Byla 2-2828-650/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ginto Vaičėno įmonės „Šoklys“ ieškinį atsakovui ūkininkui J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad su atsakovu 2009-07-29 sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti naftos produktus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už parduotus produktus sutartyje nustatytu terminu. Ieškovas teigia, kad 2011 m. gegužės ir birželio mėnesiais atsakovui pardavė gazolio už 16090 Lt. Atsakovas iš dalies padengė įsiskolinimą, tačiau iki šiol nesumoka likusios 11 953,53 Lt sumos. Šalys sutartyje susitarė dėl 0,2 procentų delspinigių mokėjimo už kiekvieną pirkėjo uždelstą apmokėti sąskaitą dieną. Šiuo pagrindu ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 4303,27 Lt delspinigių. Be to, ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., prašo priteisti 7,72 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2009-07-29 sudarė Naftos produktų pirkimo pardavimo sutartį Nr. 5580. Atsakovas įsigijo iš ieškovo produktų, šiuo pagrindu atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros: 2011-05-06 sąskaita faktūra SOK Nr. 0128811 - 5490 Lt sumai, 2011-05-19 sąskaita faktūra SOK Nr. 0129578 - 5200 Lt sumai, 2011-06-01 sąskaita faktūra SOK Nr. 0130261 - 5400 Lt sumai. Sutarties 5.1. p. nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja su ieškovu už parduotus produktus atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros išrašymo ir produktų pristatymo dienos. Ieškovas pagrindė, kad atsakovas netinkamai vykdo savo prievolę ir nėra sumokėjęs likusios 11953,53 Lt produktų kainos. Sutarties 6.2. p. šalys numatė, kad už atsiskaitymo terminų pažeidimą pirkėjas sumoka pardavėjui 0,2 procentus delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos, kurie sudaro 4303,27 Lt (b.l. 6).

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.305 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę kitai šaliai nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą. Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę, perdavė produktus, o atsakovas, nors juos ir priėmė, nesumokėjo sutartu laiku. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 11953,53 Lt skola.

6Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 2 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 4303,27 Lt delspinigiai (Sutarties 6.2. p. punktas ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 1,4 d. nustato, kad už pavėluotus mokėjimus nuo kitos dienos po sutartyje nustatytos apmokėjimo datos arba nustatyto mokėjimo termino pabaigos skaičiuojamos palūkanos, kurių norma apskaičiuojama vieno mėnesio VILIBOR (vidutinę tarpbankinę) palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 1,4 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 7,72 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 16256,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-30) iki teismo sprendimo įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 244 Lt žyminis mokestis ir 726 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, patvirtintos rašytiniais įrodymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1,4 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 1 d., 424 str., 427-428 str., teismas

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovo ūkininko J. P., a.k. ( - ) ieškovui Ginto Vaičėno įmonei „Šoklys“ į.k. 175781368, 11953,53 Lt (vienuolikos tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt trijų litų, 53 ct) skolą, 4303,27 Lt (keturių tūkstančių trijų šimtų trijų litų, 27 ct) delspinigius, 7,72 (septynių ir septyniasdešimt dviejų šimtųjų) procento dydžio metines palūkanas už priteistą 16256,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 244 Lt (dviejų šimtų keturiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį ir 726 Lt (septynių šimtų dvidešimt šešių litų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

12Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti šį teismo sprendimą arba per tą patį terminą pateikti motyvuotus prieštaravimus sprendimą priėmusiam teismui – Šiaulių mesto apylinkės teismui, esančiam Vilniaus 247, Šiauliai.

13Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateiks prieštaravimų, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas ir įsiteisėja, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai