Byla II-685-414/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui V. E., Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento atstovams Irmai Jestremskienei ir Tomui Barkauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. E. skundą,

Nustatė

3Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyresn. specialisto T.Barkausko 2010 06 14 nutarimu V. E. buvo paskirta 150lt. bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 5d., padarymą.

4V. E. administracinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad 2009-2010 m. medžioklės sezono trofėjų apžiūros komisija 2010 04 16 pripažino stirnino trofėjų, sumedžiotą 2009 06 10 priklausantį perspektyvių rūšių selekcinei grupei. Tuo V. E. pažeidė Medžioklės įstatymo 12 str. 2d. 5p., Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 16 p. ir Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų 2.8 p. reikalavimus.

5V. E. prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Jis paaiškino, kad 2009 m. birželio 10 d. Degsnių miške, Prienų rajone sumedžiojo elninį žvėrį (stirniną), kuris, buvo įtrauktas į MK „Alsia" sudarytą 2009 m. medžioklės sezono Prienų rajone sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašą. 2009-2010 m. medžioklės sezono trofėjų apžiūros komisija 2010 m. balandžio 16 d. konstatavo, kad sumedžiotas elninis žvėris (stirninas) yra 4 m. amžiaus ir priskirtinas perspektyvių žvėrių grupei. Gavęs šią informaciją, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyresnysis specialistas - vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Tomas Barkauskas konstatavo, kad tokie veiksmai atitinka Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p. pažeidimą, užtraukiantį administracinę atsakomybę pagal LR ATPK 85 str. 5 d. Tačiau pareiškėjas pabrėžė, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p. numatytas vienintelis reikalavimas, jog suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124, gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas, o šis reikalavimas įvykdytas.

6Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovai prašė nutarimą palikti nepakeistą, nes sumedžiotas elninis žvėris (stirninas) yra priskirtinas perspektyvių žvėrių grupei remiantis 2009 m. medžioklės sezono Prienų rajone sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašu, kuris nėra ginčijamas.

7Nutarimas pliktinas nepakeistas.

8V. E. Institucijos 2010 06 14 nutarimu nubaustas pagal ATPK 85 str. 5d. už Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p. reikalavimų pažeidimą, kuris numato, jog suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124, gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas. Tokiu būdu, suaugusius elninių žvėrių patinus gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas ir tokie žvėrys medžiojami vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124.

9Kaltinimo esme nurodyta tai, kad pareiškėjas 2009 06 10 sumedžiojo stirniną priklausantį perspektyvių rūšių selekcinei grupei, o Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų, patvirtintų Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124, 4 p. draudžia medžioti labai perspektyvius ir perspektyvius žvėris.

10Tokiu būdu, nors administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimas suformuluotas abstrakčiai, nes nenurodytas konkretus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeistas punktas, tačiau kaltinimo esmę pareiškėjas suprato, todėl konstatuotina, kad V. E. veika teisingai ir pagrįstai kvalifikuota pagal ATPK 85 str. 5d., o skunde nurodyta aplinkybė, kad Institucija vadovavosi nebegaliojančia Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2d. įsakymu Nr. D1-174 Dėl medžioklės Lietuvos respublikoje taisyklių patvirtinimo pakeitimo panaikinta nuostata, perspektyvaus stirnino sumedžiojimas nėra draudžiamas, atmestina.

11ATPK 35 str. 2d. nurodyta, jog administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 1852, 1932, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

12Teismo posėdžio metu neginčijamai nustatyta, kad V. E. pažeidimą padarė 2009 m. birželio 10 d. Institucijos atstovų paaiškinimu, pažeidimas buvo nustatytas 2010 m. birželio 7 d., t. y. tada, kai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Teismas su tokia pozicija iš esmės sutinka, nes 2009-2010 m. medžioklės sezono trofėjų apžiūros komisija 2010 m. balandžio 16 d. konstatavo, kad pareiškėjo sumedžiotas elninis žvėris (stirninas) yra 4 m. amžiaus ir priskirtinas perspektyvių žvėrių grupei, o šios komisijos dokumentus Institucija gavo 2010 m. balandžio 20 d., todėl nuobaudos paskyrimo terminų Institucija nepažeidė.

13Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose, sutinkamai su ATPK 302 str. nuostatomis.

14Vadovaujantis ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai