Byla 2-611-425/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant: pareiškėjui R. K.,

2bankrutavusios R. Kučinsko įmonės administratoriui Modestui Šiliūnui,

3suinteresuotų asmenų kreditorių:

4AB Ūkio bankas atstovui Kęstučiui Marčiulynui,

5AB Turto bankas atstovei Onai Sakavičienei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. K. ir G. K. skundą dėl bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių 2010 m. gruodžio 7 d. susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

7Pareiškėjai R. K. ir G. K. 2011-02-10 kreipėsi į teismą su skundu, prašydami pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2010-12-07 kreditorių susirinkimo sprendimų 4 punktą, kuriuo nuspręsta: antrose varžytinėse neparduotą, įkeistą AB Ūkio bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už šiose varžytinėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą, o įkaito turėtojas AB Ūkio bankas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įkeisto turto perdavimo dokumentų pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo dienos sumoka administratoriui perimamam turtui tenkančią administravimo išlaidų dalį 31 888,46 Lt, apskaičiuotą proporcingai gautoms visų rūšių lėšoms (perduodamo įkeisto turto vertė 954 000 Lt prilyginama gautoms lėšoms iš įkeisto turto), lėšas pervesdamas į bankrutuojančios R. Kučinsko įmonės sąskaitą.

8Pareiškėjai skunde, teismo posėdyje nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas R. Kučinsko įmonei iškėlė bankroto bylą. 2010-12-07 įvykusiame įmonės kreditorių susirinkime buvo svarstomas įkeisto turto perdavimas įkaito turėtojui AB Ūkio bankas. Kreditorių susirinkimas nusprendė „Antrose varžytinėse neparduotą, įkeistą AB Ūkio bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už šiose varžytinėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą. Įkaito turėtojas AB Ūkio bankas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įkeisto turto perdavimo dokumentų pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo dienos sumoka administratoriui perimamam turtui tenkančią administravimo išlaidų dalį 31 888,46 Lt, apskaičiuotą proporcingai gautoms visų rūšių lėšoms (perduodamo įkeisto turto vertė 954 000 Lt prilyginama gautoms lėšoms iš įkeisto turto), lėšas pervesdamas į bankrutuojančios R. Kučinsko įmonės sąskaitą.“ Pareiškėjas R. K. nurodė kreditorių susirinkimo sprendimą (protokolo išrašą) gavęs 2011-02-03. Teigė, kad priimtas sprendimas yra neteisėtas, todėl prašė jį panaikinti ir pažymėjo, kad gyvenamasis namas ( - ), kitas nekilnojamasis turtas yra ne bankrutuojančios R. Kučinsko įmonės, nuosavybė, o pareiškėjų R. K. ir G. K. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Kreditorių susirinkimas gali spręsti antrosiose varžytinėse neparduoto turto likimą tik tokiu atveju, jeigu šis turtas nėra įkeistas. Jeigu turtas yra įkeistas ir jis nėra parduotas per antrąsias varžytines, jo likimo kreditoriai negali spręsti. Įkeisto turto likimą sprendžia tik įkaito turėtojas, arba jis pasiima turtą, arba leidžia turtą pardavinėti toliau. Kadangi kreditoriams nesuteikta teisė disponuoti įkeistu bankrutuojančios įmonės savininko turtu, priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas pripažintinas niekiniu. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, kad AB Ūkio bankas negali turto perimti, nes antrosios varžytinės buvo organizuotos nesilaikant Tvarkos reikalavimų, nebuvo rašomas varžytinių protokolas.

9Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės atstovas administratorius Modestas Šiliūnas 2011-03-01 atsiliepimu prašė pareiškėjų bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininkų R. K. ir G. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atstovas pažymėjo, kad remiantis LR Įmonių bankroto įstatymu, nepakankant bankrutuojančios neribotos civilinės atsakomybės įmonės turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, įmonės savininkų turimas turtas, įskaitant ir esantį bendra jungtine nusavybe, yra parduodamas. 2010 m. balandžio 21 d. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkime buvo nustatyta, kad kreditorių reikalavimai yra 6 642 869,73 Lt, o administravimo išlaidos – 50 000 Lt. Iš bankrutavusios R. Kučinsko įmonės visų rūšių lėšų iki šio momento gauta 39 800,96 Lt suma, dar numatoma gauti apie 20 000,00 Lt. Akivaizdu, kad 59 800,96 Lt sumos nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams patenkinti. R. Kučinsko įmonė įregistruota 1998-01-14, R. K. ir G. K. esant santuokoje.

10R. K. sutuoktinės G. K. nuosavybės teise yra registruotas šis turtas:

  1. Žemės sklypas, esantis ( - ), Unik. Nr. 7146-0003-0048, kurio plotas 8,75 ha, įkeistas AB Ūkio bankui. Vidutinė žemės sklypo rinkos vertė 25 011,00 Lt.
  2. Žemės sklypas, esantis ( - ), Unik. Nr. 7146-0004-0054, kurio plotas 2,08 ha, įkeistas AB Ūkio bankui. Vidutinė žemės sklypo rinkos vertė 7 417,00 Lt
  3. Žemės sklypas, esantis ( - ), Unik. Nr. 2701-0018-0116, kurio plotas 0,0447 ha, įkeistas AB Ūkio bankui. Vidutinė žemės sklypo rinkos vertė 60 300,00 Lt.
  4. Pastatas-nebaigtas rekonstruoti gyvenamasis namas, esantis ( - ). Unik. Nr. 2794-5002-6014, kurio plotas 240,33 kv.m., įkeistas AB Ūkio bankui. Vidutinė rinkos vertė 200 000,00 Lt.

11Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas 2010-04-21 priėmė nutarimą skelbti R. K. ir jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomo turto pardavimo varžytynes. Administratorius nurodė, kad 2010 m. gegužės 14 d. paskelbęs duomenis apie parduodamą iš varžytynių turtą, tačiau 2010 m. birželio 11 d. skelbtos turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes neatvyko nė vienas pirkėjas. 2010 m. birželio 16 d. hipotekos kreditoriui AB Ūkio bankui išsiųstas pasiūlymas perimti įkeistą turtą už pirmose varžytynėse nustatytą pradinę įkeisto turto pardavimo kainą, bet AB Ūkio bankas pageidavimo perimti įkeistą turtą nepareiškė. 2010 m. rugpjūčio 25 d. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas nutarė skelbti R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomo turto antrąsias pardavimo varžytynes. 2010 m. rugsėjo 22 d. paskelbti duomenys apie parduodamą iš varžytynių turtą. Šios varžytynės buvo skelbiamos vadovaujantis Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (patvirtintas 2001 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 831) III skyriaus 29.2 punktu. 2010 m. spalio 15 d. skelbtos turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas. 2010 m. spalio 15 d. surašytus bankrutavusios R. Kučinsko įmonės turto pardavimo varžytynių protokolus administratorius saugo prie Įmonės bankroto bylos dokumentų, tačiau pareiškėjai 2010 m. spalio 15 d. skelbtose varžytynėse nedalyvavo, į administratorių dėl susipažinimo su šių varžytynių protokolais nesikreipė ir klaidingai nurodo, jog protokolo nėra, o varžytynės buvo formalios. 2010 m. spalio 18 d. administratorius, vadovaudamasis Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 31 ir 31.1 punktais įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, AB Ūkio bankui išsiuntė pasiūlymą perimti įkeistą turtą už antrose varžytynėse nustatytą pradinę kainą. 2010 m. spalio 27 d. gautas AB Ūkio bankas 2010-10-25 raštas, kuriuo bankas informavo, kad sutinka perimti jam įkeistą nekilnojamąjį turtą už antrose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 dalimi „Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą“. AB Ūkio bankas pasiūlymą administratorius pateikė 2010 m. gruodžio 7 d. vykusiam bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimui. 2010 m. gruodžio 7 d. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 4.1. nutarė antrose varžytynėse neparduotą, įkeistą AB Ūkio bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už šiose varžytynėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą. Atsakovo nuomone 2010 m. gruodžio 7 d. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4.1. atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

12Suinteresuotas asmuo kreditorius AB „Turto bankas“ 2011-03-02 atsiliepimu į skundą, atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjų teiginiai, jog kreditorių susirinkimo sprendimas prieštarauja įstatymui, neatitinka tikrovės ir materialinės teisės normų, nes skelbimai apie varžytinių vietą ir laiką bei pačios varžytinės buvo organizuojamos laikantis įstatymų reikalavimų. Kadangi varžytinės buvo organizuojamos pagal tvarkos aprašo 2 skyriaus 8 punktą, tai nebuvo padaryta jokių pažeidimų nei skelbiant apie įvyksiančias varžytines, nei organizuojant pačias varžytines. Iš AB Ūkio bankas 2010-10-25 rašto matyti, kad buvo išreikšta įkaito turėtojo AB Ūkio banko valia perimti R. K. įmonės įkeistą, bet antrose varžytinėse neparduotą turtą.

13Suinteresuotas asmuo kreditorius AB Ūkio bankas 2011-03-07 atsiliepimu į skundą, atstovas teismo posėdyje prašė pareiškėjų R. K. ir G. K. skundą dėl R. Kučinsko įmonės kreditorių 2010-12-07 susirinkimo priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmesti kaip nepagrįstą. AB Ūkio bankas nurodė, kad pareiškėjų pateikti argumentai yra nepagrįsti. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, o jos dalyvis atsako savo turtu už tokios įmonės prievoles. Įmonės dalyvio turtas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka gali būti parduodamas iš varžytinių. Hipotekos kreditorius gali kreiptis į kreditorių susirinkimą, jeigu nori, kad jam būtų perduotas jam įkeistas turtas už varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą. Kreditorių susirinkimui nėra uždrausta priimti sprendimų dėl turto (tame tarpe ir įkeisto turto) pardavimo, perdavimo ar vertinimo tvarkų. Priešingai vertinant Varžytynių tvarkos aprašo 32 -34 punktų nuostata, galima suprasti, kad kreditorių susirinkimas sprendžia turto pardavimo ir perdavimo klausimus, tiesiog juos vykdo administratorius. Priešingai nei teigia pareiškėjai, ne Kreditorių susirinkimas nusprendė perduoti turtą Bankui, o Bankas vadovaudamasis teisės aktais priėmė administratoriaus pasiūlymą perimti įkeistą turtą. Antrosios varžytynės buvo suorganizuotos teisės aktuose nustatyta tvarka, jų protokolas surašytas, o kadangi nedalyvavo nė vienas dalyvis, laikyti varžytynes vykusiomis formaliai negalima.

14Suinteresuotas asmuo kreditorius AB bankas SNORAS atsiliepimu prašė netenkinti pareiškėjų skundo. Bankas nurodė, kad bankrutuojančios, neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkai privalo perduoti bankroto administratoriui nuosavo turimo turto sąrašą, tačiau bankroto administratorius neįgyja teisės šios turto valdyti, juo naudotis ir disponuoti, o nuosavas turtas yra realizuojamas tokia pačia tvarka kaip ir įmonės turtas. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta įkeisto turto realizavimo tvarka, kuri numato, kad įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą. Įstatyme yra aiškiai įtvirtinta įkaito turėtojo (hipotekos kreditoriaus) teisė perimti iš varžytynių neparduotą įkeistą turtą ir nustatyta šios teisės įgyvendinimo tvarka: įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis j kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą turtą. Taigi bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui yra suteikti įgaliojimai spręsti dėl bankrutuojančios įmonės ar jos savininkų įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui. Tačiau nagrinėjant pareiškėjų skundą, būtina atsižvelgti į tai, kad hipotekos kreditoriaus AB Ūkio banko finansinio reikalavimo suma bankroto byloje sudaro daugiau kaip pusę visos kreditorių reikalavimų sumos, todėl šis kreditorius pateikdamas bankroto administratoriui pasiūlymą perimti jam įkeistą turtą jau nusprendė dėl turto perdavimo ir priėmimo, nes 2010 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimas nebūtų turėjęs galimybės pakeisti jau išreikštos šio kreditoriaus valios dėl jam įkeisto turto perėmimo, taigi toks kreditorių susirinkimo nutarimas nepažeidė įkaito turėtojo interesų.

15Suinteresuotas asmuo kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius 2011-03-04 teismui pateiktu atsiliepimu prašė pareiškėjų bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininkų R. K. ir G. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2010-12-07 įmonės kreditorių susirinkimo priimti ginčo nutarimai perduoti įkaitos turėtojui Pareiškėjų neparduotą turtą yra teisėti ir neprieštarauja įstatyminėms normoms. Bankroto procese visais klausimais sprendimus priima kreditorių susirinkimas ir kreditoriai savo teises įgyvendina, būtent per įstatymines normas ir kreditorių susirinkimų nutarimus. Todėl Pareiškėjų teiginys, kad įkaito turėtojas turi spręsti įkeisto turto likimą bankroto procese, o ne visi kreditoriai, prieštarauja ĮBĮ normoms.

16Suinteresuotas asmuo kreditorius Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“ 2011-03-09 atsiliepimu nurodė, kad sutinka su 2010-12-07 įvykusiu bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimo sprendimu, kad antrose varžytinėse neparduotą, įkeistą AB „Ūkio“ bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB „Ūkio“ bankui už šiose varžytinėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą.

17Skundas atmestinas.

18Panevėžio apygardos teismas 2009-05-13 nutartimi R. Kučinsko įmonę pripažino nemokia ir iškėlė bankroto bylą, 2009-09-21 nutartimi patvirtino kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą, 2009-11-10 nutartimi pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

19Bankrutavusi R. Kučinsko įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruota 1998-01-14, t. y. R. K. ir G. K. esant santuokoje. Individuali įmonė yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kad ji įregistruota vieno iš sutuoktinių vardu po santuokos sudarymo, todėl pagal įmonės prievoles abu sutuoktiniai atsako visu savo turimu turtu. Įmonių bankroto įstatymo 31 str. 1 d. nustato, jog bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės ir ši įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jos savininko (savininkų) turimas turtas, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, įskaitant ir esantį bendra jungtine nuosavybe, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka.

20Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas 2010 m. balandžio 21 d. nutarė skelbti R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomo turto pardavimo varžytynes. 2010 m. birželio 11 d. skelbtos turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes neatvyko nė vienas pirkėjas (b.l. 33-37). Po neįvykusių pirmųjų varžytinių administratorius, Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 31 ir 31.1 punktų nustatyta tvarka, hipotekiniam kreditoriui AB Ūkio bankui pasiūlė perimti įkeistą turtą už pirmose varžytynėse nustatytą pradinę įkeisto turto pardavimo kainą, tačiau AB Ūkio bankas pageidavimo perimti įkeistą turtą nepareiškė. 2010 m. rugpjūčio 25 d. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas, vadovaudamasis Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 30 punktu nutarė skelbti antrąsias R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomo turto pardavimo varžytynes ir nustatė mažesnes iš antrųjų varžytinių parduodamo turto kainas nei buvo skelbta pirmosioms. 2010 m. rugsėjo 22 d. Valstybės žinių specialiame priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 71(1) buvo paskelbti duomenys apie parduodamą iš varžytynių turtą. 2010 m. spalio 15 d. skelbtos turto pardavimo varžytynės neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas (b.l. 42-43). 2010 m. spalio 18 d. administratorius išsiuntė pasiūlymą perimti įkeistą turtą už antrose varžytynėse nustatytą pradinę kainą. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius AB Ūkio bankas 2010-05-25 raštu administratorių informavo, kad sutinka perimti bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą už antrose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą (b.l. 51). Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas 2010-12-07 Nr. 4.1punktu nutarė, antrose varžytynėse neparduotą, įkeistą AB Ūkio bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už šiose varžytynėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą.

21Pareiškėjų pateikta kasacinio teismo praktika yra susijusi su turto ir gautų lėšų pardavus turtą iš varžytinių tvarkymu. Šiuo atveju įkeistas turtas iš varžytinių parduotas nebuvo, todėl skunde pateikiama teismų praktika nėra susijusi su kilusiu ginču ir negali būti taikoma nagrinėjamoje byloje. Pareiškėjai nepagrįstai skunde nurodo, kad kreditoriams nesuteikta teisė disponuoti įkeistu bankrutuojančios įmonės savininko turtu ir nesuteikta teisė spręsti šio turto likimo. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 33 str. numato, jog nepardavus turto iš antrųjų varžytinių, įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytinėse neparduotą įkeistą turtą. Taigi pareiškėjo argumentas, kad įkeisto turto likimą sprendžia tik įkaito turėtojas prieštarauja įstatymo nuostatoms. Bankroto byloje įkaito turėtojas kreditorius ar hipotekos kreditorius negali vienasmeniškai nuspręsti įkeistą turtą perimti ar leisti toliau jį pardavinėti, bet turi kreiptis į bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimą su pasiūlymu turtą perimti. Kreditorių susirinkimui yra suteikta teisė spręsti, ką daryti su neparduotu įkeistu turtu. Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių 2010-12-07 susirinkimo priimtas nutarimas Nr. 4.1, įkeistą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui, neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio kodekso nuostatoms, todėl nėra pagrindo skundžiamą nutarimą naikinti ar pripažinti jį niekiniu.

22Pareiškėjai skunde nurodė, kad antrosios varžytinės buvo organizuotos nesilaikant Tvarkos reikalavimų, buvo pažeistas antrųjų varžytinių terminas, nebuvo rašomas varžytynių protokolas, varžytynės buvo formalios. CPK 178 str. įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Pareiškėjų nurodomos prielaidos dėl varžytynių formalumo nėra pagrįstos jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl teismas šiuos pareiškėjų argumentus pripažįsta nepagrįstais.

23Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., CPK 290-291 str.,

Nutarė

24Netenkinti pareiškėjų R. K. ir G. K. skundo, pripažinti neteisėtu ir panaikinti bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių 2010 m. gruodžio 7 d. susirinkimo sprendimo 4.1punktą, t.y. antrose varžytinėse neparduotą, įkeistą AB Ūkio bankui, bankrutavusios R. Kučinsko įmonės savininko R. K. ir jo jungtine nuosavybe su žmona G. K. valdomą turtą perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už šiose varžytinėse skelbtą pradinę šio turto pardavimo kainą, o įkaito turėtojas AB Ūkio bankas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įkeisto turto perdavimo dokumentų pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo dienos sumoka administratoriui perimamam turtui tenkančią administravimo išlaidų dalį 31 888,46 Lt, apskaičiuotą proporcingai gautoms visų rūšių lėšoms (perduodamo įkeisto turto vertė 954 000 Lt prilyginama gautoms lėšoms iš įkeisto turto), lėšas pervesdamas į bankrutuojančios R. Kučinsko įmonės sąskaitą.

25Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. bankrutavusios R. Kučinsko įmonės administratoriui Modestui Šiliūnui,... 3. suinteresuotų asmenų kreditorių:... 4. AB Ūkio bankas atstovui Kęstučiui Marčiulynui,... 5. AB Turto bankas atstovei Onai Sakavičienei,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 7. Pareiškėjai R. K. ir G. K. 2011-02-10 kreipėsi į teismą su skundu,... 8. Pareiškėjai skunde, teismo posėdyje nurodė, kad Panevėžio apygardos... 9. Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės atstovas administratorius Modestas... 10. R. K. sutuoktinės G. K. nuosavybės teise yra registruotas šis turtas: 11. Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas 2010-04-21... 12. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB „Turto bankas“ 2011-03-02 atsiliepimu... 13. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB Ūkio bankas 2011-03-07 atsiliepimu į... 14. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB bankas SNORAS atsiliepimu prašė... 15. Suinteresuotas asmuo kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius 2011-03-04 teismui... 16. Suinteresuotas asmuo kreditorius Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“... 17. Skundas atmestinas.... 18. Panevėžio apygardos teismas 2009-05-13 nutartimi R. Kučinsko įmonę... 19. Bankrutavusi R. Kučinsko įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės... 20. Bankrutavusios R. Kučinsko įmonės kreditorių susirinkimas 2010 m.... 21. Pareiškėjų pateikta kasacinio teismo praktika yra susijusi su turto ir... 22. Pareiškėjai skunde nurodė, kad antrosios varžytinės buvo organizuotos... 23. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., CPK... 24. Netenkinti pareiškėjų R. K. ir G. K. skundo, pripažinti neteisėtu ir... 25. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...