Byla I-43-84/2008

1

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija,

3pirmininkaujant teisėjai Marytei Švažienei,

4dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Donatui Dauniui ir Laisvutei Kartanaitei,

5sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

6dalyvaujant pareiškėjai R. D.,

7nedalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Nerijai Žeknienei,

8dalyvaujant atsakovės – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos – atstovui Ričardui Bosui,

9dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui bei trečiojo suinteresuoto asmens R. L. atstovei Č. T.,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos R. D. prašymą dėl sprendimo išaiškinimo.

11Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,

Nustatė

12Pareiškėja R. D. Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2008-05-15 pateikė prašymą, kuriuo prašo išaiškinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008-03-14 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-43-84/2008, ar gali Šiaulių miesto savivaldybė priimti sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, kuriuo gali būti atsisakyta patvirtinti parengtą detalųjį planą.

13Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008-03-14 sprendimu nusprendė pareiškėjos R. D. patikslintą skundą tenkinti ir įpareigoti Šiaulių m. savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliai, detaliojo plano patvirtinimo“.

14Kolegija aiškindama šį savo sprendimą atkreipia dėmesį, kad pareiškėja 2007-12-19 teismui pateikė patikslintą skundą dėl įpareigojimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, kuriuo reikalavo įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliuose, detaliojo plano patvirtinimo“. Išnagrinėjusi bylą teisėjų kolegija, sutikdama su pareiškėjos ir jos atstovės argumentais, jog atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas netvirtinti detaliojo plano yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, konstatavo, kad toks atsakovės priimtas sprendimas nėra teisiškai apibrėžtas, todėl jis yra naikintinas. Teismas 2008-03-14 sprendimu įpareigojo Šiaulių m. savivaldybės tarybą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliai, detaliojo plano patvirtinimo“. Toks teismo sprendimas neįpareigoja atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimti sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, kuris būtų palankus pareiškėjai. Šis teismo sprendimas tik įpareigoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus – per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliai, detaliojo plano patvirtinimo“.

15Teismas išaiškina, kad 2008-03-14 sprendimu Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nustatytas įpareigojimas priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliai, detaliojo plano patvirtinimo“ reiškia, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje privalo priimti sprendimą dėl detaliojo plano, kuriuo gali patvirtinti arba nepatvirtinti detalųjį planą.

16Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 str. 3 d. 105-107 str.,

Nutarė

17Išaiškinti, kad 2008-03-14 teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-43-84/2008 Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nustatytas įpareigojimas priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliai, detaliojo plano patvirtinimo“ reiškia, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje privalo priimti sprendimą dėl detaliojo plano, kuriuo gali patvirtinti arba nepatvirtinti detalųjį planą dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 237, Šiauliuose.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai