Byla 2-887-550/2013
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. L. 966,92 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 530 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, remdamasis 2010-08-24 su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos sutartimi, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis prekę su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sudarytą sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Nurodė, kad 2013-03-13 atsakovas buvo skolingas 966,92 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų ir 530 Lt delspinigių, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir ieškinys kartu su priedais atsakovui įteikti asmeniškai 2013-03-26. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo terminą atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimui pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovas A. L. 2010-08-24 sudarė sutartį Nr. LJL00824JMPA, remiantis kuria ieškovas įsipareigojo nupirkti atsakovo nurodytas prekes –hidroforą, dušo kabiną bei smulkią santechniką ir suteikti atsakovui teisę jas naudoti ir valdyti pagal sutarties sąlygas, bei po visiško ir tinkamo sutarties įvykdymo perimti iš ieškovo prekių nuosavybės teisę, o atsakovas įsipareigojo pagal suderintą mokėjimų grafiką 33 mėnesius (iki 2013-05-24) kas mėnesį mokėti ieškovui nustatyto dydžio įmokas (turto dalies įmokas, sutarties sudarymo mokestį ir palūkanas), iš viso 1412,32 Lt, taip pat mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną (b.l. 3-4). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę pagal sutartį – perdavė atsakovui naudoti ir valdyti prekes, ką patvirtina byloje esantis 2010-08-24 prekės perdavimo-priėmimo aktas (b.l. 5), tuo tarpu atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė, įmokas mokėjo nereguliariai (b.l. 11). 2011-09-05 ieškovas pareikalavo atsakovą nedelsiant sumokėti susidariusį įsiskolinimą ir nurodė, kad priešingu atveju sutartis bus nutraukta ir delspinigiai bus skaičiuojami nuo visos negrąžinto kredito sumos (b. l. 7). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs ieškovo reikalavimą ir sumokėjęs pradelstas mokėti įmokas. Ieškovo teigimu, atsakovas 2013-03-13 buvo skolingas 966,92 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, jam priskaičiuota 530,00 Lt delspinigių. Nurodyto skolos dydžio atsakovas neginčijo.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas sutartinių prievolių tinkamai neįvykdė, dėl ko ieškovas nutraukė sutartis ir pagrįstai reikalauja prievolių įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 966,92 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų ir 530 Lt delspinigių už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą.

7Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos - 72 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 966,92 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt šešis litus 92 ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 530 Lt (penkis šimtus trisdešimt litų) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą (966,92 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „SNORO lizingas“, į. k. 124926897, Lvovo g. 25, 0932 Vilnius, a.s. LT23 7044 0600 0615 3170, AB SEB bankas.

12Informuoti:

13- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

14- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai