Byla 1A-346-383-2010
Dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2010-03-05 nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Valdo Vitunsko, teisėjų: Arūno Paštuolio, Gyčio Večersko, sekretoriaujant Vaivai Tamkutonienei, dalyvaujant prokurorei Birutei Šečkuvienei, nuteistojo gynėjui advokatui Georgijui Zavtrakovui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Š. apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2010-03-05 nuosprendžio, kuriuo:

2M. Š. nuteistas pagal LR BK 189 str. 1 d. ir jam paskirta bausmė laisvės atėmimas 9 (devyneriems) mėnesiams.

3Civilinio ieškovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo civilinis ieškinys tenkintas visiškai. Priteista solidariai iš K. B. , a. k. ( - ) ir M. Š. , a. k. ( - ) du tūkstančiai du šimtai trylika litų 68 ct (2.213,68 Lt) nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo civilinio ieškovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo, įmonės kodas 174283471, buveinės adresas Tilto g. 22, Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių rajone, naudai.

4Nuteistasis tuo pačiu nuosprendžiu K. B. apeliacine tvarka nesiskundžia, ir

Nustatė

5M. Š. nuteistas už tai, kad jis 2009 m. vasario 6 d. naktį, tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, prie kelio ( - ) Šakių rajone, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš K. B. paimdamas neatlygintinai įgijo ir parsinešęs į savo namus, esančius ( - ) Šakių rajone, naudojo alkoholinius gėrimus, cigaretes, maisto produktus, kurių vertė 1.937,05 Lt., žinodamas kad jie gauti nusikalstamu būdu – K. B. pavogti iš ( - ) parduotuvės Nr. 26, esančios ( - ) Šakių rajone.

6Apeliaciniu skundu M. Š. skundžia Šakių rajono apylinkės teismo 2010-03-05 nuosprendį dėl pernelyg griežtos bausmės ir prašo jį pakeisti, paskirti nuteistajam švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde nurodoma, jog teismas pripažino nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, nes jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir labai gailisi, tačiau teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad jis turi tris mažamečius vaikus, jo gyvenimo draugė niekur nedirba, nuteistasis yra registruotas darbo biržoje ir ieško darbo. Ankstesni teistumai gali kelti abejonių jo nuoširdumu, tačiau paskutinis teistumas jau yra išnykęs ir M. Š. pasižada daugiau nebenusikalsti. Paminėtos aplinkybės leidžia švelninti bausmę.

7Teismo posėdyje prokurorė prašė skundą atmesti, nuteistojo gynėjas advokatas prašė skundą tenkinti.

8Nuteistojo M. Š. apeliacinis skundas tenkintinas.

9Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (LR BPK 320 str. 3 d.). Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.

10Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str., 301 str., išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, ištyrė įrodymus ir pagrįstai M. Š. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d. ir paskyrė jam bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK Specialiosios dalies straipsnio sankciją.

11Lietuvos Respublikos BK 54 str. reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir šio straipsnio 2 d. nurodo, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

12Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę (BK 61 str. 1 d.). Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 str. 2 d.).

13Iš nuosprendžio matyti, kad teismas, skirdamas bausmę M. Š. , atsižvelgė į įstatymo nurodytas aplinkybes. Pirmos instancijos teismas, skirdamas bausmę, jos skyrimą motyvavo, teisingai nurodė atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad M. Š. kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi ( LR BK 59 str.1 d.2p). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pagrįstai pripažino tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Teismas, atsižvelgdamas į nusikalstamos veikos pobūdį – padarytas nesunkus nusikaltimas; į kaltės formą ir rūšį – nusikaltimas padarytas esant tiesioginei tyčiai, suvokiant daromos veikos pavojingumą, numatant ir norint, kad atsirastų BK numatyti pavojingi padariniai; į nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus – nusikaltimas padarytas savanaudišku tikslu; į nusikalstamos veikos stadiją –nusikaltimas baigtas; į kaltinamojo asmenybę, jo socialinį statusą – M. Š. teistas 7 kartus, teistumas išnykęs, vienerių metų laikotarpiu administracine tvarka baustas du kartus; į kaltinamojo šeimyninę padėtį; į tai, kad byloje reiškiamas civilinis ieškinys, kuris iki šiol yra neatlygintas; į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, teisingai paskyrė laisvės atėmimo bausmę, o ne alternatyvią bausmę, numatytą straipsnio sankcijoje. Paskirtoji bausmė savo dydžiu yra mažesnė, nei straipsnio sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmė vidurkis, todėl dar labiau ją mažinti pagrindo nėra.

14Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę M. Š. , įvertino bei atsižvelgė į visas aplinkybes, kurias vertinti įstatymas teismą įpareigoja, ir skyrė bausmę, nepažeidęs BK 54 str., 61 str. reglamentuojančių bausmių skyrimo pradmenis, reikalavimų. Švelninti nuteistajam bausmę pagal apeliacinio skundo motyvus nėra, tačiau bausmės vykdymas gali būti atidėtas.

15Kolegijos nuomone, atsižvelgus į įstatymo nurodytas aplinkybes, nuteistajam laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvos Respublikos BK 75 str. pagrindu turi būti atidėtas, todėl apylinkės teismo nuosprendis keistinas, dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (LR BPK 328 str. 1 d. 1 p.).

16Lietuvos Respublikos BK 75str. 1d. nurodo, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymo atidėjimas išreiškia humanizmo, bausmės individualizacijos bei jos ekonomijos principus. Bausmės vykdymo atidėjimas suteikia galimybę nusikalstamą veiką padariusiam ir už tai nuteistam asmeniui išvengti realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai. Pažymėtina, kad BK 75 str. nenumato reikalavimo, kad asmuo šia bausme būtų nuteistas pirmą kartą. Sprendžiant, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe: nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, pavyzdžiui: ar jis supranta padarytos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, kad nelinkęs sukurti konfliktinių situacijų, kad padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios jo vertybinės orientacijos, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos, atsiprašo nukentėjusiojo, atlygina padarytą žalą. Šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo, kad pakanka nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus (ar auklėjamojo poveikio priemonę), ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį. Bausmės paskirtį įvardija BK 41 str., todėl atidedant laisvės atėmimo vykdymą svarbu nustatyti, ar tokia poveikio priemonė bus pakankamai efektyvi, norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Kaip matyti iš pirmos instancijos teismo nuosprendžio, teismas neįvertino tų aplinkybių, kad M. Š. turi draugę, mažamečius vaikus: sūnų T. Š. (gim. 2003-10-03), dukrą K. Š. (gim. 2006-10-04), K. Š. (gim. 2009-10-23), šiuo metu ieškosi darbo – yra registruotas darbo biržoje, be to, būdamas laisvėje jis galėtų greičiau atlyginti civilinį ieškinį, todėl, kolegijos nuomone, jam taikytinas bausmės vykdymo atidėjimas. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo Nr. 25 6 punktu, kuriame yra nurodyta, jog atsakomybę sunkinančių aplinkybių buvimas nėra kliūtis taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, jei yra nustatytos Lietuvos Respublikos BK 75 str. numatytos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos, ir teismas pripažins, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad M. Š. atžvilgiu buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas. Per šį laikotarpį jis nepadarė jokio nusikaltimo, ir jis buvo atleistas nuo bausmės vykdymo terminui pasibaigus. Jis ilgą laiką nenusikalto, išnyko teistumas. Tai rodo, kad jam yra pakankamas pagrindas taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, kadangi jam daro pakankamą auklėjamąjį poveikį susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo. Taip pat bausmės vykdymo atidėjimas užtikrins nepilnamečių vaikų interesus. Taip pat įstatymiškai jis yra laikomas neteistu, nes teistumas yra išnykęs, ir negalima laikyti, kad jo atžvilgiu jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, tai, kad jo padarytas nusikaltimas yra priskiriamas prie nesunkių, tai, kad jis turi šeimą, kuriai yra reikalingas tėvas, tai, kad jis pasižada ateityje nebenusikalsti, atlyginti civilinį ieškinį, - visa tai rodo, kad bausmės tikslai nuteistojo M. Š. atžvilgiu gali būti pasiekti ir neskiriant jam realaus laisvės atėmimo. Kolegijos nuomone, taikyti jo atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 75 str. nuostatas įstatymas nedraudžia, todėl nuteistojo M. Š. atžvilgiu taikytinas bausmės vykdymo atidėjimas.

17Prokurorė teisme nurodė, kad teismas suklydo, nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodydamas, kad M. Š. yra kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, kai apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje pagal BPK 305 str. 1 d. 1 p. teismas turi konstatuoti, kokios yra nustatytos nusikalstamos veikos aplinkybės, todėl ši klaida ištaisytina. Ta pati klaida yra padaryta ir kito nuteistojo K. B. atžvilgiu, todėl taip pat ištaisytina.

18Atsižvelgiant į visa, išdėstyta aukščiau, M. Š. apeliacinis skundas tenkinamas, nuteistojo atžvilgiu taikomos BK 75 str. nuostatos, o pirmos instancijos teismo nuosprendis keičiamas (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 d. 1 p.) pagrindu.

19Kolegija, vadovaudamasi LR BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

20Šakių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. nuosprendį pakeisti.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. pagrindu laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant M. Š. , be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

22Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies žodžius nusikalstamos veikos aprašymo „kaltinamas tuo, kad“.

23Kitoje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. M. Š. nuteistas pagal LR BK 189 str. 1 d. ir jam... 3. Civilinio ieškovo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo civilinis... 4. Nuteistasis tuo pačiu nuosprendžiu K. B. apeliacine... 5. M. Š. nuteistas už tai, kad jis 2009 m. vasario 6 d.... 6. Apeliaciniu skundu M. Š. skundžia Šakių rajono... 7. Teismo posėdyje prokurorė prašė skundą atmesti, nuteistojo gynėjas... 8. Nuteistojo M. Š. apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma... 10. Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str.,... 11. Lietuvos Respublikos BK 54 str. reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo... 12. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik... 13. Iš nuosprendžio matyti, kad teismas, skirdamas bausmę M.... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas... 15. Kolegijos nuomone, atsižvelgus į įstatymo nurodytas aplinkybes, nuteistajam... 16. Lietuvos Respublikos BK 75str. 1d. nurodo, kad asmeniui, nuteistam laisvės... 17. Prokurorė teisme nurodė, kad teismas suklydo, nuosprendžio aprašomojoje... 18. Atsižvelgiant į visa, išdėstyta aukščiau, M. Š.... 19. Kolegija, vadovaudamasi LR BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 d. 1 p.,... 20. Šakių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. nuosprendį pakeisti.... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. pagrindu laisvės... 22. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies žodžius nusikalstamos... 23. Kitoje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą....