Byla 2-489-374/2011
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant Genutei Dzidolikienei, dalyvaujant ieškovei D. A., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. A. ieškinį atsakovui R. V., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė D. A. prašo teismo: nustatyti, kad R. V., a/k ( - ), yra K. A., gim. ( - ), biologinis tėvas; priteisti iš atsakovo R. V., a/k ( - ), materialinį išlaikymą K. A., gim. ( - ), po 300 Lt kas mėnesį nuo vaiko gimimo ( - ) iki jo pilnametystės, nustatant uzufrukto teisę į šias lėšas D. A., a/k ( - ), išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją; bei priteisti iš atsakovo visas bylos vedimo išlaidas.

3Atsakovas R. V. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 43, 47), iki teismo posėdžio pradžios prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovui neatvykstant į teismo posėdį, teismo 2011-10-19 nutartimi atsakovas buvo atvesdintas (b.l. 21, 25). Į vėlesnius teismo posėdžius atsakovas neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ne pirmą kartą neatvyksta į teismo posėdžius, laikytina, kad atsakovas vengia atvykti į teismo posėdį, byla nesidomi, o ieškovė prašo bylą nagrinėti iš esmės, byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d., 388 str. 2 d.).

4Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutinka.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad ieškovė augina du nepilnamečius vaikus: D. A., gim. ( - ), ir K. A., gim. ( - ) (b.l. 6). Ieškovė nurodo, kad sūnaus ( - ) tėvas yra atsakovas R. V., su kuriuo ji bendravo apie metus. Atsakovui abejojant savo tėvyste ir jam sutinkant, teismas 2010-11-29 nutartimi skyrė genominę-daktiloskopinę ekspertizę (b.l. 26-27). Atsakovas į paskirtą ekspertizę nenuvyko (b.l. 34), į teismo posėdžius neatvyko. Pažymėtina, kad jei atsakovas atsisako ekspertizės, teismas gali tokį atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą (LR CK 3.148 str. 2 d.).

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas su ieškove draugavo apie metus laiko, iki vaiko gimimo. Ieškovė tuo metu ir dabar gyvena pas savo motiną. Ieškovė ir atsakovas kartu būdavo ieškovės motinos namuose, ten nakvodavo, ieškovė taip pat pas atsakovą nakvodavo. Tačiau dar iki gimstant vaikui, atsakovas nutraukė santykius, nes susirado kitą moterį, gimus vaikui, jo nelankė ir nepripažino. Šias aplinkybes patvirtino liudytojos – ieškovės motina D. A., J. S.. Tokiu būdu, teismo nustatytos bendro gyvenimo ieškovės su atsakovu aplinkybės, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas yra nepilnamečio K. A. biologinis tėvas. Atsakovas įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, nepateikė, jo vengimas atvykti į teismą ir atsisakymas vykti atlikti ekspertizę vertintinas kaip abejingumas ieškovės keliamiems reikalavimams ir kaip ieškinio pripažinimas. Todėl šioje dalyje ieškinys laikytinas pagrįstu ir įrodytu (CK 3.146 str.). Kaip pasekmė tenkintinas reikalavimas dėl materialinio vaiko išlaikymo (CK 3.194 str.).

8Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

9Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą. Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė nagrinėjamos bylos kontekste yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. K. su T. K., bylos Nr. 3K-3-286/2004; kategorija 72.2; 84). Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma ir jo dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais vaiko poreikiais, o pastaruosius lemia jo gabumai ir polinkiai. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymui, laisvalaikiui ir kt.

10Ieškovė nurodė visas išlaidas, susijusias su vaiko išlaikymu, jos pagrįstos ir realios. Vaiko išlaikymui per mėnesį išleidžia apie 600 Lt. Šie duomenys liudija kokia dalimi prie vaikų išlaikymo prisideda ieškovė. Atsakovas išlaikymo neteikia. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (tai yra 800 Lt.). Ieškovė prašo priteisti 300 Lt išlaikymą vienam vaikui, nurodydama, kad ji yra bedarbė, gyvena iš vaikams skiriamos valstybės pašalpos (b.l. 7) ir artimųjų pagalbos, todėl negali didesne dalimi prisidėti prie vaikų išlaikymo. Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo sveikatos būklę, dėl ko negalėtų dirbti ir teikti ieškovės prašomo išlaikymo dydžio. Byloje taip pat nėra duomenų apie kitus atsakovo vaikus ar kitas priežastis, dėl kurių būtų mažintinas išlaikymo dydis. Todėl darytina išvada, kad atsakovas yra sveikas, darbingas asmuo, galintis pasirūpinti savo nepilnamečio vaiko materialiniu išlaikymu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ir teismo nustatytas aplinkybes, spręstina, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas (CK 3.192 str.). Ieškovei nustatytina uzufrukto teisė į šias lėšas (CK 3.185 str. 1 d.).

11Iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93, 96 str.).

12Sprendimas dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).

13Vadovaudamasi LR CPK 270, 387-393 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Pripažinti R. V., a/k ( - ), nepilnamečio vaiko K. A., gim. ( - ), biologiniu tėvu.

16Priteisti iš atsakovo R. V., a/k ( - ), materialinį išlaikymą K. A., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 300 Lt kas mėnesį nuo vaiko gimimo ( - ) iki jo pilnametystės, nustatant uzufrukto teisę į šias lėšas D. A., a/k ( - ), išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją

17Priteisti iš atsakovo R. V., a/k ( - ), gyv. ( - ), 108 Lt žyminio mokesčio ir 39 Lt teismo pašto išlaidų.

18Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.

19Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai