Byla 2-8676-883/2011
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Egrida“ (toliau tekste - UAB ,,Egrida“) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Žemda“ (toliau tekste - UAB ,,Žemda“) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Egrida“ prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Žemda“ 36426,76 Lt, iš jų 32790 Lt skolos ir 3636,76 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo procesiniai dokumentai 2011-12-08 įteikti UAB „Žemda“ Resursų valdymo direktoriui V. B. (28 b. l.), tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovės prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas su ieškovu 2009-05-26 sudarė padangų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09/05-26 (5 b. l.), pagal kurią ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus, pateikė prekes, o atsakovo atstovas priėmė prekes pasirašydamas PVM sąskaitas – faktūras (6-17 b. l.). Už prekes atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas 32790 Lt. Ieškovas atsakovui 2011-11-11 išsiuntė raginimą susimokėti įsiskolinimą (18 b. l.), tačiau iki nurodyto termino atsakovas neatsiskaitė ir skolos nesumokėjo.

7Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - LR CK) 6.200 str., 6.205 str., nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, todėl iš atsakovo ieškovo naudai yra priteisiama 32790 Lt skola.

8Atsakovas praleido mokėjimo terminus, todėl vadovaujantis sutarties 6.1 punktu privalo sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo kiekvienos PVM sąskaitos - faktūros sumos pradedant skaičiuoti suėjus mokėjimo terminui. Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės, iš jo priteistini 3636,76 Lt delspinigiai LR CK 6.71 str.).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (36426,76 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, dydžiai nurodyti LR CK 6.210 straipsnyje. Atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės įstatyminės palūkanos už priteistą sumą (36426,76 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1093 Lt žyminis mokestis ir 300 Lt būtinosios vykdymo išlaidos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (LR CPK 80 str. 1 d. 4 p., 88 str. 1 d. 6 p. 8 p., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB ,,Egrida“ (į. k. 301672580, buveinės adresas, Metalistų g. 2A, Šiauliai) iš atsakovo UAB ,,Žemda“ (į. k. 144932053, buveinės adresas Sodo g. 24, Šiauliai), 32790 Lt (trisdešimt du tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt litų) skolos, 3636,76 Lt (trijų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt šešių litų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 36426,76 Lt ( trisdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt šešis litus, 76 ct) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2011-12-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1093 Lt (vieno tūkstančio devyniasdešimt trijų litų) žyminį mokestį ir 300 Lt (tris šimtus litų) būtinųjų vykdymo išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai