Byla 2-471-650/2012

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Jasmontaitei, dalyvaujant ieškovo įstatyminei atstovei I. M., ieškovo atstovei advokatei Stanislavai Šulcaitei, atsakovo atstovei Kristinai Pugačienei, išvadą duodančios institucijos atstovui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo pagal ieškovo E. L. įstatyminės atstovės I. M. ieškinį atsakovui E. L., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, V. L., išvadą duodančiai institucijai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, bei atsakovo E. L. priešieškinį dėl įpareigojimo teikti ataskaitą apie vaiko išlaikymo lėšų panaudojimą ir paskirti atsakovą ½ dalies kas mėnesį mokamų išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teisėmis, ieškovui E. L., ieškovo E. L. įstatyminei atstovei I. M., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje V. L., išvadą duodančiai institucijai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2ieškovo įstatyminė atstovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pakeisti 2000-06-30 teismo sprendimu nustatytą išlaikymą šalių nepilnamečiui vaikui E. L. po ¼ dalį visų rūšių atsakovo pajamų kas mėnesį, bet ne mažiau 1 MGL, ir priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui kas mėnesį po 400 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis; paskirti vaiko motiną uzufrukto teisėmis tvarkyti nepilnamečiui sūnui priteistą išlaikymą. Byloje atsakovas pateikė priešieškinį, reikalaujant įpareigoti ieškovo įstatyminę atstovę I. M. teikti atsakovui kasmėnesinę vaiko išlaikymo panaudojimo ataskaitą kartu su išlaidas patvirtinančiais įrodymais, paskirti atsakovą E. L. ½ dalies kas mėnesį mokamų periodinių išmokų vaikui išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teisėmis.

3Teismo posėdyje ieškovas, atstovaujamas įstatyminės atstovės, ir atsakovas, atstovaujamas advokatės pagal pavedimą, pateikė sudarytą rašytinę taikos sutartį civilinėje byloje dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo, įpareigojimo teikti ataskaitą apie vaiko išlaikymo lėšų panaudojimą ir dalies išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo, prašydami teismo sutartį patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalys sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo teisme teisinės pasekmės.

4Išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas neprieštaravo šalių taikos sutarties patvirtinimui, nurodydamas, kad taikos sutarties sąlygos nepažeidžia nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų.

5Šalių prašymas tenkinamas.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pateiktos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja nepilnamečio vaiko E. L. interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. Šalims išaiškintina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d.).

7Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 str. 1 d., kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal to paties straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas bylinėjimosi išlaidų proceso šalims nepaskirsto. Kadangi šalys numatė, kad pašto išlaidas atlygins lygiomis dalimis, teismas konstatuoja, kad iš šalių valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma visgi nepriteistina. Ieškovė nuo visų bylinėjimo išlaidų šiame procese atleista, jai suteikus 100 procentų valstybės garantuojamą nemokamą teisinę pagalbą (b.l.6). O siuntimo išlaidos, nustačius atsakovui mokėtiną ½ dalį, yra mažesnės nei nustatyta 10 litų minimali valstybei priteistina suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

9Remdamasis išdėstytu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str., teismas

Nutarė

10patvirtinti 2012 m. sausio 20 d. taikos sutartį, kuria ieškovas E. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atstovaujamas įstatyminės atstovės I. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovas E. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atstovaujamas advokatės Kristinos Pugačienės, susitarė šiomis sąlygomis:

  1. Ieškovas E. L. mažina savo ieškinio reikalavimus ir prašo, kad jo išlaikymui iš atsakovo būtų priteistos 300 Lt dydžio kas mėnesį mokamos periodinės išmokos nuo 2012 01 01 dienos iki Ieškovo E. L. pilnametystės.
  2. A. E. L. sutinka su Ieškovo E. L. sumažintais ieškinio reikalavimais ir įsipareigoja mokėti Ieškovui E. L. išlaikymą 300 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012 01 01 dienos iki Ieškovo E. L. pilnametystės.
  3. Šalys susitaria, kad nepilnamečio E. L. išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskiriama I. M..
  4. A. E. L. atsiima savo priešieškinį, o Ieškovas E. L. ir jo įstatyminė atstovė I. M. su tuo sutinka.
  5. Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti iš kitos šalies;
  6. Pašto išlaidas šalys atlygins lygiomis dalimis;
  7. Šalims yra aiškios taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140, 294, 308 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.
  8. Taikos sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną iš kurių tenka sutarties šalims ir vienas pateikiamas Šiaulių miesto apylinkės teismui.

11Patvirtinus šalių taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai