Byla 2-82-673/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Voverienei, dalyvaujant: ieškovei I. R., jos atstovei adv. Ninai Frolovičevai, institucijos, teikiančios išvadą – Vaiko teisų apsaugos skyriaus atstovei Daivai Danisevičienei, nedalyvaujant atsakovui A. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį atsakovui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ir ieškovės atstovė prašo priteisti iš atsakovo sūnaus M. D., gim. (duomenys neskelbtini), išlaikymui 250 Lt dydžio kas mėnesį mokamas periodines išmokas nuo 2011-12-01 iki sūnaus pilnametystės, 3875 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2011-11-15, paskirti ieškovę uzufrukto teise tvarkyti dukters išlaikymui skirtas lėšas ir priteisti iš atsakovo valstybei bylinėjimosi išlaidas už suteiktą advokato pagalbą. Paaiškino, kad atsakovas sūnaus išlaikymui lėšų neteikia nuo 2010-02-01, nuo tada, kai kartu nebegyvena. Per tą laiką atsakovas sūnui yra atsiuntęs viso apie 1500 Lt, todėl 1500 Lt suma ir mažina ieškinyje nurodytą įsiskolinimo sumą. Sūnaus išlaikymui per mėnesį reikia apie 500 Lt, nes apie 200 Lt išleidžia maistui, apie 120 Lt moka už darželį, perka rūbus, batus, higienos priemones, vitaminus, kuriems išleidžia apie 30 Lt per mėnesį, perka vaistus, nes einantis į darželį vaikas dažnai serga, perka žaislus, piešimo priemones. Apie 350 Lt sumoka už būstą, kuriame gyvena ji, sūnus ir jos neįgali sesuo. Nurodė, kad ieškovė jokio savo turto neturi, gyvena ne savo būste, už kurį moka tik komunalinius mokesčius, per mėnesį ieškovė gauna 630 Lt socialinę pašalpą. Gauna 52 Lt vaiko pinigus, kurių nebegaus nuo 2012-04-22, nes vaikui sueis 3 metai. Ieškovė mokosi Jaunimo mokyklos 10 klasėje, įsigijusi pagrindinį išsilavinimą nori mokytis toliau ir įsigyti specialybę. Mokymosi reikmenims įsigyti rugsėjo mėnesį ieškovė gavo 156 Lt vienkartinę pašalpą. Ieškovės sesuo gauna invalidumo išmoką. Daugiau niekas ieškovei nepadeda, nes ji užaugo vaikų namuose. Atsakovas nuo 2010 m. vasario mėnesio su sūnumi matėsi vieną kartą kelias valandas, atsakovas vaiku nesidomi, nebendrauja. Kiek jai žinoma, atsakovas uždarbiauja Vokietijoje, dirba statybose, gauna pajamas, turi statybininko įgūdžius, turi jo vardu registruotus automobilius, yra sveikas. Atsakovas jai nesako savo gyvenamosios vietos, tačiau atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvena atsakovo motina, kuri su atsakovu bendrauja, yra informavusi atsakovą apie vykstantį šį procesą, nes atsakovas jai skambino prieš tris savaites ir sakė, kad jam tai yra žinoma, sakė, kad sumokės įsiskolinimą, bet norės DNR tyrimo.

4Apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atsakovui buvo pranešta CPK 130 str. numatyta tvarka, paskelbiant specialiame internetiniame puslapyje (b.l.17). Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, apie neatvykimo priežastis nepranešė. Pasirašytinai pasižadėjusi byloje sakyti tiesą ieškovė teismui nurodė, kad atsakovui yra žinoma apie šį vykstantį teisminį procesą. Tokiomis ieškovės teismui pateiktomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo netikėti. Esant tokiai situacijai, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos eiga visiškai nesidomėjo, adreso, kuriuo jam būtų galima įteikti procesinius dokumentus, nenurodė nei teismui, nei ieškovei, gyventojų registro duomenimis atsakovas išvykimo į užsienio valstybę nedeklaravo, jo gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje (b.l.16), todėl siekiant įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principus, byla teismo posėdyje nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

5Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl turėtų būti patenkintas. Ieškovė tvarkinga, ydingų įpročių neturi, rūpinasi vaiku.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje ieškinio pagrįstumas įrodytas ieškovės I. R. paaiškinimais, rašytiniais įrodymais. Nustatyta, kad vaiko M. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gimusio (duomenys neskelbtini), tėvai yra ieškovė I. R. ir atsakovas A. D., ką patvirtina gimimo įrašas Nr. 238 (b.l. 24). Pažyma apie šeimos sudėtį patvirtina, kad šalių vaikas M. D. gyvena kartu su ieškove I. R., daugiau asmenų ieškovės šeimoje nėra (b.l. 3). Iš 2011-11-04 pažymos „Dėl M. D.“ Nr. VS-80 nustatyta, kad vaikas M. D. lanko (duomenys neskelbtini) mokyklos darželio ikimokyklinę grupę, už vaiko išlaikymą darželyje mokamas mokestis apie 120 Lt į mėnesį (b.l. 5). Iš Kėdainių r. sav. admin. Socialinės paramos skyriaus 2011-11-02 pažymos apie pajamas Nr. 1704 nustatyta, kad ieškovei per laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn. (tris mėnesius) buvo paskirta ir išmokėta iš viso 2202,00 Lt išmokų (socialinės pašalpos, išmokų vaikams bei parama mokinio reikmėms įsigyti) (b.l. 4). Iš VSDFV pažymų apie asmens įdarbinimus matyti, kad ieškovė nedirba (b.l. 12). Ieškovė nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturi (b.l. 13, 25). Duomenų apie atsakovo nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą viešame registre nėra (b.l. 15). Iš VĮ Regitra pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo vardu yra registruotos transporto priemonės – Mazda 626, 1988 m. gamybos, BMW 525, 1988 m. gamybos, ir VW PASSAT, 1982 m. gamybos (b.l. 26). VSDFV duomenų bazėje informacijos apie atsakovo darbovietę nėra (b.l. 14). Iš Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus 2011-12-21 pažymos matyti, jog atsakovas darbo biržoje šiuo metu neregistruotas, paskutinį kartą darbo biržoje buvo registruotas 1994 m. (b.l. 22).

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str.). Tėvams nesutariant dėl išlaikymo dydžio, teismas apskaičiuoja tokį išlaikymo dydį, kuris užtikrintų vaiko poreikių tenkinimą. CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinis vaiko teisių ir interesų apsaugos principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaiko išlaikymo, bet ir kitus su vaiku susijusius klausimus. Vaikui išlaikymui skiriama suma turi patenkinti jo poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, ugdymui ir kt. (CK 3.155, 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8,11-14, 18 ir kt. str., Vaiko teisių konvencijos 3, 27 str.). Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant juos pagrįstais, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas - tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002 E. A. v. A. A.). Kaip orientaciniu kriterijumi, nustatant išlaikymo dydį, vadovaujamasi CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V.S. v. M.S.; bylos Nr. 3K-3-259/2004).

9Iš ieškovės paaiškinimų, byloje surinktų įrodymų matyti, kad nepilnametis šalių vaikas auga tik su ieškove. Ieškovė viena išlaiko vaiką, tai yra užtikrina jo kasdienius poreikius maistui, būstui, aprangai, apavui, higienos priemonėms, vaistams ir vitaminams, ugdymo priemonėms ir kt. Kaip teigia ieškovė, atsakovas vaikui nuo 2010 m. vasario mėn., kai šalys pradėjo gyventi skyrium, lėšų vaiko išlaikymui atsiuntė keletą kartų, iš viso apie 1500 Lt, per šį laiką su vaiku pasimatė tik vieną kartą, visiškai nesidomi vaiko gyvenimu. Ieškovė šiuo metu nedirba, mokosi Jaunimo mokyklos 10-oje klasėje, baigusi mokyklą ketina įsigyti specialybę. Jos mėnesio pajamos yra apie 700 Lt, tai yra 630 Lt socialinė pašalpa ir 52 Lt išmoka vaikui, kurios mokėjimas, kaip nurodė ieškovė, bus nutrauktas, kai vaikui sukaks treji metai. Niekas be jos prie vaiko išlaikymo neprisideda. Nuosavo būsto ieškovė neturi, kartu su vaiku bei neįgalia seserimi gyvena nuomojamame dviejų kambarių bute, už komunalines paslaugas kas mėnesį moka apie 350 Lt. Kaip matyti iš ieškovės paaiškinimų, atsakovas šiuo metu gyvena ir dirba Vokietijoje. Duomenų apie gaunamą darbo užmokestį ir kitas pajamas, turimus kitus išlaikytinius, atsakovas nepateikė. Ieškovė sveika ir darbinga, atsakovo darbingumą bei galimybes prisidėti prie vaiko išlaikymo paneigiančių duomenų byloje nėra.

10Ieškovė nurodė, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 500 Lt suma. Ieškovės paskaičiavimu per mėnesį vien vaiko maistui išleidžiama vidutiniškai apie 200 Lt, už darželį per mėnesį reikia mokėti apie 120 Lt. Akivaizdu, kad vaikui būtinos išlaidos ir rūbams, apavui, higienos priemonėms, vaistams, vitaminams, ugdymui, kt. Todėl įvertinęs vaiko amžių, jo kasdienius poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, ugdymui, poilsiui, laisvalaikiui, tai, kad byloje nėra duomenų, jog jis turi rimtų sveikatos sutrikimų ar kitų specialių poreikių, lanko darželį, teismas sprendžia, kad siekiant patenkinti bent minimalius vaiko poreikius 500 Lt lėšų suma vaiko išlaikymui yra būtina. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti pusę vaiko išlaikymui reikalingos sumos, t. y. 250 litų. Teismas sprendžia, kad atsakovas, būdamas jaunas, sveikas ir darbingas, dirbdamas užsienyje, neturėdamas kasdieninės pareigos rūpintis vaiku, taip pat byloje nesant duomenų, kad jis turėtų kitų išlaikomų asmenų, gali ir privalo teikti tokio dydžio išlaikymą vaikui.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra pagrįstas, iš atsakovo A. D. nepilnamečiui vaikui M. D., gim. (duomenys neskelbtini), išlaikyti priteistinos 250 litų dydžio kas mėnesį mokamos periodinės išmokos nuo ieškinio padavimo teisme 2011-11-22 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaiko motiną I. R. (CK 3.192, 3.201, 3.208, 3.185 str.).

12Ieškovė nurodė, jog atsakovas per laikotarpį nuo 2010 m. vasario mėnesio sūnaus išlaikymui skyrė tik 1500 Lt, todėl prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2011-11-15 (21 mėn. ir 15 d.), t. y. iki kreipimosi į teismą dienos, skaičiuojant po 250 Lt per mėnesį, iš šios sumos išskaičiuojant atsakovo sumokėtus 1500 Lt, kas sudaro 3875 Lt (250 Lt x 21,5 mėn. – 1500 Lt). Ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo nenuneigtas, todėl tenkintinas (CK 3.200 str.).

13Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

14Teismas išaiškina, kad sutinkamai su CK 3.201 str., iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, tai yra sumažinimo arba padidinimo.

15Iš atsakovo A. D. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 206 Lt žyminio mokesčio ir 19,67 Lt pašto išlaidų (CPK 80, 85, 88, 93, 96 str.).

16Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 282 str., teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Iš atsakovo A. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), priteisti išlaikymą sūnui M. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), mokant kas mėnesį periodines išmokas po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) nuo ieškinio padavimo teisme 2011-11-22 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją ir išlaikymo įsiskolinimą – 3875,00 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus) už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2011-11-15.

19Paskirti ieškovę I. R., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), uzufrukto teise tvarkyti vaikui M. D. priklausantį išlaikymą.

20Priteisti iš atsakovo A. D. bylinėjimosi išlaidas valstybei: 206 Lt (du šimtus šešis litus) žyminio mokesčio ir 19,67 Lt (devyniolika litų 67 ct) pašto išlaidų (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė ir ieškovės atstovė prašo priteisti iš atsakovo sūnaus M. D.,... 4. Apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje atsakovui buvo pranešta CPK 130 str.... 5. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kad ieškovės... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Byloje ieškinio pagrįstumas įrodytas ieškovės I. R. paaiškinimais,... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 9. Iš ieškovės paaiškinimų, byloje surinktų įrodymų matyti, kad... 10. Ieškovė nurodė, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 500 Lt... 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovės... 12. Ieškovė nurodė, jog atsakovas per laikotarpį nuo 2010 m. vasario mėnesio... 13. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1... 14. Teismas išaiškina, kad sutinkamai su CK 3.201 str., iš esmės pasikeitus... 15. Iš atsakovo A. D. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 206 Lt... 16. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 282... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Iš atsakovo A. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini),... 19. Paskirti ieškovę I. R., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys... 20. Priteisti iš atsakovo A. D. bylinėjimosi išlaidas valstybei: 206 Lt (du... 21. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...