Byla 2S-301-803/2020
Dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – V. Ž. ir antstolis Vitalis Milevičius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ skundą dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – V. Ž. ir antstolis Vitalis Milevičius.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nord Service“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo. Nurodė, kad 70 areštuotų žemės sklypų pardavimo varžytinėse pradinė kaina nustatyta neteisingai, kadangi nebuvo atlikta išsami areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, o dėl tinkamai nenustatytos turto vertės, neteisėtas taip pat yra ir varžytinių paskelbimas. Ekspertizės metu buvo įvertinti tik 9 skolininkei nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai ir nustatyta, kad šio vertinamo turto bendra vertė 2019 m. rugsėjo 19 d. sudaro 104 300 Eur. Likusiems 61 žemės sklypams jokia rinkos vertės nustatymo ekspertizė atlikta nebuvo, todėl šių sklypų rinkos vertė iki šiol nėra nustatyta. Antstolio pozicija, kad visi 62 žemės sklypai yra tipiniai, todėl pakanka nustatyti tik vieno iš jų vertę ekspertizės būdu, yra akivaizdžiai neteisinga ir lemianti netikslų areštuoto turto vertės nustatymą. Esant areštuotų žemės sklypų plotų skirtumams, taip pat skirtingam šių žemės sklypų išsidėstymui gyvenvietės plane, šie žemės sklypai negalėjo būti vertinami kaip tipiniai. Netinkamas žemės sklypų įvertinimas galėjo lemti žymiai mažesnę jų rinkos kainą.

72.

82019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu antstolis Vitalis Milevičius pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, jog tai, kad ekspertizės akte atsispindi tik 9 turto vienetai, nereiškia, kad tik 9 objektai apskritai ir tebuvo vertinti. Kiti 62 žemės sklypai buvo įvertinti kaip tipiniai, atskirai jie nebuvo nurodyti, tačiau tapo aišku, kad kiekvieno iš jų vertė turi būti nustatoma skaičiuojant pagal tipinio žemės sklypo ploto vieneto kainą. Nei prieštaravimų dėl ekspertizės išvados, nei 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta areštuoto turto kaina, pareiškėja neginčijo. Gavusi ekspertizės aktą, pareiškėja 2019 m. spalio 1 d. paprašė antstolio nurodyti, kuo remiantis buvo nustatyta likusių žemės sklypų vertė, o gavusi paaiškinimą, jokių prašymų ar skundų šiuo klausimu neteikė. Turto vertinimo ekspertizė buvo paskirta ir atlikta kompetentingo vertintojo, laikantis įstatymo reikalavimų, pareiškėja nereiškė jokių pretenzijų nei dėl paskirto vertintojo, nei dėl nustatytos turto vertės ir neprašė skirti papildomos ekspertizės, todėl darytina išvada, kad turtas vykdomojoje byloje buvo įkainotas teisingai, taigi varžytinės buvo paskelbtos taip pat pagrįstai, teisėtai ir turėtų būti tęsiamos.

93.

10Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškėjos teiginiai, kad jai priklausantis turtas tariamai buvo įkainotas per maža verte, laikytini neteisingais ir neatitinkančiais faktinių aplinkybių. Ekspertizę atliko kompetentinga institucija, byloje nėra duomenų, kad ekspertizės aktas būtų nuginčytas. Pareiškėja prašymų ar nušalinimų ekspertui nereiškė, 2019 m. rugsėjo 26 d. antstolio patvarkymo, kuriuo nustatyta viso pareiškėjai priklausančio turto vertė, neginčijo ir tik galutinėje stadijoje pareiškėjos nesutikimą su antstolio patvarkymais, priimtais jai priklausančio turto įkainojimu, ginčydama 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo. Ekspertizės akte tiesiogiai nenurodytų žemės sklypų kaina buvo nustatyta teisingai pagal ekspertizės akte nustatytą aro kainą. Be to, minėtų sklypų varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia teigti, kad parduodamo turto kaina yra ne tik ne per maža, tačiau akivaizdžiai per didelė.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Nord Service“ skundą dėl antstolio veiksmų.

145.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2019 m. liepos 12 d. antstolis areštavo pareiškėjai priklausančius 70 žemės sklypų. Išieškotojo prašymu antstolis 2019 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu paskyrė ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti, pavedant ją atlikti UAB ,,Verslavita“. Įvertinęs UAB ,,Verslavita“ pateiktus duomenis apie žemės sklypų vertę, 2019 m. rugsėjo 26 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl kainos nustatymo, nustatydamas, kad pareiškėjai priklausančių 70 žemės sklypų vertė yra 1 607 900 Eur. Antstolis 2019 m. spalio 18 d. patvarkymu dėl varžytinių paskelbimo paskelbė pareiškėjai priklausančių 70 žemės sklypų, kaip vientiso objekto, pardavimą varžytinėse už pradinę 1 286 320 Eur kainą (80 proc. nuo 1 607 900 Eur sumos).

166.

17Teismas pažymėjo, kad byloje ekspertizės paskyrimo pagrindas buvo ne antstolio abejonės dėl turto vertės, o išieškotojo pateiktas prašymas paskirti ekspertizę areštuotam turtui įvertinti. Teismas nustatė, kad pareiškėja prieštaravimų dėl ekspertizės išvados nereiškė, papildomos ar pakartotinės turto vertinimo ekspertizės skirti neprašė, skundo dėl antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta areštuoto turto vertė, taip pat nereiškė.

187.

19Teismo vertinimu skunde pareiškėja nenurodė jokių objektyvių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, leidžiančių spręsti, kad pareiškėjos turtas varžytinėse realizuojamas už per mažą kainą.

20III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartį ir skundą išspręsti iš esmės – panaikinti 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19-13-11103. Nurodo tokius esminius atskirojo skundo argumentus:

238.1.

24teismas, formaliai vertindamas antstolio veiksmus, neatsižvelgė į antstolio kaip įgalioto valstybės asmens imperatyvią pareigą tinkamai įvertinti turtą ir nustatyti kiekvieno turto vieneto rinkos kainą, įvertinus visas individualias turto savybes. Tiek teismo nutartyje, tiek ir paties antstolio paaiškinimuose yra pažymima, jog 61 žemės sklypas buvo įvertintas pagal ekspertizės akte žemės sklypo Nr. 1 nustatytą rinkos vertę, kadangi aukščiau nurodytas žemės sklypas yra pažymėtinas kaip tipinis. Tačiau nėra pateikta jokių paaiškinimų, kas yra laikoma „tipiniu žemės sklypu“ ir kokiomis aplinkybėmis remiantis likę žemės sklypai, proporcingai jų plotui, įvertinti pagal šio žemės sklypo vertę. Aplinkybė, jog antstolis vertinimą atliko būtent tokiu būdu, suponuoja, jog nebuvo atsižvelgta į individualias kiekvieno konkretaus žemės sklypo savybes, tokias kaip: kiekvieno žemės sklypo pozicija kelio atžvilgiu, atstumas iki miško, į kurią pusę žemės sklypas yra orientuotas ir pan. Nurodytų individualių savybių visuma turi lemiamą įtaką galutinei žemės sklypo rinkos kainai, tačiau į jas nebuvo atsižvelgta, taip pažeidžiant CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą antstolio pareigą tinkamai įvertinti turtą;

258.2.

26aplinkybę, jog likusių 61 žemės sklypo kaina buvo nustatyta netinkamai patvirtina ir šiuo metu Avižienių gyvenvietėje (kurioje ir yra visi antstolio vertinti žemės sklypai) siūlomų žemės sklypų rinkos kainų analizė. Išnagrinėjus viešai prieinamus duomenis apie žemės sklypų kainas matyti, jog priklausomai nuo konkrečios vietos Avižienių gyvenvietėje, prašoma mokėti kaina už žemės sklypą gali itin svyruoti. Toje pačioje gatvėje, kurioje yra ir ekspertizės akte nurodytas žemės sklypas Nr. 1, parduodamų žemės sklypų kainos gali svyruoti nuo 32 000 Eur iki 46 000 Eur, o vidutinė 1 aro kaina siekia 3 840 Eur. Nėra aišku, kodėl antstolis nusprendė, jog visi likę 61 žemės sklypai turi būti vertinami, vadovaujantis 2 400 Eur už 1 arą kaina. Mažai tikėtina, jog visi antstolio vertinti žemės sklypai yra visiškai identiški ir neturi jokių išskirtinumų, galinčių atitinkamai padidinti ar sumažinti konkretaus sklypo kainą, o gretimai esantys parduodami žemės sklypai yra netipiniai ir jų kaina, palyginus su antstolio įvertintų žemės sklypu kaina, kai kuriais atvejais skiriasi beveik 2 kartus.

279.

28Antstolis atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

299.1.

30teismas skundžiama nutartimi visiškai pagrįstai pripažino, kad UAB „Nord service“ nepateikė argumentų bei įrodymų, pagrindžiančių, kokiu pagrindu turi būti panaikintas 2019 m. spalio 18 d. patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19-13-11103. Teismas konstatavo, kad skolininkas UAB „Nord Service“ su 2019-09-26 patvarkymu, kuriuo nustatyta areštuoto turto vertė sutiko, prieštaravimų nereiškė, skundo neteikė, neprašė papildomos ar pakartotinos ekspertizės.

319.2.

32UAB „Nord service“ reiškia prieštaravimus dėl kainos nustatymo, tačiau Civilinio proceso kodekse įtvirtinti specialūs terminai, per kuriuos vykdomosios bylos šalys turi teisę teikti įvairius prašymus, apskųsti jų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančius antstolio ar notaro veiksmus. CPK 681 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vykdymo proceso šalis prieštaravimus dėl turto įkainojimo turi teisę pareikšti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo Turto arešto aktą ar patvarkymą, kuriuo nustatyta areštuoto turto kaina. Trijų darbo dienų terminas prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti vertinamas kaip pakankamas aktyviai ir sąžiningai veikiantiems vykdymo proceso dalyviams sužinoti apie galimus savo teisių pažeidimus ir imtis priemonių šias teises ginti. Pažymėtina, kad vykdomojoje byloje pareiškėjas UAB „Nord service“ gaudavo visus antstolio dokumentus ir apie tai buvo tinkamai informuotas, kuris nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. naudojosi kvalifikuota teisine pagalbą;

339.3.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose dėl antstolių veiksmų ne kartą yra pažymėjęs, kad turto įkainojimo paskirtis - nustatyti jo vertę, kurios pagrindu nusprendžiama, kokia varžytinėse parduodamo turto pradinė kaina yra optimaliausia, tačiau nustatyta turto vertė nebūtinai yra lygi pardavimo kainai. Turtas parduodamas už aukščiausią pirkėjų pasiūlytą kainą. Pardavimo kaina gali sutapti, būti mažesnė ar didesnė už tokio turto rinkos kainą. Turto įkainojimas reikšmingas, nes nustato kainos ribą, kurios mažinti, realizuojant turtą varžytinėse, negalima. Taigi įkainojimas atlieka tam tikrą skolininko teisių apsaugą, užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas, nepagrįstai jį nuvertinant. Kartu, turto kaina negali būti neprotingai aukšta. Įkainojimo rezultatai patikrinami varžytynėse, pirkėjams siūlant kainą;

359.4.

36pateiktame skunde, tiek atskirajame skunde nėra nurodyta jokių ekspertizės neteisingumą pagrindžiančių motyvų, nėra pateikta kitokią rinkos vertę pagrindžiančių įrodymų – tėra abstrakčiai nurodyta, jog turto rinkos vertė gali būti didesnė. Minėtos varžytynės 2019 m. lapkričio 18 d. patvarkymu buvo paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, tuo paneigiamas pareiškėjo teiginys, kad antstolis nustatė nepagrįstai mažą turto kainą.

3710.

38Suinteresuotas asmuo V. Ž. atsiliepime prašo atsisakyti priimti ir vertinti kartu su atskiruoju skundu UAB „Nord Service“ teikiamus rašytinius įrodymus, atmesti UAB „Nord Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutarties kaip visiškai nepagrįstą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3910.1.

40nėra jokio pagrindo sutikti su skundo argumentais, jog priimdamas nutartį teismas nesivadovavo aktualia kasacinio teismo praktika ir (ar), kad nuo tokios nukrypo. Pareiškėjas skunde nurodo tik abstrakčias kasacinio teismo suformuluotas taisykles dėl antstolio atžvilgiu įstatymo nustatytos pareigos tinkamai įkainoti turtą ir elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, tačiau nenurodo jokių argumentų, kurie sudarytų pagrindą vertinti, kad nagrinėjamoje situacijoje teismo vertinimas ar antstolio elgesys prasilenkia su tokiais reikalavimais;

4110.2.

42subjektyvi pareiškėjos nuomonė, kad teisingu turto įkainojimu iš esmės vertintini tik tie atvejai, kuomet turtas įvertinamas individualizuotai (atskirai kiekvienas objektas), o nagrinėjamu atveju tuo tarpu nėra aišku, kas yra laikytina tipiniu žemės sklypu, anaiptol nesudaro pagrindo teigti, kad turtas buvo įkainotas neteisingai;

4310.3.

44pareiškėjas įstatyme nustatytais terminais (o ir vėliau, reiškiant prašymą dėl termino atnaujinimo) prieštaravimų dėl ekspertizės išvados nereiškė, papildomos ar pakartotinės turto vertinimo ekspertizės atlikti neprašė, skundo dėl antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. priimto patvarkymo, kuriuo buvo nustatyta arešuoto turto vertė, taip pat nereiškė. Esant tokių aplinkybių visumai, teigti, kad antstolis areštuotą turtą įkainojo netinkamai, teisinio pagrindo nėra;

4510.4.

46byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „Verslavita“ pateiktas ekspertizės aktas Nr. EVN-19-024 būtų nuginčytas. Vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, nei skolininkui, nei kitiems suinteresuotiems asmenims nereiškiant pretenzijų dėl ekspertizės akto turinio, antstolis neturėjo pagrindo abejoti nustatyta turto verte, todėl ja pagrįstai vadovavosi.

4710.5.

48kaip matyti iš 2019 m. rugsėj 26 d. antstolio priimto patvarkymo Nr. S-19-13-10365 dėl kainos nustatymo, taip pat iš UAB „Verslavita“ 2019 m. rugsėjo 19 parengtos konsultacijos ir ekspertizės akto, vertinant atskirų žemės sklypų vertes, buvo atsižvelgta į tai, kad visi žemės sklypai buvo išskirti iš kadaise buvusio bendro ploto žemės sklypo, taigi akivaizdu, kad pastarieji jokiais esmingais kriterijais tarpusavyje nesiskiria: yra toje pačioje vietovėje, toje pačioje žemės verčių zonoje, lokacijoje nuo miesto, taip pat vienodi teritorijos, privažiavimo, susisiekimo, apgyvendinimo prasme. Tai tik patvirtina, kad kiekvieno žemės sklypo vertės nustatymo objektyviu kriterijumi iš esmės teliko konkretaus žemės sklypo plotas. Ploto kriterijus, priešingai negu bandė įteigti pareiškėja, buvo įvertintas. Tą patvirtino ir pareiškėjos skunde detaliai nurodytas žemės sklypų sąrašas. Turto vertinimą atlikę specialistai nustatydami atitinkamų turto objektų kainą, būtent ir vertino tai, kad atitinkama vertinamų sklypų dalis jokiomis individualiomis savybėmis neišsiskiria ir dėl to yra vertintini kaip vienodi.

4910.6.

50Pareiškėja pateikia tik subjektyvų vertinimą, tačiau nepateikia jokių objektyvių duomenų (atlikto turto vertinimo), kurie leistų pagrįstai suabejoti turto įkainojimo tikslumu ir teisingumu.

5110.7.

52pateikta į bylą 2017 m. vasario 15 d. tarp pareiškėjos ir išieškotojo sudarytos paskolos sutartis, kuri buvo sudaryta pareiškėjai skolinantis lėšas, reikalingas žemės sklypams iš trečiųjų asmenų įsigyti, patvirtina, kad turtas buvo įkainotas realia rinkos verte. Sutarties preambulėje buvo numatyta, jog žemės sklypai yra parduodami už bendrą 1 555 375,07 Eur kainą;

5310.8.

54turtas nebuvo parduotas iš varžytynių. 2019 m. lapkričio 18 d. antstolis priėmė patvarkymą nr. S-19-13-12150, kuriuo nutarė paskelbti varžytynes neįvykusiomis (nedalyvavus nė vienam dalyviui). Ši aplinkybė kasacinio teismo praktikos kontekste kaip tik yra dar vienas iš objektyvių įrodymų, pagrįstai leidžiančių teigti, jog galimai turto vertė buvo nustatyta ne per maža, tačiau priešingai, netgi per didelė, todėl nesulaukė potencialių pirkėjų dėmesio;

5510.9.

56pareiškėja privalėjo pagrįsti, kad antstolis turėjo pareigą suabejoti ekspertizės duomenimis ir įkainoti turtą kita kaina. Jokių įrodymų šiuo klausimu pateikta nebuvo. Teismas

konstatuoja:

57IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5811.

59Nagrinėjamoje byloje pareiškėja ginčija antstolio patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos žemės sklypų pirmosios varžytinės. Pareiškėjos teigimu, žemės sklypų kaina buvo nustatyta neteisingai, kadangi nebuvo atskirai įvertintas kiekvienas žemės sklypas. Dėl naujų įrodymų nepriėmimo

6012.

61Pareiškėja kartu su atskiruoju skundu pateikė internetinio skelbimų portalo www.aruodas.lt skelbimą bei internetinio nekilnojamojo turto projekto „Avižienių slėnis“ puslapio momentinę ekrano nuotrauką. Šiais įrodymais grindžia aplinkybę, jog antstolis nustatė per žemą turto kainą.

6213.

63Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pateiktų naujų įrodymų nepriimti.

6414.

65CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje nurodyta naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau.

6615.

67Nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su pateiktais naujais įrodymai, sprendžia jų nepriimti ir grąžinti juos padavusiam asmeniui, kadangi pareiškėja neįrodė CPK 314 straipsnyje nustatytos būtinybės pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Jei pareiškėja manė, kad naujai teikiami įrodymai yra reikšmingi nagrinėjant bylą, ji turėjo galimybę šiuos įrodymus pateikti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde pareiškėja nenurodė priežasčių, kodėl šių įrodymų nepateikė pirmosios instancijos teismui. Dėl atskirojo skundo argumentų

6816.

69CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 3 dalis numato, jog skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

7017.

71Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010). Atsižvelgiant į nurodytą, galima daryti išvadą, kad skolininkas, nesutinkantis su antstolio nustatyta areštuoto turto kaina, turi pareigą nedelsdamas pateikti prieštaravimas dėl jos. Skolininkas taip pat gali skųsti antstolio patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo.

7218.

73Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis, vadovaudamasis UAB „Verslavita“ ekspertizės aktu Nr. EVN-19-024, 2019 m. rugsėjo 26 patvarkymu nustatė, kad UAB „Nord service“ priklausančio turto (70 žemės sklypų) vertė yra 1 607 900,00 Eur. Taip pat šiame patvarkyme buvo išaiškinta vykdomosios bylos šalims, kad per tris darbo dienas turi teisę pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, o UAB „Nord service“ buvo išaiškinta, kad turi teisę CPK 704 straipsnio tvarka pasiūlyti turto pirkėją (vykd. b. l. 230-231). Pareiškėjai minėtas patvarkymas buvo įteiktas įstatymų nustatyta tvarka ir ji per nustatytą terminą prieštaravimų nepareiškė (CPK 681 straipsnio 3 dalis), minėto patvarkymo neskundė.

7419.

75Nors nagrinėjamu atveju pareiškėja skundžia antstolio 2019 m. spalio 18 d. patvarkymą, kuriuo antstolis paskelbė turto pardavimą iš varžytynių, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėja pateiktu skundu iš esmės nesutinka su UAB ,,Verslavita“ ekspertizės aktu, remiantis kuriuo antstolis 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu nustatė areštuoto turto kainą. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja, neginčijusi 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu nustatytos turto kainos, neprašiusi skirti pakartotinę ekspertizę, šio klausimo nebegali kelti kvestionuodama antstolio patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo. Priešingu atveju būtų sudarytos sąlygos nesilaikyti areštuoto turto vertės nustatymo tvarkos, piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir vilkinti vykdymo procesą. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio patvarkymo, susijusio su varžytynių paskelbimu, neprivalo nagrinėti pareiškėjos argumentų, kurie turėjo būti iškelti prieštaravimuose dėl antstolio atlikto areštuoto turto įkainojimo arba skundžiant antstolio patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo. Todėl jau vien šiuo pagrindu remiantis pareiškėjos atskirasis skundas galėtų būti atmestas.

7620.

77Pareiškėjos teigimu, jai priklausantis turtas vykdomojoje byloje yra įvertintas ir įkainotas netinkamai (nustatyta per maža kaina).

7821.

79Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, t. y. negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti, kodėl (pvz., dėl eksperto asmens, jo kvalifikacijos, ekspertizės procedūros) abejoja ekspertizės metu gautais rezultatais. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, nesutikdama su ekspertizės metu nustatyta areštuoto turto verte iš esmės teigia, kad areštuoto turto vertė yra didesnė, tačiau pareiškėja nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima būtų abejoti UAB ,, Verslavita“ pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėja leistinais įrodymais nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės (CPK 12, 178 straipsniai). Byloje nėra duomenų, jog atliktas turto vertinimas būtų ydingas, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, būtų nepagrįstas nustatytais metodais ar vertinimu būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjai priklausančio turto vertė yra žymiai didesnė (pvz., kitų to paties turto kvalifikuotų vertintojų atliktų vertinių ar pan.), nei antstoliui, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismams pareiškėja nepateikė. Tuo tarpu iš byloje esančios 2017 m. vasario 15 d. tikslinės paskolos sutarties, sudarytos tarp pareiškėjos UAB „Nord service“ ir suinteresuoto asmens V. Ž. matyti, jog šalys susitarė, kad žemės sklypai yra parduodami už bendrą 1 555 375,07 Eur kainą (b. l. 20). Taigi ekspertizės akte nurodyta bei antstolio nustatyta žemės sklypų kaina (1 607 900, 00 Eur) (vykd. b. l. 188-225, 143-152, 231), kurią ginčija pareiškėja, yra netgi aukštesnė už minėtoje sutartyje šalių pripažintą sklypų vertę, kas leidžia spręsti, kad antstolio nustatyta kaina nėra per maža.

8022.

81Apeliacinės instancijos teismo nuomone, antstolio panaudotas žemės sklypų kainos nustatymo būdas pats savaime nėra ydingas, nes visi žemės sklypai yra greta vienas kito, vienoje vietovėje, geografinė padėtis beveik identiška.

8223.

83Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog turto vertintojo nustatyta turto vertė, kuri netinka skolininkui, nepateikiant jokių pagrįstų įrodymų dėl nustatytos turto vertės, nesudaro pagrindo abejoti ekspertizės teisėtumu bei pagrįstumu.

8424.

85Be to, turto nerealizavimo varžytynėse faktas paprastai patvirtina, kad varžytynėse buvo nustatyta per aukšta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-673/2003). Nagrinėjamu gi atveju pirmosios turto varžytinės neįvyko, nes jose nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis.

8625.

87Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pagal CPK 704 straipsnio 1 dalį iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Ta aplinkybė, kad pareiškėja iki šiol nėra pasiūliusi savo pirkėjo, pageidaujančio pirkti turtą už jos nurodytą didesnę kainą, patvirtina, kad pagal ekspertizės aktą nurodyta turo vertė yra reali ir atitinka rinkos vertę. Situacija, kai pati skolininkė neieško ir nepaveda kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, patvirtina, kad skolininkė nėra suinteresuota operatyviais vykdymo veiksmais, nes formaliais pagrindais skundžia iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

8826.

89Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

9027.

91Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

92Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

93pareiškėjos UAB „Nord Service“ atskirąjį skundą atmesti.

94Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

95Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nord Service“... 7. 2.... 8. 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu antstolis Vitalis Milevičius pareiškėjos... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi atmetė... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2019 m. liepos 12 d. antstolis... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad byloje ekspertizės paskyrimo pagrindas buvo ne... 18. 7.... 19. Teismo vertinimu skunde pareiškėja nenurodė jokių objektyvių aplinkybių... 20. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 23. 8.1.... 24. teismas, formaliai vertindamas antstolio veiksmus, neatsižvelgė į antstolio... 25. 8.2.... 26. aplinkybę, jog likusių 61 žemės sklypo kaina buvo nustatyta netinkamai... 27. 9.... 28. Antstolis atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 gruodžio... 29. 9.1.... 30. teismas skundžiama nutartimi visiškai pagrįstai pripažino, kad UAB „Nord... 31. 9.2.... 32. UAB „Nord service“ reiškia prieštaravimus dėl kainos nustatymo, tačiau... 33. 9.3.... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose dėl antstolių veiksmų ne kartą yra... 35. 9.4.... 36. pateiktame skunde, tiek atskirajame skunde nėra nurodyta jokių ekspertizės... 37. 10.... 38. Suinteresuotas asmuo V. Ž. atsiliepime prašo atsisakyti priimti ir vertinti... 39. 10.1.... 40. nėra jokio pagrindo sutikti su skundo argumentais, jog priimdamas nutartį... 41. 10.2.... 42. subjektyvi pareiškėjos nuomonė, kad teisingu turto įkainojimu iš esmės... 43. 10.3.... 44. pareiškėjas įstatyme nustatytais terminais (o ir vėliau, reiškiant... 45. 10.4.... 46. byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „Verslavita“ pateiktas ekspertizės... 47. 10.5.... 48. kaip matyti iš 2019 m. rugsėj 26 d. antstolio priimto patvarkymo Nr.... 49. 10.6.... 50. Pareiškėja pateikia tik subjektyvų vertinimą, tačiau nepateikia jokių... 51. 10.7.... 52. pateikta į bylą 2017 m. vasario 15 d. tarp pareiškėjos ir išieškotojo... 53. 10.8.... 54. turtas nebuvo parduotas iš varžytynių. 2019 m. lapkričio 18 d. antstolis... 55. 10.9.... 56. pareiškėja privalėjo pagrįsti, kad antstolis turėjo pareigą suabejoti... 57. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. 11.... 59. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja ginčija antstolio patvarkymą, kuriuo buvo... 60. 12.... 61. Pareiškėja kartu su atskiruoju skundu pateikė internetinio skelbimų portalo... 62. 13.... 63. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pateiktų... 64. 14.... 65. CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos... 66. 15.... 67. Nagrinėjamu atveju teismas, susipažinęs su pateiktais naujais įrodymai,... 68. 16.... 69. CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą,... 70. 17.... 71. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek... 72. 18.... 73. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis, vadovaudamasis UAB... 74. 19.... 75. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėja skundžia antstolio 2019 m. spalio 18 d.... 76. 20.... 77. Pareiškėjos teigimu, jai priklausantis turtas vykdomojoje byloje yra... 78. 21.... 79. Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas gali... 80. 22.... 81. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, antstolio panaudotas žemės sklypų... 82. 23.... 83. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog turto vertintojo nustatyta turto... 84. 24.... 85. Be to, turto nerealizavimo varžytynėse faktas paprastai patvirtina, kad... 86. 25.... 87. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pagal CPK 704 straipsnio... 88. 26.... 89. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos... 90. 27.... 91. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, apeliacinės instancijos teismas... 92. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 93. pareiškėjos UAB „Nord Service“ atskirąjį skundą atmesti.... 94. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti... 95. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....