Byla 2-803-94/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai R. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. T. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėja nurodo, kad 1992 metais buvo įsteigtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos kooperatyvas „Viltis“, kurio nare tapo ji. 1992 m. spalio 27 d. Širvintų miesto meras išdavė jai orderį, suteikiantį teisę jos trijų asmenų šeimai – jai ir jos dviem dukroms J. T. ir R. T. apsigyventi trijų kambarių bute, esančiame ( - ). Tuo metu ji buvo santuokoje su V. T., tačiau jis šiame bute beveik negyveno, jų santuoka buvo iširusi ir 1998 m. spalio 27 d. buvo nutraukta, o 2009 m. sausio 9 d. buvęs sutuoktinis mirė. Namo statybai kooperatyvas „Viltis“ buvo paėmęs paskolą iš banko, kurios dalį, proporcingai jai skirto buto daliai ji sumokėjo ir šiuo metu nėra skolinga. Tačiau išmokėjusi paskolą, buto nuosavybės neįregistravo. 2012 m. kovo 22 d. kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į butą, esantį ( - ), pateikdama ir kadastrinių matavimų bylą ir orderį, suteikiantį teisę apsigyventi bute, tačiau pastarasis atsisakė įregistruoti nuosavybės teises, nurodydamas, kad pateikti dokumentai nepatvirtina jos nuosavybės teisių. Kitų pareiškėjos nuosavybės teisę į butą patvirtinančių įrodymų pareiškėja neturi. Ji butą įsigijo sąžiningai ir teisėtai. Bute gyvena nuo 1992 metų, juo naudojasi ir jį prižiūri kaip nuosavą, moka visus mokesčius. Nėra jokių kitų asmenų, pretenduojančių į šį turtą. Ji butą valdo nepertraukiamai ir atvirai, todėl mano, kad nuosavybės teises į minėtą butą galima nustatyti įgyjamosios senaties pagrindu. Prašo teismą nustatyti faktą, kad R. T. įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į butą unikalus Nr. ( - ).

3Suinteresuotas asmuo atsiliepimo nepateikė.

4Pareiškimas tenkinamas.

5Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

6Butas yra identifikuotas (b.l. 39-40), tačiau VĮ Registrų centras pareiškėjos prašymo įregistruoti daiktines teises į jį netenkino (b.l. 29). Nuosavybės teisės į butą, unikalus ( - ), neįregistruotos. Iš bylos duomenų darytina išvada, kad butas nepriklauso valstybei.

7Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1992 m. spalio 27 d. Širvintų miesto meras, remdamasis gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ gyventoju sąrašu, išdavė pareiškėjai R. T. orderį, suteikiantį teisę jos šeimai apsigyventi kooperatinės organizacijos namo bute, adresu ( - ). Iš 1990 m. ir 1993 m. pinigų dovanojimo sutarčių teksto matosi, kad pareiškėjai jos tėvas yra padovanojęs kooperatinio buto statybai lėšų. Taupomojo banko pranešimų kopijos patvirtina, kad 1993 metų bėgyje pareiškėja už butą gyvenamojo namo kooperatyvui „Viltis“ yra pervedusi 45 tūkst.230 rub.

8Teismo posėdyje apklaustas liudytoju G. U. patvirtino, kad jis buvo gyvenamojo namo kooperatyvo „Viltis“ pirmininkas, o pareiškėja jos nariu. Daugiabutis namas buvo statomas iš banko paskolos ir pareiškėja savo dalį, proporcingą jai skirto buto kainai, yra sumokėjusi, tačiau savo laiku nesusitvarkė nuosavybės dokumentų. Namas buvo pastatytas ir atiduotas eksploatuoti 1991-1992 metais. Kooperatyvas į bendriją perregistruotas nebuvo, kaip to reikalavo įstatymai, todėl šiuo metu jis neegzistuoja.

9Visi šie bylos duomenys patvirtina, kad R. T. butą įgijo sąžiningai bei teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai juo naudojasi nuo 1992 metų, t.y. daugiau kaip dešimt metų, valdo jį kaip savo, moka mokesčius. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 34). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjos nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėja būtų įgijusi turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nustatyti, kad pareiškėja nuosavybės teisę į butą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

10Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 533 str. teismas

Nutarė

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. T. įgijo nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi butą, unikalus Nr. ( - ).

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai