ar vaikas nėra įtakotas minėtų asmenų. Vaiko teisių apsaugos tarnyba (VTAT) davė ne vieną skirtingą išvadą dėl sūnaus auklėjimo, priežiūros bei siūlomo globėjo, sūnus su VTAT visais siūlymais sutikdavo, bet paskutiniu metu nebesutinka būti nei su vienu iš tėvų, nei su močiute J. V.

21Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, nevertino socialinių darbuotojų ir pedagogų D. G., G. D., A. B. parodymų, nesirėmė sūnaus E. K. charakteristikomis iš Utenos ( - ) vidurinės mokyklos, Anykščių ( - ) pagrindinės mokyklos, taip pat ir jos charakteristika iš AB „( - )“, nesirėmė gydytojo A. G. parodymais.

22Teismas neatsižvelgė į tai, kad ji vaiko akivaizdoje buvo mušama atsakovo (buvusio sutuoktinio) ir dėl to gulėjo ligoninėje, o giminių: motinos ir sesers, buvo išvaroma iš namų. Dėl to ji buvo nuolatinėje psichologinėje ir nervinėje įtampoje, darbdaviui sužinojus, kad ja domisi vaikų teisių skyrius, pastarieji dažniausiai jos paslaugų atsisakydavo, o ji būdavo priversta ieškotis darbo kitur, išvykti iš vienos vietos į kitą, tik vieną kartą išvyko gyventi į Uteną (vaiko atostogų metu). Atsakovas A. K. prie vaiko išlaikymo niekuo neprisidėjo, jo įsiskolinimas vaikui už išlaikymą 2008-07-01 buvo 13849,15 Lt, šiuo metu yra dar didesnis. Vaiko auklėjime ji buvo principinga ir reikli, sūnus privalėjo tinkamai paruošti pamokas, pasiruošti mokyklai, nors vaikas jos motinos J. V. buvo primokytas jos neklausyti ir visiems skųstis dėl jos elgesio. Dėl to Anykščių VTAT nebuvo pagrindo vertinti jos elgesį kaip netinkamą dėl ligos ar pan. Teismo konstatavimas, kad ji nevartoja vaistų (nesigydo) ir todėl ji dėl sveikatos sutrikimo atskirtina nuo sūnaus nepagrįstas įrodymais, nes vaistus išrašo gydytojas (vaistai be gydytojo recepto neparduodami). Apklaustas gydytojas liudytojas A. G. teismui patvirtino, kad nesant depresijos požymių, jai gydymas nebuvo skiriamas, o jai yra reikalinga gyventi be stresų, įtampos, teigiamoje socialinėje aplinkoje, dirbti, ką ji ir stengiasi daryti. Pirmosios instancijos teismas nenurodė įrodymų, nustatytų aplinkybių, patvirtinančių išvadą, kad ji negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti ir kad dėl to ją reikalinga atskirti nuo sūnaus, nes jai atlikta psichiatrinė-ambulatorinė ekspertizė yra nekonkreti, ekspertizė negali būti tinkamas įrodymas, kad atskirti vaiką nuo motinos. Ekspertizės aktas negali remtis prielaidomis. Byloje nėra įrodymų, kad vengtų auklėti ir išlaikyti vaiką, kad ji negyvena kartu su vaiku dėl ligos (CK 3.179 straipsnis). Ji tinkamai atlieka savo pareigas auklėti vaiką, nepiktnaudžiauja motinos valdžia, elgiasi su sūnumi tinkamai, nedaro žalingos įtakos vaikui savo elgesiu, rūpinasi juo, todėl motinos valdžią jai apriboti nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė prielaidomis, aplinkybėmis, kurios nebuvo nuodugniai ištirtos. Tai neatitinka LAT Teisėjų Senato 1997-06-13, nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 2.2 p. nuostatų, CPK 270 str. 3 d. normos nuostatų.

23Teismo posėdyje atsakovė G. K. palaikė savo apeliacinį skundą, kaltino savo motiną netinkamu elgesiu su ja, tvirtino, kad ji nėra jos tikra motina. Be to, tvirtino, kad jos sūnus Aulelių vaikų globos namuose išnaudojamas, neprižiūrimas, yra įtakojamas.

24Atsiliepimu į atsakovės G. K. apeliacinį skundą Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiais prokuroras prašo G. K. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-10-28 sprendimo panaikinimo atmesti .

25Nurodo, kad byla teisme buvo išnagrinėta itin kruopščiai. Buvo tenkinami atsakovės prašymai, apklausti visi galimi liudytojai, byloje yra surinkta pakankamai medžiagos, įrodymų teisingam ir objektyviam sprendimui priimti. Teismo posėdyje buvo apklaustas ir atsakovų sūnus E. K., kuris niekieno neįtakojamas pats išreiškė norą gyventi ne su tėvais (atsakovais), o Aulelių vaikų globos namuose. Vaikas supranta, kad motina serga ir būtent dėl to nenori su ja gyventi. Nustatyta, kad atsakovė G. K. serga lėtiniu psichikos sutrikimu, ką patvirtina atsakovei atlikta ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė. Šį faktą patvirtino liudytojas gydytojas A. G. Dėl ligos atsakovė nesugeba tinkamai rūpintis nepilnamečiu sūnumi E. K. bei nesugeba užtikrinti jo tinkamo auklėjimo, nors ji neprisipažįsta turinti psichikos sveikatos problemų (nesigydo ir nevartoja vaistų). Dėl to kentėjo jos nepilnametis sūnus E., kuris dar 2008 m. pradžioje kategoriškai atsisakė gyventi su atsakove, savo motina G. K., sutinka gyventi vaikų globos namuose. Netikėti minėtos ekspertizės išvada bei gydytojo parodymais nėra jokio įstatyminio pagrindo. Niekuo nepagrįstas ir atsakovės nesutikimas su teismo sprendimu dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui E. K., nes tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų (CK 3.195 str.).

26Apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-10 sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, nėra pagrindo naikinti jo ieškovės apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Pirmosios instancijos teismas sprendime tinkamai ištyrė ir įvertino įrodymus bei nustatė reikšmingas bylos aplinkybes, sudarančias faktinį ir teisinį pagrindą ieškinį tenkinti (CPK 176, 185 str.), su kuo kolegija sutinka. Apylinkės teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovai G. K. ir A. K. yra buvę sutuoktiniai, kurių santuoka nutraukta 2003 m. birželio 5 d. teismo sprendimu. Po santuokos nutraukimo jų nepilnametis sūnus E. K., gim. ( - ), liko gyventi su motina, atsakove G. K. Atsakovų šeima Vaiko teisių apsaugos skyriaus buvo stebima nuo 2003 metų, nes G. K. dėl sveikatos problemų — lėtinio psichikos sutrikimo (t. 1, b. l. 101, t. 2, b. l. 105–108, ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė) neleisdavo tėvui susitikinėti su sūnumi po santuokos nutraukimo, o vaiko tėvas sūnumi nesirūpino, girtavo. Nuo to vaikas tik kentėjo.

28Byloje nustatyta, kad po santuokos nutraukimo atsakovė neturi ne tik nuolatinio darbo, bet ir būsto, nuolatinės gyvenamosios vietos. Šiuo metu gyvena pas savo motiną, ir akivaizdu iš bylos dokumentų, G. K. paaiškinimų, kad su ja santykiai yra įtempti. Dėl jų tarpusavio nesutarimų neigiama linkme pasikeitė ir sūnaus E. elgesys. Sūnus E. kategoriškai atsisakė gyventi su motina dėl jos elgesio. Atsakovų sūnus E. buvo apklaustas teismo posėdyje ir patvirtino savo nusiteikimą, jog jis šiuo metu nenori gyventi su mama dėl jos negydomos ligos, motina jo nesupranta. Taip pat jis nesutaria ir su močiute J. V. ir su ja nebegyvena ir negali gyventi, o pati močiutė, nors kurį laiką jį globojo, paskutiniu metu atsisakė jį toliau globoti. Su tėvu gyventi jam nesaugu, nes jis geria, juo nesirūpina. Dėl to E. K. jau gyvena vaikų globos namuose ir mokosi 5 klasėje, nori likti globos namuose. Jį tenkina tai, kad motina jį lanko. Ši vaiko nuomonė (CK 3.248 str. 2 d.) atitinka tikrovę, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į vaiko interesus ir siekdamas jų apsaugos, atskyrė vaiką nuo motinos. Teismas neturi pagrindo išvadai, kad G. K. sūnus yra įtakojamas.

292008 m. sausio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu G. K. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (t. 1, b. l. 23) dėl socialinių įgūdžių stokos.

30Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis nurodytomis bylos aplinkybėmis, įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, tarp jų: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadas, 2009-04-01 Nr. 87 TPK-38 ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės aktą (t. 1, b. l. 6–9, 113–114, t. 2, b. l. 31–32, 64, 65, 168), liudytojų J. V., L. P., socialinių darbuotojų kurie apklausti liudytojais (t. 1, b. l. 199–207, teismo posėdžio protokolas, t. 2, b. l. 187–188, t. 3, b. l. 51–56) paaiškinimus, bei liudytojo-gydytojo A. G., anksčiau gydžiusio G. K. (t. 2, b. l. 26) parodymus, padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovė G. K. dėl susiklosčiusių objektyvių sveikatos problemų, sirgimo lėtiniu psichikos sutrikimu, negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamečiu sūnumi E. ir toliau negalės juo rūpintis, negalės rūpintis jo mokymusi, priežiūra, nors jos kaltės nėra. Iš medicininio pažymėjimo (t. 1, b. l. 26) matyti, kad G. K. gydosi nuo 2004-10-13 ir jai nustatyta diagnozė — vidutinis pasikartojantis depresijos epizodas bei potrauminis smegenų sindromas, bet vėliau ji gydymo įstaigoje nebesilankė ir nesigydė. Ekspertai nustatė, kad G. K. serga lėtiniu psichikos sutrikimu ir nurodė ekspertizės akte, kad negali nustatyti tikslios diagnozės G. K. (tam reikalingas ilgalaikis tiriamosios stacionarinis stebėjimas ir papildomas ištyrimas ir tai galima padaryti tik G. K. atliekant stacionarinę teismo psichiatrinę ekspertizę). Tiksli diagnozė šioje byloje nėra svarbi, svarbus faktas, kad atsakovė turi sveikatos sutrikimų, dėl kurių jai nesiseka auklėti sūnaus, juo rūpintis, savarankiškai dirbti ir gyventi. Be to, ji šiuo metu gyvena jai nepalankiomis sąlygomis su J. V., su kuria nesutaria. Būtent tokiomis sąlygomis vaikas ir pateko į vaikų globos namus.

31Ekspertai konstatavo G. K. lėtinį psichikos sutrikimą, ekspertizės akto tiriamojoje dalyje nurodė, kad tiriamosios atmintis nebloga, bet menki mąstymo sugebėjimai. Yra tikimybė, jog tiriamajai būdingas padidintas jautrumas, per stiprus reagavimas į kito žmogaus reakcijas, kad ji būna pikta, irzli. Atliktame mąstymo tyrime atsispindi mąstymo ir emocijų sferos sutrikimo požymiai (emocijos kartais neadekvačios). Kolegija konstatuoja, kad tokia G. K. psichinė ir psichologinė būsena buvo ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, kai G. K. davė paaiškinimus teismui posėdžio metu ir atsakinėjo į teismo klausimus.

32Tuo yra paneigti atsakovės apeliacinio skundo argumentai, kad ji neturi sveikatos problemų. Tai, kad ji nevartoja vaistų ir nesigydo, kad nėra nustatyta tiksli diagnozė, dar nereiškia, kad G. K. gali tinkamai pasirūpinti vaiko auklėjimu ir priežiūra, jo dvasiniu ir doroviniu vystymusi, nors ji kiek sugeba, rūpinasi vaiku.

33Byloje nustatyta, kad atsakovė dažnai keičia gyvenamąsias vietas, darbovietes, keitė sūnui mokyklas, neturi nuosavo būsto, nuolatinio darbo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad vaikas, gyvendamas su motina, nesijautė saugus, nejautė tinkamo supratimo, o tėvas juo dėl neveiklumo ir girtavimo nesirūpina. Vaiko nenoras toliau taip gyventi ir noras būti vaikų globos namuose ir jo noras nieko nekeisti pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai pripažintas tenkintinu.

34CK 3.165 straipsnis nustato, kad tėvai privalo vykdyti savo pareigą ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpinti savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, tačiau atsakovai, vaiko tėvai G. K. ir A. K., šių asmeninių tėvų teisių ir pareigų tinkamai nevykdo.

35Vadovaudamasis tuo, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovų nepilnametis vaikas E. K. atskirtinas nuo motinos G. K. (CK 3.179 str.) ir kad toks sprendimas nepažeis nepilnamečio vaiko teisės į šeimos ryšius, kad toks sprendimas yra reikalingas vaiko interesais. Jungtinių Tautų teisių konvencijos preambulėje įtvirtintas principas, kad visapusiška ir darni vaiko raida galima tik augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą. Nurodytos konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti globojamam tėvų, o 9 straipsnio 1 dalyje draudimas išskirti vaiką su jo tėvais, išskyrus atvejus, kai šitai reikalinga vaiko interesais. Šioje byloje teismas nustatė, jog atsakovai nėra darni šeima, jie išsituokę, nuolat konfliktuoja dėl nurodytos motinos sveikatos būklės bei atsakovo vaiko tėvo neveiklumo, nesirūpinimo vaiku, jo girtavimo. Jų nepilnametis vaikas E. turi būti globojamas kitų asmenų. Apylinkės teismas nenustatė aplinkybių, kurioms esant būtų galima taikyti CK 3.179 straipsnio nuostatas ir atskirti sūnų nuo tėvo, bet pagrįstai nustatė, kad yra visos aplinkybės riboti atsakovo, tėvo A. K. valdžią jo nepilnamečiui sūnui E.. Teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas A. K. yra kaltas dėl vaiko nepriežiūros ir yra CK 3.180 straipsnyje išvardintos sąlygos riboti tėvo valdžią.

36Vadovaudamasis CK 3.256 straipsniu ir CK 3.257 str. 3 p. dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė šių teisės normų nuostatas, kad nuolatinė globa nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas vaikų globos institucijai . Tai daroma ir kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų. Kadangi E. K. teismo priimtu sprendimu šioje byloje atskirtinas nuo jos motinos G. K., o atsakovui A. K., vaiko tėvui, priimamu teismo sprendimu laikinai apribotina valdžia jos sūnui, tai teismas pagrįstai sprendė, kad E. K. nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 2 p.) ir jo nuolatiniu globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namus, kai kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėju, nenustatyta. Teismas teisingai nurodė, kad tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str. ir CK 3.194 str.). Šiuo metu atsakovų sūnus gyvena Aulelių vaikų globos namuose, kurie teismo sprendimu paskirti jo nuolatiniu globėju, todėl iš atsakovės G. K. turi būti priteistas išlaikymas E. K., kuris turi būti tvarkomas Aulelių vaikų globos namų, po 1 MGL kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.208 str. ).

37Šios bylos išnagrinėjimo rezultatai neužkerta kelio, pasikeitus aplinkybėms, grąžinti E. K. motinai ar tėvui. Tai priklauso nuo to, kokį gyvenimo būdą pasirinks atsakovai ir kokia bus jų sveikatos būklė, kurią neretai ir lemia gyvenimo būdas.

38Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės G. K. nepriteistinos, nes jai yra suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 100 procentų.

39Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

41Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,... 4. dalyvaujant ieškovei G. K., jos atstovui adv. V. 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Ieškovas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 8. Nurodė, kad atsakovai G. K. ir A. K.... 9. Anykščių rajono apylinkės teismas 2009-10 sprendimu ieškinį patenkino.... 10. Nusprendė atskirti E. K., gim. 11. Laikinai, vieneriems metams, apribojo A. K. valdžią jo... 12. Teismas nepilnamečiam E. K. nustatė nuolatinę globą.... 13. Teismas priteisė nuo 2008... 14. Teismas nurodė sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai... 15. Teismas nurodė, kad po santuokos nutraukimo G. K. ir 16. Kadangi E. K. teismo priimamu sprendimu atskirtinas nuo... 17. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus... 18. Apeliaciniu skundu atsakovė G. K. prašo panaikinti... 19. Anykščių apylinkės teismas patenkino ieškovo ieškinį nustatęs, kad: 1.... 20. Teismas, vertindamas įrodymus ir aplinkybes, neatsižvelgė į sūnaus E.,... 21. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, nevertino socialinių... 22. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ji vaiko akivaizdoje buvo mušama atsakovo... 23. Teismo posėdyje atsakovė G. K. palaikė savo... 24. Atsiliepimu į atsakovės G. K. apeliacinį skundą... 25. Nurodo, kad byla teisme buvo išnagrinėta itin kruopščiai. Buvo tenkinami... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).... 27. Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-10 sprendimas yra pagrįstas ir... 28. Byloje nustatyta, kad po santuokos nutraukimo atsakovė neturi ne tik... 29. 2008 m.... 30. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis nurodytomis bylos aplinkybėmis,... 31. Ekspertai konstatavo G. K. lėtinį psichikos sutrikimą,... 32. Tuo yra paneigti atsakovės apeliacinio skundo argumentai, kad ji neturi... 33. Byloje nustatyta, kad atsakovė dažnai keičia gyvenamąsias vietas,... 34. CK 3.165 straipsnis nustato, kad tėvai privalo vykdyti savo pareigą ir yra... 35. Vadovaudamasis tuo, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 36. Vadovaudamasis CK 3.256 straipsniu ir CK 3.257 str. 3 p. dėl vaiko nuolatinės... 37. Šios bylos išnagrinėjimo rezultatai neužkerta kelio, pasikeitus... 38. Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės G. K.... 39. Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,... 41. Anykščių rajono apylinkės teismo